ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข้อมูลจังหวัดตาก

 

ประวัติความเป็นมา

     เมืองตาก ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอยู่ มาก่อน ดังมี หลักฐานศิลปมอญปรากฏอยู่ที่ อำเภอบ้านตากมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ และเป็นหนึ่งในหัวเมืองที่มีอายุขัยเกินกว่าสองพันปีขึ้นไป เมื่อมีการอพยพของ ชนชาติไทยจากลุ่มน้ำแยงซีเกียงตอนใต้ลงมา ตามแนวลำน้ำดง (ลำน้ำสาละวิน) มีพวกหนึ่ง ได้ข้ามลำน้ำสาละวิน ผ่านลุ่มน้ำเมยหรือแม่น้ำต่องยินเข้ามาทางช่องเขาด้าน อำเภอแม่สอดและมาถึงบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่า “เมืองตาก” ผู้นำกลุ่มคนไทยที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองตากในยุคนั้น   ได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์ปกครองสืบทอดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี พ.ศ. 560  รัชสมัยพระเจ้าสักดำ ซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองตากที่ยิ่งใหญ่มาก   มีอาณาเขตที่อยู่ในอำนาจแผ่ไปจนจรดทะเลอันดามันดังมีบันทึกในพงศาวดารเหนือกล่าวว่าในรัชสมัยพระเจ้าสักดำนั้นเมืองตาก มีการค้าขายกับเมืองอินเดียด้วย   เมืองตากคงจะเสื่อมลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 พระยากาฬวรรณดิสผู้เป็นกษัตริย์เมืองตาก   ที่อพยพมาจากตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง ได้โยกย้ายไปสร้างราชธานีขึ้นใหม่ที่เมืองละโว้ทางตอนใต้ของเมืองตากลงไปอีก

      มีบางยุคเมืองตากถูกทอดทิ้ง กลายเป็นเมืองร้างดังในพงศาวดารเหนือได้ กล่าวถึงการเสด็จทางชลมารคของพระนางจามเทวี พระราชธิดากษัตริย์ละโว้ (ระยากาฬวรรณดิส) เพื่อไปปกครองแคว้นหริภุญไชย (ลำพูน) ในราว พ.ศ. 1176 โดยทาง ลำน้ำปิง พระนางจามเทวีขึ้นไปสำรวจบนฝั่งแม่น้ำพบร่องรอยกำแพงเมืองเก่าๆ ถูกทิ้งร้างจึงโปรดให้สร้างเป็นบ้านเมืองใหม่ชื่อว่า “เมืองตาก” ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 1805 ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดได้ยกทัพ มาประชิดเมืองตาก


          ซึ่งเป็นเมืองชายแดนของกรุงสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงจัดกองทัพออกไปรบ โดยมีพระราชโอรสองค์เล็กซึ่งมีพระชนมายุได้ 19 พรรษา ติดตามไปด้วย กองทัพ ทั้งสองฝ่ายปะทะกันที่บริเวณเชิงดอยนอกเมืองตากประมาณกิโลเมตรเศษ ราชโอรสองค์เล็กได้ทรงชนช้าง กับขุนสามชนกระทำยุทธหัตถีกัน ขุนสามชนสู้ไม่ได้แตกพ่ายไป ต่อมาภายหลังทรงพระนามว่า “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และได้โปรดสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นที่ระลึกถึงชัยชนะในการทำยุทธหัตถีครั้งนั้น องค์หนึ่งเป็นศิลปแบบสุโขทัย ซึ่งเจดีย์ยุทธหัตถีนี้อยู่ที่วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก ห่างจากตัวเมืองไปทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงราว 31 กิโลเมตร ต่อมาในแผ่นดินมหาธรรมราชา ได้ย้ายเมืองตากลงมาทางตอนใต้ตามลำน้ำปิง ไปตั้งอยู่ที่ป่ามะม่วง ฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำปิง ซึ่งอยู่ในเขตตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตากในปัจจุบันเมืองตากที่ย้ายมาตั้งใหม่นี้มิใช่เมืองหน้าด่าน สำหรับป้องกันกองทัพพม่าที่จะยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมาเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองที่กองทัพไทยใช้เป็นที่ชุมนุมพลในเวลา ที่จะยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่อีกด้วย ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้ทุก พระองค์

          โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชสมบัตินั้น พระองค์ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร ให้เป็นข้าหลวงเชิญท้องตราราชสีห์ ไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือและต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นหลวงยกกระบัตร เมืองตาก ปลัดเมืองตาก พระยาวชิรปราการแล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยลำดับ กล่าวโดยสรุป จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์ ควรค่าแก่การสนใจ เป็นเมืองที่พระมหากษัตริย์ในอดีตได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้แล้ว ถึง 4 พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง และทรงยกทัพกลับราชอาณาจักรไทยโดยผ่านดินแดนเมืองตากเป็นแห่งแรก สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงนำทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ และได้สร้างวัดพระนารายณ์ที่เชิงสะพานกิตติขจรปัจจุบัน และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นเจ้า เมืองตาก และครั้งที่ 2 เป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยจากพม่า 

ที่ตั้งและอาณาเขต

 

           จังหวัดตากตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดเป็นอันดับ 4 ของประเทศและเป็นอันดับ 2  ของภาคเหนือ  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 50 ลิปดา  36  ฟิลิปดาเหนือ  และเส้นแวงที่ 99  องศา 7 ลิปดา 22  ฟิลิปดาตะวันออก  สูงกว่าระดับน้ำทะเล 116.2 เมตร  มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 426 กิโลเมตร  สภาพภูมิประเทศของจังหวัดตากเป็นพื้นที่ตามแนวเทือกเขา โดยสภาพพื้นที่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่  ๆ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกั้นกลาง ทำให้ลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันไป เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยเป็นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน ทำให้ซีกตะวันออกได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมไม่เต็มที่ สภาพแห้งแล้ง ส่วนฝั่งตะวันตกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมมากกว่าทำให้ปริมาณฝนตกมีความชุ่มชื้นโดยเฉพาะในที่ที่อยู่ในเขตภูเขา  
            ส่วนที่ 1   ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก   ประกอบด้วย 4 อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา และอำเภอวังเจ้า สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูง ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำวัง ทำให้เกิดพื้นที่ราบแคบริมสองฝั่งของแม่น้ำ
            ส่วนที่ 2   ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาด  อำเภออุ้มผาง และอำเภอท่าสองยาง ภูมิอากาศได้รับอิทธิพลมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน มีความชุ่มชื้น  ฝนตกมากกว่าซีกด้านตะวันออก
            จังหวัดตากมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร  นครสวรรค์  อุทัยธานี  กาญจนบุรี และประเทศสหภาพพม่า ยาวประมาณ 540 กม. (แม่น้ำเมย 170 กม  เทือกเขาตะนาวศรี 370 กม.)

ระยะทางจากอำเภอเมืองตากไปอำเภอใกล้เคียง

                     อำเภอบ้านตาก                           22          กิโลเมตร                     
อำเภอวังเจ้า                               38          กิโลเมตร
อำเภอสามเงา                             56          กิโลเมตร
อำเภอแม่สอด                             86          กิโลเมตร
อำเภอแม่ระมาด                         120        กิโลเมตร
                     อำเภอพบพระ                              135        กิโลเมตร                     
 อำเภอท่าสองยาง                       170        กิโลเมตร
  อำเภออุ้มผาง                              251        กิโลเมตร

การเดินทาง

            รถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเซีย ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ถึงนครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้ง ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร และตรงไปจังหวัดตาก รวมระยะทาง 426  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง
รถโดยสารประจำทางบริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-ตาก ทั้งช่วงเช้า และช่วงเย็น เวลา 05.30 –13.30 น. และ 16.30 –22.30 น.สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารตากโทร 0 5551 1057   แม่สอด –กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแม่สอด โทร 0 5556 3465และกรุงเทพฯ-แม่สอด ตั้งแต่เวลา 08.00 –19.00 น. ทุกวัน สอบถาม รายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ โทร. 0 2936 2852 – 66 หรือที่ www.transport.co.thและมีบริษัทเดินรถเอกชนได้แก่ บริษัท ทันจิตต์ ทัวร์ วิ่งระหว่าง ตาก-กรุงเทพฯ เวลา 09.00, 11.30, 16.30  และ 22.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0 5551 1307  กรุงเทพฯ –ตาก ทุกวันเวลา 08.00, 13.00, 15.00 ,19.30 และ 22.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2936 3213 และบริษัท เชิดชัย ทัวร์ วิ่งระหว่าง ตาก –กรุงเทพฯ ทุกวัน เวลา 09.00 และ 22.00 น. กรุงเทพฯ –ตาก ทุกวันเวลา 13.00 น.และ 22.30 น.สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 5551 1054  กรุงเทพฯโทร. 0 2936 0199 
            เครื่องบินบริษัท  การบินไทย จำกัด (มหาชน)ไม่มีเที่ยวบินที่บินตรงไปจังหวัดเมืองตาก แต่สามารถใช้เที่ยวบิน กรุงเทพฯ-พิษณุโลก หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ กรุงเทพฯ –สุโขทัย แล้วเดินทางไปจังหวัดตากโดยรถประจำทางหรือรถเช่าเหมา  

การเดินทางจากจังหวัดตากไปจังหวัดใกล้เคียง


บริษัท ขนส่ง จำกัด และ บริษัทเดินรถเอกชน  จัดรถโดยสารปรับอากาศ และรถธรรมดาวิ่งระหว่างอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ลำปาง  พะเยา  เชียงใหม่  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อำเภอบ่อไร่ จังหวัดจันทบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่ง จังหวัดตาก โทร. 0 5551 1057สถานีขนส่ง อำเภอแม่สอด โทร.  0 5556 3435 บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง วิ่งระหว่างแม่สอด-เชียงราย-แม่สาย ออกจากสถานีขนส่งอำเภอแม่สอด เวลา 06.00 และ 08.00 น. และบริษัทเพชรประเสริฐ เปิดเส้นทางเดินรถ 2 เส้นทาง คือ สถานีขนส่งแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-ชะเชิงเทรา-ชลบุรี-ตราด-แหลมงอบ  เวลา17.00 น ทุกวัน และสถานีขนส่งแม่สอด-ตาก-พิษณุโลก-ข่อนแก่น-มุดาหาร เวลา 18.30 ทุกวัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  จังหวัดตาก 

 

 

โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17:19 น.Copyright © 2010 All Rights Reserved.