ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ประชุมร่วมกับนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17

 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก ปฏิบัติหน้าที่แทนนายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ประชุมร่วมกับนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ในเรื่องการขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม

 

 
ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น

19 ธ.ค. 2561 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
19 ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตศูนย์สินเชื่อภาคเหนือ ธนาคารไทยเครดิต
17 ธ.ค. 2561 ร่วมงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
16 ธ.ค. 2561 บรรยายสรุปเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตาก กับคณะเสนาธิการทหาร
13 ธ.ค. 2561 ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่เพื่อการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมา
13 ธ.ค. 2561 ร่วมต้อนรับคณะจากบริษัท แซม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด และรับฟังการนำเสนอเทคโนโลยีโดรนการเกษตร
ประชุมเตรียมการแถลงข่าวจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2019
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ เขตการค้าเมียวดี จังหวัดเมียวดี
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 7 ธันวาคม 2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือนธันวาคม 2561
3 ธ.ค. 61 ต้อนรับคณะจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมพูดคุยในเรื่องสถานการณ์การค้าชายแดน
ข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 และร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปีหอการค้าไทย
24 พ.ย. 2561 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จั
24 พ.ย. 2561 ร่วมรับฟังการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
21 พ.ย. 2561 ร่วมงานประเพณีแข่งขันทอผ้าพระจีวร ครั้งที่ 5 ณ วัดเจดีย์ทอง จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนม
21 พ.ย. 2561 ให้สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และคณะจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
20 พ.ย. 2561 ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2561
19 พ.ย. 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2561
19 พ.ย. 2561 สัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการและมีประสิทธิผล
สำรวจเส้นทางปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา ครั้งที่ 20
16 พ.ย. 2561 ประชุมคณะทำงานสำรวจและกำหนดพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและงดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning)
14 พ.ย. 2561 ประชุม กกร.ตาก 3สถาบัน ครั้งที่4/2561
12 พ.ย. 2561 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่1/2561
2 พ.ย. 61 ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 11.2561
31 ต.ค. 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 10
31 ต.ค. 2561 มอบป้ายของดีหอการค้าจังหวัดตาก
31 ต.ค. 2561 ประชุมหารือประเด็นปัญหาอุปสรรคการใช้สกุลเงินท้องถิ่นระหว่างเงินสกุลบาทกับเงินสกุลจ๊าด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
26 ต.ค. 2561 งานสัมมนา Cross border E-commerce Logistics
24 ต.ค. 2561 ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2561
23 ต.ค. 2561 ต้อนรับคณะสมาคมขนส่งรถบรรทุกแห่งสหภาพเมียนมา
23 ต.ค. 2561 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก (พ) อาวุธ สมะพันธุ อดีตที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก
23 ต.ค. 2561 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
20 ต.ค. 2561 YEC TAK บริจาคเลือด
20 21 ต.ค. 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2561
18 ต.ค. 2561 พิธีเปิดกิจกรรม “เผ้วบ้านเป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน”
17 ต.ค. 2561 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันตำรวจ”
13 ต.ค. 2561 ร่วมแสดงความยินดี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในโอกาสที่ย้ายตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
13 ต.ค. 2561 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
12 ต.ค. 2561 ร่วมตรวจและติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการจังหวัดตาก
9 ต.ค. 2561 ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนเข้าร่วม เพื่อจัดกิจกรรม “เผ้วบ้านแป๋งเมือง ฮับแขกมาเยือน”
9 ต.ค. 2561 ประชุมคณะทำงานตรวจและติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการในจังหวัดตาก
3 ต.ค. 2561 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2561
3 ต.ค. 2561 ประชุมกับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
28 ก.ย.2561 แถลงข่าวแผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประจำปี 2562
28 ก.ย. 2561 ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2561
28 ก.ย. 61 มอบป้ายตากของดีหอการค้าจังหวัดตาก (ครั้งที่2 ปี 2561) ให้กับผู้ประกอบการ
27 ก.ย. 2561 พบปะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและการค้าข้ามแดนในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
27ก.ย.61 ประชุมคณะอนุกรรมการศาลตากสินมหาราช
ต้อนรับพลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมงานมุฑิตาจิตต่อหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการจังหวัดตาก
ประชุมเพื่อจัดระเบียนสามล้อรับจ้างของแรงงานต่างด้าว (สามล้อซาเล้ง) สืบเนื่องจากกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตท้องที่อำเภอแม่สอด
ออกตรวจสอบและประชุมคัดเลือกร้านอาหาหนูณิชย์ “ติดดาว” ระดับจังหวัด
19 ก.ย. 61 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำปิง ณ บริเวณริมแม่น้ำปิง เขตเทศบาลเมืองตาก
19 ก.ย. 61 ประชุมร่วมกับอนุกรรมการด้านการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เสาร์ 15 ก.ย.61 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเชื่อมความสัมพันธ์ชายแดนไทย – เมียนมา
10ก.ย.61 ร่วมพิธีเปิดกิจกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของจังหวัดตาก (Fam Trip)
6 ก.ย. 61 ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ที่จัดทำแผนการดำเนินงานนำร่องเพื่อปรับปรุงระบบการอนุมัติ อนุญาตของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด้านการลงทุน ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
6 ก.ย. 2561 ประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ครั้งที่ 2 (Thai – Myanmar Joint Border Trade Committee : JBTC)
4 ก.ย. 61 ประชุมการจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
31 ส.ค. 61 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา ภายใต้แนวคิด “ชม ชิม ช้อป แชร์ งานวัดสุขใจ
31 ส.ค. 2561 ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดตาก
28 ส.ค. 61 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่๖/๒๕๖๑
28 ส.ค. 61 คณะกรรมการหอการค้าร่วมอวยพระวันเกิด ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
24 ส.ค.61 เป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง "โอกาสและแรงจูงใจที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์และคมนาคมทางบก (Land Logistics Hub)"
23ส.ค.61ประชุมเตรียมการการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ครั้งที่ 2
21 ส.ค. 61 ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2561
21 ส.ค. 61 ประชุมหารือประเด็นปัญหาอุปสรรคการส่งเสริมการค้าชายแดน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นำผลสรุปในการประชุมครั้งนี้เสนอในการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย – เมียนมา (JBTC) ครั้งที่ 2
21 ส.ค.61 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตากในภาพรวม ปี พ.ศ.2561
หอการค้าจังหวัดตากบริจาคเงินเพื่อบูรณะเจดีย์ไจ๊ตะลาน
18 ส.ค.61 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ เมืองเมาะละแหม่ง รัฐมอญ ประเทศสหภาพเมียนมา
17ส.ค.61 (YEC TAK) ประชุมประสานพลังเครือข่ายพัฒนายุทธศาสตร์ และฐานข้อมูล กขป.เขต2 จังหวัดตาก
17 ส.ค.61 โครงการสานสัมพันธ์ สรรค์สร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ตาก)
13 ส.ค.61 หอการค้าตากร่วมกับ ททท ตาก จัดขบวนคารานท่องเที่ยว 3 แม่ ( แม่สอด , แม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน )
7 ส.ค.61 “รพี” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์)
6 ส.ค. 61 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาชายแดน ร่วมกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
2 ส.ค. 61 วิทยากรโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1 ส.ค. 61 ร่วมให้ข้อมูลเรื่องความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้กับคณะทีมงานของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
1 ส.ค. 61บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา86พรรษา
1 ส.ค. 61 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมกัน
31 ก.ค.2561 ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่7/2561
25 ก.ค. 2561 ข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC 5 ครั้งที่ 1
24 ก.ค. 2561 ประชุมเสวนา “การหาทางออกสู่ความฝันที่เป็นจริงในพื้นที่แม่สอดเพื่อส่งมอบให้ลูกหลานในอนาคต”
23 ก.ค.61 ประชุมร่วมอนุกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.)
21 ก.ค. 2561 ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพจังหวัดตาก
19 ก.ค. 61 ต้อนรับนักธุรกิจชาวเมียนมา จากกรุงย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์
19 ก.ค. 61 ประชุมการยกเลิกเที่ยวบินแม่สอด – ย่างกุ้ง - แม่สอด
13 ก.ค. 2561 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานปั่นจักรยานตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ครั้งที่3)
12 ก.ค.2561 ประชุมเทศการอาหารบนดอย
บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา
10 ก.ค.61 ร่วมต้อนรับคณะ Fact finding ของประเทศเมียนมา นำโดย MRS. AYE AYE HLA,B.Com,CPA (Planning & Internation Relation Land Transport) และหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนของเมียนมา
9 ก.ค. 61 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
9 ก.ค. 61 ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยจังหวัดตาก ประเด็นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของชาวไทยภูเขาและผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
6 ก.ค.61 ให้สัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3 ก.ค. 2561 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
28 มิ.ย.2561ร่วมต้อนรับนางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะ
26 มิ.ย. 2561 Dinner Talk หอการค้าจังหวัดตาก ( Tak CC) @ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand )
26 มิ.ย. 2561 ร่วมเป็นเกียรติโครงการตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปี 2561
26 มิ.ย. 2561 ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2561
26 มิ.ย. 2561 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จ.ตาก ครั้งที่3.2561
การสัมมนาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ เช่นเขตปลอดอากร คลังสินค้าฑัณฑ์บน โรงพักสินค้าที่มั่นคง
ร่วมต้อนรับคณะคาราวาน MTM – TAT Heritage Trail Tourism Cross Border Rally to Thailand
ร่วมพิธีเปิดงานการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4
15 มิ.ย. พ.ศ. 2561 ประชุม กรอ.จังหวัดตาก ครั้งที่ 4.2561
15 มิ.ย. 2561 ประชุม กบจ. จังหวัดตาก 7.2561
12 มิ.ย. 61 ให้สัมภาษณ์ฝ่ายวิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรม บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเรื่องการค้าชายแดน
9 มิ.ย. 61มอบป้ายของดีของจังหวัดตาก ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกจากหอการค้าจังหวัดตาก จำนวน 14 ร้านค้า
6 มิ.ย.61 ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความไม่เป็นระเบียบของรถบรรทุกสินค้าที่ทำการขนส่งสินค้าข้ามแดนทางสะพานมิตรภาพไทย – พม่า
6 มิ.ย. 61วิทยากรในเรื่องการค้า การลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้าน
3 พ.ค. 2561 ร่วมประชุมสรุปผลการประชุมในการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค
2 มิ.ย. 2561 หอการค้าจังหวัดตากเข้ารับรางวัลหอการค้ามารตรฐาน ประจำปี 2560 จาก หอการค้าการไทย
31พ.ค.61 เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนราชการ และเอกชนของจังหวัดเมียวดี
28พ.ค.61 ประชุมเพื่อติดตามความพร้อมการดำเนินโครงการ Thailand Shopping & Dinning Paradise 2018
25 พ.ค.61ประชุม LIMEC เพื่อกำหนดคณะกรรมการ Board LIMEC Committee Thailand
24 พ.ค. 2561 ร่วมกิจกรรมเวทีเสวนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 ในโครงการสานสัมพันธ์ สรรค์สร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ตาก)
22 พ.ค.61 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขัง
22พ.ค.61ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 1/2561
21 พ.ค. 61เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามเทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติท้องถิ่น
17ิ พ.ค. 2561หารือการนำเข้าและว่าจ้างแรงงานข้ามชาติตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
15 พ.ค. 61 พบปะชมรมจักรยานวันอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก
15 พ.ค. 2561 ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SMEs 4.0
11 พ.ค. 2561 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก (ฝั่งด้านอำเภอเมืองตาก) ร่วมกันต้อนรับ Rita Tri Mutiawati, S.E.,M.M. (Commercial Attache) ผู้ช่วยฑูตพานิชย์ อินโดนีเซีย และคณะ
11 พ.ค. 2561ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการและมีประสิทธิผล ของสถาบันพระปกเกล้า
10 พ.ค. 2561 ประชุมคณะกรรมการศึกษาพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
7 - 10 พ.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ (LIMEC4)
9 พ.ค. 2561 ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย - เมียนมา (แม่สอด - เมียวดี)
7 พ.ค. 2561 ประธานหอการค้าจังหวัดตาก นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ได้บรรยายให้กับคณะสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
7 พ.ค. 2561 รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก บรรยาย การค้าชายแดน เศรษฐกิจพิเศษกับ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 พ.ค. 2561 บรรยายในเรื่องเส้นทางการค้าและระบบ Logistic ที่ผ่านด่านถาวรด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3 พ.ต. 2561 สัมมนา " โครงการ Inspried by The Boss " หัวข้อ "จากแม่สอดสู่อินเดียโอกาสการค้าการลงทุนในแดนเมียน - ภารตะ
3 พ.ค. 2561 รรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้กับ "วิทยาลัยการตำรวจ"
26 เม.ย. 61 เรื่องอุปสรรคการเปิดเส้นทางการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ" กับคณะจาก "สำนักการขนส่งผู้โดยสารและสำนักงานขนส่งสินค้า
26 เม.ย. 2561 ประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายตาก-แม่สอด ครั้งที่ 2
25 เม.ย. 2561 ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2561
25 เม.ย. 2561 ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดโครงการ Thailand Shopping Dining Paradise 2018
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย)
ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่สอด
กกร.ตาก ดันรื้อระบบรถข้ามแดนไทย-พม่า ยกกระบิ แก้รถติดวินาศสันตะโรคาริมเมย
ประธานหอการค้าจังหวัดตากและคณะกรรมการ เข้าร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดตาก (กกร.ตาก) ครั้งที่ 2/2561
ร่วมเปิดงานมหาสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของจังหวัดเมียวดี ณ ที่ว่าการอำเภอเมียวดีหลังเก่า จังหวัดเมียวดี
ประชุมเตรียมการจัดโครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise 2018
วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ในงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สองแผ่นดินทำความสะอาดสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1
เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมทำความสะอาดสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 1
พบปะพูดคุยและให้ข้อมูล เรื่องโอกาสและความเป็นไปได้ในการสร้างตลาดค้าส่ง AEC TRADE CENTER ซึ่งเป็นโครงการของบริษัทฯ ในการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัยพย์ ในอำเภอแม่สอด
ประชุมเพื่อกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ/ท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ เ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 หอการค้าจังหวัดตาก
ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัดตาก ครั้งที่ 22561
นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร จังหวัดตาก ให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่สอด
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การช่วยเหลือประชาชน เทศบาลนครแม่สอด
20 มี.ค. 61 ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิด สนง.วัฒนธรรมจังหวัดตาก
16 มี.ค. 2561 YEC ตากประชุมโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก
15 มี.ค. 2561 ประชุม โครงการป้ายของดีจังหวัดตาก ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สอด
15 มี.ค. 2561 ประชุมสรุปผล กิจกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย เมียนมา ครั้งที่ 19
14 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินการและศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์
5 มี.ค. 2561 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนประจำเดือนมีนาคม 2561
2 มี.ค. 2561 ร่วมต้อนรับพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการค้าชายแดน ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
27 ก.พ. 2561 ร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
26 ก.พ. 2561 ร่วมให้สัมภาษณ์มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่องระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC)
ร่วมกิจกรรมโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย – เมียนมา
นักประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจงหวัดตาก (YEC TAK) ร่วมงานสัมมนา UPLIFT CLMV EXPERIENCE : เปิดประตูเมียนมาสู่โลกการค้าเสรีอาเซียน ภายใต้การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2561
21 ก.พ. 2561 ร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการ จัดโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14
จักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2018
เดินทางสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 (ด้านจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา)
ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้กับหน่วยงานราชการจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา
ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เดินทางเยือนสหภาพเมียนมา
ร่วมเสวนาแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก
แถลงข่าวจักรยานมิตรภาพไทยเมียนมาร์ ครั้งที่ 19
ประธานหอฯ เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.ตาก) ครั้งที่1.61
ประธานหอฯ ประชุมร่วมคณะฯ“กรมการกงสุลสัญจร”
ร่วมการฝึกอบรมด้านการบริหารการท่องเที่ยวรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6 ก.ย. 2561 ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ที่จัดทำแผนการดำเนินงานนำร่องเพื่อปรับปรุงระบบการอนุมัติ อนุญาตของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ด้านการลงทุน ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ร่วมงานวันเเห่งอิสรภาพประเทศเมียนมา (วันชาติเมียนมา) ปีที่ 70
รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2561 จาก ผู้อำนวยการและคณะอาจารย์จาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 9 /2560
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับบริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิต จัดสัมมนาประโยชน์ความรู้ด้านภาษี
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเบิกเนตรพระโพธิสัตว์กวนอิม
ร่วมกิจกจรรมฉลอง “Anniversary 2sd Year” ครบรอบ 2 ปี โรบินสัน ไลฟ์ สไตล์ แม่สอด
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก บรรยายสรุป ในหัวข้อ “การดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ” แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วิทยากรในการสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมการค้าไทย – เมียนมา” ( The Promotion of Trade between Thailand - Myanmar ) ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ร่วมให้ข้อมูลคณะกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Office of Agricultural Economic, Ministry of Agriculture and Cooperatives )
ร่วมมอบกระเช้าอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณวานิช วงษ์ธนสารสิน ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวินิจฉัยโรค และพักผู้ป่วย 60 เตียง 5 ชั้น โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐของจังหวัดตาก
ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดตาก เพื่อทราบรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือนธันวาคม 2560
นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับคณะเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานจังหวัด และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของจังหวัดตาก ในการเดินทางของคณะผู้แทนจากเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2560 (รับรองรายรับรายจ่ายเดือนตุลาคม 2560)
สัมมนาเครือข่ายการป้องกันการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลนครแม่สอด
หอภาคเหนือตอนล่าง ร่วมงาน ส่งเสริมการลงทุนรัฐกระเหรี่ยง เมียนมา
ประชุมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด
ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมประชุมรับฟังการการขับเคลือนงานเกษตรปลอดภัย สภาอุตสาหกรรมภาคเหนืิอ ณ.โรงงานทีเค การ์เม้นท์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประชุมการดำเนินการตลาดประชารัฐ Modern Trade ตามโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการ BiG C ปั๊มน้ำมัน ปตท. คาลเท็ก.
ร่วมเสวนาเรื่อง “ทิศทางและโอกาสการค้าการลงทุนชายแดนจังหวัดตาก”
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก ภายใต้ชื่องาน “TAK TRUCK EXHIBITION 2017
ประชุมโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก
ครงการ “25 กิจกรรมทำความดีตามรอยพ่อ” และ กิจกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งกิจกรรม คือ กิจกรรม“ก้าวใหม่ไปโรงเรียน”
ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2560
ด่านศุลกากร บรรยายในเรื่องพระราชบัญญัติศุลกากร 2560
ประชุมร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.ตาก) ครั้งที่ 2
ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
หอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เ
On 22 October 2017 Tak Chamber of Commerce (Tak CC) welcomed Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry : MRCCI at Tak CC's Office
ประชุมขับเคลื่อนแผนงานโครงการ Northere Trust ภายใต้ Winning Project ด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน ภาคเหนือ หอการค้าไทย
สายการบินนกแอร์พบประหอการค้าจังหวัดตาก
บริษัท เบทาโกร พบหอการค้าจังหวัดตาก
ประชุมเพื่อวางแผนในการดำเนินโครงการประชุมนานาชาติ LIMEC ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดพิษณุโลก
11 ตค 60หอการค้าจังหวัดตากร่วมถ่ายภาพ ดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง ทั่วทั้งเมือง อ.แม่สอด จ.ตาก
วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 500 ดอก ให้กับนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด
ประชุมประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของกรมศุลกากรเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร2560
4 ต.ค. 2560 ประธานหอฯ ร่วมประชุมหารือการขนส่งไทย-เมียนมา
4 ต.ค. 60 ประธานหอร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและค้าข้ามแดน ด้านเมียนมา ครั้งที่ 1/2560
ร่วมให้สัมภาษณ์ข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษ แก่คณะจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประชุมเตรียมการในการจัดแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ
ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐมอญ เยี่ยมหอตาก
“เปิดเมืองแห่งการท่องเที่ยวรัฐมอญ”
ร่วมประชุมหารือการจัดระเบียบรถบรรทุกสินค้าที่ผ่านเข้าออกทางด่านศุลกากรแม่สอด ครั้งที่ 2/2560
ร่วมพูดคุยในเรื่องการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด และจังหวัดเมียวดี กับ ธ.กรุงเทพ
แถลงข่าว แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประจำปี 2561 (Press conference about Tak Province Tourism on 2018)
นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เสวนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนศูนย์กลางการค้าส่งค้าปลีกแห่งภูมิภาค สู่การเป็นเมืองท่าการค้าระหว่างประเทศ มหานครแม่สอด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่2/2560
ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด
วิทยา ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต เด็กไทยเป็นอย่างไร”
9 ก.ย. 60 พบปะกรมเครื่องกลทางการเกษตร กระทรวงเกษตร แห่งประเทศสหภาพเมียนมา ( Agricultural Mechanization Department, Ministry of Agriculture, Union of Myanmar)
พบปะคณะวิจัยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุม Sister City ครั้งที่2.2560
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรจังหวัดตาก เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตา
สานเสวนา "การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดและเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก" ในโครงการ "ก้าวตามรอยบาท...ศาสตร์พระราชาจังหวัดตาก"
ประชุมอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดและอำเภอ
หอการค้าจัดอบรมภาษาพม่า เพื่อการสื่อสาร
16 ส.ค. 60 3 องค์กรหลักจังหวัดตาก ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.ตาก) ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดตาก , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ ชมรมธนาคารจังหวัดตาก
16 พ.ค. 2560หอการค้าจังหวัดตากพบปะด่านศุลกากรแม่สอด
16 ส.ค. 60 ประชุม ประจำเดือน5/60และมอบเงินสนับสนุนชมรมจักรยานพบพระ
ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9
7 ส.ค. 60 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวัน “รพี”
4 ส.ค. 60 หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมรับมอบโต๊ะห้องประชุม จากบริษัทโอเค บิสสิเนสลิ้งค์ จำกัด ( OK Business Link Co.,Ltd : Donation meeting tables for Tak CC )
เสาร์ที่ 30 ก.ค. 60 ร่วมสนทนา (Focus Group) ในเรื่องสวัสดิการสำหรับแรงงานในพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อประกอบการทำวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เสวนา “ดาวรุ่ง ดาวร่วง และอุปสรรค์ทางการค้าไทย – เมียนมา”
ร่วมพิธีเปิด คลินิกนักลงทุน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับกรมเจรจาการค้า จัดสัมมนา “เส้นทาง East-West Economic Corridor (ด้านตะวันตก) เชื่อมเศรษฐกิจไทยสู่การค้าเสรี”
หอการค้าจังหวัดตาก ต้อนรับ คณะสมาคมการท่องเที่ยวเมียนมา Union of Myanmar Travel Association (UMTA) ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560
1 ก.ค. 60 นำคณะหอการค้ารัฐมอญและหอการค้ารัฐกระเหรี่ยงร่วมงาน Shopping and Dining Paradise
ไทย-พม่าได้ฤกษ์ร่วมเทคอนกรีตกลางสะพานมิตรภาพข้ามน้ำเมย คาดเปิดใช้งานปี 62 article
การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมและไม่เสียค่าใช้จ่าย article
6 ต.ค. 2559 หารือแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเสวนา “โอกาสและความท้าทายการค้าและการลงทุนในเมียนมาร์...จากกูรู
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และร่วมแสดงมุฑิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการของท่านปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด
นายชัยจตุพักตร์ ถิระวันธุ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากช่องทีวี ดิจิทัล MONO 29 ในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 7 / 2558
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตากตาก ร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2558
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/ 2558 และร่วมแสดงเจตนารมณ์หอการค้าจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ
นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ชาวพม่า ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ. เมืองผาอัน
โครงการ คาราวาน 3 แม่ แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
23 – 24 พฤษภาคม 2558 หอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ประจำปี 2558
2 ถึง 4 พ.ค. 58 หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับ ททท. สนง.ตาก จัดกิจกรรม นุ่งไทยปั่นจักรยานชมวิถีไทย ชิมอาหารพื้นเมืองตาก-อุตรดิตถ์ เส้นทางเขื่อนพ่อ-เขื่อนแม่
23 เม.ย. 58ประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ในเรื่องปัญหาและอุปสรรคของ SMEs ไทยต่อการค้าชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2 เมษายน พ.ศ. 2558 ร่วมเสวนา เรื่อง “กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนการขนถ่ายสินค้า สู่อาเซียน ในเขตชายแดน แม่สอด – เมียวดี”
17 มี.ค. 58 ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของภาครัฐและเอกชนแบบทวิภาคี ด้านการบริหารและส่งเสริมการพัฒนากำลังแรงงานรองรับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย – เมียนม่า)
5 มี.ค. 58 ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ท่าน CHAO XIA OLIANG
27 ก.พ. 58 จัดสัมมนา “เจาะตลาดเมียนมาร์ วางแผนการค้า ชะตาธุรกิจ”
7 ก.พ. 2558 จักรยานมิตรภาพไทย-พม่า 2558 ครั้งที่ 16
4 ก.พ. 58 ร่วมประชุมกับ รมช.คลัง
30 ม.ค. 2558 เสวนา เรื่อง “ ผู้ประกอบการมืออาชีพในยุค AEC
29 ม.ค. 58หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมลงนาม MOU ระหว่างหอการค้าจังหวัดตาก และหอการค้าจังหวัดเมียวดี ในการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง
29 ม.ค. 58 ร่วมพิธีเปิด รพ.แม่สอดอินเตอร์
29 ม.ค. 2558 ร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมการค้าชายแดน
29 ม.ค. 58หอการค้าจังหวัดตากร่วมพาคณะนักธุรกิจชาวเมาะละแหม่ง และผาอัน ประเทศเมียนมาร์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลแม่สอด อินเตอร์ เนชั่นแนล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รายละเอียด:
29 ม.ค. 2558จังหวัดตาก จัดเลี้ยงต้อนรับ นักธุรกิจชาสวเมียนม่า และ รัฐมนตรีพาณิชย์เมียนม่า
29 ม.ค. 2558 ผู้ประกอบการไทย เจรจาการค้า กับ นักธุรกิจ ย้างกุ้ง ผาอัน เมาะละแหม่ง เมียวดี
28 ม.ค. 58 หอการค้าจังหวัดตาก ต้อนรับและเลี้ยงรับรอง คณะนักธุรกิจ ย่างกุ้ง เมาะละแหม่ง ผาอัน
28 ม.ค. 58 เป็นวิทยากร ให้ข้อมูลในเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจ
28 ม.ค. 58 ต้อนรับนักธุรกิจชาวเมียนมาร์
วันที่ 28 มกราคม 2558 ประชุมหารือร่วมภาคเอกชนไทย – เมียนมาร์
24 ม.ค. 2558 ต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ที่เดินทางไปตรวจดูบริเวณก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2
24 มกราคม 2558 ร่วมประชุมกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
23 มกราคม 2558 จัดโครงการสัมมนา Indian Ideas and Thouhts ครั้งที่ 6 เรื่องจากแม่สอดผ่านเมียนมาร์สู่มอเรฮ์อินเดีย สามอารยธรรมสัมพันธ์กับนโยบายตะวันตกของอาเซียน
นายกฯ อินเดียเร่งสร้างทางหลวงเศรษฐกิจยาว 3,200 กิโลเมตรเชื่อมถึง “แม่สอด” หนุนค้าภูมิภาคโตอีก 60%
ครม.ตีกลับร่างพ.ร.บ.นครแม่สอด
ประชุมเพื่อรับฟังการเผยแพร่ผลการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
บรรยายในหัวข้อเรื่อง การค้าชายแดนและมูลค่าทางเศรษฐกิจจากแรงงานข้ามชาติชาวพม่า
เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “เตรียมความพร้อมเชิงรุกเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจการค้าส่งค้าปลีก สู่ตลาด AEC
เป็นวิทยากรในงานสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2014
ประชุม ภาครัฐ และภาคเอกชน ในเรื่องเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์และภาคบริการ
ประชุมกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมประกวดการนำค่านิยม 12 ประการ
บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในเรื่องเขตเศรษฐกิจ และการค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์
29 พฤศจิกายน 2557 วิทยากรบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจและการค้าไทย – พม่า ”
28 พฤศจิกายน 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2558
26 พฤศจิกายน 2557 ประชุมคณะทำงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม
25 พฤศจิกายน 2557 ประชุมหารือเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการพัฒนาคนและพัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยกระบวนการ Happy workplace
25 พฤศจิกายน 2557 ร่วมต้อนรับ ทีมผู้บริหารระดับสูงของ CB BANK article
24 พฤศจิกายน 2557 ร่วมต้อนรับคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง พร้อมบุคลากรของศูนย์พัฒนาเซรามิก article
23 พฤศจิกายน 2557 ร่วมฟังปฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างหอการค้าฯ กับการท่องเที่ยว” article
21 – 23 พฤศจิกายน 2557 สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดเชียงราย article
21 พฤศจิกายน 2557 ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ ไร่บุญรอด จังหวัดเชียงราย
21 พฤศจิกายน 2557 ประชุมหอการค้า 5 ภาค ในเรื่องยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคเหนือ และแนวโน้มเศรษฐกิจ 5 ภาค
21 พฤศจิกายน 2557 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หอการค้าจังหวัดพะเยา เปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดพะเยา
20 พฤศจิกายน 2557 ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์สมชาย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเรื่องโครงการ ศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน article
20 พฤศจิกายน 2557 ประชุมรับฟังสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตาก การบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ article
19 พฤศจิกายน 2557 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้า ณ เมืองเมาะละแหม่ง ประเทศเมียนมาร์
ประชุมมีมติเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี” พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทย ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด article
เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เพื่อการปฎิรูปของหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนแม่สอดและเทศบาลนครแม่สอด article
ร่วมประชุม แม่สอด โมเดล เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการในท้องถิ่น article
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงต้อนรับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวชั้นนำของเมืองไทย จำนวน 130 ราย article
ร่วมให้การต้อนรับ Mr. UTINT SAN เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้ากระทรวงพาณิชย์ ประเทศเมียนมาร์ , Mr. AUNG KYAWMOE ประธานสมาคมผู้ประกอบการประมงรัฐมอญ และ Mr. NAY ZAW AUNG นักธุรกิจรุ่นใหม่รัฐมอญ MON CCI article
ร่วมให้ข้อมูลในเรื่องเขตเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ article
ร่วมให้ข้อมูลบริษัทจากกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการค้าขายเกี่ยวกับอาหารทะเลในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และการส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ article
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด แม็คโคร สาขาแม่สอด article
เข้าร่วมประชุมหารือโครงการส่งเสริมและพัฒนาย่านธุรกิจสร้างสรรค์สยามอัญมณีแม่สอด ปีงบประมาณ 2558 และโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2558 article
ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเรื่องโครงการพัฒนาคนและพัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยกระบวนการ Happy Workplace article
ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (พิษณุโลก) ในเรื่องการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตาก สู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 article
ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการศึกษาวิจัย ขององค์การแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล (HI) ในเรื่อง การศึกษาเรื่องโอกาสในการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ ของผู้หนีภัยจากการสู้รบ article
ร่วมให้ข้อมูลการค้า การลงทุน ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แก่บริษัทจากกรุงเทพมหานคร article
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการเสวนาเรื่อง “ผังเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจ “ article
17 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอ "โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน" article
เข้าร่วมประชุมระดมสมองการพัฒนาศักยภาพด้านห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมในอาหารระดับพื้นที่ article
ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจาก Motion Non – Stop Chanel ซึ่งออกอากาศทางช่อง NoNo 29 ในเรื่องเขตเศรษฐกิจ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก article
ร่วมให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน การค้า เศรษฐกิจ ทางด้านชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แก่คณะจากบริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด article
ร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ร่วมต้อนรับ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงความยินดีในโอกาสที่นาย กิติ สุทธิสัมพันธ์ ได้มาดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรแม่สอด ท่านใหม่ article
เข้าร่วมฟังสัมมนาการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ จากวิทยากรชื่อดัง อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูล จากรายการ SMEs ตีแตก article
ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 6/2557 article
ประธานกรรมการนักประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK ) พร้อมด้วยคณะกรรมการนักประกอบการรุ่นใหม่หอการหอการค้าจังหวัดตาก ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 ครั้งที่ 5/2557 article
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันหัวบุก เพิ่มรายได้ลดความยากจน คืนธรรมชาติ คืนความสุขสู่เกษตรกร” ภายใต้โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาจังหวัดตาก article
ร่วมประชุมการเตรียมการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ : ปั่นทั่วไทย Bilk for all article
ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 article
ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 นำโดยนายอนันต์ คมขำ ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดตาก article
ร่วมกล่าวเปิดงาน “สัมมนา แม่สอด Model โอกาสและผลกระทบของผู้ประกอบการในท้องถิ่น” และมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และผู้ประกอบการชายแดน ร่วมรับฟังการสัมมนา article
ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลตัวแทนบริษัท มิตซูบิชิ คอปอร์เรชั่น แอลที ไทยแลนด์ จำกัด มหาชน article
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอุทยานธรณีจังหวัดตาก article
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดตาก ครั้งที่1/2557 article
ร่วมปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสัญจร “เพิ่มพันธมิตรสร้างธุรกิจ S-SMEs” article
ร่วมประชุมในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยว กับนายกลินทร์ สารสิน เลขาธิการหอการไทย และคณะจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย article
ร่วมเสวนา “พลิกโอกาสจากปัญหาและอุปสรรคการค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์ ” article
ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย – เมียนมาร์ เทรดแฟร์ article
ร่วมให้ข้อมูลการค้าชายแดน แก่บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร article
ร่วมประชุมหารือร่วมกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมาร์ article
ร่วมต้อนรับพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ article
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะหอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย , หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ, คณะสื่อมวลชน, กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) article
หอการค้าจังหวัดตาก , หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, กลุ่มหอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ, กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ เขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี (Myawadi Border Trade Zone) article
ร่วมต้อนรับนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย และนายกลินทร์ สารสิน เลขาธิการหอการค้าไทย พร้อมดัวยคณะหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ, คณะสื่อมวลชน, กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) article
ร่วมให้การต้อนรับ มร MOE MYINT KYAW เลขาธิการ UMFCCI ( The Republic of The Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry ) และนักธุรกิจชาวเมียนมาร์ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 42 ท่าน article
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่2/2557 article
ร่วมต้อนรับคณะจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , หอการค้ากลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ , กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC ) พร้อมรับประทานอาหารค่ำ พร้อมสังสรรค์ article
ร่วมต้อนรับคณะจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานหอการค้าไทย และคณะจากหอการค้าไทย article
ร่วมจัดกิจกรรมTEA TALK article
ร่วมจัดปาร์ตี้ YEC Night (Theme: Halloween) article
ร่วมพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานจังหวัดตาก) article
ร่วมให้สัมภาษณ์บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด ในเรื่องแรงงานพม่าข้ามเขต article
ร่วมให้ข้อมูลบริษัทใหญ่จาก SCG ในเรื่องการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ article
เอ็กซ์โปลิงค์โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทผู้จัดงานร่วมพบปะเพื่อพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย – เมียนมาร์ (Thai-myanmar Trade fair) ที่ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดตากร่วมจัดงาน article
ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าวท้องถิ่นสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 และนักข่าวท้องถิ่นเดลินิวส์ ในเรื่องงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย – เมียนมาร์ (Thai-myanmar Trade fair) ที่ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และหอการ article
ร่วมให้ข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจแม่สอด จังหวัดตาก แก่อาจารย์เดชา ตั้งสีฟ้า อาจารย์สาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ article
ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับ การค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ แก่คณะผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ การผลิตปุ๋ยและงานวิศวกรรมโลหะวิทยา article
ร่วมร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าข้ามแดนไทย – พม่า เป็นครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557 article
ร่วมให้ข้อมูลบริษัทไทยสีประกันภัย จำกัด ในเรื่องโอกาส อุปสรรคการลงทุนด้านการประกันภัยในประเทศเมียนมาร์
ร่วมให้บรรยายในเรื่องเขตเศรษฐกิจแม่สอด แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ article
หอการค้าจังหวัดตาก เยี่ยมแม่ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี (มะติน ติน เมี๊ยทะ) article
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การค้าชายแดนและโครงการ SEZ แม่สอด แก่นิสิตปริญญาเอก สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่4 วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา article
ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณะประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ article
ร่วมพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี หน่วยราชการและเอกชน จังหวัดเมียวดี เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกัน article
ประชุม เพื่อชี้แจงโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ
ร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2557 article
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ครั้งที่5/2557 article
ร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์การทำงานด่านส่งออกน้ำตาลทราย แก่คณะตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย article
ร่วมต้อนรับคณะหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) article
ประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าข้ามแดนไทย – พม่า ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557 article
ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดต้นไม้ทำลายป่า จังหวัดตาก (ก.บจ.ตาก) (กรอ.จังหวัดตาก) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 article
ดร. สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตาก ในโอกาสที่ ท่านเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เดินทางเข้าร่วมงานฉลองวันชาติสาธารณะรัฐประชาชนจีน article
ร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจในเขตการค้าชายแดน แก่ตัวแทนบริษัท Deutsche TISCO Investment Advisory article
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะคณะจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย article
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก (พ.ศ.2558 – 2561) ครั้งที่1/2557 article
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพาคณะจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอแม่สอด article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะจากธนาคารแห่งประเทศไทย article
ร่วมให้ข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจและการค้าชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แก่บริษัท D.I.D Asia article
ประชุมประจำเดือนคณะผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก article
เข้าร่วมประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านแรงงานต่างด้าว
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ชายแดน”
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่อง การเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา ครูอาชีวศึกษา ก่อนออกฝึกงานในต่างประเทศ ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จังหวัดตาก
ร่วมบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง เขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สอด โอกาสและศักยภาพในการพัฒนาและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก”
ร่วมต้อนรับและพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับพลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน และคณะ ในเรื่องเขตเศรษฐกิจ
ร่วมต้อนรับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ และร่วมฟังบรรยายจากวิศวกรชำนาญการจากกรมทางหลวง
ร่วมเป็นสักขีพยานมอบของรางวัลใหญ่ รถยนต์ SuZuki swift แด่ คุณบุญมา ป้องวัน (ผู้โชคดีชาวแม่สอด) article
ร่วมอวยพรวันเกิด นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก article
ร่วมประชุมสภาเกษตรจังหวัดตาก (สกจ.) เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์รณรงค์การเกษตรในจังหวัดตาก article
ให้ข้อมูลคณะจากธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สอด นำโดยนายพีระพล ขจรเกียรติสกุล ผู้อำนวยการฝ่าย และคณะ ในเรื่อง งานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าข้ามแดนไทย – พม่า ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557 article
การสัมมนาเรื่องลู่ทางการลงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตาก แก่คณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล article
ประชุม และร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการอาหารต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” article
ร่วมรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร article
ให้ข้อมูลและสัมภาษณ์เกี่ยวกับการค้าบริเวณชายแดนจังหวัดตาก แก่คณะการจัดการธุรกิจอาหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรรม article
ประชุม คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล จังหวัดตาก (กธจ.) article
ประชุมเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด article
ต้อนรับและให้ข้อมูลในเรื่องแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแม่สอด แก่คณะนักศึกษา และนักวิจัยจาก Ryukoku University ในประเทศญี่ปุ่น article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือนกันยายน 2557 ครั้งที่9/2557 article
ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดตาก
29 สิงหาคม 2557 ตาก ร่วมให้สัมภาษณ์นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมือง
29 สิงหาคม 2557 ร่วมให้สัมภาษณ์สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ในเรื่อง แนวทางการจัดการความมั่นคงเพื่อเตรียมรับความท้าทายต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมอวยพรวันเกิด ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก article
ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก
ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557
ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการลงทุนของนักธุรกิจไทยในพม่า การค้าและการลงทุนบริเวณชายแดนไทย – พม่า แก่บริษัท เอสบีซีเอส จำกัด
ร่วมพิธีเปิดสายการบิน กานต์ แอร์ แม่สอด – กรุงเทพ และ กรุงเทพ – แม่สอด
เรื่องการจัดทำงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.)
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก (ประจำเดือน กรกฎาคม 2557) ครั้งที่ 4 /2557 article
ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผังเมืองรวม จังหวัดตาก
ประชุมและตรวจสอบสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หอการค้าตากชี้ช่องลงทุน'ผาอัน-เมาะละแหม่ง'
หัวหน้า คสช. สร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนต่างชาติต่อเสถียรภาพของประเทศไทย
เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเกษตรกร ในการทำเกษตรแบบพันธะสัญญา ตามยุทธศาสตร์ ACMECS ร่วมให้สัมภาษณ์ นักศึกษาปริญญาโท
ประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ร่วมพิธีจุดถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
นำพา คุณกรินทร์ สารสิน กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม "ไร่กุหลาบปฐมเพชร" และ "ไร่เตรยาวรรณ
ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสภาพการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ร่วมงาน “วันรพี” ประจำปี 2557
ร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ One stop Service จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ และเยี่ยมชมคลังสินค้า (คลัง 9
ร่วมบรรยายสรุปเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาการค้าชายแดน และการข้ามแดน
ร่วมรับประทานอาหารค่ำพร้อมหารือถึงความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าไทย
ร่วมรับประทานอาหาร และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจพม่า (Matching Lunch
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการบริหารการค้าสู่ความสำเร็จ ”
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่สมควรได้รับรางวัล
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถวเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ และพิธีเปิดโครงการเสวนา “ร่วมแรง ร่วมใจ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์” ประจำปี 2557
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาอำเภอแม่สอด
ร่วมงานโครงการส่งแสริมการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน
บรรยายสรุป ในเรื่อง “ความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดตาก
ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน และประชุมร่วมไทย – พม่า ณ จังหวัดเชียงตุง และจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศสหภาพเมียนมาร์
ร่วมบรรยายในเรื่อง “ภาษาไทยกับการค้าการลงทุนใน CLMV”
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสาขา และอัญเชิญครุฑตั้งขึ้นประดิษฐาน ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ครั้งที่ 2/2557
ประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดตาก
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ร่วมบรรยายสรุปเรื่องสถานการณ์ชายแดนและเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอด
ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากช่องสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36
ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ YEC ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด
นำเสนอการผลักดัน “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก
ประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2557 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
อบรมโครงการตลาดสมัยใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวไทย
เสวนนา เรื่อง “ทำอย่างไร? SMEs ไทยในพื้นที่ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย บีโอไอ”
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2557
ร่วมโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าและอุตสาหกรรม “เพชรสมุทรคีรี” ชายแดนไทยพม่า
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3/2557
ประชุม การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น
ลงพื้นที่การจัดทำโครงการ การสร้างสวนริมปิงคืนความสุขสู่ประชาชน
สัมมนาเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ : สู่การสร้างฐานการผลิตในภูมิภาค
บรรยายในเรื่องการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด แก่คณะหน่วยราชการและเอกชนจังหวัดระนอง
พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการสู่อาเซียน
อัดฉีด "ค้าชายแดน" "ตัวช่วย" เศรษฐกิจไทย
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ประชุมฯ เห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 58
พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการสู่อาเซียน
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดน
ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน จังหวัดตาก แก่คณะจากศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า
ให้สัมภาษณ์ พันเอกศักดา ดีเดชา
ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดตาก
สัมมนา“เกี่ยวกับประโยชน์จาก FTA : โอกาสการค้าชายแดนภายใต้ AEC
ร่วมกิจกรรม “ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่ประชาชน” ปี 4
ประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมการค้าชายแดน
ร่วมอวยพรวันเกิดนายประสงค์ สันติพนารักษ์ รองประธานหอการค้าจ.ตาก article
ร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าของไทยกับประเทศเมียนมาร์
ร่วมอวยพรวันเกิดนายประสงค์ สันติพนารักษ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก
ร่วมให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการทำธุรกิจกับพม่า
เสวนาเรื่อง “บริบทใหม่เศรษฐกิจไทยก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”
พาคณะจากสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด
ประชุมรับทราบนโยบายการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากกองกำลังนเรศวร
“ระดมความคิดพิชิตการค้าชายแดน”
ประชุม (ก.บ.ก.) และ (ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด)
ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ OTOP
นักล่า"นัมเบอร์วัน" ฝ่าพงหนามบุกพม่า
ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ยกระดับจุดผ่อนปรน article
YEC TAK ร่วมประชุมและพบปะสังสรรค์ ณ ร้านสกุลตลา
ร่วมให้ข้อมูลในเรื่องการค้าชายแดนและมูลค่าทางเศรษฐกิจแรงงานพม่า
ให้สัมภาษณ์บริษัทสี Delta ในเรื่องการลงทุนการค้าในพม่า
ประธานหอการค้าจังหวัดตากตาก หนุน ยุทธศาสตร์ การค้าชายแดน
ให้ข้อมูลแก่นักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ร่วมเสวนา การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
ให้สัมภาษณ์ ในประเด็นสถานการณ์การจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนเขตเศษฐกิจ
ประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาล จังหวัดตาก (กธจ.)
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจ. ตาก
ประชุมระดมความคิด(ร่าง)ยุทธศาสตร์การทำวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา
ให้สัมภาษณ์Thai PBS ประเด็นสถานการณ์การส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค
บันทึกเทปรายการเวทีชาวบ้าน ช่อง Thai PBS
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย
ประชุมประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2557 ครั้งที่2/2557
ประชุมบูรณาการความร่วมมือสู่การรับมืออุทกภัยแม่สอด พ.ศ.2557
ให้สัมภาษณ์นักข่าว ช่อง NBT (เอ็นบีที)
ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์สลายสีเสื้อของพี่น้องประชาชน 5 อำเภอ
แถลงข่าว การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปฎิรูป 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก
ประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ article
ประชุม คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรส่วนท้องถิ่นจ.ตาก
ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ article
ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง article
ประชุมร่วมหอการค้าจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และหน่วยงาน article
ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง
ประชุมประจำเดือนนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ครั้ง1/2557 article
ร่วมต้อนรับ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ ฉกร.4 article
แสดงความยินดี นายสมชัยฐ์ หกยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจ.ตาก ท่านใหม่
หอการค้าจังหวัดตากร่วมแสดงความยินดีแก่นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก
เปิดโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ ครั้งที่ 2
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมสัมมนา SMEs.....วิธีทำเงิน
ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ พันเอก เทอดศักดิ์ งามสนอง
ประชุม ก.บ.จ.ตาก และ ก.ร.อ.จังหวัดตาก
ประชุมคณะอนุกรรมการศาลตากสินมหาราช
ประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ 4 / 2557 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
หอการค้าจังหวัดตากรับรางวัลหอการค้าดีเด่น ประจำปี 2556
ประชุมการแก้ไขปัญหาการส่งออกและนำเข้าสินค้าบริเวณชายแดนจังหวัดตาก
ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก
ร่วมต้อนรับคณะตัวแทนจากบริษัทจีน พร้อมพูดคุยในเรื่องการเป็นไปได้ในการขุดเจาะอุโมงค์ แม่สอด – ตาก article
ให้ข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี แก่คณะจากน้ำตาลมิตรผล article
ประชุมคณะทำงานจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2557 article
บริษัทฟอสเตอร์ อิเล็คทริค จำกัด เข้าพบเพื่อข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า
สิ้นสุดโครงการคาราวานสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถยนต์ article
เสวนา “เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และอนาคตการค้าชายแดนแม่สอด
ประชุมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่2
ทอดผ้าป่าสามัคคีรวมใจไทย – เมียนมาร์
ให้สัมภาษณ์คณะจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
ให้สัมภาษณ์แก่คณะไปรษณีย์ไทย
อบรม หลักสูตร “พนักงานนำเที่ยวในท้องถิ่น” article
นักวิจัยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบหอการค้า article
YEC TAK ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน article
ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP ตาก งานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”
เป็นเกียรติในพิธีเปิด- ปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย article
เป็นเกียรติในโครงการ เพื่อน (MEK SUY)สานสัมพันธ์แรงงานไทย-เมียนมา
วางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี 2557
ประชุม (ก.บ.ก.) และ (ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1 /2557
หอการค้าแห่งประเทศไทยหารือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า
เข้าพบผู้ว่าเมียวดี เพื่อดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ
ประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน article
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมฝ่ายปกครองสู่ประชาคมอาเซียน article
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าพบหอการค้าจังหวัดตาก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน เข้าพบประธานหอการค้าตาก article
ประชุมประจำเดือนกพ - มีค 57 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก article
ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรหมาราช article
ประชุมเตรียมงานร่วมเป็นภาคีจัดงาน
แสดงความยินดีแก่คุณภานุ ขันธ์แก้ว พาณิชย์จังหวัดตากท่านใหม่
ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 (วันขึ้นปีใหม่ไทย) article
เป็นเกียรติพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ – สรงน้ำพระเจ้าตากสินมหาราช article
ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ – สรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช article
ร่วมพิธีเปิดโครงการสวนคนเดิน “แม่ปิงเมืองตาก” article
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ article
รับประทานอาหารร่วมกับคณะแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล พร้อมเปิดYEC article
ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคภาคเหนือ article
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
ร่วมต้อนรับและให้สัมภาษณ์แก่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือน เมษายน 2557 article
ร่วมเสวนา แม่สอดขุมทอง SME article
เปิดตัวกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก YEC Tak article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 หอการค้าจังหวัดตาก
เป็นเกียรติในพิธีเปิดโรตารีแม่สอด – เมืองฉอด มินิฮาล์ฟ มาราธอน article
ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่คณะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า article
ประชุมเตรียมการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2556 article
อบรมผู้ประกอบการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก article
ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะบสย. พิษณุโลก article
บรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย article
ให้ข้อมูลเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการบริการท่าอากาศยาน article
ประชุมพบปะกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดตาก YEC Tak article
ร่วมบรรยาย สถานการณ์ตลาดพืชไร่ ณ ร้านอาหารนัดพบ article
บ.อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด พบหอการค้าจังหวัดตาก article
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก(ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557 ครั้งที่ 6 / 2556) article
ร่วมต้อนรับคณะจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคม GMS Freight and Freight and Transport Association Myanmar (GMS FRETA Myanmar) article
แสดงความยินดีตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม article
ร่วมพบปะและให้ข้อมูลแก่คณะจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดระยอง article
สัมมนาลู่ทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดบ. แอลเอ็มอี ประกันภัยจำกัด (มหาชน) article
ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าทางเศรษฐกิจพิเศษ article
มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ 2014” ปีที่ 15 article
ให้สัมภาษณ์ ILO GMS TRIANGLE Project article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดตลาดสดหมวยแขก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ร่วมงานปีใหม่ไตร ณ หมู่บ้านห้วยส้าน จ.เมียวดี ประเทศเมียนมมาร์ article
ประชุมเตรียมงานโครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า article
หอการค้าจังหวัดตาก พบปะพัฒนาสัมพันธ์ส่วนราชการและสื่อมวลชน article
หอฯ สำรวจเส้นทางการปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ ครั้งที่ 2 article
หอการค้าร่วมบรรยายข้อมูลด้านเศรษฐกิจ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ article
ให้ข้อมูลในเรื่องการค้าชายแดนแม่สอด – เมียวดี แก่คณะการท่าเรือแห่งประเทศไทย
หอการค้าจังหวัดตาก ประชุม กรอ.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2557 article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2557 แด่ส่วนงานราชการไทย – สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ article
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยแม่สอด article
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ร่วมบรรยายสรุปเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่แม่สอด article
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเลี้ยงต้อนรับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก article
ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “การค้าชายแดนไทย – พม่า article
ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทป ในประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ article
ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YECหอการค้าจังหวัดตาก
พบปะและบรรยายสรุปการลงทุนการค้าทางด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก article
สัมมนา"การวิเคราะห์ความพร้อมของภาครัฐและเอกชนกับธุรกิจอุตสาหกรรม" article
เมกาโฮม (สาขาแม่สอด )ร่วมอวยพรปีใหม่ หอการค้าจังหวัดตาก article
ประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1 /2557 ประจำเดือนมกราคม 2557 article
ให้ข้อมูลเรื่องแรงงานด้านอำเภอแม่สอด article
ประชุมการติดตามความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือทวิภาคไทย – เมียนมาร์
บรรยายสรุปภาพรวมการค้าการลงทุนชายแดนระหว่างไทยและประเทศเมียนมาร์ article
ร่วมสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่ article
ธนาคารกสิกรไทย ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่ 2557
บสย. สำนักงานพิษณุโลก มอบกระเช้าปีใหม่แด่หอการค้าจังหวัดตาก article
ร่วมพิธีปล่อยขบวนโครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย”
ร่วมบรรยายสรุป ในหัวข้อเรื่อง การค้าขายตามแนวชายแดน
พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องข้อมูลการท่องเที่ยวการค้า ระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแม่สอด ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่ 2557 article
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
ร่วมงานกินเลี้ยงปีใหม่ 2557 article
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วร่วมอวยพรปีใหม่ article
ประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการค้าและขยายการลงทุนระหว่างไทย – เมียนมาร์ article
ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 10/2556 ประจำเดือนธันวาคม 2556
ประชุมกรอ.จังหวัดตาก ครั้งที่ 12/2556
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม 2556 ครั้งที่ 12/2556
ร่วมงาน VEE CONDO THANK YOU PARTY FOR OUR FAMILY article
บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดตาก การบริหารจัดการด้าน โลจิสติกส์ ให้แก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียน
ร่วมให้ข้อมูลในเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดการค้าชายแดน article
ให้ข้อมูลการค้าชายแดนแม่สอด–เมียวดี article
ร่วมฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ผู้หนีภัยจากการสู้รบแรงงานต่างด้าว article
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
หอฯ จ.ตาก สำรวจเส้นทางการปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ article
ร่วมพบปะและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าด่านชายแดนแม่สอด แก่ SCG article
พบปะและให้ข้อมูลการค้า การลงทุน ในเมียนมาร์ แก่สถานทูตเบลเยี่ยม
ต้อนรับ เจ้าอาวาสวัด ตา ลา วา ดี โจ ผิ๋ว พระชื่อดังเมืองย่างกุ้ง article
ให้ข้อมูลการค้าการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ แก่ผู้ประกอบการ กทม. article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 article
ให้สัมภาษณ์แก่ตัวแทนสภาพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (แม่สอด)
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเสวนา “ทิศทางการค้า การลงทุน บนระเบียงเศรษฐกิจ EWEC” article
ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาชาวเนเธอร์แลนด์ ในเรื่องการค้าการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ article
อวยพรวันเกิด คุณวานิช วงศ์ธนสารสิน ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก article
ประชุมคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2556 article
กิจกรรม “การสำรวจเส้นทาง มัณฑะเลย์–เนปิดอว์–ย่างกุ้ง–เมาะละแหม่ง–
หอฯ จ.ตาก ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช article
หอการค้าจังหวัดตาก ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองแม่สอด article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะกับฝ่ายการค้าสถานทูตมาเลเซีย article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช article
พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคณะกรมขนส่งทางบก และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ article
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก)
เป็นเกียรติ เนื่องใน พิธีเปิดอนุสาวรีย์วีรไทย article
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก article
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กลุ่มย่อย) article
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 31 จ. ตรัง article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวเนชั่น ในประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติในโอกาสฉลองเปิด เมกา โฮม (สาขาแม่สอด) article
หอฯร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ article
หอฯเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เข้าถึงผู้บริโภค 30 ล้านคนในสหภาพพม่า” article
ร่วมให้ข้อมูลการค้าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดเมียวดี แก่บริษัท พ. สิริพลาสติก จำกัด article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาพิษณุโลก article
ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี article
ร่วมให้คำปรึกษา เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งธนาคารกรุงเทพ ในเมียวดี
ร่วมให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล แก่ทีมคณะวิจัย มช. /แม่ฟ้าหลวง article
หอการค้าจังหวัดตากร่วมพิธีเปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก article
ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช article
ร่วมอวยพรวันเกิดนายสมจิตร ลิ้มลือชา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก article
สัมมนาพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน article
ประชุมประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม ครั้งที่ 5 ปี 2556 article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม article
ให้สัมภาษณ์ บริษัท เอ็นเอ็นเอ (ประเทศไทย จำกัด) article
ประชุมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่1
เสวนาความได้เปรียบและเสียเปรียบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ article
ร่วมให้ข้อมูลแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด article
ร่วมให้ข้อมูลระบบโลจิสติกส์ และระบบพัฒนาขนส่งต่างๆ article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน article
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้อง article
31 ต.ค. 56 ร่วมพิธีเปิดคูโปตาร์เมียวดี
ให้ข้อมูลโครงการศึกษา Border Economic Zones and Cross – Border Li article
เข้าร่วมงาน International Product Exchange Program (IPEP) article
หอการค้าจังหวัดตาก ประชุม กรอ.ตาก / ก.บ.จ. ตาก article
หอการค้าให้ข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการตั้งเขตเศรษฐกิจ article
หอการค้าจังหวัดตาก ต้อนรับคณะ Mk คาราวาน สู่ ประเทศเมียนมาร์ article
ฟังสวดอภิธรรมศพ คุณชยันต์ เอี่ยมสนิทอมร อดีตคณะกรรมการหอการค้า
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมรับประทานอาหารกับผู้ว่าราชการเมียวดี article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 article
ประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2556 ประจำเดือนตุลาคม 2556 article
ต้อนรับ บริษัท หยาน ซิน ซิน ประเทศไทย จำกัด
ประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาการกลั่นกรองแผนงาน / โครงการ กลุ่มจังหวัด article
ประชุม ก.บ.ก. และ ก.ร.อ. กลุ่มจังหวัด 3/2556 article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับเอกอัครราชฑูตพม่าประจำประเทศไทย article
หอการค้าจังหวัดตากร่วมงาน Road show article
หอการค้าจังหวัดตาก บรรยายแก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ article
หอฯสัมมนา“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...เดินหน้าฝ่าทางตัน” article
หอการค้าจังหวัดตาก ให้สัมภาษณ์วิทยาลัยโพธิวิชชาลั
ประชุมเพื่อระดมและเสนอแนะข้อคิดเห็น “การศึกษาศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” article
ร่วมต้อนรับกงสุลอินเดีย สถานกงสุลจังหวัดเชียงใหม่ article
หอการค้าจังหวัดตาก ประชุม กรอ. จังหวัดตาก ครั้งที่ 9 / 2556 article
สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์ สินค้าSMEs ไทย บุกตลาดภายในเมียนมาร์ก่อน AEC 58” article
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด article
สรุปสถานการณ์การค้าการชายแดนและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแม่สอด article
หอการค้าจังหวัดตากประชุมเผยแพร่การศึกษา article
ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว article
หอการค้าจังหวัดตากร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำ บ.ทรานซี โลจิสติคส์ article
หอการค้า จ.ตาก ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 article
หอการค้าจังหวัดตากร่วมงานเลี้ยงเกษียณรองผู้ว่าราชการ จ.ตาก และหัวหน้าส่วนราชการ article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้สัมภาษณ์ แก่คณะศูนย์บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ article
หอการค้าจังหวัดตาก ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการนราธิวาสและส่วนราชการ article
สัมมนา Chiang Rai Gateway and logistics hub article
หอการค้าจังหวัดตาก ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ครั้งที่ 4 ปี 2556 article
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจ.ตาก(2555 – 2557) article
หอฯร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปในเรื่องการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ article
หอการค้าจังหวัดตากร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการลงทุนต่างๆในเมียนมาร์ article
หอการค้า จ. ตาก อวยพรวันเกิดที่ปรึกษาหอการค้า จ.ตาก article
ม.นเรศวร ปรึกษาการจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา article
นกแอร์เปิดปฐมฤกษ์ เที่ยวบินแม่สอด-เมาะละเเหม่ง article
หอฯจ.ตาก ประชุม กรอ.จังหวัดตาก ครั้งที่8/2556
สัมภาษณ์เชิงลึกแก่บริษัท ทรานส์คอนชัลท์ จำกัด
หอฯจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดให้บริการตรวจตราวีซ่า ณ ด่านพรมแดนเมียวดี article
หอฯจ.ตาก ร่วมอวยพรวันเกิด ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
หอฯจ.ตาก ร่วมกิจกรรมพบปะหน่วยงานพันธมิตร ในพื้นที่จังหวัดตาก
หอฯจ.ตาก ร่วมรับฟังการอบรมโครงการทำนาหนึ่งไร่ ได้เงิน หนึ่งแสนบาท
ประชุมโครงการรวมกลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จ.ตาก
หอฯ จ.ตาก ให้ข้อมูลเศรษฐกิจชายแดนไทย
หอฯ จ.ตาก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1
หอฯจ.ตาก บรรยายการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี
SMEs คลินิค หอการค้าจ.ตาก ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ
ระดมความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ “โอกาสและอุปสรรคภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน”
หอฯจ.ตาก+สโมสรโรตารี่แม่สอดฯช่วยเหลือน้ำท่วม รร.บ้านท่าอาจ
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางช่อง 5 โดยให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม” อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ หอกิตติคุณ จ.ตาก
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
หอการค้าจังหวัดตาก ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 หอการค้าไทย
9 - 12 ส.ค. 56 หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม คาราวาน มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน
ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมงานพิธี “วันรพี”
หอการค้า จ.ตาก พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ธ.กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมโกเมน
กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างยั่งยืน
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีมอบบ้านอยู่สุข ภายใต้ชื่อโครงการอยู่สุข 80 พรรษาบรมราชินีนาถ 80 ปียูนิลีเวอร์
รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ได้ร่วมต้อนรับ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ ผู้นำฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้เดินทางมาตรวจดูและเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล และสโมสรโรตารี แม่สอด-เมืองฉอด รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 หอการค้าจังหวัดตาก เทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชะนีนาท
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 56 เลขาธิการหอฯ สัมภาษณ์ประเด็นน้ำท่วม แม่สอด จ.ตาก
31 มิ.ย. 56 หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับ โรตารี่แม่สอดเมืองฉอก บริจากของผู้ประสบภัยน้ำท่วม แม่สอด
30 ก.ค. 56 ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวถึงสถานการณ์ น้ำท่วมแม่สอด
27 -28 มิ.ย. 56 เข้าร่วมประชุม ประธานและเลขาธิการ หอการค้าทั่วประเทศ
25 มิ.ย. 56 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วม พิธีสถานปนาหอการค้าจังหวัดลำปาง สมัยที่ 15 ประจำปี 2556-2557
12 – 14 กรกฏาคม 2556 นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการค้า 10 จังหวัดใภาคเหนือ (คสศ.)
ระนอง-แม่สอดเร่งสปีด สานลงทุน-โลจิสติกส์
ค้าด่านระนอง-แม่สอดพุ่ง30%
ทำมาหากิน : แปรรูปสู่'กุหลาบมหัศจรรย์'
นักลงทุนบุก'แม่สอด'รับเกตเวย์ไทย-พม่า
กะเหรี่ยง-มอญ'ส่อร่วมพัฒนาทท.รับเออีซี 'กะเหรี่ยง-มอญ'ส่งสัญญาณ พัฒนาการค้า-ท่องเที่ยวรับอาเซียน
ปักหมุด'แม่สอด-พะอัน-เมาะละแหม่ง' คาราวานรถยนต์พ่อค้าชายแดนตาก ปักหมุดเส้นทาง'แม่สอด-พะอัน-เมาะละแหม่ง
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 56 เวลา 17.00 น. นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว หัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุ
24 เม.ย. 56 ประธานหอการค้า กล่าวต้อนรับ ในพิธีเปิด อบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
24 เม.ย. 56 หอการค้าจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร่วมประเพณีรดน้ำ ขอพรนายอำเภอแม่สอด ณ บ้านพักนายอำเภอแม่สอด
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ต้อนรับ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือข่ายสาขา และคณะพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์
วันที่ 7 เม.ย. 56 เข้าร่วมประเพณีประจำปี อุปสมบทหมู่สามเณรจำนวน 200 รูป ณ เมืองเมียวดี
อิสกันดาร์ เขตเศรษฐกิจดาวรุ่งแห่งอาเซียน
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 56 หอการค้าจังหวัดตาก จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และเลือกประธานท่านใหม่พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่
สัมภาษณ์พิเศษ / นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด หนึ่งในยุทธศาสตร์ชิงความได้เปรียบรับเออีซี บายไลน์-สกาวรัตน์ ศิริมา
7 ก.พ. 56 นี้ เชิญรวมอบรม การประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ ณ หอการค้าจังหวัดตาก อ.แม่สอด จ.ตาก
ยิ่งลักษณ์สั่งแก้ปัญหาเร่งด่วนดันจัดตั้งเขตศก.แม่สอด
นายกฯลงพื้นที่ชายแดนแม่สอด ดูเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประมวลข่าว ครม.สัญจร ณ.อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลงพื้นที่แม่สอด
เอกชนไทยแนะรัฐบาลหนุนแม่สอดขึ้นแท่นเมืองท่าส่งออกสินค้าไทยบุกตลาดพม่า-อินเดีย
UMA เปิดสาขาชายแดนไทย-พม่า นครแม่สอด เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อมวลชนอาเซียนรับ AEC
ขบวน ASEAN-India car Rally ผ่านประตูเออีซีที่แม่สอด มุ่งหน้าพม่า ก่อนเข้าสู่อินเดียต่อไป
หอการค้าตาก ประชุมคณะกรรมการระดมความคิดเห็นเสนอ ครม.สัญจร
นายด่านฯ แม่สอดฟันธง ปีหน้ายอดค้าผ่านแม่สอด-เมียวดี ทะลุ 4 หมื่นล้าน
ภาคเหนือ-พ่อค้าชายแดนเหนือครวญ หลังรัฐบาลพม่าเดินหน้ายกระดับการค้าชายแดนสู่สากล
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับเครือเนชั่น จัดเสวนาเรื่องเปิดพรมแดนเมืองเศรษฐกิจใหม่ แม่สอด-เมียวดี
เร่งผุดสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2 เพิ่มมูลค่าการค้าแม่สอดเท่าตัว
เปิดเวทีปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ครั้งแรก รับแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมไทย-พม่า และ AEC
สัมภาษณ์พิเศษ / ประธานหอการค้าจังหวัดตาก จี้รัฐยกระดับโลจิสติกส์แม่สอดรับอาเซียน
เสวนาประชาคม อนาคตการปลูกถั่วเขียว5อำเภอชายแดน
สัมมนายุทธศาสตร์ฏารค้าและการลงทุนเพื่อ SMEs ไทย ครั้งที่3
กทพ.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าแม่สอด-เมียวดี ศึกษาแนวสร้างทางสายพิเศษเชื่อม AEC
ทุนญี่ปุ่นเข้าแม่สอด-เมียวดีถี่ยิบ ล่าสุดนายแบงก์บุกหารือ ปธ.หอฯ ตาก กรุยทางลงทุน
บรรยายความรู้เรื่องAECแก่ค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียนโรงเรียนตากพิทยาคม
ต้อนรับสมาคมพ่อค้าผ้าไทยศึกษาดูงาน ชายแดนไทย-พม่า
แม่สอดเนื้อหอม ราคาที่ดินพุ่งสูง นักธุรกิจ-นักวิจัยชาวญี่ปุ่นลงพื้นที่ศึกษาลู่ทางการลงทุนชายแดน รับ AEC แบบถี่ยิบ
ผู้ว่าฯ ตากยกคณะหารือพ่อเมืองเมียวดีเตรียมงานใหญ่ฉลองครบ 15 ปีสะพานไทย-พม่า
หอการค้าตากรับรางวัลหอการค้าดีเด่นประจำปี 2554
พม่าปิด'ท่าเรือแม่สอด' ฉุนไทยไม่ไปรับผู้ป่วย ประธานหอตากเชื่อไม่กระทบค้าชายแดน
กมธ.เศรษฐกิจฯ ยกทีมเข้าแม่สอด-เมียวดี เร่งตั้งเขต ศก.ชายแดน-ชี้ยอดค้าเพิ่ม 5 หมื่นล้านแน่
ตากเร่งตั้งเขต ศก.พิเศษแม่สอด เพิ่มการค้าชายแดนแสนล้าน
เทสโก้ โลตัส สยายปีกชายแดน รุกตั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต "แม่สอด
พม่าขยายเขตอุตฯ เมียวดีอีก 2,500 เอเคอร์-หอฯ ตากเร่งรัฐดันแม่สอดเป็นเขตพัฒนาร่วมฯ
สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเก็บข้อมูลผู้ประกอบการแม่สอด
ดุสิต-เซ็นทรัลหวนคืนพม่าผุดโรงแรม-รับบริหาร
ธปท.ปัดใช้เงินสุกลเดียวแจงกรอบธนาคารกลางรับเออีซี
ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์
บรรยายผลการดำเนินงานหอการค้าจังหวัดตาก
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ NEC 2555
7 มี.ค. 55 การพัฒนาบุคลากร สนง. พัฒนาธุรกิจ ภาคเหนือตอนล่าง (พี่สอนน้อง)
5 มี.ค. 55 ร่วมงานวันนักข่าว
คณะธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือเชียงใหม่) เข้าพบปะหารื...อ เรื่อง การพัฒนาระบบการชำระเงินและแลกเปลี่ยนเงิน สกุล เงินบาท และสกุลเงินพม่า
นักปั่น 2 ล้อ นับพันคน เข้าร่วมแข่งขันปั่นจักรยานข้ามชาติ มิตรภาพไทย-พม่า ครั้งที่ 13/2012 แม่สอด-เมียวดี เผย "ม.ล.สราลี กิตติยากร” ร่วมเปิดงานคึกคัก
ต้อนรับ รมว.กระทรวงต่างประเทศ ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจเมียวดี.
ร้านทองแม่สอดยอดขายพุ่งรับตรุษจีน
ชาวพม่าเริ่มแห่ซื้อสินค้าปีใหม่ที่ชายแดนแม่สอด
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก วอน"ยิ่งลักษณ์" เจรจาสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 พร้อมเร่งเขตเศรษฐกิจชายแดนตาก
หอการค้าตาก ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่29 ณ จังหวัดระยอง
เปิดด่านแม่สอดวัน2คึกคนแห่ข้ามนับพัน
หอการค้าตาก สภาอุตสาหกรรมและคณะผู้แทนของไทยร่วมพิธีเปิดสะพาน และเปิดเขตเศรษฐกิจเมียวดี
พม่าเปิดด่าน 5 ธ.ค. รับพิธีเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี
ปลุกเขตเศรษฐกิจแม่สอด รัฐดันเต็มสูบ พื้นที่ลงทุนชายแดนไทยแห่งแรก
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดระยอง
แถลงการณ์ หอการค้า
เรียนรู้อาเซียน
ประธานหอการค้าตากร่วมลอยกระทงพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์
หอการค้าตากประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่พิเศษ/54
ฝ่ายปกครองตาก ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯเมียวดี-สถานทูตพม่า ประสานรัฐบาลพม่า เร่งเปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี
ทำความสะอาดบนสะพานมิตรภาพไทย - พม่า
หอการค้า จ.ตาก เจรจาจับคู่ธุรกิจ ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม
ประธานหอการค้าตาก เป้นประธานเปิดงานแสง เสียง สี งานปุงเถ้ากง-ปุงเถ้าม่า ประจำปี2554
เขตเศรษฐกิจแม่สอดชักวุ่น หอตากค้านสภาอุตฯ ไม่เร่งขยาย
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับหอการค้าไทย และสโมสรโรตารี่แม่สอด-เมืองฉอด ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ตำบลยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
พาณิชย์" เผย “ยิ่งลักษณ์” เยือนพม่า ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมขยายการค้า การลงทุน
หอฯ ตากวอน ยิ่งลักษณ์ เจรจาพม่าเร่งเปิดด่าน-บูมเขตเศรษฐกิจแม่สอด-เมียวดี
ลุ้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไฟเขียว ตั้ง'นครแม่สอด' ต้นแบบเมืองเศรษฐกิจ
เิดินขบวนต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ภาพกิจกรรมหอการค้าตาก ร่วมเจรจาจับคู่ธูรกิจณ กรุงย่างกุ้ง
ภาพกิจกรรมหอตากร่วมพาณิชย์จังหวัด จัดโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ EWEC
ภาพกิจกรรมอวยพรวันเกิดที่ปรึกษาหอการค้า จ.ตาก
รองเลขาธิการหอการค้าตากบรรยาย เศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ในจังหวัดตาก
หอการค้าตากร่วมสัมนา Trade Event Promotion
ภาพกิจกรรมการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/54
คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครเข้าเยี่ยมหอการค้าจังหวัดตาก
หอการค้าตากร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับธปท และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการค้าชายแดนไทยพม่า
กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก เริ่มมีผลบังคับใช้
หอการค้าตาก ต้อนรับคณะผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปอาหาร กทม. และเจรจาจับคู่ธุรกิจ
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่3/2554 ณ หอการค้าตาก สำนักงานใหญ่ อ.แม่สอด
หอการค้าตากร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ที่นครพนม
หอตากอบรมภาษาพม่าเตรียมความพร้อมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า
สสว. ชง 5 โครงการพัฒนา SMEs รับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลใหม่
สสว.-หอฯตาก ติวเข้าเถ้าแก่SMEชายแดนรับค้าอาเซียน
สินค้าไทยเกลี้ยง“แม่สอด”ออเดอร์ 15 สินค้าต้องห้ามพม่าทะลัก
หอการค้าตากต้อนรับรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และร่วมเปิดงานสีสันอัญมณี 2011
หอการค้าตากแถลง ข่าวโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ชายแดน
หอการค้าตากแถลง ข่าวโครงการพัฒนาศักย ภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนสู่สากลและประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2554
ประธานหอตาก ต้อนรับและบรรยายเรื่องสภาพการค้าการ ลงทุนและการท่องเที่ยวในพม่าแก่ ผู้ประกอบการชาวเวียดนามและลาว
หอการค้าตาก ต้อนรับและบรรยายแก่ นศ.ปริญญาเอก ม.ราชภัฎกำแพงเพชร
17 ต.ค. 2561 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันตำรวจ”
หอการค้าตากร่วมต้อนรับส่วนราชการและภาคเอกชนจากจังหวัดกาญจนบุรีและบรรยายสรุปเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแม่สอด
หอการค้าตาก ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ ธปท
กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งประธานหอการค้าตากเป็นคณะทำงานกำกับการดำเนินโครงการจัดจ้างออกแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมประชุม กรอ.ตาก ครั้งที่ 6/2554
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะเข้าพบหอการค้าจังหวัดตากเพื่อขอทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลงทุนโดยตรงของไทยในประเทศพม่า
ปธ.หอฯตากประกาศเดินหน้า 6 โครงการใหญ่-ดันเขตเศรษฐกิจแม่สอดต่อ
หอการค้าจังหวัดตาก จัดแถลงข่าว การเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดตาก
หอการค้าจังหวัดตาก จัดประชุมเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดตาก วาระปีบริหาร 2554-2555
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดตาก เปิดการอบรม ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร
เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร
ภาพกิจกรรมเสวนา ลู่ทางและโอกาสการเปิดตลาดสินค้าในประเทศพม่า สำหรับผู้ประกอบการใหม่ วันที่ 30 เม.ย. 2554 ณ.หอการค้าจังหวัดตาก
ขอเชิญ ผู้ประกอบการ ที่สนใจการเปิดตลาดสินค้าในพม่า รับฟังการเสวนา
ความเป็นมาของมูลนิธิ สายใจไทย
ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-พม่า แรลลี่สุดประจิมที่ริมเมย ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554
เขตศก.พิเศษชายแดนแม่สอดคืบกว่า80%
คุณบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดตากให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศพม่าและอินเดีย
ตาก ใช้โมเดล ม.พะเยา จัดตั้ง ม.ตากสิน
เชิญร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม Young Entrepreneur
คนพม่าแห่เข้าแม่สอด-ซื้อของตุนก่อนราคาขึ้น
เชิญสมาชิกหอการค้าจังหวัดตากร่วมโครงการประกวดรางวัล ‘เถ้าแก่ติดดาว’ ครั้งที่2
เชิญเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)
เชิญร่วมงาน BOI FAIR 2011 THAILAND โลกสดใสไทยยั่งยืน 10-25 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
พาณิชย์ ร่วมคลัง เอสเอ็มอีแบงค์ เตรียมปล่อยสินเชื่อธุรกิจโลจิสติกส์ 3,000 ล้าน
สนข.ชงครม.ผุดรถไฟฟ้าอีก7สาย วงเงินลงทุนทะลุ3.3แสนล. มั่นใจ10ปีเสร็จ
ภาพผู้แทนบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด มอบของอวยพรปีใหม่แก่หอการค้าจังหวัดตาก
ภาพหอการค้าจังหวัดตากเข้าอวยพรปีใหม่ 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก
เชิญร่วมการประชุมวิชาการ 3 ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
สรุปผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 28
สายการบินแฮปปี้แอร์เตรียมเปิดบินเส้นทาง กรุงเทพ-แม่สอด
ภาพการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่28 ที่จังหวัดขอนแก่น
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่28 ที่จังหวัดขอนแก่น
ครม.เศรษฐกิจไฟเขียวคลังกู้ 4.3 หมื่น ล.ลงทุนพัฒนาโครงสร้างรถไฟไทย
ส่งออกไทยปีนี้มีลุ้นขยายตัวสูงถึง 25% หลายประเทศอัดฉีดเงินเข้าระบบ ศก.
เชิญร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 วันที่ 26-28 พ.ย. 53 ณ จังหวัดขอนแก่น
ชงไทย-พม่าเปิดด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ถึงเที่ยงคืน ดึงนักท่องเที่ยว-หลังพม่าเลือกตั้งเสร็จ
ประมวลภาพ ผู้อพยพลี้ภัยชาวพม่า ณ กองร้อย ตชด.ที่346
หนีตายนับหมื่น เข้มแม่สอด-กาญจ์ ยิงRPG-M79ถล่ม!
เปิดหีบเลือกตั้ง พม่า พรรคทหารหนุนชนะง่าย
หอการค้าจังหวัดตาก ต้อนรับคณะ คาราวาน สานฝัน เชื่อมสัมพันธ์ 4 แผ่นดิน
รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตากร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน
ทหารพม่าเสริมกำลังชายแดน ป้องกันป่วนเลือกตั้งพม่า
ครม.อนุมัติหลักการการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
พาณิชย์ เผย ก.ย.ส่งออกโต 21.2% มูลค่า 18,062 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ไทยมีการส่งออก
F16 ทัพอากาศตกหุบเขาตาก พบผู้เสียชีวิต 1 ราย
นายกฯเยือนพม่าทำค้าแม่สอดกระเตื้อง
นายกฯ เผยพม่าเห็นพ้องร่วมมือไทยแก้ปัญหา แรงงาน ยาเสพติด
แรงงานพม่า ถูกเลิกจ้างนับพัน กลับประเทศไม่ได้
รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ให้สัมภาษณ์มูลนิธิ MAP
เมืองแม่สอดระดมทุกภาคส่วนร่วมปั้นพิพิธภัณฑ์ “100 ปีนครแม่สอด”
ผวจ.ตาก พร้อมนำยกร่างกฎหมายท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดทำประชาพิจารณ์
ฉก.ร4 เผยไม่พบนักรบแดงฝึกอาวุธในพื้นที่ชายแดน
ชาวแม่สอดแห่นำบัตรปชช.ไปตรวจสุขภาพ
แม่สอดเดินหน้ายกฐานะ อปท.รูปแบบพิเศษ
ประธานหอการค้าจังหวัดตากร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานต่างฯ
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานหอการค้าจังหวัดตากและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดรวมถึงปัญหาเรื่องการที่พม่าปิดด่านสะพานมิตรภาพไทยพม่า แก่ส่วนปฎิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะส
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตากบรรยายในการฝึกอบรม หลักสูตร มุ่งสู่ AEC การพัฒนาและเตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
การสัมมนาร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
บรรยาย เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดให้กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.นเรศวร
2 ก.ย. 2553 ต้อนรับสื่อมวลชนต่างประเทศ
ทน.แม่สอดทีมอดีตนายกหลุด3
ทีดีอาร์ไอขนข้อมูลตบหน้ากทช. ชงรัฐปลดล็อกหุ้นต่างชาติ49%
เผยชื่อ 3 จังหวัดใหม่ ยังไม่ผ่านเกณฑ์
บึงกาฬเตรียมฉลองใหญ่ยกฐานะเป็นจังหวัดที่ 77
ครม.ไฟเขียวยืดแวต 7% อีก 2 ปี คลังห่วง ศก.เปราะบาง-ผู้บริโภคแบกภาระ
คลังกระตุกกฤษฎีกา เร่งคลอด กม.ภาษีที่ดิน ห่วงถูกดองนานกว่า 3 เดือน
“มาร์ค” สั่ง ก.พาณิชย์ เร่งแก้ปัญหาสินค้าแพง เอาเปรียบผู้บริโภค
รมว.อุตฯ ฟุ้งยอดตั้ง รง.ใหม่สุดคึก เผย 7 เดือนแรกพุ่ง 68% แตะแสน ล.
20 กรกฏาคม 2553 แถลงข่าว การจัดงาน "มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมแฟร์ 2010 "
นายอภิสิทธ์ ชลสาคร รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมประชุมกับคณะผู้ตรวจการกระทรวงการคลัง
การบรรยายเรื่องการปรับตัวเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
อียู ทบทวนข้อยกเว้นในระเบียบ RoHS
พณ. “โชว์” เครื่องจักรกลไทย “หวัง” ลดนำเข้า
รัฐ-เอกชนเชื่อมั่น อปท.พิเศษ “นครแม่สอด” ช่วยปลุกกระแสลงทุนชายแดนตาก
นายด่านฯรับ น้ำตาลทรายเถื่อนทะลักเข้าพม่าสั่งจัดทีมตรวจเข้ม 19 ท่าข้ามริมเมย
ฉก.ร.4 กำชับ จนท.ตรวจเข้มชายแดนแม่สอด-พบเซียนบอลขนยาบ้าขายไทย
ดัน ครม.เปิดพื้นที่แม่สอด 6 พันไร่ ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรับสะพาน 2-EWEC
29 เม.ย. 53 เส้นทางเศรษฐกิจ สายใหม่ แม่สอด ย่างกุ้ง
ดันครม.เปิดพื้นที่แม่สอด6พันไร่
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การทบทวนแผนกลยุทธ ยุทธศาสตร์” กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดตาก ณ หอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด
หอการค้าจังหวัดตากต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
คณะผู้ประกอบการอัญมณี จ.จันทบุรี เดินทางเยี่ยมชมตลาดพลอยแม่สอด
หอการค้าจังหวัดพิจิตรมาศึกษาดูงานการค้าชายแดน ณ หอการค้าจังหวัดตาก
“อลงกรณ์” นัดวางจุดสะพานไทย-พม่า 24 ก.พ.
ผวจ.ตากปล่อยขบวนจักรยานมิตรไทย-พม่าหวังเชื่อมท่องเที่ยว
แสดงความยินดีหอการค้าจังหวัดตาก ได้รับรางวัลโครงการเพิ่มสมาชิก
ยกฐานะนครแม่สอดดึงดูดนักลงทุนเพิ่ม30%
ยกฐานะเทศบาลเมืองแม่สอดเป็นเทศบาลนคร
ททท. จับมือหอการค้าจังหวัดตาก เปิดประตูสู่ฝันอันดามัน - อินโดจีน
ขีดวงตั้งเขต ศก.ใหม่ สร้างสะพานไทย-พม่า 2 นัดชงผ่าน รมช.พาณิชย์สัปดาห์นี้
พม่าให้ของขวัญ ขรก.ปรับเงินเดือนมกราคมเป็นต้นไป
อินเดียพัฒนาทางหลวงเชื่อมพม่าออกทะเลเบงกอล
หอฯตาก จัด 2 กิจกรรมใหญ่ เชื่อมสัมพันธ์การท่องเที่ยว-มิตรภาพ ประเทศกลุ่มอินโดจีน
หอการค้าจังหวัดตาก เชื่อมั่น AFTA หนุนค้าไทย-พม่า
พม่าสั่งนำเข้ารถยนต์-จยย.ตรึมยอดส่งออกผ่านแม่สอดพุ่ง
รัฐ-เอกชนตากเรียงแถวโชว์ผลงานดันค้าแม่สอด-เมียวดีโตสุด 27%
หอการค้าจังหวัดตากรับรางวัล “หอการค้ามาตรฐาน 2 ปี ซ้อน
หอการค้าจังหวัดตากจับมือหอการค้าจังหวัดเมียวดีร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 article
อาหารทะเลจากอันดามันทะลักเข้าแม่สอด ยอดนำเข้ารั้งอันดับหนึ่ง-ซื้อขายคึกคัก
ประธานหอการค้าจังหวัดตากร่วมเดินทางศึกษาเส้นทางการค้าการลงทุน
บ.ร่วมทุนรุกแจงแผนขุดน้ำมันแม่สอด - ยันลงฐานขุดแท่นแรกเดือนหน้า
ทางหลวงเดินหน้าปั้นถนน 4 เลนตาก-แม่สอด รับGate Wayเชื่อมอันดามันทะลุยุโรป
ติวเข้มผู้ผลิตสิ่งทอตาก หนุนสร้างแม่สอดเป็นเมืองแฟชั่น
ผู้ว่าฯตากย้ำต้องเร่งพัฒนาชายแดนตาก - รับการค้าไทย-พม่าโตไม่หยุด
หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2
กรอ.ตากไฟเขียวหาที่สร้างคลังสินค้ารับสะพานไทย-พม่า 2-EWEC
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดงานหอการค้าพิจิตรแฟร์ ครั้งที่3
รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมงาน Northern Eco and Adventure Mairt จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 27 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ยินดีตอนรับผู้ว่าคนใหม่
หอฯไทยจัดสัมมนาผู้บริหาร ที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว
พาณิชย์และหอฯระนอง เชื่อมความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน
ไทย-พม่าจัดแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์-การค้าชายแดนแม่สอด
พาณิชย์และหอฯแม่ฮ่องสอน เยือนแม่สอด
นักวิจัยให้ความสำคัญหอฯตาก
ทอดผ้าป่าต้นปาล์ม ถวายองค์ราชินี article
ปลัดพาณิชย์ เยี่ยมย่านการค้าแม่สอด
ผู้ว่าฯ ตากสั่งเร่งสำรวจจุดสร้างสะพานไทย-พม่า 2 - คลังสินค้าชายแดนแม่สอดก่อนเสนอ ครม.
พาณิชย์ เชื่อมสัมพันธ์เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไทย-พม่า
"อลงกรณ์" ผลักดันแม่สอดสู่โลจิสติกส์
ด่านแม่สอดตรวจเข้มป้องกันการลอบนำเข้าไข่ไก่ปลอม
งานเสวนา ป.ป.ช.ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 7 จังหวัดภาคเหนือ article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
พาณิชย์จังหวัดตาก จัดประชุมพิจารณากำหนดกลยุทธ์ "อัญมณีและเครื่องประดับ"
“ITD-หอฯตาก”จับมือติวเข้มทุนท้องถิ่น/รับเส้นทางค้า 6 ชาติ
ศุลกากรแม่สอด เผยตัวเลขยอดค้าขายชายแดนพุ่ง 28 -30%
หอการค้าฯ ชี้การแพร่ระบาดหวัด 2009 กระทบการท่องเที่ยว
หอฯ ตากเปิดห้องติวเข้มค้าไทย-เพื่อนบ้าน หวังทุนท้องถิ่นต่อยอดรับ EWEC
ภาพบรรยากาศ การสัมมนาเรื่อง "ทิศทางการค้าอัญมณีจังหวัดตาก"
ศาลยกฟ้อง จิตร รองสนช.ไม่ผิดหมิ่นโลตัส
รมว.แรงงานไทยเตรียมหารือ รมช.พม่า พิสูจน์สัญชาติก่อนนำเข้ามาทำงานในไทย
เมืองชายแดนจีนเริ่มใช้หยวนเพื่อการค้ากับต่างชาติ
ภาพบรรยากาศท่านอภิรักษ์ เดินทางไปเยี่ยมชมประเทศพม่า
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก
ค้าชายแดนไทย-พม่าสร้างนิวไฮ ด่านระนอง-แม่สอด-แม่สายโตถ้วนหน้า ไข้หวัด2009-การเมืองไม่ระคายบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศงานพิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก(แม่สอด)และพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปี 2552-2553
ประธานคนใหม่ article
พีบีแอร์เตรียมเปิดบินกรุงเทพฯ-แม่สอด วางแผนทำ MOU ร่วม 4 องค์กรเริ่มมิ.ย.
"พีบี.แอร์" เล็งบินแม่สอด-กรุงเทพฯ กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า
“แพนด้า” ฮิตถึงตลาดริมเมย ลูกค้าแห่ซื้อตุ๊กตาหมีน้อย
ผู้ว่าการเขตปกครองตนเอง ไท จิ่งพอ เต๋อหง ท่านเมิ้ง ปี้ กวงและคณะมาเยี่ยมเยือน หอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด article
พิธีลงนามสถาปนาบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดตากกับเขตปกครองตนเอง ไท จิ่งพอ เต๋อหง
ข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เดือน ก.พ. 52
รัฐ-เอกชน จัดงานสีสันอัญมณีแม่สอดกระตุ้นศก.
เปิดยุทธศาสตร์ปั้น“แม่สอด” - ดัน 6 โครงการค่าหลายพันล้านดัน
พม่าอวดอัญมณีสีเลือด 2 หมื่นกะรัต..ที่สุดในโลก!!
เชิญอบรมหลักสูตร:การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และการทำงานเป็นทีม”
"เมียวดี"เขตเศรษฐกิจพิเศษ วันนี้-อนาคต"ไทย-พม่า"
สัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่26
เชิญร่วมอบรมโครงการผู้ประกอบการใหม่ NEC ฟรีรับจำนวนจำกัด
จุดยืนของหอการค้าในงานสัมนานหอฯ ครั้งที่ 26 ที่ จ.สงขลา article
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย
เชิญประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง"แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นบนเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก(East-West Economic Corridor:EWEC)"
เชิญร่วมสัมมนา ! ฟรี เรื่อง 'เมื่อจีนก้าวสู่ผู้นำเศรษฐกิจโลก:อนาคตธุรกิจไทย-จีนจะเป็นอย่างไร'
คนไทย อันตราย สินค้าเสี่ยงภัยเกลื่อนเมือง
ค้าชายแดนแม่สอดอ่วมยอดรูด การค้าลดลงแล้วกว่า 40% แถมเจอพม่าเข้มงวดอีกต่างหาก
เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ”
เชิญร่วมศึกษาดูงานและเดินทางท่องเที่ยว ทัวร์หาดใหญ่ – คาเมร่อน – ปีนัง
หอการค้าจังหวัดตากตอนรับทีม สำรวจแหล่งท่องเที่ยวสายใหม่ 3 ลำน้ำแห่งชีวิตเสรีภาพ และพอเดินทางท่องที่ยวเมียวดี ประเทศพม่า
วันที่ 25 ก.ย. 51 หอการค้าจังหวัดตากแถลงข่าวการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวสายใหม่ 3 ลำน้ำแห่งชีวิตเสรีภาพ
วันที่ 18 ก.ย. 51ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตากศึกษาดูงาน บ.ผาแดง และชมโรงงาน แม่สอดพลังงานสะอาด
เชิญร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ "การบริหารการเงินสำหรับ SME "
ประธานหอการค้าจังหวัดตากและเลขาธิการหอการค้า เป็นวิทยากรให้ความรู้กกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
คลัง จี้ EXIM BANK ปล่อยกู้ SMEs แสนล้าน
เชิญร่วมฟัง บรรยายพิเศษธุรกิจภิวัฒน์ทันกระแสโลก 13-14 ก.ย. 51
หอการค้าฯ แจง ประเทศชาติถึงขั้นล่มสลายหากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อต่อไป
นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาแหล่งหินน้ำมัน อ.แม่สอด 3 ก.ย. 51
ประธานหอการค้า ร่วมเสวนา มือที่มองไม่เห็นกับโอกาสที่มอบให้ โดยกลุ่มสื่อสร้างสรค์ ปปส. ภาค 6 วันที่ 30 สิงหาคม 2551
หอการค้าจังหวัดตากร่วมสัมมนา "กลยุทธ์การพัฒนาระบบโลจีสติกส์ภายใต้กรอบ East - West Economic Corridor ในทศวรรษหน้า " 29- 30 ส.ค. 51
รัฐ/เอกชนชายแดนไทยเสนอเปิดด่านเพิ่ม ดันขนส่งEast-West Economic Corridor
ข่าวด้านพลังงาน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551
โปรแกรมคาราวานรถยนต์ 3 ประเทศ ไทย - ลาว - จีน ( 9 วัน )
หอการค้าจังหวัดตากและสนง.พาณิชย์จังหวัดตาก ประชุมร่วมภาครัฐ เอกชนไทย-พม่า "สานสัมพันธ์การค้าชายแดนไทยพม่า"
เชิญร่วมสัมมนาผู้ทำบัญชี (CPD) หลักสูตร งบการเงินใหม่ปี 2551 ภายใต้หลักเกณฑ์มาตราฐานบัญชีฉบับที่ 35
ข่าวด้านพลังงาน ประจำวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551
21-22 ส.ค.นี้ เชิญร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง “บทบาทภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชายแดน กับการเป็น AEC
ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้าจังหวัดตากประจำเดือน สิงหาคม2551
ค้าชายแดนระนอง-ตากระทึก พม่าเสียว8888เคอร์ฟิวเกาะสอง
“เมียบุช” เยือนค่ายผู้ลี้ภัยก่นผู้นำพม่าถึงชายแดน
คสศ.-10 หอฯเหนือนัดเปิดโต๊ะปลายปี ชำแหละยุทธศาสตร์ใหญ่รับ ECF
ข่าวด้านพลังงาน ประจำวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2551
วารสารข่าว คสศ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม
แบรนด์ไทยแข่งได้...อย่างไร
ส่งข่าวด้านพลังงาน ประจำวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 ครับ
10 หอฯเหนือเดินหน้าปลดแอก “โมเดิร์นเทรด” จี้รัฐป้องคนไทย-เตรียมประท้วงผ่านทูตอังกฤษ
หอฯสงขลาเผยนายทุนพร้อมทุ่ม 2,000 ล้าน ผุด “เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์”กู้วิกฤต
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหอการค้าไทย ประจำเดือน กรกฏาคม 2551
หอฯสองแควส่งเทียบเชิญ 6 โลว์คอสต์ บินพิษณุโลก-หนุนคมนาคมเหนือล่าง
ASEAN BUSINESS AWARD 2008
แม่ฮ่องสอนงัดกลยุทธ์สู้น้ำมันแพง ทำบัตรส่วนลดจูงใจนักท่องเที่ยว
จับตาเวียดนามฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้าจังหวัดตากประจำเดือน มิถุนายน 2551
แฉข้อมูลจริงรัฐลอยแพคนไทย สั่งรีดภาษี! ปิดช่องคืนทุกประตู
เอกชนตากผนึกอปท.ชงรัฐบาล แจ้งเกิดเขตศก.พิเศษชายแดน
พม่าอัตคัดปันส่วนข้าวคนละ5กก.
7 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ปีที่ 16
เปิดแล้ว สายการบิน แอร์ฟินิกซ์ แม่สอด- กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ - แม่สอด 16 พ.ค. นี้
เชิญร่วมเดินทาง เยือน สปป.ลาว สิบสองปันนาและคุณหมิง ตามเส้นทาง R3E
เจรจา7แขวงลาวปั้นแผนลงทุนR3a
เปิดเที่ยวล่องแก่งลำห้วยแม่ละเมา
ทำข้อตกลงไทย-ลาวเขตศก.พิเศษบ่อแก้ว
หอการค้าตากชงงบฯ400ล้านเชื่อมถนนตาก-แม่ฮ่องสอน ชูอันซีนท่องเที่ยว
พาณิชย์หนุนSMEsไทยบุกตลาดจีน เอกชนจี้รัฐออกแรงเพิ่มรับถนนจีน-ไทย
นัดประชาพิจารณ์สะพานข้ามโขง 4 วันนี้ เปิดลายแทงพัฒนาชายแดนไทยรับ R3a
เชิญฝึกบรมหลักศูตร "เทคนิคการติดตั้งอุปกรณ์เชื้อเพลิงก๊าซรถยนต์ LPG ,NGV
โลจิสติกส์ชิงเค้กห้าแสนล้าน + ทีแอลเอเร่งขยายงานบริการครบวงจรเจาะลูกค้ารายใหญ่
ค้าพลอยแม่สอดเฮรับมิ่งขวัญ ลดแวตอัญมณีหนุนส่งออก2แสนล.
ท่องไปกับใจตน-ตะลึง! กองทัพสองล้อแห่งไมตรี บุก ‘เมียวดี’ - ‘แม่สอด’
ที่ปรึกษาหอการค้าและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเปิดอาคารที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก
ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เชิญ ฝึกอบรมหลักสูตรการบัญชีสำหรับนักบัญชี" วันที่ 15-16 ก.พ. 51
10 ม.ค. 51 หอการค้าจังหวัดตาก แถลงข่าวการจัด มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-พม่า 2008 และ Maesot Mountian Bike Cross Country 2008
รายละเอียด "แม่สอด เม้าท์เท่นไบค์ ครอส คันทรี่"
สินค้า-ต้นทุนพรวด80% + สู่ยุคข้าวยากหมากแพง มนุษย์เงินเดือนหลังแอ่น รายได้ไม่พอยาไส้
ท่องเที่ยวเขาใหญ่สบช่องปรับแนวรุกทัวร์ผสมตลอดปี
เช็กเศรษฐกิจไทย ย้ำปลอดเงินฝืด!!!
หอการค้าฯ คาดเงินสะพัดปีใหม่โตแค่ 6.4% ชี้ปัจจัยเสี่ยงหาก พปช.ตั้งรัฐบาล
เขื่อนเขื่อนเขื่อน..คราวนี้ที่หลวงพระบาง
ท้าลมหนาว ปีน 5 ดอยสูงสุดในเมืองไทย
"รัฐ/เอกชน"ตากหนุนสร้างทางรถไฟตาก-แม่สอด เติมเต็ม East - West Economic Corridor
ราชาแห่งปัญญา กษัตราแห่งความพอเพียง
ในหลวง”ตรัส "ขอบใจ" ทรงย้ำให้สามัคคีเพื่อประโยชน์ชาติ
สรุปภาพรวมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 25
หอการค้าจังหวัดตากรับรางวัลมาตรฐานหอการค้า ประจำปี 2550
แฉร้อยเล่ห์กลลวงยักษ์ค้าปลีก ลดหลอกล่อ-ฮั้วขึ้นราคา
พาณิชย์ไฟเขียวน้ำมันพืชขึ้นอีก 5.50 บ.รับขวัญปีใหม่ 1 ม.ค.นี้
คาดปีหน้าเศรษฐกิจไทยยังหืดจับ
คืนวันเพ็ญเดือน 12 กับ 9 สถานที่ลอยกระทง
หอการค้าไทยยื่นสมุดปกขาว จี้นายกฯ ดูน้ำมัน-ค่าบาท
วุฒิสภาสหรัฐเอกฉันท์ร้องผู้นำอาเซียนไล่พม่า
ร่วมพบปะหารือ และบรรยายในเรื่องการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด แก่คณะหน่วยราชการและเอกชนจังหวัดระนอง
เอกชนจี้รัฐรับมือมาเลเซีย ยึดพม่าปลูกปาล์มแข่งไทย
ม็อบค้าปลีกหนุน สนช.ผ่านกฎหมายค้าปลีก
ยักษ์ค้าปลีกบีบสนช.ล้มกม.
การค้าไทย-จีนด้านเชียงแสนสะเทือนหนัก
นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่าพม่า"ปรับใช้เทคโนโลยีในการเกษตร
คณะกรรมการหอการค้า จ.ตาก ตอนรับนายอำเภอแม่สอดคนใหม่
'สหพัฒน์'สุดอั้น!ขึ้นค่าขนส่ง +ดีเดย์สิ้นปีนี้ขณะที่ข้าวถุงดอดขึ้นแล้ว 5-7 บาท/นมเปรี้ยว-โยเกิร์ตขึ้นเงียบ 1-2 บาท
อภิธุรกิจจีนยกพลประชิดไทย จับตาผงาดเหนือ'ญี่ปุ่น'
แบงก์เขี้ยวขูดดอกกู้ +นอนกินกำไรส่วนต่างเพียบ/แฉหั่นราคาดึงลูกค้าชั้นดี/กรุงไทยไล่ดูดลูกค้า
ดีเซลทะลุ100ดอลลาร์ทำนิวไฮ +ขายปลีกในประเทศจ่อขยับอีก 1-1.20 บาทไม่เกิน 2 สัปดาห์
วิเคราะห์ค่าครองชีพ ยุคเหรียญบาทไร้ความหมาย
'บุช' เล่นแอร์พุกามหาปั๊มเงินส่งผู้นำพม่า
ครม.ผ่านร่างกม.ค้าปลีกฯ เซเว่น-เทสโก้-แฟมิลี่ฯ ถูกคุม
อธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยันยังไม่มีการอนุมัติให้ 13 รายการสินค้า
ตลาดมืดพม่าคึก ทัพมดขนน้ำมัน ฟันกำไร10บ./ลิตร
ดัชนีมาม่า ส่งสัญญาณ 'วิกฤติปากท้องปะทุ'
ถอดรหัสหักเหลี่ยมเทสโก้ พลังมวลชนคว่ำช้างสาร
โลตัสรีเทิร์นยึดที่มั่นอ.หลังสวน เตรียมพื้นที่พร้อมเปิดกลางปี51
พม่าเกณฑ์ม็อบหลายหมื่นหนุนรัฐบาล
ค้าชายแดนแม่สอดอ่วม สารพัดปัญหารุมเร้า หวั่นสิ้นปียอดต่ำหมื่นล.
เมียวดีเลื่อนเปิดเขตเศรษฐกิจชายแดน
ด่านพรมแดนอำเภอแม่สอด และท่าเรือขนส่งสินค้าตามชายแดน ยังคงเปิดตามปกติ
คนกว่า 100,000 ตามหลวงพี่ลงถนนย่างกุ้ง!!
กรมทางหลวง เตรียมขยายเส้นทางสายตาก – แม่สอด ระยะทาง 76 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจร
พม่าตุนอาหารสั่งซื้อพุ่ง3เท่าพ่อค้าชายแดนจับตาเหตุประท้วงรัฐบาลพม่า หวั่นบานปลายถึงขั้นสั่งปิดชายแดน
นายนิยม ไวยรัชพานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้า ไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ในพม่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนแล้ว
การค้าชายแดนไทย-พม่า ด้าน อ.แม่สอด หลังพม่าประกาศเคอร์ฟิวส์ ยังไม่ได้รับผลกระทบ
เชียงราย เร่งผลิตคนลอจิสติกส์
แจ้งกิจกรรมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก(20กันยายน2550)ฉบับเพิ่มเติม article
100ค้าปลีกฮือขู่บุกทำเนียบ 'เซ็นทรัล'นำทัพชนรัฐบาล
พะเยาชูเศรษฐกิจ เยือนสิบสองปันนาสานสัมพันธ์การค้า
ผังเมืองล็อกแน่นอบต.เกิ้งพลิ้วไม่ออก บิ๊กซีแห้วซ้ำสองสาขามหาสารคาม
"แม่สอด"เดินหน้ายกฐานะเป็น"มหานคร" นอภ.เซ็นตั้งกรรมการร่วมรัฐ-ชุมชน-อปท.
ค้าย่อยกระนวนเตรียมร้องผู้ว่าฯสั่งหยุดโลตัส "โลตัส"ไม่สนเสียงค้านลั่นเปิดอีกสาขาชุมแพ
จ.ตาก เตรียมตั้งคณะกรรมการยกร่างเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “มหานครแม่สอด”
คาราวานรถข้ามประเทศ ของประเทศมาเลเซีย จากแอฟริการใต้ ผ่านแม่สอด กลับประเทศมาเลเซีย
แจ้งกิจกรรมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก(27 สิงหาคม2550) article
พม่าอ้างขึ้นราคาน้ำมันเพื่อแบ่งเบาภาระประเทศ
ต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น(9ส.ค.2550) article
ผลการประชุมเสวนาเรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบ ACMECS(9ส.ค.2550) article
บรรยายให้กับเจ้าหน้าที่สรรพากรเรื่อง "การค้าชายแดนกับการแลกเปลี่ยนเงินจ๊าต(6ส.ค.2550) article
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรบหอการค้าไทย (ประจำเดือนสิงหาคม 2550)
สรุปข่าว เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ประจำวันที่ 13 ก.ค. 50
ดัชนีความเชื่อมั่นดิ่งเหวติด 8 เดือน
โชวห่วยโคราชฟ้องศาลปกครองคุ้มครองหยุดสร้าง"โลตัส"ปากช่อง
หอการค้าตากกระทุ้งปัดฝุ่นเขตศก.พิเศษแม่สอด รับมือการค้า-ลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน
การประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการค้า การท่องเที่ยวระหว่างราชการ พ่อค้า นักธุรกิจชาวพม่าและชาวไทย article
ทัศนศึกษาเมืองอูหลู่มู่ฉี (มณฑลซิงเกียง) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน article
หอฯภูเก็ตถกดึง"ค้าปลีกยักษ์"จ่ายภาษีให้ท้องถิ่น
ผู้ว่าฯตากตั้งวงถกเขตเศรษฐกิจฯ-นิคมฯ หลังไม่คืบ-แต่พม่าเร่งปั้นเมืองใหม่เมียวดี
พม่าเริ่มเดินหน้าตั้ง 19 เขตเศรษฐกิจฯประเดิม 8 จุดปีนี้ยก “เมียวดี-แม่สอด” นำร่อง
การค้าไทย-พม่าพุ่งแรงทะลุ $2,400ล้าน
โรงแรมไม่พอ..โอกาสลงทุนในเมืองหลวงใหม่พม่า
งานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า สุสานแม่สอดมูลนิธิฯ(ป่าช้าจีน) ครั้งที่ 1 (29 เมษายน -10 พฤษภาคม 2550) article
เตือนรัฐไฟเขียวพ.ร.บ.ค้าปลีกฯ หวั่นกระทบการลงทุนต่างชาติ
น้ำมันขยับอีก40สต.วันนี้เบนซินใกล้30บาท
บีบรับร่างสุดท้ายค้าปลีกวันนี้ก่อนชงครม.
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน (นครเฉิงตู ฉงชิ่ง และคุนหมิง)
ปตท.เตรียมแจงผลการชนะประมูลเข้าซื้อปั๊มเจ็ท 147 แห่งทั่วประเทศ 19 เม.ย.นี้
โกง CTX ใกล้งวด! คตส.จ่อฟัน - อดีตบอร์ด ทอท.ยกชุด
พาณิชย์”เพิ่มอำนาจกรรมการจังหวัด พิจารณากันเองเอาไม่เอายักษ์ค้าปลีก
นายกฯ ย้ำลงนามเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่นเปิดมิติใหม่เกิดผลดีทาง ศก.
ผบ.สตม.ระบุพม่าปิดด่านเมียวดีไม่น้อยกว่า 3 วัน และได้ตกลงร่วมกับไทยในการพิสูจน์สัญชาติคนต่างด้าวแล้ว
สิ่งที่กรมกาค้าภายในควรทำหลังจากครม. ตีกลับร่างพ.ร.บ.ค้าปลีกค้าส่ง
หม่องโชว์เขี้ยววันกองทัพ..ลั่นพร้อมขยี้ศัตรูทุกตัว
ทหารพรานปะทะกับกองกำลังไม่ทราบฝ่าย ที่ขุนยวม เสียชีวิต 1 นาย article
ไล่ออกแล้ว ตร.ขนต่างด้าวส่งนายทุนกรุงเทพฯ article
พม่าเฟื่องสุดๆ เปิด ม.เทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์ 50 แห่ง article
อบจ.ตาก ผ่านมติ ยกฐานะ 3 กิ่งอำเภอใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องที่ห่างไกลทุรกันดาร article
ผู้ประกอบการรถโดยสารสายแม่สอด – ริมเมย รวมตัวประท้วงรถตู้โดยสารจากพม่าที่วิ่งทับเส้นทาง article
ลาวกว่าครึ่งอาศัยอยู่ติดไทย-รัฐบาลบูมค้าข้ามแดน article
A New Government in Exile? article
นักโทษต่างด้าวชาวพม่าหลบหนีออกจากเรือนจำ อ.แม่สอด จ.ตาก article
จีน ลาว พม่าและไทยร่วมกันสร้างเส้นทางเดินเรือระดับ5ระหว่างประเทศตามแม่น้ำล้านช้าง article
ยูนนานจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางค้าขายสัตว์น้ำของประเทศอาเซียน article
แผ่นดินใหญ่จีนจะกลายเป็นตลาดบริโภคจิวเวลรี่ที่สำคัญของโลก article
KNU camp attacked by Burma Army and DKBA troops article
กรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งให้ประชาชนใน อ.แม่สอด จ.ตาก ไปตรวจดูผังเมืองรวม article
นักปั่นสองล้อไทยและพม่า นับพันคน เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานมิตรภาพไทย " พม่า 2007 ที่ อ.แม่สอด article
“แม่สอด” พร้อมจัดเลือกตั้งใหญ่ article
ตากกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดเที่ยวบิน “แม่สอด" article
ม.หอการค้าฯส่งสัญญาณเศรษฐกิจภูมิภาคทุกพื้นที่ชะลอตัว article
พม่าตั้งสงกรานต์หยุดปีใหม่แห่งชาติ 10 วันรวด article
Monks and activists march to Maesot article
พาณิชย์ออกเกณฑ์ขายต่ำกว่าทุน ตีกรอบให้บวกค่าบริหารได้ 6-7% article
วัดใจ...ครม.ขิงแก่ 'พ.ร.บ.ค้าปลีก' อีกแรงกระเพื่อมทุนข้ามชาติ..ลุกฮือ ! article
Thailand rifts in Karen National Union could affect border security article
Tesco Lotus Get Out FromThailand article
โชวห่วยนัดบุก “มท.-พาณิชย์” อีก - จี้ใช้มาตรการเด็ดขาดกับ “โลตัส” article
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารุกให้บริการ www.dbd.go.th "ฐานข้อมูลสู่ธุรกิจ" article
Thai traders hope KNU talks will succeed article
พม่ายกพื้นที่ให้กะเหรี่ยงปกครองตนเอง article
นักวิชาการติง"ต่างชาติ"เสนอยืดพิจารณากม.ต่างด้าว6เดือน-หวั่นกระทบคดีกุหลาบแก้ว article
พณ.ฝ่าด่านหินดันส่งออกปี50 โชว์แผนเผด็จศึกสกัดนำเข้าพุ่ง article
ตากฝันสร้างทางรถไฟเชื่อมอันดามัน ดันเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด-พม่า article
ส.ค้าปลีกแถลงการณ์ดักก.พาณิชย์ หวั่นออกกฎหมายทับซ้อนมาใช้ article
ค้าปลีกท้องถิ่นชลระส่ำอีกรอบ "บิ๊กซี-คาร์ฟูร์"บุกแชร์ตลาดปี50 article
สหรัฐฯ ดันข้อมติกร้าวให้ UNSC ลงดาบพม่า article
ฟันธงธุรกิจปีหมูยังเสี่ยง +ค้าปลีก,คอนซูเมอร์ฯ,เครื่องใช้ไฟฟ้า-โฆษณาคะมำขณะที่หนังรุ่ง article
โวยพม่าแย่งอาชีพรถรับจ้างชายแดนแม่สอด article
ติง “รัฐ” อย่ารีบออกกฎหมายคุมค้าปลีก แนะยึดสมานฉันท์เพื่อส่วนรวม article
คนแม่สอดเดือด ยื่นฟ้องเทศบาล ข้อหาหนุนโลตัส (สำหรับสมาชิก) article
ภาพลวงตากำลังซื้อ 1.3 พันล้านคน โอกาส ปัญหา อุปสรรคการค้าจีน article
เมินข้อเสนอห้ามขยายสาขา5ปี ผ่อนปรนขายได้ 'คุ้มทุนค่อยย้าย' (สำหรับสมาชิก) article
ไฟเขียวรถบรรทุก 12 ตัน ขึ้นสะพานไทย-พม่าจ.ตาก (สำหรับสมาชิก) article
ศาลปค.ยกคำร้องไต่สวนโลตัสแม่สอด เปิดวันแรกทำยอดสูงสุดในประเทศ (สำหรับสมาชิก) article
เล็งมาตรการเสริมรอกฎหมายค้าปลีก article
“โลตัส” รุกเชียงคำ/เตรียมทำประชาพิจารณ์ให้ ปชช.ตัดสินใจ
นายกเล็กแจงศาลปกครองให้โลตัสเช่าตึก article
ศาลปกครองฯ นัดไต่สวนฉุกเฉิน “โลตัสแม่สอด” ห้างยักษ์เดินหน้าเริ่มเปิดบริการวันนี้ (18 ตุลาคม 2549) article
ถกค้าไทย-พม่า ก้าวล้ำสู่ระดับสากล article
ม็อบโชห่วยร้องนายกฯ ฟันค้าปลีกข้ามชาติหยุดขยายสาขา article
สรุปร่างและแนวทาง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ article
ผู้เสียภาษีเฮ!สรรพากรยันเลิกบี้ถอนขนห่าน article
ดีเดย์ห้ามโฆษณาเหล้า 24 ชั่วโมง 5 ธ.ค. article
พม่าผุด19เขตศก.จ่อไทย-จีน article
9 องค์กรต้าน “โลตัสแม่สอด” บี้เลิกสัญญา-ทำบันทึกเลือดถึง “สุรยุทธ์” article
“โชวห่วย” ถวายฎีกาต้าน “โลตัส” แล้ว - บุกยื่น “ก.พาณิชย์” ต่อ article
บรรณวิทย์” ชน พ.ร.บ.หวย-ขีดเส้น “อุ๋ย” 7 วันเอาผิด “รัฐบาลแม้ว” article
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาระทมนานน้ำขังยาวถึงปลายพฤศจิกา article
อย่าคิดว่าอุตสาหกรรมค้าปลีกไม่สำคัญ article
ชี้เทศบาลฯแม่สอดตุกติก/ให้ต่างชาติเช่าอาคารผุดค้าปลีกยักษ์ article
มือมืดแจกใบปลิวป่วนทั่วแม่สอด หนุนโลตัส-ถล่มโชวห่วยท้องถิ่น article
พม่าปฏิเสธข่าวมั่วนิ่ม 'ตานฉ่วย' วางมือจากกองทัพ article
พม่ารื้ออินเตอร์เน็ตครั้งใหญ่ตั้ง ADSL เร็วจี๋ทั่วประเทศ article
นักธุรกิจภูธรขานรับนายกฯใหม่ +ฝากการบ้านเฟ้นครม.เศรษฐกิจดึงความเชื่อมั่นต่างชาติ article
ผู้ว่าฯไม่ฟันธงห้ามผุด"โลตัส แม่สอด" สั่งตรวจตามกม.-พบทำผิดแชะลอทันที article
"พาณิชย์" สบช่องไกด์ไลน์ค้าปลีกออก 8 ข้อ ห้ามเอาเปรียบซัพพลายเออร์ article
พม่าปะทะกลุ่มต่อต้านชาวบ้านลูกหลงดับ 17 article
พิษทุนข้ามชาติ-ศก.ซบกระหน่ำซ้ำ "ค้าปลีก-รับเหมา"ถอดใจเลิกกิจการอื้อ article
โปรดเกล้าแต่งตั้งนายกคนที่ 24 พร้อมคำสัมภาษณ์ และประวัติ article
'ตานฉ่วย-หม่องเอ' วางมือจากอำนาจกองทัพพม่า! article
จวกเทศบาลฯแม่สอดยื้อเกมช่วย"โลตัส" ผู้ว่าฯนัดถกช่วยทุนท้องถิ่นใหม่ 2 ต.ค. article
Easy to close border, difficult to open article
วัดฝีมือทีมไทยแลนด์ ปั้นยุทธศาสตร์เชิงรุก เพิ่มขีดความสามารถประเทศไทย article
กาหัว 'โลตัส-เซเว่น-วัตสัน' ตัวแตกแถว 7 ค้าปลีก ชะลอขยายสาขา article
Thailand re-opens border, Burma keeps it mostly closed article
พม่าเปิดประมูลหยกครั้งใหญ่เดือนหน้า article
พม่าฟ้องนานาชาติถูกมหาอำนาจแกล้ง article
คณะปฏิรูปฯยันยึดอำนาจชั่วคราว-ฟื้นฟูบ้านเมือง-ยุติแตกแยก article
ประกาศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 4 article
ปฏิวัติกู้วิกฤติชาติ ตลบหลัง"แม้ว"ปิดฉากรัฐบาลทรราช article
คณะปฏิรูปฯ ออกคำสั่งแต่งตั้แม่ทัพภาค เป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่แต่ละกองทัพภาค article
ผลการประชุมสัมมนาโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตากและผลกระทบสิ่งแวดล้อม(5ก.ย.2549) article
พาณิชย์ตื่นสางห้างค้าปลีก ไร้อำนาจขึงขัง-โยนมท.แก้ article
"โลตัส"ปูพรมยึดอำเภอใหญ่ทั่วประเทศ ท้องถิ่นรุมค้าน-พาณิชย์ตื่นอุ้ม"โชห่วย" article
คุมค้าปลีกมาช้าดีกว่าไม่ทำอะไร... article
เชิญร่วมทำโพล "การตั้ง โลตัส กลางเมืองแม่สอด" ได้ที่ด้านล่างเว็บไซต์นี้ article
CEO คือ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง article
กฎห้าม8ข้อ ไกด์ไลน์ค้าปลีก article
Establishment of special economic zone on Myanmar-Thai border underway article
ทั่วโลกโหมประท้วงทหารพม่าอีกรอบ
ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดตาก article
หอฯ จับตาบอร์ดแข่งขันจี้เอาผิดขายต่ำกว่าทุน article
บริการใหม่กรมศุลฯ คืนภาษีเข้าบัญชีพ่อค้าผ่านไทยพาณิชย์ article
ตะลึงยักษ์ค้าปลีกทั่วปท.4พันสาขา พาณิชย์งัวเงียวอนอย่าขยายเพิ่มอีก article
“สมศักดิ์” ลงพื้นที่ อ.แม่สอดแทน “แม้ว” - เอกชนเสนอ 9 มาตรการจัดระบบต่างด้าว article
ก.แรงงาน เตรียมตั้งศูนย์ข้อมูลทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่แม่สอด article
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง article
ขอเชิญร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร article
พม่าจัดระเบียบตั้ง 'เจ้าจ่ามเฮือน' คุมการค้า จังหวัดเมียวดี article
สภาพัฒน์ปรับยุทธศาสตร์แผนฯ 10 สร้างสมดุลประเทศไทย ทุนนิยม-เศรษฐกิจพอเพียง article
เปิดตำนาน 100 ปี ตระกูล 'ตันติสุนทร' แห่งเมืองตาก (1) article
'ทางหลวงเลข 8' พร้อมใช้ นครพนม-เวียดนามสะดวก article
พม่าเปิดด่าน 'เมียววดี-แม่สอด' ปลายปีนี้ article
ฟิลิปปินส์จะช่วยพม่าฟื้นฟูประชาธิปไตย article
ปรับปรุงสนามบินเมงกะลาโดงเสร็จ ต.ค.แน่ article
18 ปีเหตุการณ์ '8888' เผด็จการทหารก็ยังลอยนวล article
พม่ามีอะไรดี article
พม่าปัดขนสินค้าลงเรือข้ามน้ำเมย รอสะพานเสร็จ-จัดระบบการค้าใหม่ article
พม่า-จีนจับมือตัดถนนคุนหมิง-มัณฑะเลย์ และข่าว Yunnan Province Vice-Governor ends Myanmar visit article
สรรพากรรีดดะเป้า2ล้านคน ตะลุยหาเงินถมงบ’50สมดุล article
Trade hit by high inflation in Burma article
พม่ายึด70รง.เจียระไนพลอย article
ไร้ทางแก้ค้าชายแดนแม่สอด วูบ 30 ล้าน/วัน article
เตรียมชง"ค้าชายแดน-ท่องเที่ยว"ไทย-พม่าเข้าประชุมคณะกรรมการสี่เหลี่ยมฯปลายก.ค. article
รัฐ/เอกชนตาก ถกทางออกเส้นทางส่งสินค้าเข้าพม่าแทนสะพานข้ามเมย article
'กันตธีร์'แย้มอาเซียนจะปล่อยพม่า'ขึ้นเขียง'UN article
พม่าไล่เก็บดะภาษีเงินได้รีดทั้งพลเรือนทหาร article
วิกฤติแรงงานพึ่งต่างด้าวแก้ขัด ผลได้ตกกับประเทศไม่เต็มร้อย article
การเดินทัพทางไกลของเมียนมาร์ ไปสู่การปกครองโดยพลเรือน article
พม่าเตรียมประกาศ 'เนปิตอ' เป็นเมืองหลวง article
ชาวพม่าหลายพื้นที่หนีน้ำท่วม - ดินถล่มหนัก article
พม่าหวั่นวิกฤตซ้ำสั่งแบงก์สำรอง 10 เท่าเงินฝาก article
พม่าคุมเข้มสินค้าไทยห้ามขายตลาดท่าขี้เหล็ก article
ยื่น "ภ.ง.ด.51" กลางปี คาดการณ์ผิดมีสิทธิ์ถูกปรับ article
3 ตประชุมกับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
26 พ.ค. 61 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดในงาน “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 1,219 โค้ง ครั้งที่ 2”
ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 5
15 พ.ค. 2561 ชมรมจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดพิษณุโลก มาพบปะหอการค้าจังหวัดตาก
18 มี.ค. 2561 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม มหกรรมปั่นรวมใจที่แม่สอด
นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับคณะเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่วมแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
27 กุมภาพันธ์ 2558 การสัมมนา หัวข้อ “เจาะตลาดเมียนมาร์ วางแผนการค้า ผ่าชะตาธุรกิจ”
ร่วมงานโครงการส่งแสริมการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน
สมัครปั้นจักรยาน มิตรภาพไทย พม่า 22 ก.พ. 2557
อิสกันดาร์ เขตเศรษฐกิจดาวรุ่งแห่งอาเซียน
สมัครปั่นจักรยานมิตรภาพไทย - พม่า ครั้งที่ 14 เสาร์ที่ 16 ก.พ. 56
สมัครปั่นจักรยาน มิตรภาพไทย-พม่า แรลลี่สุดประจิมที่ริมเมย
เชญเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดรางวัล ‘เถ้าแก่ติดดาว’ ครั้งที่2
ส่งออกไทยปีนี้มีลุ้นขยายตัวสูงถึง 25% หลายประเทศอัดฉีดเงินเข้าระบบ ศก.
แสดงามยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
Headline
Headline
8 เม.ย. 2553 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2552 หอการค้าจังหวัดตากปี
"อลงกรณ์" ลงพื้นที่ดันแม่สอด สู่โลจีสติกส์
9 เม.ย. 52 แถลงข่าวจัดงาน มหกรรมสินค้าไทย-พม่า แฟร์ 2009
พิธีลงนามสถาปนาบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดตากกับเขตปกครองตนเอง ไท จิ่งพอ เต๋อหง
หอการค้าฯ อัดรัฐบาลสั่งจับ “จำลอง” ซ้ำเติมบรรยากาศเลวร้ายลง
ย้ำส่งออกต้องเดินคู่โลจิสติกส์ พาณิชย์หนุนเอกชนชิงลงทุน สร้างข่ายเชื่อมโยงกลุ่มGMS
พม่าได้ฤกษ์เปิดเขตการค้าเมียววดีปลายเดือนนี้
แนะยึด ศก.พอเพียงฝ่าวิกฤติ ศก.ปีหนู
พาณิชย์ดันพรบ.ค้าปลีกค้าส่งเข้าครม.วันนี้
กูรูค้าชายแดนไทย-พม่าฟันธงไม่ปิดด่าน-พ่อค้าเอาตัวรอดได้
อีกครั้ง..คาราวานจักรยานน้ำเหืองไทย-ลาว
พม่ามีข่าวดี! “ตัน ส่วย” แจ้งทูตยูเอ็นพร้อมหารือ “ซู จี”
พม่าเชิญอุปทูตสหรัฐพบวันนี้ขณะที่ตาน ฉ่วยอยากพบซูจี
วิกฤตพม่ายื้อนักลงทุนไทยซึม แผนผุดรง.นิคมชายแดนชะงัก
การค้าแม่สอดขั้นอัมพาต-ที่จีนยังคล่อง
"โป๊ป" ห่วงวิกฤติ หวังเห็นพม่าสันติ
ทุนไทยลุ้นระทึก!พม่าจลาจล ค้าชายแดนวูบ-ท่องเที่ยวอ่วม
"ทุนไทย-พม่า"เมินวิกฤตการเมือง-ค้ารัฐฉานฉลุย
ไฟการเมืองพม่าเผาศก.ไทย
นายอำพล ฉัตรไชยาฤกษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เปิดเผยว่า สถานการณ์ล่าสุดขณะนี้เหตุการณ์ในพม่ารุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เลขายูเอ็นเตรียมส่งทูตพิเศษบินด่วนไปพม่าหลังเหตุปะทะเดือด
ประกาศ การควบคุมและการตรวจสอบฉลากรถยนต์ใช้แล้ว
หลวงพี่นำม็อบ 20,000 โชว์พลังในย่างกุ้ง
“บีโอไอ” กำหนดแผนรับมือ “ลอจิสติกส์”
หอฯอ่างทองรั้งหัวขบวนต้านค้าปลีกเตรียมทนายสู้คดีหยุดการขยายโลตัส
หอการค้าชุมพรงอนรัฐบาลช่วยแต่หุ้นไม่สนใจเกษตรกร
ปิด19ท่าเรือชายแดนไทย-พม่า
ที่ปรึกษาหอการค้า ชี้การปิดท่าเรือส่งผลกระทบการค้าชายแดน
งานมุสลิมโลกได้ผลเกินคาด
ฟื้น R3b เชื่อมโยงไทย-พม่า-จีน คำตอบสุดท้ายยู่ที่'จีน'
วันที่ 23 ส.ค. 50 นายอำพล ฉัตรไชยาฤกษ์ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบบัตรเดินทางนักธุรกิจเอเปค ให้กับ สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
ภาวะการค้าชายแดนไทย – พม่า ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน 2550
ผลออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของจ.ตาก
พาณิชย์ จ.ตาก เปิดรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนสินค้าเกษตรกับประเทศพม่า (Contract Farming)
“สสว.”ชี้ SMEs ยังแจ๋วโชว์ตัวเลข “จ้างงาน-ส่งออก”โตต่อเนื่อง
พม่ายันเขตเศรษฐกิจเมียวดีคืบ 30% ทุนจีนพร้อมเปิดบริการปลายปีนี้
สรุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำวันที่ 13 ส.ค.50
ค้าชายแดนสามหมอกสดใส พม่าเปิดทางชาวบ้านค้าขาย
สรุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสวนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
จี้รัฐสอบโปรเจกต์ HUB จีนยกกระบิ ส่ง ป.ป.ช.สอบหลังพาณิชย์ขายสิทธิ์ให้พม่า
สมาพันธ์ต้านค้าปลีกบุกทำเนียบวอนนายกฯเบรกห้างข้ามชาติ
กำหนดการเสวนา"การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมุ่งสู่แผนปฏิบัติเชิงบูรณาการ"(27กรกฎาคม2550) article
ค้าไทย-พม่ายอดส่งออกผ่านแม่สอดวูบ 6 เดือนแรกเม็ดเงินหาย 1.6 พันล้าน
รางคู่รถไฟย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ เสร็จ ต.ค.ปีนี้แน่
ส่งออกไทยไปสหรัฐตายสนิท!โดนพิษ “ค่าเงินบาท-คุมเข้มอาหาร”-ถูกตีกลับอื้อ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรบหอการค้าไทย (ประจำเดือนสิงหาคม 2550)
สรุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 13 ก.ค. 50
สรุปข่าวหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด ประจำวันที่ 13 กรกฏาคม 2550
สรุปข่าวหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด ข่าวเศรษฐกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 12 กรกฏาคม 2550
ไทยทุ่มงบเฉียด4ล้านซ่อมสะพานมิตรภาพไทย-พม่า
ช่องเม็กเก็บค่าผ่านแดนโหด ทัวร์หนี-พ่อค้ารอวันตาย
ค่ายกสิกรฯ เชื่อธุรกิจค้าปลีกฟื้นตัว แนะผู้ประกอบการโหมยอดขาย
ค้าปลีกโวย! โลตัสลามลพบุรี-มุบมิบประชาพิจารณ์
แจ้งกิจกรรมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก(19 มิถุนายน 2550) article
ปธ.หอฯ ระนองโวยจับไม่อยู่ โลตัสเล็งขยายอันดามัน50แห่ง
พาณิชย์สั่งยกเลิก6งานแสดงสินค้า อ้างหลายเหตุหวั่นกระทบเป้าส่งออก
เผยสถานการณ์วัณโรคในไทยทรุดหนัก พบแรงงานพม่าติดเชื้อ 2 รายยังไม่มียารักษา
นายด่านศุลกากรแม่สอด ระบุมีการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีด้านชายแดนไทย-พม่า เพิ่มขึ้น
ผู้ว่าฯชลวางมาตรการเข้มสกัดห้างฯยักษ์ เปิดสาขาใหม่ต้องอยู่ห่างชุมชนเท่านั้น
ค้าปลีกรายใหญ่บุกกระบี่ 4 ราย โลตัสเปิดส.ค.-ที่เหลือไม่เกิน2ปี
เผยปชต.ในพม่าเดินหน้า ‘เออาร์เอฟ’ไม่คุยเรื่องซูจี
จัดหางาน จ.ตาก ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวที่มีอยู่เกือบ 30,000 คน ไปยื่นต่ออายุใบอนุญาตภายใน 30 มิ.ย.50
RBC ไทย-พม่าครั้งที่ 24 รื่นไฟเขียวเขื่อนฮัดจี-สาละวิน
เตรียมนำเรื่องปักปันเขตแดน และฉลองครบรอบ10 ปี สะพานมิตรภาพไทย–พม่า เข้าหารือต่อที่ประชุม RBC
ครม.ไฟเขียวร่าง กม.ค้าปลีกฯ ดึง กม.ผังเมืองคุมโมเดิร์นเทรด
โชห่วยหลังชนฝา-ปลุกบอยคอตต่างชาติ พ่อค้า-ผู้รับเหมารับลูก-จี้ให้อำนาจผู้ว่าฯคุมค้าปลีก
พาณิชย์ลุ้นสองร่างกฎหมายสำคัญ
พาณิชย์ชงร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกเข้า ครม.พรุ่งนี้ (8 พ.ค. 2550)
พาณิชย์ยอมยักษ์ค้าปลีก เปิดทางร่วมบอร์ด กกค.
พั๊งค์ ร็อก กะเทย พล่าน..สงกรานต์ย่างกุ้งคึกคัก
ถึงเวลาเก็บภาษีคนรวยช่วยคนจน-สภาที่ปรึกษาฯชู6 มาตรการลดเหลื่อมล้ำ
หอฯสงขลากดดันรัฐเยียวยาทั้งจังหวัด ขู่เมินพื้นที่กันชนไฟใต้อาจลามทั่วใต้
เทศกาลสงกรานต์ปี 50 เม็ดเงินสะพัดชะลอตัว
บิ๊กซีควงเชลล์ซื้อJETแข่งปตท. หวังยึด147สาขาต่อยอดค้าปลีก
Myanmar, Thailand begin work on controversial dam
เกิดการสู้รบในฝั่งพม่า เป็นเหตุให้มีผู้อพยพกว่า 200 คน ข้ามเข้ามายังฝั่งไทย ด้าน อ.แม่ระมาด จ.ตาก
พม่าเดินหน้าจัดระเบียบค้าชายแดน ตั้งเป้าผุด"เขตเศรษฐกิจพิเศษ"19แห่ง
เทศบาลเมืองพานร้องผู้ว่าฯเชียงรายตั้งคณะสำรวจเขตพิพาทสร้างโลตัส
พม่าเปิดด่านพรมแดน จ.เมียวดี ด้านตรงข้ามกับ อ.แม่สอด จ.ตาก แล้ว
พม่าไฟเขียวเปิดด่านเมียวดี-แม่สอดแล้ว หลังปิด 8 วันเงินหมุนเวียนหาย 200 ล้าน
คตส.ฟัน “โอ๊ค-เอม” จ่ายภาษีหมื่น ล.- ลั่นเบี้ยวเจอยึดทรัพย์ - ยัดคุก
Burma closes key border crossing
The Changing Face of Mae Sot, Thailand’s “Little Burma”
'ตัวแทนค้าปลีกไทย'ต้านห้างต่างชาติหยุดขยายสาขาชั่วคราว
ครม.ตีกลับร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีก-ส่ง ให้พาณิชย์ทบทวน
พม่า สั่งปิดด่านพรมแดน จ.เมียวดี ด้านตรงข้ามกับ อ.แม่สอด จ.ตาก ตั้งแต่เวลา 17.00 น.
ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดตาก article
รวบ ตร.ขนต่างด้าว 20 กว่าคน ส่งนายหน้า กทม. article
โชวห่วยเลื่อนม็อบหน้าทำเนียบฯเป็นบุก ก.พาณิชย์ พรุ่งนี้ article
คงที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ทำงบขาดดุล-ลดดอก article
ฆาตรกรรม 2 แม่ค้าพลอยชาวแม่สอด ที่ จ.นครศรีธรรมราช article
ล้มแผนปฏิวัติซ้อน! article
เศรษฐกิจปีหมูหิน มองทะลุปัจจัยเสี่ยง ลุ้นจีดีพี 5% article
คนเที่ยวพืชสวนโลกแห่เข้าชมเขื่อนภูมิพล article
ทางหลวงเตือนระวัง 96 จุดอันตรายเส้นทางทั่วประเทศ article
การเมืองปี 2550 ส่อแวววุ่น! "สนธิ-สุรยุทธ์" เช็คบิล "ทักษิณ"-ก๊วนการเมืองป่วน article
เวียดนามเห่อสุดๆ สมาชิกใหม่องค์การการค้าโลก article
"อุ๋ย"แย้มการปรับขึ้นค่าเงินหยวนของจีนช่วยลดแรงเก็งกำไรบาท article
อนุ คตส.ชงฟันเครือข่าย"ทักษิณ"เรียงหน้ากระดานวันนี้ article
ปิดฉาก "นายพลโบเมียะ" นักรบกะเหรี่ยงเคเอ็นยู article
ส่งออกเชียร์สนั่นมาตรการแบงก์ชาติ article
ทหารจัดระเบียบค้าชายแดนอีสานใต้ เผยมูลค่าการค้าปี'49 พุ่ง 7 พันล้าน article
ไทย-ลาวหลายหมื่นรับเสด็จพระเทพฯ เปิดสะพานโขง 2 เชื่อม “ขนส่ง การค้า ท่องเที่ยว” article
“สนธิ” แถลง 3 เดือน คมช.สำเร็จตามเป้า-ทยอยฟันคนโกงเดือนนี้ article
มุกดาหารบวงสรวงพญานาคก่อนเปิดสะพานข้ามโขง2 article
ชี้ลงทุนมุกดาหาร-สะหวันนะเขตอย่าแข่งกัน ผู้ว่าฯเสนอรัฐหนุนสร้างศูนย์กระจายสินค้า article
ค้าชายแดนเหนือปี49ทะลุ2หมื่นล้าน article
เสี่ย “เช-CTX” วรพจน์ ยศะทัตต์ เมื่อเขาต้องเซ-คนอื่นต้องเซด้วย! article
เดือด! ศูนย์เยาวชนฯจี้รัฐหยุดทรยศประชาชน ยุติ ม.ออกนอกระบบ article
'บาท'แข็งตลอดกาล ฝันร้ายที่กำลังเป็นจริง? article
คตส.ลงดาบสอง เชื่อเชือดเอไอเอส - ซีทีเอ็กซ์ ทันก่อนปีใหม่ article
มันกำลังปล้นทรัพย์สินพระราชทาน article
'บิ๊กชิน'แบะท่าทิ้งไอทีวี +บอร์ดชินคอร์ป ดิ้นพล่าน'นิวัฒน์ธำรง'แจงปากสั่น'ดาโต๊ะสุรินทร์'ส่งซิกเสียววาบ article
สนธิจี้"วิจิตร"ออกตาม“อุ๋ย” หน้าเงินดัน ม.นอกระบบ article
นศ.ศิลปากรโดดขวาง คัดค้านออกนอกระบบ บุกทำเนียบร้องบิ๊กแอ้ด ขอทำประชาพิจารณ์ article
สรรพากรยื่นคตส.ชี้ขาดวันนี้ ลูกแม้วอ่วมโดน"ภาษี-อาญา" article
นศ.ศิลปากรยื่นหนังสือสุรยุทธ์ค้านออกนอกระบบ article
ความมั่นใจSMEsขยับดัชนีเพิ่มทุกภาคธุรกิจ article
“สนธิ” ทูลเกล้าฯ รายชื่อสมัชชาฯ - คาดเปิดประชุมสภาร่างฯ ต้นปีหน้า article
มทบ.23 ขอนแก่น สั่งผู้นำท้องถิ่นห้ามร่วมม็อบ 10 ธ.ค. article
จีนทุ่มกว่า$ 6 พันล้านสร้างทางรถไฟเชื่อมพม่า-ลาว-เวียด article
สนธิ มั่นใจ รธน.ฉบับใหม่ เป็นตามที่คนไทยต้องการ article
คนไทยติดทั้งหวยบนดิน-ใต้ดิน ผู้มีรายได้ต่ำการศึกษาน้อยอายุเยอะชอบเสี่ยงสุด article
นักการเมืองอย่าสามหาวพล.อ.สพรั่งเตือนสติท้าให้เนวินออกมาโต้ ระบุกลุ่มชุมนุม เป็นพวกมือปืนรับจ้าง article
ประสงค์-ครูหยุย” หนุนรัฐฯเพิ่มงบทหาร - แฉ “แม้ว” ถลุงเงินคงคลังเกลี้ยง article
มท.1 ลั่นไม่มีทางปักธงรัฐปัตตานี article
กรมการค้าภายในเล็งเพิ่มสายตรวจสินค้า10สายหลังเลิกประกาศคปค.ฉบับ 8 article
สื่อต่างชาติสดุดี ในหลวงยิ่งใหญ่ในหัวใจคนไทย article
สั่งสอบเอกชนลอบขายข้าวพันธุ์ญี่ปุ่น หวั่นปลอมปนข้าวไทยสร้างปัญหา article
หอฯมุกดาหารชูศักยภาพน้ำโขงดึงทัวร์ทั่วโลก article
ครป.จี้ คมช.เรียก “หญิงอ้อ-เนวิน-คงศักดิ์” แจงท่อน้ำเลี้ยง 10 ธ.ค. article
Human Rights ประณามโจรใต้ทำร้ายครู-เด็กไทย article
พลเอกสนธิ บอกอยากร้องไห้ หลังทราบข้อมูลทุจริตรัฐบาลทักษิณ article
“ธีระ”เปิดรับข้อมูล คปต.สอบทุจริต แปรรูปบทด.-รถ2พันคันจ่อคิวเชือด article
“ธีระ”เปิดรับข้อมูล คปต.สอบทุจริต แปรรูปบทด.-รถ2พันคันจ่อคิวเชือด article
แนะเร่งพัฒนาลอจิสติกส์รับสะพานน้ำโขง2 article
ลงมือแล้วถนนเงินกู้ไทย 840 ล้านจากน่านไปเวียดนาม article
“สุรยุทธ์” จี้ สตช.เร่งกู้ศรัทธา - กำชับประเมินงานทุก 3 เดือน article
แนะคดีหวย ฟัน ทักษิณ 80 กระทง article
อนุฯ ไต่สวน คตส.ได้ฤกษ์-ฟันอาญา “แก๊งหญิงอ้อ” หมกเม็ดหุ้นชินฯ article
มติครูใต้-ปิดร.ร. ทุกสังกัด โดยไม่มีกำหนด article
คมช.ยกเลิกอัยการศึกแล้ว เหลือเพียง28จังหวัด article
“บรรณวิทย์” ชน พ.ร.บ.หวย-ขีดเส้น “อุ๋ย” 7 วันเอาผิด “รัฐบาลแม้ว” article
คตส.ฟันอาญาทั้ง "บรรณพจน์-หญิงอ้อ-คนใช้" article
ส่งสายสืบสอบพฤติกรรมยักษ์ค้าปลีกพาณิชย์หวั่นชะลอผุดสาขาแค่ลมปาก article
เปิดเครือข่าย “บีอาร์เอ็น” อำนาจรัฐซ้อนในสงครามประชาชน article
ก๊วนไฮโซทึ้งค่าเสียงดัง +ประยุทธ มหากิจศิริ สุวรรณ วลัยเสถียร ล่ำซำ-ศรีวิกรม์ ติดโผรับชดเชยสุวรรณภูมิ article
ดึงอปท.-เอกชนหนุนตากสู่ศูนย์อัญมณีเอเชีย เปิดรถไฟตาก-แม่สอดพันล้าน/ฟื้นสนามบิน article
"พาณิชย์"กระตุ้นโชวห่วย3แสนรายสู้ article
นายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนพม่าหารือความร่วมมือกรอบทวิภาคีและพหุภาคี article
นายกฯเดินทางเยือนพม่าเช้าวันนี้ article
โชวห่วยตากผนึกกำลังสกัด"เทสโก้ โลตัส" ปิดทางผุดสาขาใหม่-ถล่มยับนโยบายค้าปลีกยุค"แม้ว" article
แอล.พี.เอ็น.'หนีตลาด1-3ล.เดือด +เปิดตลาดคอนโดฯแสนถูก 5-6 แสน/พัฒนาเป็นชุมชนขนาดเล็ก3-4พันยูนิตสร้างรายได้ระยะยาว article
5พันเหยื่อสุวรรณภูมิเฮ +ทอท.เจอบีบจ่ายชดเชยผู้ได้รับผลกระทบทางเสียง/เล็งขูดแอร์ไลน์-ผู้โดยสารร่วมรับผิดชอบ article
พบทักษิณควงพจมานช้อปปิ้งฮ่องกง แย้มรอสถานการณ์มั่นคงค่อยกลับ article
เศรษฐกิจพอเพียงในเวที APEC article
หอฯเชียงใหม่กระทุ้งรัฐสกัดยักษ์ค้าปลีก บิ๊กซี-คาร์ฟูร์-โลตัสขยายสาขาไม่หยุด article
สมัครเข้าร่วมโครงการ หอการค้าไทย "เรื่องการจุดประกายผู้นำที่ชาญฉลาดให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง” article
ขอเชิญเที่ยวงาน จังหวัดลำปาง"ลำปางมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 6 " ลำปางเซรามิกแฟร์ 49 " article
คนตากจี้รมว.ท่องเที่ยวทบทวนนโยบาย"แม้ว" สั่งย้ายททท.ตากไปนครสวรรค์ ไม่เป็นธรรม article
มิตรผล-ผาแดง-ไทยออยล์"ลงขัน ตั้งรง.เอทานอลแม่สอดพลังงานสะอาด article
หอฯตากชงเรื่องเข้าที่ประชุมหอฯไทย บี้รัฐบาล-ก.พาณิชย์แก้ค้าปลีกข้ามชาติ article
ซุงพม่าทะลักผ่านด่านแม่สายไม่หยุดแค่ 3 ล็อตแรกกว่า 100 ล้าน article
โวย! สินค้าจีนห่วย แห่ทุบ SMEs ไทยตายเรียบ article
'มิตรผล' รับไม้ต่อวังขนาย ร่วม 'ผาแดง' ทำเอทานอล article
รุ่นสาม "ตั้งงี่สุน" กางแผนสู้โมเดิร์นเทรด "โอกาสของเขาก็คือโอกาสของเรา" (สำหรับสมาชิก) article
พม่าจำคุกระนาวอธิบดีศุลกากร-ทีมโกงเอื้ออาทร article
ทำอย่างไรจึงจะได้ VAT คืน article
9 องค์กรเอกชนแม่สอดผนึกกำลังถล่มเทศบาลฯ-โลตัส'ฆ่า'ทุนท้องถิ่น (สำหรับสมาชิก) article
ไม่ยืดเกณฑ์คุมค้าปลีกยักษ์ article
ค้าปลีกท้องถิ่นนครศรีฯ ยื่นหนังสือค้านสร้าง 'โลตัส' อ.ท่าศาลา article
“โชวห่วย” สุดทน “เทสโก้” ท้าโต้หน้าจอ-จวกอย่ากลับคำ “ไม่ผุดพื้นที่ค้าน” article
ตอนห้างยักษ์ฆ่าค้าปลีก article
“โชวห่วย” ขีดเส้น 15 วันปิดล้อม “พาณิชย์” - ลั่นไม่เลือก ทรท. article
เมื่อโลตัสแม่สาย บุกทำลายวิถีการค้าท้องถิ่นยับ มินิมาร์ท-ซุปเปอร์สโตร์ –โชว์ห่วยปิดกิจการเพียบ article
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง article
เวียดนามผงาดดูดทุนทั่วโลก ติงไทยประมาท! เสียโอกาสลงทุน article
การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 สำหรับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม article
สภาพัฒน์ปรับยุทธศาสตร์แผนฯ10 สร้างสมดุลประเทศไทย ทุนนิยม-เศรษฐกิจพอเพียง article
ผลการสัมมนา "มิติใหม่ขนส่งไทยกับการก้าวทันโลก" article
ผลการสัมมนาโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ/นิคมอุตสาหกรรมในเมาะละแหม่ง ผะอัน พม่าและพื้นที่ชายแดนอื่น article
พม่าเมินจักรยานไทย-ขายแพงกว่าญี่ปุ่น article
หนังสือคัดคานการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสาย 1117(คลองลาน-อุ้มผาง) (สำหรับสมาชิก) article
คนแม่สอดแก้มปริ ทางหลวงใส่พาน ถนน 4 เลน หมื่นล้าน article
พม่าจับอธิบดีกรมศุลการกร-จนท.กังฉินอีก 40 ราย article
ผลสรุปโพล เรื่อง "คุณมีความคิดเห็นอย่างไร กับการสร้างถนนสู่น้ำตกทีลอซู" article
สรุปประชุมเรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองปี 2549 (สำหรับสมาชิก) article
ผลประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ (สำหรับสมาชิก) article
กรมศุลกากรเร่งคืนอากรให้ผู้ส่งออก article
ค้าชายแดนแม่สอดทรุดฮวบ ฉก.พม่าตรวจโกดังสูญ500ล. article
ปิดรับการสั่งซื้อเสื้อสีเหลือง ปักตราสัญลักษณ์ article
ทักษิณสั่งคลังห้ามรีดภาษี article
พม่าขยายเวลาคุมตัว'ออง ซาน ซูจี' ต่อ article
ภาพประธานหอการค้าไทยและคณะกรรมเยี่ยมหอการค้าจังหวัดตาก article
บทสัมภาษณ์อดีตประธานหอฯ ตาก และ ข่าวสถานการณ์ เงินเฟ้อในประเทศพม่า (มีกระดานแสดงความคิดเห็น) article
พม่าปรับ ครม.โยก 'โซ วิน' พ้นกองทัพ article
รายงานการประชุมร่วมกับ หอการค้าเมียวดี ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 17 พ.ค.49 (สำหรับสมาชิก) article
สรุปผลการประชุม ประชาคมท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2550-2552) เทศบาลเมืองแม่สอด (สำหรับสมาชิก) article
โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปรับโครงสร้างการผลิต articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.