ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


สิทธิประโยชน์สมาชิก

  ร่วมเป็น "พลัง" ผลักดันเศรษฐกิจ "จังหวัดตาก" 
  ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งกับ " หอการค้าจังหวัดตาก" 

 ท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดตาก 055-564132 

รู้จักหอการค้าจังหวัดตาก
หอการค้าจังหวัดตาก (The Tak chamber of Commerce) เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้า, อุตสาหกรรม, เกษตรกรรม, การเงิน และเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน
หอการค้าจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม, ให้คำปรึกษา, ประสานงานในด้านการค้า, อุตสาหกรรม, เกษตรกรรม, การเงินและธุรกิจทั่วไป ในจังหวัดตาก พร้อมทั้งร่วมทำงาน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และหอการค้าไทย

ประโยชน์ต่อส่วนรวม
• หอการค้าจังหวัดตาก เป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองทำความตกลงทางการค้า เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจ
• หอการค้าจังหวัดตาก เป็นแหล่งวิชาการในการเผยแพร่ข่าวสาร สถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งความรู้ด้านการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
• หอการค้าจังหวัดตาก สามารถช่วยเหลือสมาชิกในการหาข้อยุติกรณีพิพาทต่างๆ และยังเป็นตัวแทนนำเสนอปัญหาต่างๆ ของสมาชิกต่อหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อหาทางร่วมมือและแก้ปัญหา
• หอการค้าจังหวัดตาก มีส่วนช่วยในพัฒนาจังหวัด และท้องถิ่น

ประโยชน์ต่อสมาชิก
• ได้รับคำปรึกษาทางด้านการค้า การลงทุน การเงิน การตลาด ด้านกฎหมาย และความรู้วิชาการต่างๆ พร้อมทั้งดูแลแก้ไขปัญหาเจราจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการค้าของสมาชิก
• ได้รับหนังสือรับรองสถานะภาพการเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก เพื่อประโยชน์ในการรับรองและแนะนำตัวในการติดต่อทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ และต่อหน่วยงานราชการ รวมทั้งประโยชน์ในการขอวีซ่าการเข้าประเทศของแต่ละประเทศ
• ได้รับสิทธิในการพิจารณารับรองฐานะทางการเงิน เพื่อแสดงประกอบการยื่นขอลดอากรกึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 19 ทวิ หรือยื่นจัดระดับเป็นผู้นำของเข้า ส่งของออก ของกรมศุลกากร
• ได้รับสิทธิในการพิจารณารับรองฐานะทางการเงิน เพื่อแสดงประกอบการยื่นขอจัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี หรือขอยื่นจัดระดับเป็นผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน ของกรมสรรพากร
• ได้รับการแนะนำให้รู้จัก พบปะ และร่วมเจรจาการค้ากับนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่มาติดต่อ ทั้งที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก และที่ติดต่อมาทางจดหมาย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสมาชิกโดยตรง
• ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนขององค์กร เพื่อเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานต่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้แทนร่วมกับคณะรัฐบาล คณะเอกชน คณะหอการค้าจังหวัดตาก ในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศ
• ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิก, ประชุมสามัญประจำปี เพื่อจะได้พบปะสังสรรค์ และทำความรู้จักกันในระหว่างสมาชิก ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
• ได้รับสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตากชุดใหม่
• ได้รับสิทธิในการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) วิทยาลัยการทัพบก รวมทั้งเสนอชื่อขอรับทุนฝึกอบรม/สัมมนาทั้งในประเทศ เช่น (โครงการ GMS) และต่างประเทศ
• ได้รับการเผยแพร่รายชื่อในสื่อต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดตาก อาทิเช่น จดหมายข่าว, Web Site เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ให้หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องด้านส่งเสริมการค้าทั้งภายใน และต่างประเทศ
• ได้รับข่าวสาร/สาระผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น จดหมายหอการค้าจังหวัดตาก, จดหมายข่าว, วารสารข่าวรายไตรมาส
• ได้รับข้อมูล ความรู้ ความเคลื่อนไหวภาวะตลาดการค้า ภาวะเศรษฐกิจ และข้อมูลสถิติ / ข่าวสารทางธุรกิจการค้า อาทิเช่น ข้อมูลสถิติการค้าชายแดน , ด้านเศรษฐกิจ, ด้านนำเข้า–ส่งออก เป็นต้น จากศูนย์ข้อมูลหอการค้าจังหวัดตาก

• ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิคส์เช่น จดหมายอิเลคทรอนิคส์ (e-mail) และรับรหัสผ่าน ในการติดตามข่าวสาร/สาระ รายงานการประชุม ในเชิงลึก (สำหรับสมาชิกเท่านั้น) ผ่านทาง Web Site ของหอการค้าจังหวัดตาก
www.takchamber.com
• ได้รับบริการขอหนังสือรับรองบริษัท/ห้างฯ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก โดยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเองที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก
• ได้รับสิทธิในการลงโฆษณาในสื่อต่าง ๆ ของหอการค้าจังหวัดตาก อาทิเช่น จดหมายข่าว, วารสารข่าว, Web Site ในอัตราสมาชิก และได้รับสิทธิก่อนบุคคล/หน่วยงาน ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
• ได้รับสิทธิประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของสมาชิก ผ่านสื่อต่าง ๆ ของหอการค้าจังหวัดตาก
• ได้รับบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก เพื่อแสดงสถานภาพความเป็นสมาชิก และสิทธิในการรับส่วนลดจาก บริษัท/ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการมอบส่วนลดให้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
• ได้รับส่วนลด หรืออัตราเฉพาะสมาชิก ในการฝึกอบรม / สัมมนา การบรรยายพิเศษ งานแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่จัดขึ้น และได้รับสิทธิพิเศษก่อนบุคคล/หน่วยงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
meCopyright © 2010 All Rights Reserved.