ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ขั้นตอนการสมัคร

 

ท่านสามารถยื่นเอกสารการสมัครสมาชิกได้ที่ หอการค้าจังหวัดตาก โดยใช้เอกสารประกอบการยื่นสมัครเป็นสมาชิกดังนี้

   1.  ใบสมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก

   2.  สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน/บริษัท 
        (ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุ
ไม่เกิน 1 ปี)

   3.  สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท

   4.  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

   5.  สำเนาบัตรประชาชน 

   6.  สำเนาทะเบียนบ้าน

   7. ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

 

    หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกผันบริษัท / ห้างหุ้นส่วน  และประทับตราของกิจการ 

 


ขั้นตอนในการสมัคร และคุณสมบัติของสมาชิก

   1.  เป็นนิติบุคคล , หรือบุคคลธรรมดา

   2.  ต้องมีภูมิลำเนาของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ปรากฏในหนังสือ
        รับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) อยู่ใน เขตจังหวัดตาก

อัตราค่าสมัครสมาชิก

ประเภทสมาชิก

ค่าธรรมเนียม
(แรกเข้า)

ค่าบำรุง
(ต่อปี)

 

 

 

 

สมาชิกบุคคลธรรมดา 

 

 

 

1,000  บาท

 

 

1,000 บาท

 


 

 

สมาชิกนิติบุคคล 

 

 

1,000  บาท

 

 


3,000  บาท

 

 


 

3. ได้การรับรองจากที่ประชุมประจำเดือน แล้วหอการค้าจะแจ้งให้ท่านชำระเงิน

 

การชำระเงิน

    - เงินสด
    - เช็คสั่งจ่ายจ่ายในนาม “หอการค้าจังหวัดตาก”
    -โอนเงินเข้าบัญชี   “หอการค้าจังหวัดตาก” เลขที่ 212 - 2 - 39300 - 6 บัญชีออมทรัพย์  ธ.กสิกรไทย สาขาแม่สอด 

          

     ( กรุณาติดต่อหอการค้าจังหวัดตาก เพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 055-564132)

      - ส่งสลิปการโอนเงิน มาทาง โทรสาร 055-564131 หรือ E-mail  takchamber@gmail.com  โดยระบุชื่อผู้สมัครในสลิปการโอนเงิน 

 

 

โหลดใบสมัครสมาชิก application form (1) 60.doc


สมัครได้ที่หอการค้าจังหวัดตาก สนง.แม่สอด หรือส่งเอกสารการสมัครทาง Email. takchamber@gmail.com  

 


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.