ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


แถลงผลการประชุม ครม.ประจำวันที่ 16 ต.ค.2550

แถลงผลการประชุม ครม.ประจำวันที่ 16 ต.ค.2550

วันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมานี้ นายไชยา ลิ้มวิไล โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายโชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันแถลงผลการประชุม ครม.โดยมีสาระสำคัญดังนี้
       
       ครม.ผ่านร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดวันเลือกตั้ง
       

       นายไชยา แถลงว่า ในเรื่องร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ.... เป็นเรื่องที่เลขาธิการ กกต.ชี้แจงเอง โดยสรุป ร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งทั่วไป เฉพาะเรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่มีเรื่องสมาชิกวุฒิสภา
       
       เรื่องของการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งแบบสัดส่วน และแบบแบ่งเขต ขณะนี้มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากพรรคการเมือง และ กกต.กล่าวชัดเจนว่า จะสามารถมีการกำหนดต่างๆ จากพรรคการเมืองได้ จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้
       
       เรื่องที่สำคัญ คือ เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้แล้ว กกต.ต้องกำหนดระยะเวลาให้มีการสมัครรับเลือกตั้ง โดยเปิดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ภายใน 20 วัน นับจากวันที่ประกาศกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใช้บังคับ ตามมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.
       
       ทั้งนี้ คาดว่า จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 25 ตุลาคม
       
       จะมีการเปิดรับสมัคร ส.ส.แบบสัดส่วน เป็นเวลา 5 วัน คือ 7-11 พฤศจิกายน 2550 และรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต เป็นเวลา 5 วันเช่นกัน คือ 12-16 พฤศจิกายน
       
       ส่วนการประชุมหารือระหว่างหัวหน้าพรรคการเมือง กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการกำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมืองนั้น จะมีการหารือกันในวันที่ 22 ตุลาคม กล่าวคือ
       
       1.วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป
       2.จะมีการหารือแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งแบบสัดส่วนและเขตเลือกตั้งกับบรรดาพรรคการเมือง และจะให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้
       3.วันที่ 24 ตุลาคม จะมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
       4.วันที่ 25 ตุลาคม มีผลบังคับใช้
       5.ประกาศรับสมัคร วันที่ 7-11 พฤศจิกายน สำหรับแบบสัดส่วน
       6. ประกาศรับสมัคร แบบแบ่งเขต วันที่ 12-16 พฤศจิกายน
       
       ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
       

       นายไชยา แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว และจะส่งให้คณะกรรมการประสานงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.พิจารณาในขั้นตอนต่อไป
       
       ประเด็นที่สำคัญ คือ จะให้มีการตัดอำนาจพิเศษที่กำหนดตามร่างเดิม ออกทั้งหมด ที่กำหนดไว้ วันที่ 30 ตุลาคม 2549 เพราะอำนาจพิเศษเหล่านั้นเป็นมาตรการเดียวกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548
       
       ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนในการใช้อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ จึงมีการปรับปรุงร่างใหม่ทั้งหมด โดยให้ กอ.รมน.มีหน้าที่ป้องกันและระวังเหตุเบื้องต้น แต่หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้รัฐบาลมีอำนาจเต็มที่ในการระงับเหตุ โดยมิใช่เป็นอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน.
       
       สาระสำคัญในตัวร่างฯ ที่ ครม.อนุมัติเห็นชอบ คือ
       
       1.กอ.รมน.ขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
       2.ให้ กอ.รมน.มีสถานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองผู้อำนวยการ และเสนาธิการทหารบก เป็นเลขาธิการ
       3.กำหนดให้ กอ.รมน.มีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้
       4.ให้ผู้อำนวยการมอบอำนาจให้ ผอ.รมน.ภาค , ผอ.รมน.จังหวัด หรือผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ แทนได้
       ส่วนข้อ 5.และข้อ 6.นั้น เป็นเรื่องของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ กอ.รมน.ภาค ซึ่งมีแม่ทัพภาคเป็นผู้อำนวยการ กอ.รมน.ภาค
       
       โดยสรุปคือ จะแยกส่วนออกมาในเรื่องของการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตัดออกไป และไม่สำคัญเท่ากับว่าอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองผู้อำนวยการ เสนาธิการทหารบก เป็นเลขาธิการ
       
       สุดท้าย ถ้ามีบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 17 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       
       ครม.ขยายระยะเวลาการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 3 จชต.
       

       นายไชยา แถลงว่า ครม.มีมติขยายระยะเวลาการประกาศ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา มีสาระสำคัญคือ ให้เพิ่มระยะเวลาไปอีก 3 เดือน กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2551
       
       ครม.เห็นชอบในหลักการตามที่ ทอ.เสนอซื้อเครื่องบินขับไล่
       
       นายไชยา แถลงว่า ในเรื่องที่กองทัพอากาศเสนอซื้อเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ ทดแทนเครื่องบินขับไล่เดิม คือ เอฟ 5อี ซึ่งจะปลดประจำการภายในไม่เกิน 2 ปี ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติเห็นชอบในหลักการ จำนวนงบประมาณ จำนวนระยะเวลา งบผูกพัน ในวันพรุ่งนี้ (17 ต.ค.) กองทัพอากาศ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ จะเป็นผู้แถลงเอง
       
       ครม.อนุมัติในหลักการเพิ่มพูนคุณวุฒิกำนัน-ผญบ.
       
       นายไชยา แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติในหลักการเรื่องการเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
       
       ในเบื้องต้นให้ดำเนินการในลักษณะนำร่องก่อน 3 รุ่น รุ่นละ 1,000 คน รวม 3,000 คน ใช้วงเงิน 198 ล้านบาท ซึ่งในเรื่องนี้คงใช้ระยะเวลาทั้งหมด 6 ปี งบประมาณ 590 ล้านบาท แต่จะมุ่งเน้นในหลักสูตรปริญญาตรีเท่านั้น
       
       อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้ตั้งข้อสังเกต พร้อมทั้งที่ประชุม น่าจะให้วิทยาลัยชุมชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนเรื่องคุณวุฒิของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และน่าจะขยายไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี น่าจะมีหลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตร แม้กระทั่งลงไปถึงมัธยม ปวช. ปวส. ส่วนจะให้เพิ่มระยะเวลาเป็น 6 ปีค่อยว่ากันตามรุ่น ตามระยะเวลา
       
       ครม.อนุมัติหลักการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการแอร์พอร์ตลิงก์-ส่วนต่อขยายรถไฟสายสีแดง
       

       นายไชยา แถลงว่า ในเรื่องการขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับสถานีรับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมือง (แอร์พอร์ตลิงก์) กับการขอให้รัฐบาลรับภาระโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
       
       ทั้งนี้ ครม.อนุมัติเงินกู้จำนวน 18,000 กว่าล้านบาท คืนให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน ขณะที่การขออนุมัติเพิ่มวงเงินกู้อีก 9,000 กว่าล้านบาท เป็นที่อภิปรายอย่างกว้างขวางในที่ประชุม ครม. ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็มีการอนุมัติในหลักการที่จะให้มีการเบิกจ่ายในวงเงิน 18,000 กว่าล้านบาท ส่วนอีก 9,000 กว่าล้านบาท ให้ชะลอไว้ก่อน
       
       อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของแอร์พอร์ตลิงก์ นายกรัฐมนตรีและที่ประชุม ครม.ได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า ถ้าสามารถดำเนินการได้เช่นนั้น น่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในการที่จะสร้างตั้งแต่สุวรรณภูมิ-มักกะสัน และ มักกะสัน-ดอนเมือง ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 15 นาที ในการเดินทางจากสุวรรณภูมิ-มักกะสัน และจากมักกะสัน-ดอนเมือง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่เป็นการให้ศึกษาพิจารณาต่อไป
       
       ขณะที่เรื่องการขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) มีประเด็นสำคัญในการนำเสนอ กล่าวคือ จะให้มีการขออนุมัติในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นระยะทาง 26 กิโลเมตร ภายในกรอบวงเงิน 52,220 ล้านบาท ขณะเดียวกัน มีการเสนอเพิ่มเติมส่วนต่อขยายจากรังสิต ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ อีก 10 กิโลเมตร ซึ่งรวมวงเงินทั้งสิ้น 59,888 ล้านบาท
       
       ทั้งนี้ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในส่วนต่อขยายอีก 10 กิโลเมตร จากรังสิตไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในที่สุดแล้ว ครม.ได้อนุมัติในหลักการ รวมทั้งอนุมัติการต่อขยายด้วย ระหว่างบางซื่อ-รังสิต 26 กิโลเมตร และอีก 10 กิโลเมตร จากรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       นายไชยา แถลงเพิ่มเติมว่า เพื่อความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับแอร์พอร์ตลิงก์ และรถไฟสายสีแดง ขออนุญาตปรับวันที่แอร์พอร์ตลิงก์อีกครั้งหนึ่ง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คือ กำหนดครบ 990 วัน คือถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ต้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทย กู้เงินจำนวน 18,987 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังต้องค้ำประกัน เพื่อชำระคืนให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และอนุมัติให้การรถไฟฯ กู้เงินในวงเงิน 9,940 กว่าล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเพื่อนำไปดำเนินการก่อสร้าง นี่เป็นการขอมา แต่ปรากฏว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเฉพาะในเรื่องของ นำเงินเกือบ 19,000 ล้านบาท ไปใช้หนี้เสียก่อน ส่วนอีก 9,000 กว่าล้านบาท ที่จะค้ำประกันเพื่อดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ คือยังไม่อนุมัติ ส่วนที่เหลืออีก 10,000 กว่าล้านบาท ให้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
       
       ง่ายๆ ให้เกือบ 19,000 ล้าน ไปใช้หนี้ อีก 9,000 กว่าล้านบาท ศึกษารายละเอียดก่อน เพราะเมื่อชำระเสร็จแล้ว ในวงเงิน 26,000 กว่าล้านบาท หากสร้างไม่เสร็จใครจะรับผิดชอบ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เพาะฉะนั้นอนุมัติให้นำเงินจำนวน 18,987 ล้านบาทไปใช้หนี้ อีก 9,000 กว่าล้านให้พิจารณาต่อไป
       
       ส่วนจะขอให้พิจารณาขั้นต่อไป ในเรื่องงานโครงสร้างพื้นฐาน งานอุโมงค์ อีกเกือบ 30,000 กว่าล้านบาท จะดำเนินการอย่างไร จะให้ตั้งบริษัทลูกบริหารจัดการอย่างไร ให้ชะลอไว้ก่อน
       
       อย่างไรก็ตาม นายโชติชัย ได้เสริมว่า สำหรับเรื่องแอร์พอร์ตลิงก์ มีประเด็นคือ การกู้เงินเพื่อนำมาชำระหนี้ค่าก่อสร้างที่ครบกำหนดสัญญา จำนวน 18,900 กว่าล้านบาท ยังไม่รวมค่าก่อสร้างอาคาร สถานี และอุโมงค์ใต้อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประมาณ 3,866 ล้านบาท ที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ดำเนินการออกแบบพร้อมก่อสร้างโดยใช้เงินลงทุนของบริษัทไปก่อน ขณะนี้บริษัทฯ มีหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งรัดชำระคืนเงินทุนดังกล่าว ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยควรดำเนินการชำระคืนตามจำนวนที่จ่ายจริง
       
       นายไชยา แถลงทบทวนในส่วนเรื่องรถไฟสายสีแดงอีกครั้งเพื่อความกระจ่าง อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต จำนวน 59,888 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนิน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2551 - 2555 โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทั้งสิ้น ให้ดำเนินการประกวดราคาต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วย ส่วนการหาแหล่งเงินกู้
       
       ในที่สุดให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ให้นำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ก่อสร้างระบบขนส่งระบบราง ลำดับแรก ในช่วงสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ต้องรอเงินกู้จากเจบิก
       
       ส่วนจะมีการประกวดราคา ทำราคากลางในการขยายช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า ในจำนวนเม็ดเงินทั้งสิ้น 26,000 กว่าล้านบาท กรอบวงเงิน 10 กิโลเมตร จากธรรมศาสตร์รังสิต ที่จะเพิ่มเติม 30,886 ล้านบาท และจะดำเนินการก่อสร้างสถานีวัดเสมียนนารี และสถานีหลัก 6 ด้วย ถ้าเงินเหลือสามารถดำเนินการได้เลย แต่คงต้องรอหลังจากดำเนินการก่อสร้างแล้วว่าจะมีเงินเหลือหรือไม่
       
       นายโชติชัย แถลงต่ออีกว่า ที่ประชุม ครม.มีการอภิปรายเรื่องแอร์พอร์ตลิงก์กับรถไฟชานเมือง สายสีแดง ค่อนข้างนาน โดยมีความสำคัญของกระทรวงการคลัง ของสำนักงบประมาณ และสภาพัฒน์ โดยสำนักงบประมาณ มีความเห็นว่า โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางสายสีแดง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ขนาดราง กว้าง 1 เมตร ทั้งช่วงบางซื่อ - รังสิต และช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ซึ่งมีผลกระทบและไม่เอื้ออำนวยในการเชื่อมต่อระบบขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และระบบรถไฟฟ้าเส้นอื่น ซึ่งปัจจุบันใช้ขนาดราง 1.435 เมตร ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
       
       ส่วนความเห็นสำคัญของกระทรวงการคลัง คือ สำหรับแนวทางการระดมทุนของโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต รวมสถานีกลางบางซื่อ ในวงเงิน 59,888 ล้านบาท ลำดับแรกเห็นควรใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางราง ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่อนุมัติให้นำเงินจากกองทุนน้ำมันไปสนับสนุนการลงทุนในโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่
       
       ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะหารือกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รายละเอียด ความชัดเจนก่อน หากวงเงินกองทุนน้ำมันไม่เพียงพอ เห็นควรให้สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม และกระทรวงการคลังจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้ในส่วนที่ขาด ขณะนี้ในส่วนเงินกู้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารเพื่อความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (เจบิก)
       
       ดังนั้นในการประกวดราคาของโครงการ เห็นควรประกวดราคาแบบนานาชาติ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งเงินกู้ คือ แหล่งเงินกู้ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงจะมี 3 ส่วน งบประมาณส่วนหนึ่ง แหล่งเงินกู้ส่วนหนึ่ง และเงินจากกองทุนน้ำมันอีกส่วนหนึ่ง
       
       ความเห็นข้อถัดไป คือ ส่วนต่อขยายช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) ระยะทาง 10 กิโลเมตร วงเงิน 3,885 ล้านบาท จะมีเพิ่มขึ้นอีก 2 สถานี คือ สถานีเชียงราก และสถานีศูนย์ธรรมศาสตร์(รังสิต) เนื่องจากยังขาดความชัดเจนในวิธีการประกวดราคาและการจัดหาแหล่งเงิน รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรให้พิจารณารายละเอียดให้ชัดเจนก่อน
       
       สำหรับความเห็นของสภาพัฒน์ คือ ให้พิจารณาเรื่องรูปแบบของการทำโครงการ ว่าจะมีเอกชนเข้ามาร่วมทุนหรือไม่ เนื่องจากสายสีม่วงที่อนุมัติไปแล้ว ชัดเจนว่าจะให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดแบบหนึ่ง ขณะที่สายสีแดงยังไม่มีข้อยุติว่าจะให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในลักษณะใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการลงทุนในส่วนของตัวรถ และการบริการจัดการเดินรถ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการเองหรือเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน หรือบริหารจัดการเดินรถอย่างไร
       
       นอกจากนั้น ยังเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ถ้ามองถึงโครงการแอร์พอร์ตลิงก์ โครงการรถไฟสายสีแดง ทั้ง 2 โครงการ จะทำให้การรถไฟฯ มีภาระหนี้สินกว่าแสนล้าน เพราะฉะนั้นจะมีการบริหารจัดการอย่างไร ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อภิปรายเรื่องที่ว่า จะทำอย่างไรให้ระบบเชื่อมโยงกัน เดินทางทั่วถึงกันหมด ไม่ใช่ต้องต่อรถเมล์ รถแท็กซี่ แต่สามารถเชื่อมต่อทั้งโครงการแอร์พอร์ตลิงก์ โครงการรถไฟสายต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกันและใช้ตั๋วร่วมกัน
       
       ครม.เห็นชอบตั้ง กก.รณรงค์แก้ปัญหาซื้อสิทธิ์ขายเสียง
       
       นายไชยา แถลงว่า ครม.เห็นชอบตั้ง กก.รณรงค์แก้ปัญหาซื้อสิทธิ์ขายเสียง
       
       ในเรื่องการตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้ความห่วงใยอย่างมาก ซึ่งมีองค์ประกอบในการดูแลการซื้อสิทธิ์ขายเสียง โดยมี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และมีนายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงต่างๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เข้ามาดูแลในเรื่องนี้ โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ
       
       ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามวาระแห่งชาติเรื่องการเลือกตั้ง
       
       ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "ธีระ วงศ์สมุทร" เป็นอธิบดีกรมชลประทาน
       
       นายไชยา แถลงในตอนท้ายว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้นายธีระ วงศ์สมุทร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน
       
       อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องเพื่อทราบ นายไชยา แถลงว่า รัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยกำหนดโครงการนักศึกษาอาสาสมัครประชาธิปไตย ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะมีการฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาอาสาสมัคร จำนวน 176,000 คน ในการปฏิบัติหน้าที่ในเขต และประจำหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ หน่วยละ 2 คน
       
       ครม.อนุมัติกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
       
       สืบเนื่องจากการที่ได้มี พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ทำให้การยกเลิกจัดสรรที่ดินไม่อาจทำได้ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการยกเลิกการจัดสรรที่ดินจึงได้รอกฎกระทรวงฉบับนี้อยู่ ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ระบุว่า การขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินจำเป็นจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ที่ซื้อที่ดินไปแล้วทุกคน และต้องมีการแจ้งให้ทราบ โดยประกาศในหนังสือพิมพ์ และเมื่อมีการยกเลิกการจัดสรรแล้ว ยังคงต้องคงภาระยินยอมในที่ดินนั้นให้กับผู้ที่ซื้อที่ดินไปแล้ว เช่น ทางสาธารณะ ทางเข้า-ออก หรือการได้รับสาธารณูปโภคต่างๆ ให้เหมือนเดิมทุกประการ
       
       ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ที่ดินไม่สูญเปล่า ที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตการจัดสรรแล้ว เมื่อถูกค้างไว้ สามารถนำไปทำให้เกิดประโยชน์ได้ ไม่จำเป็นต้องถูกเก็บไว้ให้สูญเปล่า ประกอบกับกฎกระทรวงนี้มีการกำหนดในเรืองของการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ที่จะซื้อที่ที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว จะได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไร
       
       เรื่อง ระเบียบว่าด้วยความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ ตามวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ออกชั่น)
       
       สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีโครงการจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุน ซึ่งต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง จำเป็นที่ภาครัฐต้องออกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้กับภาคเอกชน แต่ที่ผ่านมาระยะเวลากว่าปีครึ่ง มีปัญหาอุปสรรคมากมายในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่ค่อนข้างจะละเอียด เพราะฉะนั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้จึงออกมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง หรือความเป็นอุปสรรคต่างๆ
       
       ระเบียบฯ นี้จะช่วยให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความคล่องตัวยิ่งขึ้น การที่ภาครัฐจะมีการประกาศว่าจ้างเอกชนให้เข้ามาดำเนินการทำได้ง่ายขึ้น เช่น การยกระดับวงเงินจาก 2 ล้านบาท ที่เป็นวงเงินขั้นต่ำ เป็น 10 ล้านบาท และให้มีการตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หรือ Term of Referrence ขึ้นมา และร่างเอกสารประกวดราคาก่อนเริ่มการจัดหาพัสดุ ก็จะให้เฉพาะสำหรับโครงการที่มีวงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป หรืองานก่อสร้างในโครงการที่มีแบบและข้อกำหนดในการก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานไว้แล้ว ก็อาจจะอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานได้
       
       นอกจากนี้ เห็นควรผ่อนผันคณะกรรมการประกวดราคาให้มีการจัดหาพัสดุในวงเงินที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้สามารถมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน จะมีคณะกรรมการบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ได้ ให้เป็นบุคลากรของหน่วยงานในการจัดหาพัสดุ เพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการผ่อนผันในกรณีการจัดหาพัสดุที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ว่าในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าเสนอราคา มีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว หรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ตามระเบียบนี้ คณะกรรมการประกวดราคา ได้ดำเนินการต่อรองราคากับผู้มีสิทธิ์เสนอราคารายนั้นแล้วไม่เป็นผล ให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่นได้ และสามารถทำตามระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานนั้นๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการดังกล่าว นอกจากนั้นแล้ว ให้ระเบียบสำนักนายกฯ ที่ว่าด้วยการเพิ่มการคล่องตัว และแนวทางในการปฏิบัติ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 เป็นต้นไป
       
       ครม.รับทราบการโอนเงินทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
       
       นอกจากนั้น นายโชติชัย แถลงด้วยว่า วันนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบการโอนเงินของทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หลังจากที่มีการยุบกองทุนรักษาระดับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา ว่า ได้มีการโอนเงิน จำนวน 36,000 ล้านบาท ให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อตกเป็นเงินของแผ่นดิน ภายหลังยุบเลิกกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน
       
       ครม.ตีกลับ "อีโคคาร์" สั่งหารือกำหนดนโยบาย-ระเบียบเพิ่มเติม
       
       นายโชติชัย แถลงต่อในเรื่องการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ อีโคคาร์ สืบเนื่องจากความพยายามของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาโลกร้อน ลดปัญหาการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง ได้มีการริเริ่มโครงการอีโคคาร์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางรถยนต์ของภูมิภาคนี้ คล้ายๆ ดีทรอยด์ของเอเชีย ได้มีการให้เร่งส่งเสริมรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ซึ่งในปัจจุบัน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้หารือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องการกำหนดคุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล
       
       ประการที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้นำนโยบายส่งเสริมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล เสนอไปแล้ว และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติเห็นชอบให้ส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล พร้อมกำหนดสิทธิประโยชน์ และให้ผู้สนใจขอรับการส่งเสริม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ปีนี้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ขอยื่นรับการส่งเสริมแล้ว 1 ราย คาดว่าจะดำเนินการออกประกาศส่งเสริมการลงทุนได้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
       
       เนื่องจากมีผู้สนใจยื่นขอรับการส่งเสริมผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หลายราย และบางรายมีรายการยื่นข้อเสนอบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ แต่มีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม จึงต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและระเบียบเพิ่มเติมต่อไป
       
       ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
       
       นายโชติชัย แถลงว่า วันนี้ ครม.มีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง หลังจากที่ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ประเด็นนี้สืบเนื่องจาก มีความขัดแย้งในกลุ่มผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีก มีผลให้มีความจำเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เพื่อให้มีความเป็นธรรม เพื่อดูแลให้ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กันได้อย่างปกติ รวมทั้งที่ผ่านมาการขยายตัวของธุรกิจค้าส่ง มีการขยายตัวค่อนข้างรวดเร็ว จึงต้องมีการออกกฎหมายค้าปลีกค้าส่ง เพื่อดูแลธุรกิจนี้อย่างเป็นระบบ และเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ที่จะดูแลการค้า การลงทุน การได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
       
       โดยหลักแล้วกฎหมายฉบับนี้จะมีการกำหนดนิยาม "ค้าปลีกค้าส่ง" ให้แคบลง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และไม่ให้ครอบคลุมมากจนเกินไป ทำให้ผู้ประกอบการด้านอื่นๆ ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรง เข้ามาได้รับผลกระทบมากเกินไป
       
       มีการกำหนดลักษณะของธุรกิจที่ยื่นขอใบอนุญาต และกำหนดหลักเกณฑ์ของธุรกิจเพื่อกำหนดเป็นกรอบในการออกกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง มีการกำหนดคณะกรรมการ ซึ่งล่าสุดหลังจากได้ผ่านการพิจารณาของกฤษฎีกาแล้ว ได้มีการจำนวนคณะกรรมการลง จาก 4 คณะกรรมการ เหลือเพียง 1 คณะกรรมการ โดยที่เป็นคณะกรรมการในส่วนกลาง และลดอำนาจ ลดบทบาทของคณะกรรมการลงบ้าง แต่ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการที่จะพิจารณาอนุญาตในประเด็นต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีการลดความซ้ำซ้อนกับกฎหมายในปัจจุบัน รวมทั้งอุดช่องโหว่ของกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
       
       อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ ครม.ยังได้รับทราบรายงานผลการรายงานเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
       
       นอกจากนี้ ในวันนี้ได้มีการยุบเลิกบริษัทรวมค้าปลีกเข้มแข็ง เนื่องจากบริษัทนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ 2545 ในรัฐบาลชุดที่แล้ว ที่มีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของร้านโชห่วยที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง จึงได้ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อดูแลในการควบคุมความต้องการ ปริมาณ เพื่อส่งต่อไปยังธุรกิจรายเล็ก (โชห่วย) โดยใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วยในการกระจายความต้องการ และคำสั่งซื้อสินค้าไปยังธุรกิจรายเล็ก แต่เนื่องจากที่ผ่านมายังทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ ทำให้เกิดการขาดทุน ซึ่งจนถึงปัจจุบันขาดทุนประมาณ 400 กว่าล้านบาท ซึ่งเห็นว่าหากยังดำเนินการต่อไปก็จะขาดทุนมากขึ้น และไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือธุรกิจรายเล็กได้ จึงมีมติให้ยกเลิกบริษัท และรับภาระหนี้สินที่ยังค้างอยู่จำนวน 11 ล้านบาท ต่อไป

       
       ครม.อนุมัติต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม 10 ปี
       
       นายโชติชัย แถลงว่า วันนี้ ครม.มีมติอนุมัติต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไป 10 ปี ให้แก่ผู้รับสัมปทาน ดังนี้
       
       1. บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) สำรวจและผลิต จำกัด ผู้รับสัมปทานหมายเลข 10 , 11 , 12 , 13
       2. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำหรับแปลงสำรวจหมายเลข 15 , 16 , 17
       
       และอนุมัติให้กระทรวงพลังงานดำเนินการออกสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติมจำนวน 4 ฉบับ
       
       ทั้งนี้การต่อระยะเวลาในการผลิตปิโตรเลียมมีความสำคัญของแผนความต้องการใช้และจัดหาพลังงานของประเทศ แต่เนื่องจากระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมแก่ผู้รับสัมปทานดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในอีก 5 ปีข้างหน้า การลงทุนสำรวจ พัฒนาเพื่อผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ประโยชน์ ต้องใช้เงินทุน เทคโนโลยี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาในการดำเนินการ ดังนั้น จึงจำเป็นที่ผู้รับสัมปทานจะต้องได้รับการต่อระยะเวลาการผลิตในขณะนี้ เพื่อให้มีระยะเวลาในการขออนุมัติเงิน เพื่อจะนำเงินมาลงทุนและดำเนินการต่อไป
       
       ซึ่งบริษัท เชฟรอน และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้ยื่นคำขอต่อระยะเวลาการผลิต โดยให้สิทธิประโยชน์แก่รัฐ ดังนี้
       
       1. เชฟรอน จะให้สิทธิประโยชน์แก่รัฐเป็นจำนวนเงิน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดระยะเวลาการผลิต 10 ปี ที่ได้รับการต่ออายุสัมปทาน พร้อมกับโบนัสการลงนามอีก 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
       
       2. บริษัท ปตท.สผ. เสนอผลประโยชน์พิเศษให้แก่รัฐในอัตราร้อยละ ของมูลค่าปิโตรเลียมที่ขาย เป็นไปตามขั้นบันได ตามปริมาณการขาย สัดส่วนรวมของก๊าซ โดย
       - จ่ายในอัตราร้อยละ 2 เมื่อปริมาณการขายสะสมรวมของก๊าซไม่เกิน 6 แสนล้านลูกบาศก์ฟุต
       - อัตราร้อยละ 4 เมื่อปริมาณการขายสะสมรวมของก๊าซเกิน 6 แสนล้านลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน 1.2 ล้านล้านลูกบากศ์ฟุต และ
       - อัตราร้อยละ 6 เมื่อปริมาณการขายสะสมรวมของก๊าซเกิน 1.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
       ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ได้รับการต่อสัมปทาน พร้อมกับโบนัสการลงนามจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจ่ายปีละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเวลา 5 ปี
       
       ซึ่งประเด็นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ เพราะก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด และมีราคาถูกกว่าน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่มีองค์ประกอบที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ นอกเหนือไปจากการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถนำไปแยกใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและก๊าซหุงต้ม LPG ซึ่งทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานแก่ประเทศ ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ
       
       ครม.อนุมัติแก้ไข พ.ร.บ.แบงก์ชาติ
       

       นายโชติชัย แถลงด้วยว่า ในวันนี้ ครม.มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ในการแก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งหลังจากที่มีการปรึกษากับสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข โดยการยกเลิกอำนาจของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูสถาบันการเงิน โดยภายหลังจากการที่กฎหมายคุ้มครองเงินฝากมีผลบังคับใช้แล้ว จำเป็นต้องยกเลิกอำนาจกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยเฉพาะเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงิน
       
       นอกจากนี้ ให้จำกัดบทบาทของกองทุนฟื้นฟูฯ เฉพาะในเรื่องของหน้าที่บริหารสินทรัพย์ต่างๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อชำระหนี้สิน และภาระผูกพันเท่านั้น โดยที่ไม่ต้องไปทำหน้าที่ในการให้เงินช่วยเหลือแก่สถาบันการเงิน เพราะเกรงว่าจะทำให้เกิดปัญหาเช่นเมื่อตอนเกินวิกฤต ปี 2540
       
       ครม.รับทราบรายงานการแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกส่ง
       
       นายโชติชัย แถลงว่า ครม.รับทราบรายงานการแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกส่ง เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกส่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท โดยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ และแนวโน้มของมาร์เก็ตแชร์ในส่วนนี้ยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดปัญหาการขยายตัวของธุรกิจการค้าปลีกส่งสมัยใหม่ ซึ่งขยายไปยังหลายพื้นที่ รวมทั้งตามท้องถิ่นด้วย ทำให้เกิดการร้องเรียนโดยทั่วไป โดยผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งคนไทยในหลายจังหวัดได้ยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน
       
       ที่ผ่านมา ทางการได้ทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน และประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งจังหวัดที่มีการร้องเรียน เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหา และพยายามเร่งรัด พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งนำมาสู่การอนุมัติ พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ในวันนี้
       
       นอกจากนี้ ได้มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง เพื่อที่จะให้มีคณะทำงานตรวจสอบการก่อสร้าง และการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ หากตรวจสอบว่าไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยก็จะสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง เพราะในอดีตการก่อสร้างเพียงแต่ขออำนาจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
       
       ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาและช่วยเหลือธุรกิจโชห่วย โดยดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง เพื่อเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน และพัฒนาในจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
       
       ครม.เห็นชอบการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จ.เชียงราย
       
       นายโชติชัย แถลงด้วยว่า วันนี้ ครม.ได้มีมติอนุมัติ เห็นชอบการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 จ.เชียงราย วงเงิน 1,546 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการปี 2552 - 2554 โดยจะจัดสรรงบฯ ปี 52 จำนวน 309 ล้านบาท ปี 53 จำนวน 644 ล้านบาท และปี 54 จำนวน 592.7 ล้านบาท
       
       โครงการนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างเห็นด้วยทั้งหมด เพราะจะช่วยให้เรามีระบบลอจิสติกส์ ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และต้นทุนประหยัดมากขึ้น โดยจะเชื่อมกับจังหวัดทางภาคเหนือ จีน ลาว และพม่า และจะช่วยส่งเสริมการลดพลังงานของประเทศ รวมทั้งช่วยในการขนส่งทางน้ำคราวละมากๆ ได้
       
       ทั้งนี้ จะช่วยให้ จ.เชียงราย เป็นประตูการค้าสำคัญระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ ซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุน การจ้างงานจำนวนมาก ในพื้นที่ ทำให้ จ.เชียงราย เป็นประตูการค้า เป็นปัจจัยดึงดูดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจะเป็นประตูที่จะทำให้เกิดทางรถไฟ และมีการพัฒนาท่าเรือในฝั่งทะเลอันดามัน และประเทศไทยจะให้บริการระบบ Multi-Modal Transport Corridor (MMTC) หรือเปิดช่องทางการค้าแห่งใหม่ ที่เชื่อมระหว่างจีนตอนใต้กับอินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป
       
       ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยเอกชน
       
       นอกจากนี้ นายโชติชัย แถลงด้วยว่า ครม.มีมติอนุมัติร่าง พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยเอกชน สืบเนื่องมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นมา เนื่องจากเห็นความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของเอกชนก็มีส่วนช่วยกับภาครัฐเหมือนกัน ในการช่วยกันสอดส่อง ดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่ และมีคนอยู่ในอุตสาหกรรมนี้หลายแสนคน มีกว่า 3 พันบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย มีบุคลากรกว่า 2 แสนคน ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรฐานในการให้บริการการรักษาความปลอดภัย เพื่อกำหนดมาตรฐานที่จะคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลโดยทั่วไป
       
       ทั้งนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัยได้มาก ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่คล้ายคลึงกับในต่างประเทศ ที่มีการออกกฎหมายเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยโดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
       
       ในเรื่องนี้มีการกำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยเอกชน มีผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้ประกอบวิชาชีพของการรักษาความปลอดภัยภาคเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการกำหนดผลตอบแทน มีการให้ธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องขึ้นทะเบียน จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร มีการให้ประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งในกรณีการเกิดความเสียหายของธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่ผ่านมาไม่มีกำหนดไว้ เพราะฉะนั้น เพื่อกำหนดให้มีการประกันความเสียหาย ผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองจากการเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้
       
       นอกจากนี้ มีการกำหนดในเรื่องของเกณฑ์การให้ใบอนุญาต หลักเกณฑ์วิธีการเพิกถอนใบอนุญาต การกำหนดว่าคนที่จะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ จะต้องจดทะเบียน จะได้รับอนุญาตเมื่อขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการทะเบียน และจะมีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งกำหนดเครื่องหมายแสดงการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อแสดงตัวกับบุคคลภายนอก
       
       สุดท้าย มีการกำหนดกองทุน สวัสดิการ ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย และผู้มีวิชาชีพรักษาความปลอดภัย โดยที่จะมีเงินที่คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรประจำปี และเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ทรัพย์สินจากผู้บริจาค ไว้เป็นเงินจัดสรรไว้เพื่อเป็นกองทุน สวัสดิการ ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกอบรมให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย
       
       ครม.อนุมัติปรับสถานภาพวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม
       
       นายโชติชัย แถลงว่า วันนี้ ครม.ได้อนุมัติข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการที่จะปรับสถานภาพวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม เป็นพนักงานราชการ โดยกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลามเป็นพิเศษเฉพาะกรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 882 อัตรา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นไป โดยมีวงเงิน จำนวน 107.5 ล้านบาท
       
       ครม.เห็นชอบ ก.ม.ลูกใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
       

       นายโชติชัย แถลงว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้เห็นชอบกฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งคณะรัฐมนตรีอภิปรายค่อนข้างกว้างขวาง โดยเน้นในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน และในเรื่องของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนา และงบประมาณของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
       
       หลักการโดยทั่วไป คือ
       
       1. ต้องการส่งเสริมให้จังหวัด และกลุ่มจังหวัด สามารถกำหนดงบประมาณของตนเองได้ มีส่วนร่วม เนื่องจากเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจน มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณได้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นที่ประชุมจึงเห็นชอบกับกรอบแนวคิดว่า ในระดับประเทศควรจัดให้มีกลไกขึ้นมา เรียกว่า คณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด หรือ กนพ. ทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ ตามกฤษฎีกานี้ รวมทั้งกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ภายใต้การส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
       
       2. ให้มีระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยมีกลไก 2 ระดับ คือ คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับกลุ่มจังหวัด หรือ กพก. มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และกำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดตามขีดความสามารถของจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กนพ. และมีระดับอำเภอ และกิ่งอำเภอ ส่วนวิธีการทำแผนงบประมาณเป็นไปตามนโยบายของรัฐที่แถลงต่อสภา และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สภาพัฒน์กำหนดไว้
บทความพิเศษ

เอกชนจ.ตากโอดเขตศก.พิเศษเอื้อต่างชาติ
เอกชนตาก ถามรัฐบาล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประเทศชาติได้อะไร
รอการลงทุน SEZ แม่สอด
“เงินจ๊าต”ผันผวนทำค้าชายแดนตากสูญพันล้าน
หอการค้าไทยห่วงค่าผันผวนเงินจ๊าด เสนอจี้รัฐบาลเร่งแก้ไข
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยกระดับสนามบินตาก
ธุรกิจเบรกลงทุนSEZตาก รอร่างผังเมืองใหม่คลอด
โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์นำทัพธุรกิจรุ่นใหม่ไทยบุกเมียนมา 20-22 ส.ค.นี้ ขยายช่องทางการค้าและการลงทุน
ทูตไทยแนะสูตรสำเร็จ! ลงทุน 'เมียนมา' ต้องมาคู่ CSR
TTW ร่วมทุนZ Corp ลุยโครงการระบบน้ำประปาที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา ลงนาม ก.ค.นี้
เขต ศก.ชายแดน ปลุกชีพเชื่อมอีอีซี
เมียนมาอนุมัติตั้งเครดิตบูโรแล้ว หนุนSMEs คาดเริ่มดำเนินการได้อีก 1 ปีข้างหน้า
นครย่างกุ้ง โอกาสทองธุรกิจอาหาร
ยอดค้าชายแดน 5 เดือน มูลค่า 4.63 แสนล้าน พุ่ง 4.18% แต่ส่งออกติดลบ 2.62% พาณิชย์มั่นใจ ทั้งปีโต 15%
บทวิเคราะห์อาเซียน เกมค้าปลีกสมัยใหม่ในเมียนมา
5 มิ.ย. 2561 เมียนมาปรับกลยุทธ์อาแขนรับนักลงทุน
ญี่ปุ่นเบนเข็มรุกแม่สอด เร่งรถไฟแนวE-W เชื่อมบ้านไผ่-นครพนม
สรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand Tourism Year 2018”
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง”ประชารัฐร่วมใจ ด้วยมหาดไทย 4.0 โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง ‘Digital Technology เพื่อการค้าและการลงทุน’ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
19 พ.ย. 60สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง SMEs กับการนำไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มอญเปิดเมือง..ดึงทุนทัวร์ไทยบูมท่องเที่ยวเมาะละแหม่ง-ตำนานรัก“เจ้าน้อยศุขเกษม-มะเมี๊ยะ”
เปิดผัง 'MRG-MMID' โอกาสทองลงทุนมัณฑะเลย์
ปั้นศูนย์ค้าปลีก
นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ชาวพม่า ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ. เมืองผาอัน
โครงการ คาราวาน 3 แม่ แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เอกชนบุกสระแก้ว-แม่สอด แห่ตั้งบริษัท-BOIให้สิทธิ์ชนเพดาน
ISMEDหอบ 28 เถ้าแก่ชายแดนลุยโรดโชว์พม่า/ทำตลาดรัฐกะเหรี่ยง-มอญ
ตั้งองค์กรลุยเขตศก. ยกกฎหมายยุบ‘กนอ.’/บิ๊กตู่ลั่น!แม่สอดต้องเกิด
เดินหน้าเต็มสูบ สะพานเมย2 ดันที่พุ่ง10เท่า –ค้าชายแดนแสนล้าน article
ประยุทธ์'เยือนพม่า ถกร่วมมือศก.-เดินหน้าทวาย
"บิ๊กตู่"ยกเครื่องเขตศก.พิเศษแม่สอด ผุดถนน4เลน-สะพานเชื่อมพม่า-จีน-ลาว-เวียดนาม
รวมภาพวีดีโอ กิจกรรมหอการค้าจังหวัดตาก ที่ผ่านมา
สัมภาษณ์พิเศษ / นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด หนึ่งในยุทธศาสตร์ชิงความได้เปรียบรับเออีซี
ภาคเหนือ-พ่อค้าชายแดนเหนือครวญ หลังรัฐบาลพม่าเดินหน้ายกระดับการค้าชายแดนสู่สากล
การเข้าถึงตลาดพม่าของสินค้าเวียดนาม
เร่งผุดสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2เพิ่มมูลค่าการค้าแม่สอดเท่าตัว
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
ปลุกพ่อค้าชายแดนเหนือ รักษาฐานตลาดพม่ารับ"เออีซี"
สัมภาษณ์พิเศษ / ประธานหอการค้าจังหวัดตาก จี้รัฐยกระดับโลจิสติกส์แม่สอดรับอาเซียน
เมื่อแชมป์เก่า มุ่งมั่นขอทวงตำแหน่งคืน
ต่างชาติลุ้นการปฏิรูปในพม่า กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ถูกดึงล่าช้า
ท่าเรือเชียงแสน 2 รับกองเรือสินค้า จีน ลาว พม่า
สร้างประเทศไทยให้เป็น 'HUBของAEC'
ระเบียงหรือทางผ่าน...?
“บางจาก” ไมเนอร์เชนจ์ ถอด “ม่อฮ่อม” ใส่ “สูท”
AEC Model ในแบบกสิกรไทย
มองทะลุมิติ AEC Financial
เทสโก้ โลตัส สยายปีกชายแดน รุกตั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต "แม่สอด
ตากเร่งตั้งเขต ศก.พิเศษแม่สอด เพิ่มการค้าชายแดนแสนล้าน
เปิดกำแพงมรกต: “เมี๊ยะ-วดี”
บทสัมภาษณ์ นายวิชัย เข็มทองคำ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก โดย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 20 มีนาคม 2555
จักรยานมิตรภาพ “แม่สอด-เมียวดี” สัมพันธ์ระหว่างรัฐ ที่เริ่มจากท้องถิ่น
“แม่สอด”เมืองคู่แฝด ที่ยังรอวันตกผลึก
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ วิเคราะห์.....พม่าเปลี่ยนไป ชงตั้ง เขตการค้า-การลงทุนร่วม
เตือนพม่าคู่แข่งสำคัญไทย หลังเปิดเสรี AEC
อนาคตประเทศไทย
ความสำคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...ทุกรัฐบาลมองเห็นแต่ไม่ผลักดันจริงจัง
ล้อมกรอบ / จี้รัฐสร้าง "4 เลน-เจาะอุโมงค์" เชื่อม พม่า-แม่สอด รับเออีซี
“พม่า”แนวรบด้านตะวันตกเปลี่ยนแล้ว
“เมงกาลาเซ-ย่างกุ้ง” ลมหายใจค้าไทย-พม่า
แม่สอดโมเดล มิติใหม่ทุนชายแดน
แม่สอด-ย่างกุ้ง Border Trade Route
ท่อสินค้าไทยเข้าพม่าจากเหนือจรดใต้
เมื่อสัญลักษณ์ “ทุนนิยม” เริ่มปรากฏให้เห็นในพม่า
บทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมกับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
หายนะแห่งศตวรรษที่ 21 ของสหรัฐฯ
เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกหรือต้องเลือก
ความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจบ่อหาน ปากทางเชียงรุ่ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ศก.โลกป่วนคนไทยกระอักเลือด กำลังซื้อหดยาว! “รถยนต์-บ้านหลังแรก” เสี่ยงถูกยึด
ประธานหอการค้าตากแนะต่อยอดแม่สอดโมเดล
ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งานใหญ่ที่ไม่ต้องรอรัฐบาล
Retail landscape change: โอกาสค้าปลีกไทยในบริบทใหม่
R9 เส้นทางขนส่งผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน: โอกาสและความท้าทาย
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ แนะรัฐหนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
การเมืองในอุดมคติ กับสังคมไทยที่เป็นจริง
การบริหารรัฐจัดการธุรกิจ:ก้าวรุกในโลกาภิวัตน์ด้วยกลยุทธ์ปั่นราคา
การพัฒนาท่าเรือทวายและท่าเรือปากบารา
จาก "ทำเงิน" สู่ "ปันเงิน" เส้นทาง "บิลล์ เกตส์" คนรวยช่วยโลก
การเมืองกับคณิตศาสตร์: ทฤษฎีแห่งความเป็นไปไม่ได้
เมื่อ บิ๊กซี ฮุบ คาร์ฟูร์โชห่วยไทย จะอยู่อย่างไร?
จับตาศึกเลือกตั้งพม่า 7 พ.ย. แผนการขั้นที่ 5 สู่ประชาธิปไตยเต็มขั้น?
“แม่สอด” กำลังเปลี่ยนแปลง
ความตื่นตัวของนักธุรกิจท้องถิ่น
นอภ.แม่สอด เตรียม สร้างหอ'นาฬิกายักษ์'
จุดเปลี่ยน…ธุรกิจไทย วิกฤตและโอกาสอยู่ตรงไหน
ทุ่ม800ล.ตัดถนนกอกาเรก-แม่สอด-ดานัง
ผู้ว่าฯเร่งฟื้น”กรอ.ตาก”ขับเคลื่อนเขตศก.- นครแม่สอด
แขวงการทางฯเร่งวางแนวถนนใหม่ รับสะพานไทย-พม่า/ปั้นเขตเศรษฐกิจชายแดนตาก
ครม.ไฟเขียวสร้างสะพานไทย-พม่า 2/เชื่อมแม่สอด-เมียวดีใหม่
สะพานแห่งที่ 2 ความหวังของชาวแม่สอด
รัฐบาลโชว์ปาฐกถา"มาร์ค" ที่ม.โคลัมเบีย สหรัฐ "สังคมประชาธิปไตยโฉมใหม่" ประชาชนต้องมาก่อน article
เปิดเสรี'อินเดีย-บิมสเทค' ติดปีกธุรกิจไทยเจาะตลาดเอเชียใต้
ฉีกหน้ากากเทสโก้โลตัส ฟ้องเรียกพันล้านใช้สิทธิทางศาลไม่สุจริต ภาคต่อเปิดหน้ากาก ตอน 2 (จบ)
เปิดหน้ากากเทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วย (1)
ตั้งธงส่งออกอัญมณี 600,000 ล.
หอฯ ตากเปิดห้องติวเข้มค้าไทย-เพื่อนบ้าน หวังทุนท้องถิ่นต่อยอดรับ EWEC
ตารางบินสายการบินพีบีแอร์
"บิ๊กเหวียง"นั่งนายกสมาคมวัฒนธรรม-ศก.ไทย-พม่าคนใหม่ ย้ำไม่ยุ่งการเมือง เร่งหนุนค้า-ลงทุน2ปท.
ประธานหอฯตาก มั่นใจแม่สอดเกตเวย์เชื่อมภูมิภาค article
เมืองคอนผุดวิธีแก้มังคุดราคาดิ่ง
เอกชนตากบูมตลาดอัญมณีสู่เวิลด์คลาส
หนุนใช้ "หยวน" เป็นเงินสกุลหลักค้าขาย หอการค้าฯ ยันทำได้
"อภิสิทธิ์"หารือ"หู จิ่น เทา" ระบุจะส่งเสริมความร่วมมือการลงทุน การค้าในระดับภูมิภาค และแก้วิกฤติเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีนำทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจและภาคเอกชนไทยบุกตลาดจีน
กำหนดการ พิธีสถาปนากรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด)
“ส.ส.ตาก”เล็งปั้นสนามบินแม่สอด 2 เร่งถนนตาก-ชายแดนเป็น 4 เลน article
“กอร์ปศักดิ์” ลุยตรวจโกดังข้าวโพดชายแดนแม่สอดสกัดปัญหาสวมสิทธิ์
เสนอตั้งเขตวัฒนธรรมชนเผ่าตาก นำศิลปะชาวเขาขึ้นเวทีดึงดูดนักท่องเที่ยว article
ดูกันเต็ม ๆ ตา กับ อัญมณี ราคาหลักพัน แต่เรานำมาให้ลุ้นกันเพียง บาทเดียว
เชิญร่วมงาน "สีสัน อัญมณีแม่สอด" ณ ย่านการค้า สยามอัญมณี แม่สอด
สรุปงานจักรยานมิตรภาพไทยพม่า โดยคุณวินัย ทีมอิสระ ใน thaimtb.com article
ประกาศ ปิดรับสมัครจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่ 10
สมัครปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-พม่า ครั้งที่ 10 article
ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ครั้งที่ 10
๘๔ พระกรณียกิจ พระจริยวัตร ขัตติยนารีศรีแผ่นดิน
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
โครงการดอกเบี้ยบ้าน 0% อานิสงส์ของการเลือกตั้ง
ขอเชิญร่วมออกบูท งานมหกรรมสินค้า ไทย-พม่า ธงฟ้า ราคาประหยัด 2009 และการประกวดสาว(เหลือ)น้อย article
มิงกาลาบาเมียวดี : สวัสดีเมียวดี : 你好吗!
งานอัญมณีแม่สอดโชว์โคตรพลอยแดง25,000กะรัตคึกคัก
ปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการจักรยานมิตรภาพไทยพม่า
สมัครแข่งขันจักรยานเสื้อภูเขาชิงถ้วยพระราชทาน "แม่สอด เม้าท์เท่น ไบค์ ครอสคันทรี่"
อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี
ติดปีก พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ แต่ไร้อาวุธฟัน 'โมเดิร์นเทรด'
เจาะกลวิธีหาเงิน 6 พรรคใหญ่ อภิมหาโปรเจกล้านๆ ๆ ฝันที่เป็นจริง!?
Thai Bike Around the World “ทูต 2 ล้อ” กลับสู่อ้อมกอดประเทศไทย
CSR เมื่อธุรกิจคืนกำไรให้กับสังคม
ร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกส่อแท้ง..! ล็อบบี้ สนช.เตะถ่วง-รอรัฐบาลหน้าฉีกทิ้ง
"สนธิ"จี้พรรคการเมืองคุม"ห้างยักษ์"ลั่นปีหน้านำ"กองทัพเทียนแห่งธรรม"สู้อำนาจทุนใหญ่
ชั้นเชิง“เชียงคำ”ต่อกรเทสโก้ แนะระดมสมองทีมทนายสู้คดี
ถอดรหัสหักเหลี่ยมเทสโก้ พลังมวลชนคว่ำช้างสาร
พาณิชย์เผย ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ค้าปลีกแล้ว-เน้นสมาฉันท์ "รายใหญ่-โชห่วย"
คนไทยกระเป๋าฉีก!! อีกแล้ว
เทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วยจนรวยติดอันดับ4ของโลก
บันทึกประวัติศาสตร์- ประท้วงลามพม่า
ตราด... เปิดประตูสู่อินโดจีน เชื่อมถนนหมายเลข 48 กัมพูชา ดึงเม็ดเงินธุรกิจ-ท่องเที่ยวสะพัดหมื่นล้าน
ยกโมเดล"โชวห่วยแพร่"ต้านห้างยักษ์ แนะค้าปลีกรายย่อยทั่วไทยปรับใช้ก่อนตายหมด
สัมภาษณ์ : เปิดร่างพ.ร.บ.ค้าปลีกฉบับสนช. จำกัดรายใหญ่ผลิตสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
เผยผลสำรวจโรงงานอุตฯยังไม่มีปิดกิจการเพิ่ม
ระดมทุนขนส่งไทยรับมือLogisticสี่เหลี่ยมฯ หอฯชร.ดันตั้งสมาคมเพิ่มอำนาจต่อรองสู้จีน
ยุทธศาสตร์ไทย-พม่า ถึงเวลาต้องทบทวน
สามหมอกเปิดบ้านร่องแห้งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าไทย-พม่า
ผู้ว่าฯ-นายกแม่สอดดัน"มหานครแม่สอด" เตรียมจัดเวทีประชาคม 18 ชุมชนนำร่อง
พม่าย่างกุ้งฮึดประท้วงรัฐบาลขังต่อผู้นำหญิง
บทเรียนจากรัฐบาลทหารพม่า
โชวห่วยแฉแผนค้าปลีกทุนนอก-ใช้วิธีสกปรกขวางร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกเข้า ครม.
ค้าปลีกไทยจะอยู่รอดอย่างไร
พม่าจัดค้าชายแดน ส่งออก-นำเข้าใหม่ ใช้ศูนย์ฯเมืองหลวง
10 สัญญาณอันตราย ฟ้องสภาพการเงินส่อเค้าย่ำแย่
ประวัติกำเนิดชาจีน article
Special Day 3 March 2550 article
สมทบทุนสร้างหอการค้าจังหวัดตาก article
เชิญบูชามงคลวัตถุ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น "เมตตาธรรม" จังหวัดตาก 2549 โดย หอการค้าจังหวัดตาก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.