ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก


ขอเชิญอบรม "Good to Great Personality for Work Smart"

อบรม "Good to Great Personality for Work Smart"

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2550  เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอมารีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

วิทยากร คุณวิไล  พึ่งผล
จัดโดย งานฝึกอบรม หอการค้าไทย

 

Download  รายละเอียดอบรม "Good to Great Personality for Work Smart"

Download  ใบสมัครอบรม "Good to Great Personality for Work Smart"

ขอเชิญ อบรม "12 ทักษะสู่ผู้จัดการมืออาชีพ"

 

หอการค้าจ.ตาก ขอเชิญสมาชิกหอการค้าและกรรมการหอการค้าจ.ตาก

อบรม "12 ทักษะสู่ผู้จัดการมืออาชีพ"
danaid
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2550  เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอมารีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

วิทยากร คุณวิบูลย์  พลพบู
จัดโดย งานฝึกอบรม หอการค้าไทย


ขอเชิญ อบรม "มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร"

 

 

หอการค้า จ.ตาก ขอเชิญสมาชิกหอการค้าและกรรมการหอการค้า จ.ตาก
อบรม "มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร"
danaid วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550  เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

วิทยากร คุณสถาพร  โคธีรานุรักษ์
จัดโดย งานฝึกอบรม หอการค้าไทย


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในงาน World Smart SMEs 2007

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในงาน World Smart  SMEs 2007
ระหว่างวันที่ 12 - 14  พ.ย. 50  ณ.ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

รับสมัครสมาชิกเครือข่ายศูนย์ปรึกษาประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัด
ขอเชิญร่วมเดินทางกับคณะหอการค้าจังหวัดเชียงราย สำรวจลู่ทางการค้า
ด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงราย มีกำหนดนำคณะนักธุรกิจและผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่สนใจเดินทางไปสำรวจลู่ทางการค้าการลงทุน         และร่วมงานสิบสองปันนาเทรดแฟร์  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจลู่ทางการค้าการลงทุนเส้นทางใหม่ ไปเชียงรุ้ง ผ่านเส้นทาง R3a  (เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-บ่อเต็น-บ่อหาญ-เชียงรุ้ง) ตลอดจนพบปะหน่วยงานภาคเอกชน, นักลงทุน ที่หอการค้าจังหวัดเชียงรายมีเครือข่ายความสัมพันธ์ด้วย และร่วมงานสิบสองปันนาเทรดแฟร์ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้  

      ในการนี้หอการค้าจังหวัดเชียงราย มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอเรียนเชิญท่านร่วมเดินทางกับคณะของหอการค้าจังหวัดเชียงราย โดยมีกำหนดการเดินทางและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดที่แนบท่านสามารถยืนยันความประสงค์ของท่านลงในใบตอบรับ 

ประกาศ การควบคุมและการตรวจสอบฉลากรถยนต์ใช้แล้ว
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหอการค้าไทยประจำเดือน ตุลาคม 2550
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหอการค้าไทยประจำเดือน ตุลาคม 2550
โครงการอบรมหอการค้าไทย และสัมมนาเรื่องอาวีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในภาคเกษตร article

          ข่าวประชาสัมพันธ์

               หอการค้าจังหวัดตาก

                                                                                      www.takchamber.com

    

& ขอเชิญร่วมโครงการอบรม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

        ประจำเดือน กันยายน 2550

            หอการค้าจังหวัดตาก ได้รับการประสานจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดโครงการอบรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ และเพื่อเ24 สิงหาคม 2550ป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรของท่าน ในเดือนกันยายน 2550 กำหนดจัดโครงการอบรมดังนี้

หัวข้อ

จัดโดย

วัน/เดือน/ปี สถานที่

1. เทคนิคการวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

หอการค้าไทยกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

17-18 กันยายน 2550

โรงแรมรอยัลปริ้นเซส

หลานหลวง

2. การใช้ Call Center เพื่อการบริการลูกค้า

หอการค้าไทยกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

24 กันยายน 2550

โรงแรมอมารีเอเทรียม

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

3. การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ

หอการค้าไทยกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

28 กันยายน 2550

โรงแรมอมารีเอเทรียม

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

การอบรมในหัวข้อดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม+Work Shop ซักถาม

          หอการค้าจังหวัดตาก จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มายังสมาชิกหรือนักธุรกิจท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานฝึกอบรมหอการค้าไทย โทร. 0-2622-1860-70 ต่อ 203-206หรือ หอการค้าจังหวัดตาก โทรศัพท์ 0-5556-4132 

& ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงานของบุคลากรในภาคเกษตร

            หอการค้าจังหวัดตาก ได้รับการประสานจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงานของบุคลากรในภาคเกษตร ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2550 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกองประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรมองค์กรแรงงานประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในมหันตภัยจากสารเคมี ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ทำงานได้

          หอการค้าจังหวัดตาก จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มายังสมาชิกภาคเกษตร หรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก โทร. 0-5554-2381 หรือ หอการค้าจังหวัดตาก โทรศัพท์ 0-5556-4132 

เชิญชมงานแสดงสินค้าของโลกมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย Word of Muslim Where Halal and Scienc Meet 7-9 September 2007

ครั้งแรกฝนเมืองไทยกับงานแสดงสินค้าของโลกมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 7-9 ก.ย. 2550 นี้ณ. อิมแพคเมืองทองธานี

เชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าTHAIFEX - World of Food ASIA 2008
เชิญสมัครร่วมโครงการสมัครสมาชิก สสว.และกิจกรรมสิทธิประัโยชน์

เชิญสมัครร่วมโครงการสมัครสมาชิก สสว.และกิจกรรมสิทธิประัโยชน์"

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดให้มี "โึึครงการสมัครสมาชิก สสว.และกิจกรรมสิทธิประัโยชน์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ีอรวบรวมฐานขัอมูล SMEs และใช้ประกอบการวางแผนการส่งเสริม การพัฒนาและสนับสนุนในวงกว้าง ให้กับ SMEs และผู้ที่มองหาโอกาสทำธุีรกิจ โดยผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานจัดขึ้น
 
 โดยท่านสามารถทราบถึงสิทธิประโยชน์และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้กับสมาชิก สสว
.
ได้ที่
Website :  www.sme.go.th คอลัมภ์ "สมาชิก สสว." หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 
 
ฝ่ายประสานและบริการ  โทร. 02-7888-800 ต่อ 491, 108    โทรสาร 02-278-8800 ต่อ 601

 รายละเอียดโครงการ
ตามเอกสารแนบเชิญร่วมงานแสดงสินค้า IFHS International Food and Hospitality Show 2007 วันที่ 5-8 ก.ย. 2550

The International Food & Hospitality Show 2007 (IFHS 2007)
งานแสดงสินค้าด้านอาหาร เครื่องดื่มโรงแรม ค้าปลีก และบริการต่างๆ ครั้งที่15 จัดควบคู่กับงานAsia Pacific Travel Catering 2007
งานแสดงสินค้าและการสัมมนาด้านการบริการและสายการบินแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

HOSTEC ASIA
งานแสดงและการประชุมทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์การบริหารจัดการด้านอาหารและการบริการแห่งเอเชีย

Catering & Restaurant Asia 2007
งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยงและภัตตาคารแห่งเอเชีย

วัตถุประสงค์
 • เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนการค้า ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่
 • ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆโดยผ่านการอบรมและการแข่งขัน
 • เปิดช่องทางกับผู้ประกอบการและนักลงทุนรายใหม่
 • ให้ผู้ผลิตพบกับผู้บริโภคโดยตรง
 • สร้างเสริมความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
 • เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบสินค้าและหาคู่ค้าใหม่
 • ส่งเสริมภาพรวมทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมในงาน
 • การแข่งขันข้าวกล้องไทยของมูลนิธิข้าวไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (เสด็จ ประทานรางวัลพร้อมทรงปรุงอาหารจากข้าวกล้อง ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2550)
 • การแข่งขันประกอบอาหารไทยและนานาชาติของสมาคมพ่อครัวไทย
 • การประกวดบาร์เทนเดอร์
 • การประกวดไวน์นานาชาติ
 • การประชุมใหญ่ของสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย
 • การประกวดแฟชั่นรีไซเคิล
 • การแข่งขันการจัดดอกไม้
 • การแข่งขันปูเตียง
 • การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ / น้ำแข็ง

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคริกที่ http://www.besallworld.com/food/th/index.asp

เชิญร่วมคาราวานรถยนต์ ไทย - ลาว - จีน ( 6 วัน ) เลย - หลวงพระบาง -สิบสองปันนา 20-26 ตุลาคม 2550

 

 สนใจรายละเอียดคริก  ขอเชิญผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ ร่วมเดินทางสู่จีน ในคาราวานรถยนต์ ไทย - ลาว - จีน ในเดือนตุลาคมนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเลย จัดคาราวานรถยนต์ ไทย - ลาว - จีน ระหว่างวันที่ 20 -26 ตุลาคม 2550 ( รวม 6 วัน )

ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)

                                                                                ข่าวประชาสัมพันธ์

 หอการค้าจังหวัดตาก

                                                          THE TAK CHAMBER OF COMMERCE

                                   

 


ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)

(EDP : Entrepreneurs Development Program)

รุ่นที่ 162 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

สัมมนาแนะนำโครงการ

วันที่ 3สิงหาคม 2550 เวลา  09.00-12.00 น.

       ฟรี                รับสมัคร สัมภาษณ์คัดเลือก

วันที่ 4 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ โรงแรมภูอินน์แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ช่วงฝึกอบรม คพอ.       ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม -14 กันยายน 2550

-         วันที่ 23 สิงหาคม 2550 พิธีเปิด

-         วันที่ 24-26 สิงหาคม 2550 กิจกรรมนอกสถานที่

-         วันที่ 27 สิงหาคม 2550 อบรมในสถานที่

 

สถานที่อบรม

                                ณ โรงแรมภูอินน์แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

สถานที่รับสมัคร

                                      1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

                                          ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

                                          โทร.0-5528-2957-9 โทรสาร 0-5528-3021

                                      2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

                                          ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

                                           โทร. 0-5554-2381 โทรสาร 0-5554-2927

                                      3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

                                          ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

                                          โทร. 0-5554-2381 โทรสาร 0-5554-2927

                                      4. หอการค้าจังหวัดตาก

                                          ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

                                          โทร. 0-5556-4132  โทรสาร 0-5556-4131

 

งานเปิดโลกอุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา 11 - 13 ส.ค. 50

จังหวัด พะเยาร่วมกับ ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศกำหนดจัดงาน เปิดโลกอุตสาหกรรมอัญมณี ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11 - 13 ส.ค. 50  ณ. ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี หมู่ 6 ต.แม่กา อ. เมือง จ.พะเยา  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของศูนย์ ในการเจรจาธุรกิจทางการค้า เลือกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง และเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว จ.พะเยา

 หอการค้าจ.ตาก จึงขอประชาสัมพันธ์มายังสมาชิกหอการค้า จ.ตาก และผู้สนใจร่วมงานดังกล่าว

 

 

 

เชิญสั่งจองจาตุคามรามเทพได้ที่หอการค้าพิษณุโลก รุ่น สองราชันดำ มหาเศรษฐี
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษานักเรียนยากไร้ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม article
สัมมนาเรื่อง อุปสรรค-ทางออกและอนาคตของการค้าชายแดนไทย-พม่า(16มิ.ย.2550) article
โครงอบรมของหอการค้าไทย (พ.ค. 50 ) คริก
หน้า 13/17
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.