ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก


ประชาสัมพันธ์คาราวานรถยนต์ 5 ประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน-พม่า
เชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "The U.S. GSP : Opportuntites for Thai Exporters"
โครงการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อการส่งออก (๗๗ สินค้าจากรากหญ้าสู่สากล)
บจก. บีบี แอนด์ ซัน โกลเบิ้บ เทรด ดิ่ง รับสมัครพนักงาน

                  บจก. บีบี แอนด์ ซันโกลเบิ้ล เทรดดิ้ง รับสมัครพนักงานทำงานในบริษัท

โครงการอบรมหอการค้าไทย ประจำเดือน มีนาคม 2555
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 8 มีนาคม 2555 ESCC ENERGY News Today March 8th 2012
หอการค้าจังหวัดตากเชิญร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC ประจำปี 55
หอการค้าจังหวัดตากเชิญร่วมอบรม
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ประจำปี 2555

สานฝันโอกาสทางธุรกิจที่เป็นจริง อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด

รับสมัครวันนี้-5 มีนาคม 2555   สัมภาษณ์ วันที่ 8-9 มีนาคม 2555  อบรมวันที่ 22 มีนาคม-5เมษายน 2555

สมัครได้ที่หอการค้าจังหวัดตาก หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mfubi.mfu.ac.th/nec

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 055-564-132  053-917-003-4  085-626-5662 086-431-1619

 

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ

     2. เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการให้สามารถอยู่รอด และรักษาสถานภาพการจ้างงานไว้ได้

     3. เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงาน และพนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดีและมีศักยภาพ ให้สร้างโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเอง

     4. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ “ทายาทธุรกิจ” ในการสืบทอดกิจการ ให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 
กลุ่มเป้าหมาย

     1. ผู้ที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจ แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในฐานะเจ้าของธุรกิจ อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้

  - ผู้ว่างงาน  :  ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ

  - นักศึกษาจบใหม่  :  ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

     2. ทายาทเจ้าของกิจการ  ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง


     3. ประกอบอาชีพ ข้า ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของบริษัท หรือผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ ทนายความ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์


     4. ผู้ประกอบการใหม่  ผู้ที่เริ่มประกอบกิจการไม่เกิ
น 3 ปี และเป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนใดๆ กับรัฐ (ในกรณีที่เป็นหุ้นส่วน จะต้องมีส่วนในการบริหารด้วย)

 

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ

     1. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

     2. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หากเรียนนอกระบบต้องแนบใบรับรองผลการเรียนมาด้วย

     3. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี

 

 เนื้อหาการอบรม

 

หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 7 หัวข้อหลัก ดังนี้

     1. นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs

     2. ปฐมนิเทศ / การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ

     3. การบริหารจัดการด้านการตลาด และเทคนิคการขาย /บริการ

     4. การจัดการด้านการผลิต / บริการ

     5. การบริหารองค์การและบุคลากร และความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

     6. การบริหารทางการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน

     7. การเขียนแผนการลงทุนรายบุคคล

 

การให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการอบรม

     เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับข้อมูลเชิงลึก สำหรับการประกอบธุรกิจที่สนใจ รวมทั้งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจจากสถาบันต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หน่วยงานวิจัย และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น โดยการให้คำปรึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง


     1. ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

     2. ช่วงการก่อรูปธุรกิจ ที่ปรึกษาจะติดตามให้คำปรึกษาหน้างาน และบ่มเพาะจนสามารถจัดตั้งธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ เข้มแข็ง และยั่งยืน

เชิญร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ประจำปี 2555
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ESCC ENERGY News Today December 26th 2011
เฉลิมฉลองสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ( 26 มกราคม 2555)
ประชาสัมพันธ์ สัมมนา 2 ชาติไทย-เมียนมา ในหัวข้อ "บุกแม่สอด - เมียวดี เจาะตลาดเมียนมา จีน อินเดีย
มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย - พม่า ครั้งที่ 13 กับหอการค้าจังหวัดตาก เส้นทางแม่สอด-เมียวดี
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ESCC ENERGY News Today December 19th 2011
เชิญประชุม GMS Business and Investment Conference 2011 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2554 ณ กรุงเนปิดอห์ สหภาพพม่า
หอการค้าไทย ยืนยันเดินหน้าจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ที่ระยอง
เชิญเที่ยวงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2554
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของหอการค้าไทย
เชิญเที่ยวงาน หอการค้าแฟร์ และเทศกาลอาหารปิ้งย่าง ณ เมืองโคราช
หน้า 6/17
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.