ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก


เชิญชมงานแสดงสินค้าของโลกมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย Word of Muslim Where Halal and Scienc Meet 7-9 September 2007

ครั้งแรกฝนเมืองไทยกับงานแสดงสินค้าของโลกมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 7-9 ก.ย. 2550 นี้ณ. อิมแพคเมืองทองธานี

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกด้านสินค้าเกษตรไทยกับประเทษเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบ ACMECS

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะจัดให้มีการสัมมนา เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกด้านสินค้าเกษตรไทยกับประเทษเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบ ACMECS
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค. 2550 เวลา 08.30-16.30 น. ณ.วัฒนาวิลเลจ อ.แม่สอด จ.ตาก
โดยมรวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร และความรู้ด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ให้แก่ภาคเอกชนผู้ประกบอการการค้าชานแดน เพื่อสนับสนุนการลงทุน Contract  Farming และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
หอการค้าจังหวัดตาก จึงขอเชิญชวนสมาชิกด้านการค้าการลงทุน Contract  Farming  หรือผู้ที่สนใจร่วมเสวนาในวันดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอความกรุณาแจ้งชื่อได้ที่โทรสาร 02-5792624 หรือหอการค้าจังหวัดตาก โทร 055-564132 โทรสาร 055-564131 ภายในวันที่ 27 ก.ค. 50 

กรมสรรพกร รับสมัครเข้ารับการทดสอบเป็น "ผู้สอบบัญชีภาษีอากร" ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฏาคม 2550

กรมสรรพกร รับสมัครเข้ารับการทดสอบเป็น "ผู้สอบบัญชีภาษีอากร" ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฏาคม 2550  

คุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับสอบทดสอบ

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริษาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรซึ่งสนง. คณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รับรองเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีดังกล่าว

2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

3. มีสัญชาติไทย หรือมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้

   สามารถสมัครได้โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.rd.go.th 

โครงการอบรมของหอการค้าไทย เดือนพฤษภาคม 2550
หอการค้าไทยมีนโยบายมรรการสนับสนุนและส่งเสริมการเนินการธุรกิจของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนในความรู้และทักษะในการดำเนินการใหบุคลากรในองค์กรของท่าน ในเดือนพฤษภาคม 2550 ดังนี้
ให้นายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน article

  ให้นายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

ที่จะหมดอายุในวันที่ 28 ก.พ. 2550 ไปยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2550 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ. สำนกงานจัดหางานจังไวดตาก หรือ สำกงานจัดหางานจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)

จัดสัมมนาบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต (การรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) article
จัดสัมมนาบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต (การรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
โครงการ " เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ : New Entrepreneurs Creation (NEC) article
 

ข่าวดีสำหรับชาวแม่สอด

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creations) ขึ้นที่อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก (ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เมื่อจบโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

เปิดรับสมัคร แล้ววันนี้

ติดต่อได้ที่หอการค้าจังหวัดตาก โทร.055-533505

หรือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก โทร. 089-6355344

ฝึกอบรม วันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2550

ศึกษาดูงาน วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550

สถานที่จัด โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์

 

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

การอบรมจะเป็นแบบ CEFE-Based Training เป็นวิธีการฝึกอบรมที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ และการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้ารับการอบรมตามทฤษฎี การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

รายละเอียดหลักสูตร

 • นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs
 • การค้นคว้าศักยภาพของผู้ประกอบการ และการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่
 • การจับคู่ระหว่างบุคคลกับโครงการ และผู้ประกอบการ และการวิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ
 • กลยุทธ์ทางการตลาด
 • การบริหารการผลิต/บริการ
 • การบริหารทางการเงินระบบบัญชี
 • การจัดทำแผนธุรกิจ และการนำเสนอแผนธุรกิจต่อสถาบันการเงิน
 • การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ
 • การศึกษาดูงาน

และนอกเหนือจากนี้ ยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจหลังการฝึกอบรมเสร็จ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจมีการต่อยอด และให้อยู่รอดต่อไปได้ในอนาคตได้

    วิกฤตการณ์ทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2543 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายประการ วิสาหกิจต่าง ๆ ต้องชะลอ หยุดหรือปิดกิจการเป็นจำนวนมาก บุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งผุ้สำเร็จการศึกษาใหม่ ต้องถูกออกจากงานหรือเสียโอกาสในการทำงาน ประเทศขาดรายได้จากภาษีอากรที่จะนำมาพัฒนาประเทศ เนื่องจากประชาชนและวิสาหกิจส่วนใหญ่มีรายได้ลดลง แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีช่องทางธุรกิจ และอาชีพอิสระต่าง ๆ อีกมาก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำรงชีวิต และการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่

    รัฐมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (Small and Medium - sized Enterprises : SMEs) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟู และ...

สูตรสำเร็จใหม่...เอสเอ็มอีไทย เจาะงานแฟร์ 'ค้าปลีก' article
สูตรสำเร็จใหม่...เอสเอ็มอีไทย เจาะงานแฟร์ 'ค้าปลีก'

อุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งของการออกงานเทรดแฟร์ของเอสเอ็มอีในปัจจุบัน คือ การเลือกออกงานเทรดแฟร์ที่ "ไม่เหมาะ" กับสินค้าของตัวเอง นอกเหนือจากการขาดความรู้ความเข้าใจในตลาดส่งออกของแต่ละประเทศ การเลือกออกงานแฟร์ค้าปลีกที่มีการซื้อขายจริง ในประเทศ "เกิดใหม่" และ "ตะวันออกกลาง" โดยมีระยะเวลาออกงาน "ยาวนาน" ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่เอสเอ็มอีไทยน่าจะศึกษา เพราะเป็นโอกาสที่จะขายสินค้าได้จริง ในขณะที่บริหารค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด

คุณภาพสินค้าของเอสเอ็มอีที่ยังไม่ได้มาตรฐานสูงนัก บวกกับระยะเวลาออกงานเทรดแฟร์ที่สั้นเกินไปเพียง 3-4 วัน เป็นผลให้เอสเอ็มอีไทยไม่สามารถเจรจาต่อรอง หรือปิดการขายได้สำเร็จ

เมื่อปิดการขายไม่ได้ ขณะที่มีต้นทุนที่สูงทั้งค่าเดินทาง ที่พัก ทำให้เกิดปัญหาการเงินตามมา

การเลือกออกงานแฟร์ที่ "แตกต่าง" ไปจากงานเทรดแฟร์เดิมๆ โดยเป็นงานแฟร์ "ค้าปลีก" ในประเทศแถบตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ ตลอดจนประเทศเกิดใหม่อย่าง โรมาเนีย เช็ก อุซเบกิสถาน ยูเครน คาซัคสถาน เป็นต้น จึงกำลังเป็นทางออกใหม่ของงานแฟร์ของเอสเอ็มอีไทย...

โดยบริษัทเวก้า อินเตอร์เนชั่นแนล ออแกไนเซอร์ด้านการนำเอสเอ็มอีไปจัดแสดงสินค้ายังต่างประเทศได้เลือกที่จะนำเอสเอ็มอีไปร่วมงานแสดงสินค้าที่มีระยะเวลายาวขึ้น เพื่อช่วยให้เกิดการขายจริง ทำกำไรได้ และครอบคลุมค่าใช้จ่าย

"เราเห็นช่องว่างของเอสเอ็มอีไทย ซึ่งมักขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งออกและออกงานเทรดแฟร์ทำให้ปิดการขายไม่ได้ และเกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง เพราะต้องจ่ายทั้งค่าแพ็คเกจทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก

ในฐานะที่เราเป็นผู้จัดงาน จึงหาวิธีที่แตกต่างจากการออกงานแฟร์ทั่วไป คือ จะเลือกงานที่มีระยะเวลาแสดงสินค้ายาวขึ้น เป็นงานที่มีการซื้อขายจริง เพื่อให้เอสเอ็มอีได้เจรจาและเกิดการขายจริง งานที่เราพาผู้ประกอบการไปจึงมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน 10 วัน ไปจนถึงยาวนานสุด 1 เดือน" "อัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์" ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเวก้า อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

อัครวุฒิบอกว่า จากการที่ครอบครัวของเขาทำธุรกิจส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์และใช้ช่องทางการออกงานแฟร์ในต่างประเทศ ทำให้...

เรียนเชิญประชุม article

เรียนเชิญประชุม

   หอการค้าจังหวัดตาก ได้จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2550 ณ.ห้องจอมพล โรงแรมเวียงตาก2
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ในวันที่ 24 มกราคม 2550 เวลา 18.00 น.

   ในโอกาสนี้ หอการค้าจังหวัดตาก ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายชุมพร พลรักษ์) แสดงปาฐกถาพิเศษ และร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

หอการค้าจังหวัดตาก

ขอเชิญสั่งจองและบูชารูปหล่อเจ้าพ่อพระวอ article

         ด้วยมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอ อ.แม่สอด ได้จัดสร้างรูปหล่อเจ้าพ่อพะวอ รุ่นมหามงคล 80 พรรษามหาราช

ขึ้นเพื่อเทิดวีรกรรมของท่านเจ้าพ่อพะวอ พร้อมทั้งหารายได้สมทบกองทุนมูลนิธิ ปรับปรุงอาคารศาลเจ้าพ่อพระวอ และช่วยเหลือในด้านการศึกษา ช่วยเหลือแก่ผ้ยากไร้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติ และกิจกรรมอื่น ๆ
              โดยจัดสร้าง จำนวน  4 ขนาด  ดังนี้
1. ขนาด  9 นิ้ว จำนวนสร้าง  500 องค์ บูชาองค์ละ  2,499  บาท

2. ขนาด 3 นิ้ว  จำนวนสร้าง  2,000  องค์  บูชาองค์ละ 399  บาท

3. ขนาด 1 นิ้ว  จำนวนสร้าง  5,000 องค์ บูชาองค์ละ 199  บาท

4. เหรียญทองแดง  จำนวนสร้าง  20,000  เหรียญ บูชาเหรียญละ 99 บาท

 

 

 

สายด่วน รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าไม่เป็นธรรมHotline แม่บ้าน 1569 article

          กรมการค้าภายใน ได้จัดทำสายด่วน Hotline แม่บ้าน 1569  โดยหากพบความไม่เป็นธรรมทางการค้าหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู่ประกอบการค้า  ผู้บริโภคสามารถร้องเรยนโดยกดหมายเลขโทรศัพท์ 1569 หรือรองเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องรองเรียนราคาสินค้า สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก เลขที่82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง  จ.ตาก 63000  โทรศัพท์ 

 0-5554-0646 โทรสาร 0-5551-4063

               หรือ ที่ http://www.dit.go.th/1569

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม การเขียนรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ article

       ข่าวประชาสัมพันธ์

            หอการค้าจังหวัดตาก

 

 


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

                ด้วยหอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย ได้จัดโครงการอบรมดังนี้

หัวข้อ

จัดโดย

ว/ด/ปี/ สถานที่

1.การเขียนรายงานการประชุมอย่างมี

ประสิทธิภาพ

หอการค้าไทยร่วมกับสมาคมการจัดการ

ธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA)

15 ธันวาคม 2549 โรงแรมรอยัล

ปริ้นเซส หลานหลวง

2. กลยุทธ์เชิงรุกสำหรับการบริหารงาน

ขายในยุคปัจจุบัน

หอการค้าไทยร่วมกับสมาคมการจัดการ

ธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA)

21-22 ธันวาคม 2549 โรงแรมรอยัล

ปริ้นเซส หลานหลวง

       การอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม+ Work Shop ซักถาม หอการสมาชิกหอการค้าคณะกรรมการท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดตาก 055-533505

                                      .........................................................................................................

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ หอการค้าไทย เรื่อง “การจุดประกายผู้นำที่ชาญฉลาดให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง” article

 

          ข่าวประชาสัมพันธ์

               หอการค้าจังหวัดตาก

                                                                                       www.takchamber.com     

 

 

& สมัครเข้าร่วมโครงการ หอการค้าไทย

ด้วยหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร Inspired Leadership Smarten for Change เรื่อง “การจุดประกายผู้นำที่ชาญฉลาดให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง” ณ ห้องไพลิน 1 โรงแรมอมารีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

Ä สิ่งที่คาดหวังเมื่อจบหลักสูตร “การจุดประกายแนวคิดทั้ง 12 คุณภาพแห่งผู้นำอนาคต” ได้แก่

-          การรู้แนวทางพัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้นำคุณภาพ 12 ประการ

-          ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝน

üวิธีการนำ Talent ออกมาใช้ให้สังคมยอมรับและเชื่อถือมากขึ้น

ü การบริหารเจ้านายและรับมือกับผู้ฟังหรือลูกค้าประเภทต่างๆ

ü 5 ขั้นตอนการทำสิ่งที่ต้องการให้ประสบความสำเร็จ

ü ชื่นชมคนให้ได้...ชมคนอื่นให้เป็นตามหลัก ..TALAPTAP

Ä อัตราค่าลงทะเบียน/ ท่าน

         ü สมาชิกหอการค้าไทย                                ท่านละ 5,500+385 (VAT7%) = 5,885 บาท

         ü ไม่เป็นสมาชิก                                            ท่านละ 6,500+455 (VAT7%) = 6,955 บาท

Ä การยกเลิก           ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วัน

Ä งานฝึกอบรม      หอการค้าไทย : โทร 0-2622-1860-70 ต่อ 648, 203 , 208 โทรสาร 0-2622-1880

Ä รับวุฒิบัตร         ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรม

 

หอการค้าจังหวัดตาก จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มายังสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หอการค้าจังหวัดตาก โทรศัพท์ 0-5553-3505 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549

 

ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยใช้สิทธิประโยชน์จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 article

& ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยใช้สิทธิประโยชน์จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

ด้วย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก จัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์โดยใช้สิทธิประโยชน์จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545”  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โ ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ทำให้สินค้าและบริการมีต้นทุนถูกลง สินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคเร็วขึ้น

หอการค้าจังหวัดตาก จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มายังสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และโปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่ หอการค้าจังหวัดตาก โทรศัพท์ 0-5553-3505 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549

 

 

การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “สินค้ามีสไตล์ 2006 article

& การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “สินค้ามีสไตล์ 2006”

ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ได้ประสานมายังหอการค้าจังหวัดตาก ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน “สินค้ามีสไตส์ 2006” ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2549 (เวลา 09.00-20.00 น.) ณ อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อในประเทศได้ใช้สินค้าไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานในราคาย่อมเยา

หอการค้าจังหวัดตาก จึงขอเชิญชวนสมาชิก/ ผู้ประกอบการ/ ผู้สนใจ เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าดังกล่าว โดยผู้สนใจสมัครได้ ณ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3 หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หอการค้าจังหวัดตาก โทรศัพท์ 055515215 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2549

 

เชิญร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในกัมพูชา article

       ข่าวประชาสัมพันธ์

            หอการค้าจังหวัดตาก

 

 

 


 

      ขอเชิญร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยในกัมพูชา

                ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

ณ. กรุงพนมเปญ และห้างสรรพสินค้าพารากอนกัมบูเดีย  ประเทศกัมพูชา  ร่วมกันจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยใน

กรุงพนมเปญ   ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2549 ณ. ห้าวสรรพสินค้าพารากอนกัมบูเดีย   กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา

                โดยมีเป้าหมายของผู้ร่วมงานครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ  สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปและสินค้า

OTOP ระดับ 3-5 ดาวของไทย จำนวน 50 คูหา และผู้ประกอบการนำเข้าของกัมพูชาอีก 20 คูหา รวมทั้งสิ้น 70 คูหา

                ทางหอการค้าจึงประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกและท่านคณะกรรมการหอการค้า จ.ตาก ท่านใดที่สนใจ ติอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้า จ.ตาก โทร 055-533-505

                .......................................................................................................................................

 

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก (2) article

ด้วยกรมสรรพากร ได้มีการแบ่งพื้นที่ในส่วนของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตากออกเป็นสองส่วนโดยกำหนดให้เขตบริหารการจัดเก็บภาษีดังนี้

 

โครงการอบรมเรื่อง "การสอนงาน" article
เที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี article
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี
 “60 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล งามตระการเทียนพรรษา เทิดราชัน”
วันที่ 1 ก.ค. 2549 - 11 ก.ค. 2549 
สถานที่ 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีและบริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

รายละเอียด 

แกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

อ่านต่อ
โครงการประกวดนักสร้างสรรค์หัตถกรรมไทย หอการค้าไทย article

         ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมหัตกรรมไทยหอการค้าไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยให้มีคุณภาพ และมาตรฐานการผลิต อีกทั้งมีมูลค่าทางการตลาด สร้างความคุ้มค่าและความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้ จึงได้จัดโครงการประกวด" นักสร้างสรรค์หัตถกรรมไทย"

 

หน้า 16/17
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.