ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ติดปีก พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ แต่ไร้อาวุธฟัน 'โมเดิร์นเทรด'
 
 
ติดปีก พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ แต่ไร้อาวุธฟัน 'โมเดิร์นเทรด'
ขณะที่ความพยายามในการผลักดันร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง พ.ศ. ..... ให้แล้วเสร็จภายในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชุดนี้ยังคงเดินหน้าต่อไป ท่ามกลางเสียงสนับสนุนของบรรดาสมาคมที่มีสมาชิกเป็นร้านยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ร้านโชวห่วย และผู้ผลิตจากอุตสาหกรรมต่างๆ และเสียงคัดค้านของผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด ทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์สโตร์ คอนวีเนียนสโตร์ ศูนย์การค้า และร้านค้าเครือข่าย (เชนสโตร์) การแบ่งออกเป็น 2 ขั้วอย่างชัดเจน คือขั้วโชวห่วย และขั้วโมเดิร์นเทรด หนีไม่พ้นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆ ทำให้สนช. ต้องหยิบเอาข้อมูลที่แต่ละฝ่ายนำเสนอมาพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน พร้อมเปิดช่องให้ตัวแทนแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาครั้งนี้คน.ปั่นร่างกฏกระทรวงประกบโดยล่าสุด คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง พ.ศ. ...... ได้แต่งตั้งดร.วิษณุ เครืองาม สมาชิกสนช. ให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ และแต่งตั้งรองประธานอีก 3 คนได้แก่ นายการุณ กิตติสถาพร นายประมนต์ สุธีวงศ์ สมาชิกสนช. และนายสมภพ อมาตยกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เพื่อพิจารณาร่างกฏหมายฉบับนี้ โดยก่อนหน้านี้ได้เชิญดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ ผู้บริหารจากเทสโก้ โลตัส และนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารจากเซ็นทรัล กรุ๊ป เป็น 2 ตัวแทนจากผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ โดยมีนายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.)เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯส่งผลให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯชุดนี้มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมที่สุดเท่าที่เคยมี และเชื่อมั่นว่าการพิจารณาสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฯ จะสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ธ.ค. 2550 พร้อมเสนอต่อสนช. เพื่อให้พิจารณาวาระ 2 และ 3 ได้ก่อนวันที่ 19 ธ.ค. 2550 ตามกรอบที่สนช. กำหนดไว้นอกจากนี้นายยรรยง ยังระบุว่า คน. ได้เตรียมร่างกฏกระทรวงรองรับ พ.ร.บ. ค้าปลีกฯ อีก 2 ฉบับ เพื่อให้พ.ร.บ. ค้าปลีกมีผลบังคับใช้ได้ทันทีอีกด้วย โดยร่างกฏกระทรวง ประกอบไปด้วย ร่างกฏกระทรวงกำหนดประเภทธุรกิจที่ต้องขออนุญาตประกอบการ และร่างกฏกระทรวงกำหนดสถานที่ตั้งและระยะเวลาเปิด ปิด สถานประกอบการ ต่อจากนั้นจะมีการร่างกฏกระทรวงต่างๆ ออกมาเพิ่มเติม อาทิ ร่างกฏกระทรวงเกี่ยวกับขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบการนักวิชาการยี้ พ.ร.บ. บ่มิไก๊อย่างไรก็ตาม จากเนื้อหาสาระที่บรรจุอยู่ในร่าง พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ ทำให้เชื่อว่ากฏหมายดังกล่าวจะไม่ช่วยแก้ปัญหาให้กับร้านโชวห่วยที่ได้รับผลกระทบจากการขยายสาขาของโมเดิร์นเทรด และการทำธุรกิจแบบไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะจากกลุ่มนักวิชาการ โดยศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า การจะนำร่างพ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ มาช่วยแก้ปัญหาให้โชวห่วยเป็นการใช้เครื่องมือที่ผิดประเภท เพราะใจความสำคัญของร่างฯ เป็นการจัดสรรอำนาจให้กับคณะกรรมการการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนการจัดระบบ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความสมดุลของอำนาจต่อรองของทั้งสองฝ่ายโดยปัญหาที่จะยังคงมีอยู่ทั้งอำนาจการผูกขาดที่มีอยู่เดิม การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมขณะที่นายมีพาศน์ โปตระนันทน์ อดีตคณะกรรมการกฤษฏีกา กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นการเขียนเสือให้วัวกลัว เพราะหากพิจารณาถึงเนื้อหาของร่าง จะเห็นได้ว่าการมีข้ออ้างว่า หากไม่จำกัดหรือควบคุมการขยายสาขาของโมเดิร์นเทรด แล้วในอนาคตโมเดิร์นเทรดจะเกิดการรวมหัวกันขึ้นราคา ซึ่งในความเป็นจริงไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะจะผิดตามกฏหมายพ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ดีเชื่อว่าร้านค้าปลีกของคนไทย จะไม่มีวันหมดสิ้น เพราะคนไทยยังต้องการอยู่โมเดิร์นเทรดขีดเส้นต้องโปร่งใส ชัดเจนด้านดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เทสโก้ โลตัส กล่าวแสดงความคิดต่อร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ว่า เป็นที่น่ายินดีที่ สนช. แสดงเจตนารมณ์ที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะรับฟังทัศนะของทุกฝ่ายในการพิจารณาร่าง พรบ. ที่มีความสำคัญฉบับนี้ ซึ่งเชื่อว่าผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ไม่ขัดข้องแต่ประการใดหากทางภาครัฐเห็นสมควรที่จะให้มีกฏหมายขึ้นมาดูแลภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง อย่างไรก็ดี กฏหมายและกฏระเบียบต่าง ๆ ควรจะมีความโปร่งใส ยุติธรรม และปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน"วัตถุประสงค์หลักของร่าง พรบ. คือการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของร้านค้าปลีกรายย่อย ร่างพรบ. ก็ควรจะกล่าวถึงมาตรการต่าง ๆ อย่างชัดเจน และมีความมั่นใจได้ว่าร้านค้าปลีกรายย่อยจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ใช่ช่วยเหลือผู้ผลิตรายใหญ่ หรือกลุ่มพ่อค้าคนกลาง และที่สำคัญที่สุดคือ ร่างพรบ. ควรจะสามารถอธิบายได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อย่างไรในระยะยาว"สอดคล้องกับที่นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล และประธานสมาคมศูนย์การค้าไทย กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ ฉบับนี้ว่า สนช.ควรพิจารณาร่างพ.ร.บ. ฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะยังมีความขัดแย้งในหลายมาตรา เช่น การกำหนดนิยามของคำว่า กิจการค้าปลีกหรือค้าส่ง ว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือน ซึ่งกว้างเกินไป และมีความหมายคลุมเครือ ขณะที่มาตรา 20 กำหนดให้ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือมียอดขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปต้องขออนุญาตจัดตั้ง ทั้งที่กลุ่มผู้ประกอบการที่มีรายได้ระดับพันล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการคนไทย ไม่ใช่ผู้ประกอบการข้ามชาติที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อโชวห่วย ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านั้นมียอดขายนับหมื่น แสนล้านอย่างไรก็ดี การเปิดโอกาสให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวเข้า ได้นำเสนอความคิดเห็น รวมทั้งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ นับเป็นอีกแนวทางที่ชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการนำเสนอกฏหมายเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับสังคมไทย และเชื่อว่าร่าง พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ ฉบับนี้จะออกมามีผลบังคับใช้ในเวลาอันใกล้นี้ แม้จะไม่สมบูรณ์แบบเฉกเช่นที่หลายคนรอคอย แต่ก็เป็นน้ำมนต์ที่ปะพรมให้หลายชีวิตมีกำลังใจต่อสู้ต่อไป...บทความพิเศษ

เอกชนจ.ตากโอดเขตศก.พิเศษเอื้อต่างชาติ
เอกชนตาก ถามรัฐบาล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประเทศชาติได้อะไร
รอการลงทุน SEZ แม่สอด
“เงินจ๊าต”ผันผวนทำค้าชายแดนตากสูญพันล้าน
หอการค้าไทยห่วงค่าผันผวนเงินจ๊าด เสนอจี้รัฐบาลเร่งแก้ไข
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยกระดับสนามบินตาก
ธุรกิจเบรกลงทุนSEZตาก รอร่างผังเมืองใหม่คลอด
โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์นำทัพธุรกิจรุ่นใหม่ไทยบุกเมียนมา 20-22 ส.ค.นี้ ขยายช่องทางการค้าและการลงทุน
ทูตไทยแนะสูตรสำเร็จ! ลงทุน 'เมียนมา' ต้องมาคู่ CSR
TTW ร่วมทุนZ Corp ลุยโครงการระบบน้ำประปาที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา ลงนาม ก.ค.นี้
เขต ศก.ชายแดน ปลุกชีพเชื่อมอีอีซี
เมียนมาอนุมัติตั้งเครดิตบูโรแล้ว หนุนSMEs คาดเริ่มดำเนินการได้อีก 1 ปีข้างหน้า
นครย่างกุ้ง โอกาสทองธุรกิจอาหาร
ยอดค้าชายแดน 5 เดือน มูลค่า 4.63 แสนล้าน พุ่ง 4.18% แต่ส่งออกติดลบ 2.62% พาณิชย์มั่นใจ ทั้งปีโต 15%
บทวิเคราะห์อาเซียน เกมค้าปลีกสมัยใหม่ในเมียนมา
5 มิ.ย. 2561 เมียนมาปรับกลยุทธ์อาแขนรับนักลงทุน
ญี่ปุ่นเบนเข็มรุกแม่สอด เร่งรถไฟแนวE-W เชื่อมบ้านไผ่-นครพนม
สรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand Tourism Year 2018”
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง”ประชารัฐร่วมใจ ด้วยมหาดไทย 4.0 โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง ‘Digital Technology เพื่อการค้าและการลงทุน’ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
19 พ.ย. 60สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง SMEs กับการนำไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มอญเปิดเมือง..ดึงทุนทัวร์ไทยบูมท่องเที่ยวเมาะละแหม่ง-ตำนานรัก“เจ้าน้อยศุขเกษม-มะเมี๊ยะ”
เปิดผัง 'MRG-MMID' โอกาสทองลงทุนมัณฑะเลย์
ปั้นศูนย์ค้าปลีก
นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ชาวพม่า ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ. เมืองผาอัน
โครงการ คาราวาน 3 แม่ แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เอกชนบุกสระแก้ว-แม่สอด แห่ตั้งบริษัท-BOIให้สิทธิ์ชนเพดาน
ISMEDหอบ 28 เถ้าแก่ชายแดนลุยโรดโชว์พม่า/ทำตลาดรัฐกะเหรี่ยง-มอญ
ตั้งองค์กรลุยเขตศก. ยกกฎหมายยุบ‘กนอ.’/บิ๊กตู่ลั่น!แม่สอดต้องเกิด
เดินหน้าเต็มสูบ สะพานเมย2 ดันที่พุ่ง10เท่า –ค้าชายแดนแสนล้าน article
ประยุทธ์'เยือนพม่า ถกร่วมมือศก.-เดินหน้าทวาย
"บิ๊กตู่"ยกเครื่องเขตศก.พิเศษแม่สอด ผุดถนน4เลน-สะพานเชื่อมพม่า-จีน-ลาว-เวียดนาม
รวมภาพวีดีโอ กิจกรรมหอการค้าจังหวัดตาก ที่ผ่านมา
สัมภาษณ์พิเศษ / นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด หนึ่งในยุทธศาสตร์ชิงความได้เปรียบรับเออีซี
ภาคเหนือ-พ่อค้าชายแดนเหนือครวญ หลังรัฐบาลพม่าเดินหน้ายกระดับการค้าชายแดนสู่สากล
การเข้าถึงตลาดพม่าของสินค้าเวียดนาม
เร่งผุดสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2เพิ่มมูลค่าการค้าแม่สอดเท่าตัว
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
ปลุกพ่อค้าชายแดนเหนือ รักษาฐานตลาดพม่ารับ"เออีซี"
สัมภาษณ์พิเศษ / ประธานหอการค้าจังหวัดตาก จี้รัฐยกระดับโลจิสติกส์แม่สอดรับอาเซียน
เมื่อแชมป์เก่า มุ่งมั่นขอทวงตำแหน่งคืน
ต่างชาติลุ้นการปฏิรูปในพม่า กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ถูกดึงล่าช้า
ท่าเรือเชียงแสน 2 รับกองเรือสินค้า จีน ลาว พม่า
สร้างประเทศไทยให้เป็น 'HUBของAEC'
ระเบียงหรือทางผ่าน...?
“บางจาก” ไมเนอร์เชนจ์ ถอด “ม่อฮ่อม” ใส่ “สูท”
AEC Model ในแบบกสิกรไทย
มองทะลุมิติ AEC Financial
เทสโก้ โลตัส สยายปีกชายแดน รุกตั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต "แม่สอด
ตากเร่งตั้งเขต ศก.พิเศษแม่สอด เพิ่มการค้าชายแดนแสนล้าน
เปิดกำแพงมรกต: “เมี๊ยะ-วดี”
บทสัมภาษณ์ นายวิชัย เข็มทองคำ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก โดย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 20 มีนาคม 2555
จักรยานมิตรภาพ “แม่สอด-เมียวดี” สัมพันธ์ระหว่างรัฐ ที่เริ่มจากท้องถิ่น
“แม่สอด”เมืองคู่แฝด ที่ยังรอวันตกผลึก
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ วิเคราะห์.....พม่าเปลี่ยนไป ชงตั้ง เขตการค้า-การลงทุนร่วม
เตือนพม่าคู่แข่งสำคัญไทย หลังเปิดเสรี AEC
อนาคตประเทศไทย
ความสำคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...ทุกรัฐบาลมองเห็นแต่ไม่ผลักดันจริงจัง
ล้อมกรอบ / จี้รัฐสร้าง "4 เลน-เจาะอุโมงค์" เชื่อม พม่า-แม่สอด รับเออีซี
“พม่า”แนวรบด้านตะวันตกเปลี่ยนแล้ว
“เมงกาลาเซ-ย่างกุ้ง” ลมหายใจค้าไทย-พม่า
แม่สอดโมเดล มิติใหม่ทุนชายแดน
แม่สอด-ย่างกุ้ง Border Trade Route
ท่อสินค้าไทยเข้าพม่าจากเหนือจรดใต้
เมื่อสัญลักษณ์ “ทุนนิยม” เริ่มปรากฏให้เห็นในพม่า
บทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมกับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
หายนะแห่งศตวรรษที่ 21 ของสหรัฐฯ
เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกหรือต้องเลือก
ความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจบ่อหาน ปากทางเชียงรุ่ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ศก.โลกป่วนคนไทยกระอักเลือด กำลังซื้อหดยาว! “รถยนต์-บ้านหลังแรก” เสี่ยงถูกยึด
ประธานหอการค้าตากแนะต่อยอดแม่สอดโมเดล
ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งานใหญ่ที่ไม่ต้องรอรัฐบาล
Retail landscape change: โอกาสค้าปลีกไทยในบริบทใหม่
R9 เส้นทางขนส่งผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน: โอกาสและความท้าทาย
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ แนะรัฐหนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
การเมืองในอุดมคติ กับสังคมไทยที่เป็นจริง
การบริหารรัฐจัดการธุรกิจ:ก้าวรุกในโลกาภิวัตน์ด้วยกลยุทธ์ปั่นราคา
การพัฒนาท่าเรือทวายและท่าเรือปากบารา
จาก "ทำเงิน" สู่ "ปันเงิน" เส้นทาง "บิลล์ เกตส์" คนรวยช่วยโลก
การเมืองกับคณิตศาสตร์: ทฤษฎีแห่งความเป็นไปไม่ได้
เมื่อ บิ๊กซี ฮุบ คาร์ฟูร์โชห่วยไทย จะอยู่อย่างไร?
จับตาศึกเลือกตั้งพม่า 7 พ.ย. แผนการขั้นที่ 5 สู่ประชาธิปไตยเต็มขั้น?
“แม่สอด” กำลังเปลี่ยนแปลง
ความตื่นตัวของนักธุรกิจท้องถิ่น
นอภ.แม่สอด เตรียม สร้างหอ'นาฬิกายักษ์'
จุดเปลี่ยน…ธุรกิจไทย วิกฤตและโอกาสอยู่ตรงไหน
ทุ่ม800ล.ตัดถนนกอกาเรก-แม่สอด-ดานัง
ผู้ว่าฯเร่งฟื้น”กรอ.ตาก”ขับเคลื่อนเขตศก.- นครแม่สอด
แขวงการทางฯเร่งวางแนวถนนใหม่ รับสะพานไทย-พม่า/ปั้นเขตเศรษฐกิจชายแดนตาก
ครม.ไฟเขียวสร้างสะพานไทย-พม่า 2/เชื่อมแม่สอด-เมียวดีใหม่
สะพานแห่งที่ 2 ความหวังของชาวแม่สอด
รัฐบาลโชว์ปาฐกถา"มาร์ค" ที่ม.โคลัมเบีย สหรัฐ "สังคมประชาธิปไตยโฉมใหม่" ประชาชนต้องมาก่อน article
เปิดเสรี'อินเดีย-บิมสเทค' ติดปีกธุรกิจไทยเจาะตลาดเอเชียใต้
ฉีกหน้ากากเทสโก้โลตัส ฟ้องเรียกพันล้านใช้สิทธิทางศาลไม่สุจริต ภาคต่อเปิดหน้ากาก ตอน 2 (จบ)
เปิดหน้ากากเทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วย (1)
ตั้งธงส่งออกอัญมณี 600,000 ล.
หอฯ ตากเปิดห้องติวเข้มค้าไทย-เพื่อนบ้าน หวังทุนท้องถิ่นต่อยอดรับ EWEC
ตารางบินสายการบินพีบีแอร์
"บิ๊กเหวียง"นั่งนายกสมาคมวัฒนธรรม-ศก.ไทย-พม่าคนใหม่ ย้ำไม่ยุ่งการเมือง เร่งหนุนค้า-ลงทุน2ปท.
ประธานหอฯตาก มั่นใจแม่สอดเกตเวย์เชื่อมภูมิภาค article
เมืองคอนผุดวิธีแก้มังคุดราคาดิ่ง
เอกชนตากบูมตลาดอัญมณีสู่เวิลด์คลาส
หนุนใช้ "หยวน" เป็นเงินสกุลหลักค้าขาย หอการค้าฯ ยันทำได้
"อภิสิทธิ์"หารือ"หู จิ่น เทา" ระบุจะส่งเสริมความร่วมมือการลงทุน การค้าในระดับภูมิภาค และแก้วิกฤติเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีนำทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจและภาคเอกชนไทยบุกตลาดจีน
กำหนดการ พิธีสถาปนากรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด)
“ส.ส.ตาก”เล็งปั้นสนามบินแม่สอด 2 เร่งถนนตาก-ชายแดนเป็น 4 เลน article
“กอร์ปศักดิ์” ลุยตรวจโกดังข้าวโพดชายแดนแม่สอดสกัดปัญหาสวมสิทธิ์
เสนอตั้งเขตวัฒนธรรมชนเผ่าตาก นำศิลปะชาวเขาขึ้นเวทีดึงดูดนักท่องเที่ยว article
ดูกันเต็ม ๆ ตา กับ อัญมณี ราคาหลักพัน แต่เรานำมาให้ลุ้นกันเพียง บาทเดียว
เชิญร่วมงาน "สีสัน อัญมณีแม่สอด" ณ ย่านการค้า สยามอัญมณี แม่สอด
สรุปงานจักรยานมิตรภาพไทยพม่า โดยคุณวินัย ทีมอิสระ ใน thaimtb.com article
ประกาศ ปิดรับสมัครจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่ 10
สมัครปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-พม่า ครั้งที่ 10 article
ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ครั้งที่ 10
๘๔ พระกรณียกิจ พระจริยวัตร ขัตติยนารีศรีแผ่นดิน
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
โครงการดอกเบี้ยบ้าน 0% อานิสงส์ของการเลือกตั้ง
ขอเชิญร่วมออกบูท งานมหกรรมสินค้า ไทย-พม่า ธงฟ้า ราคาประหยัด 2009 และการประกวดสาว(เหลือ)น้อย article
มิงกาลาบาเมียวดี : สวัสดีเมียวดี : 你好吗!
งานอัญมณีแม่สอดโชว์โคตรพลอยแดง25,000กะรัตคึกคัก
ปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการจักรยานมิตรภาพไทยพม่า
สมัครแข่งขันจักรยานเสื้อภูเขาชิงถ้วยพระราชทาน "แม่สอด เม้าท์เท่น ไบค์ ครอสคันทรี่"
อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี
เจาะกลวิธีหาเงิน 6 พรรคใหญ่ อภิมหาโปรเจกล้านๆ ๆ ฝันที่เป็นจริง!?
Thai Bike Around the World “ทูต 2 ล้อ” กลับสู่อ้อมกอดประเทศไทย
CSR เมื่อธุรกิจคืนกำไรให้กับสังคม
ร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกส่อแท้ง..! ล็อบบี้ สนช.เตะถ่วง-รอรัฐบาลหน้าฉีกทิ้ง
"สนธิ"จี้พรรคการเมืองคุม"ห้างยักษ์"ลั่นปีหน้านำ"กองทัพเทียนแห่งธรรม"สู้อำนาจทุนใหญ่
ชั้นเชิง“เชียงคำ”ต่อกรเทสโก้ แนะระดมสมองทีมทนายสู้คดี
ถอดรหัสหักเหลี่ยมเทสโก้ พลังมวลชนคว่ำช้างสาร
พาณิชย์เผย ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ค้าปลีกแล้ว-เน้นสมาฉันท์ "รายใหญ่-โชห่วย"
แถลงผลการประชุม ครม.ประจำวันที่ 16 ต.ค.2550
คนไทยกระเป๋าฉีก!! อีกแล้ว
เทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วยจนรวยติดอันดับ4ของโลก
บันทึกประวัติศาสตร์- ประท้วงลามพม่า
ตราด... เปิดประตูสู่อินโดจีน เชื่อมถนนหมายเลข 48 กัมพูชา ดึงเม็ดเงินธุรกิจ-ท่องเที่ยวสะพัดหมื่นล้าน
ยกโมเดล"โชวห่วยแพร่"ต้านห้างยักษ์ แนะค้าปลีกรายย่อยทั่วไทยปรับใช้ก่อนตายหมด
สัมภาษณ์ : เปิดร่างพ.ร.บ.ค้าปลีกฉบับสนช. จำกัดรายใหญ่ผลิตสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
เผยผลสำรวจโรงงานอุตฯยังไม่มีปิดกิจการเพิ่ม
ระดมทุนขนส่งไทยรับมือLogisticสี่เหลี่ยมฯ หอฯชร.ดันตั้งสมาคมเพิ่มอำนาจต่อรองสู้จีน
ยุทธศาสตร์ไทย-พม่า ถึงเวลาต้องทบทวน
สามหมอกเปิดบ้านร่องแห้งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าไทย-พม่า
ผู้ว่าฯ-นายกแม่สอดดัน"มหานครแม่สอด" เตรียมจัดเวทีประชาคม 18 ชุมชนนำร่อง
พม่าย่างกุ้งฮึดประท้วงรัฐบาลขังต่อผู้นำหญิง
บทเรียนจากรัฐบาลทหารพม่า
โชวห่วยแฉแผนค้าปลีกทุนนอก-ใช้วิธีสกปรกขวางร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกเข้า ครม.
ค้าปลีกไทยจะอยู่รอดอย่างไร
พม่าจัดค้าชายแดน ส่งออก-นำเข้าใหม่ ใช้ศูนย์ฯเมืองหลวง
10 สัญญาณอันตราย ฟ้องสภาพการเงินส่อเค้าย่ำแย่
ประวัติกำเนิดชาจีน article
Special Day 3 March 2550 article
สมทบทุนสร้างหอการค้าจังหวัดตาก article
เชิญบูชามงคลวัตถุ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น "เมตตาธรรม" จังหวัดตาก 2549 โดย หอการค้าจังหวัดตาก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.