นายวิรัช อัศวสุขสันต์ ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากการที่จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลในเร็วๆ นี้ นั้น เท่าที่ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ ต่างยอมรับและต้องการให้เป็นรัฐบาลของความสมานฉันท์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ซึ่งในขณะนี้เวลานี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ซึ่งก็น่าที่จะเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ หากสามารถตั้งรัฐบาลได้ ก็ขอให้ตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านต่างๆ เช่น ปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์น่าจะเป็นพรรคที่รู้ปัญหาภาคใต้ได้ดีกว่า

ขณะนี้ จังหวัดยะลาชาวเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากราคายางตกต่ำมาก อยากให้รัฐบาลที่จะเกิดขึ้นใหม่ ให้ความสนใจรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน รวมทั้งปัญหาเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือซอฟต์โลน ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเคยสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดใต้ แต่ถูกระงับไป ก็อยากจะให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ รัฐบาลที่ผ่านมาก็สามารถแก้ปัญหาความไม่สงบได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าแก้ไขมาถูกทางแล้ว สังเกตได้ว่าปัญหาความไม่สงบมีแนวโน้มลดลง แต่อยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาและเพิ่มการพัฒนาด้านการศึกษาให้มากขึ้นกว่านี้ รวมทั้งงบประมาณที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ก็ต้องการให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นายวิรัช กล่าว