นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนประเทศจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ส่งเสริมสินค้าไทย สินค้าเกษตร ผลไม้และ สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนของภาคเอกชนจีนในประเทศไทย