ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ประวัติหอการค้าจังหวัดตาก

 

 

ประวัติหอการค้าจังหวัดตาก

 ความเป็นมา     

การก่อตั้งหอการค้าจังหวัดตาก (Tak chamber of Commerce) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2527 (ระยะเวลา 33 ปี) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ( นายกาจ  รักษ์มณี  ) ในฐานะนายทะเบียนหอการค้าประจำจังหวัดตาก ก่อนได้รับอนุญาต มีผู้ริเริ่มการจัดตั้งจำนวน 14 คน เป็นผู้ร่วมกันยื่นขออนุญาต ได้แก่

                                                

1. นายรักษ์   ตันติสุนทร                  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

2. นายสมจิตร   ลิ้มลือชา                             ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก

3. นายนิยม  ไวยรัชพานิช                            ที่ปรึกษาการหอการค้าจังหวัดตาก

                           รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

4. นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ                        ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก

5. นายปณิธิ  ตั้งผาติ                                    ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก

6. นายวิรัช  คามณีวงศ์                                ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก

7. นายประจักษ์  พงศ์เรขนานนท์                 ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก

8. นางณิชนันท์ หรูมิ่งมงคล                         ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก

9. นายชูศักดิ์  ไชยวรรณ                             สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก

10. นายทรงวิทย์  ปริญญาบริวัฒน์             สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก

11. นายถาวร  เกียรติสิน                             สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก

12. นายสง่า  สุมนพันธ์                               สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก

13. นายเกียรติศักดิ์  เติมทรัพย์สาร             สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก

14. นายแคล้ว  จันทร์วิไลนคร                     สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก

 

ความคิดริเริ่มก่อตั้งหอการค้าจังหวัดตาก สืบเนื่องจากในปี 2524 รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ เล็งเห็นความสำคัญของภาคธุรกิจเอกชน ในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ จึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการในองค์กรคณะกรรมการร่วมรัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือชื่อย่อ กรอ. โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในระดับชาติและกำหนดให้หอการค้าไทย เป็นตัวแทนภาคเอกชนใน กรอ.

 
                สำหรับในภูมิภาคมีการจัดตั้ง กรอ.จังหวัดขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีกรรมการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและหอการค้าจังหวัดตากเป็นตัวแทนภาคเอกชนใน กรอ.จังหวัด

  วัตถุประสงค์      

      หอการค้าจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและให้คำปรึกษา, ประสานงาน ด้านการค้า, อุตสาหกรรม, เกษตรกรรม, การเงินและธุรกิจทั่วไปในจังหวัด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก่ภาครัฐและหอการค้าไทย

 

  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก   จำนวน 8ท่าน

          ปี พ.ศ.2527 - 2534                 นายรักษ์  ตันติสุนทร            (4สมัย)

          ปี พ.ศ. 2535 - 2538                นายนิยม  ไวยรัชพานิช         (2 สมัย)

          ปี พ.ศ. 2539 – 2540               นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ

          ปี พ.ศ. 2541 - 2544                นายปณิธิ  ตั้งผาติ                ( 2 สมัย)

          ปี พ.ศ. 2545 - 2546                นายชวพันธ์  ชวเจริญพันธ์

          ปี พ.ศ. 2547 2548               นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา

          ปี พ.ศ. 2549 2550               นายอำพล  ฉัตรไชยาฤกษ์

          ปี พ.ศ. 2551 2555               นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ    ( 2 สมัย)
          ปี พ.ศ. 2556 -  2559               นายสมศักดิ์  คะวีรีตน์              ( 2 สมัย )

          ปี พ.ศ. 2560 –  2561                นายชวพันธ์  ชวเจริญพันธ์

          คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ปัจจุบัน วาระ 2560-2561 จำนวน 48 ท่าน

 

สถานที่ตั้ง  (ปัจจุบัน)

สำนักงานอำเภอแม่สอด

เลขที่ 855 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าสายลวด  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  63110
โทรศัพท์ 0-5556-4132 โทรสาร 0-5556-4131   

 e-mail :  takchamber@gmail.com / takchamber@hotmail.com

Facebook : www.facebook.com/takchamber  
เว็บไซต์หอการค้าจังหวัดตาก    www.takchamber.com

 

สำนักงานอำเภอเมือง 

1/92 ถนนกิตติขจร  ตำบลหนองหลวง  อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ 0-5551-5215  

 

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นสถาบันของภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง   และเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม โดยยึดหลักจรรยาบรรณ และผูกมิตรประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเศรษฐกิจที่เติบโตมั่นคงอย่างยั้งยืน

พันธกิจ(Mission):    

1.    ผลักดัน  สนับสนุน ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ

2.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

3.   มุ่งมั่นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจ

4.   ส่งเสริม  สนับสนุน  การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในสถานที่ประกอบการ

5.   สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก

6.   สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.