ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


เมืองคอนผุดวิธีแก้มังคุดราคาดิ่ง

เมืองคอนผุดวิธีแก้มังคุดราคาดิ่ง

สถานการณ์ การผลิตมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีพื้นที่ปลูกมากถึง 103,113 ไร่  นับเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ให้ผลผลิตในฤดูเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 50,000 ตัน แต่เกษตรกรชาวสวนมังคุด ก็ยังต้องพบกับ ปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ขาดแรงงาน ผลผลิตคุณภาพต่ำ ศัตรูพืชระบาด ราคาผลผลิตต่ำ ถูกกดราคา ผลผลิตล้นตลาด ที่ผ่านมาราคามังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชตกต่ำลงถึงกิโลกรัมละ 2-3 บาท จนถูกทิ้งให้เน่าเสียไปอย่างไร้ค่า เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีการรวมตัวเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลหลายครั้ง จนถึงขั้นขนมังคุดและผลไม้อื่น ๆ มาเททิ้งบนถนนราชดำเนิน หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้ว ซึ่งปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำนับว่าเป็นปัญหาที่วนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่ตลอดไป
   
แต่ใช่ว่าจะหมดหนทางแก้ไขไปเสียทีเดียว หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของผลประโยชน์ส่วนรวม ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนไม้ผล บริษัทเอกชนและส่วนราชการภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้นำประเด็นปัญหา และศักยภาพมาพูดคุยหาทางออกร่วมกัน กำหนดแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหามังคุดอย่างเป็นระบบ ซึ่งคาดว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้
   
เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายโกสิทธิ์ อ่องวุฒิวัฒน์ เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เรื่องการแก้ไขปัญหามังคุดและไม้ผลอื่น ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากที่ นายภาณุ  อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรม การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตระดับจังหวัด เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาในเชิงรุกระยะยาว และจังหวัดได้อนุมัติงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2552 ในการพัฒนาด้านไม้ผล เป็นเงิน 2,774,500 บาท และจากการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งมากขึ้นของเกษตรกร ทำให้เกิดเป็นแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ 1.คณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ได้ประชุมหารือกันบ่อยครั้ง เพื่อประเมินสถานการณ์ คาดคะเนผลผลิต และพยากรณ์ภาวะตลาด รวมทั้งการจัดหาตลาดล่วงหน้า 2.การพัฒนาเกษตรกรรายย่อย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรได้ส่งเสริมแนะนำการผลิตมังคุดคุณภาพดี ตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) จนได้รับใบรับรอง GAP และเครื่องหมาย Q จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี 3.การพัฒนาการรวมกลุ่ม โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ชมรมชาวสวนไม้ผล สมาคมชาวสวนไม้ผล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนไม้ผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน จัดฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตลาด 4.การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และโรงเรือน โดยที่สำนักงานเกษตรจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลผลิตมังคุดเพื่อการส่งออก จำนวน 10 ศูนย์ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ ได้แก่ ตะกร้า เครื่องชั่ง เครื่องเป่าลม ฯลฯ  เพื่อบริการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก และคัดแยกเกรดก่อนส่งจำหน่าย 5.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต (War Room) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานในการแก้ไขปัญหาผลผลิตมังคุด และพืชผลการเกษตรอื่น ๆ 6.นำประธานกลุ่ม ชมรม สมาคม และวิสาหกิจชุมชน ทัศนศึกษาดูงาน เรื่องการผลิตมังคุดครบ วงจร ณ จังหวัดจันทบุรี และนนทบุรี เมื่อวันที่ 8-11 มิถุนายน 2552 เพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ประสบการณ์ และเจรจาธุรกิจกับภาคเอกชนโดยตรง 7.การผลิตมังคุดนอกฤดูกาล เป็นศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะซีกตะวันออกของเทือกเขาหลวง ตั้งแต่อำเภอขนอม สิชล ท่าศาลา นบพิตำ พรหมคีรี เมือง พระพรหม ร่อนพิบูลย์ ชะอวด จุฬาภรณ์ และลานสกา ที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะแก่การผลิตมังคุดนอกฤดู ซึ่งจะขายได้ราคาสูงกว่าปกติ ถึง 10 เท่าตัว ปัจจุบันเกษตรกรผลิตมังคุดนอกฤดูได้ปีละ 10-30% ของพื้นที่ทั้งหมด
   
เกษตรจังหวัดฯ กล่าวต่อไปว่า ส่วนแผนการจัดการผลผลิตมังคุด ในปี 2552 ที่กำลังจะเก็บเกี่ยวในเร็ว ๆ นี้ นายไพโรจน์ จิตรจง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจำศูนย์ปฏิบัติการฯ และ นายเจริญ โมราศิลป์ อดีตเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะนายกสมาคมชาวสวนมังคุดจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าในปี 2552 นี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับบริษัทไทยฮง ซึ่งเป็นผู้ส่งออกมังคุดรายใหญ่ มีตลาดปลายทางอยู่ที่ประเทศจีน ได้ตกลงที่จะนำห้องเย็น (ตู้คอนเทเนอร์) มาวาง ณ จุดรับซื้อ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 10 จุด เพื่อให้กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด ดำเนินการรวบรวมผลผลิตมังคุดของสมาชิก นำมาชั่งและคิดแยกเกรด เป็นเกรด 4 เกรด คือ เกรด 4A มีน้ำหนักผลละ 100 กรัมขึ้นไป เกรด 3A น้ำหนัก 90 กรัมขึ้นไป เกรด 2A น้ำหนัก 80 กรัมขึ้นไป และ เกรด 1A น้ำหนัก 70 กรัมขึ้นไป สีผิวและหูตามมาตรฐานมังคุดคุณภาพทั่วไป เมื่อรวบรวมคัดเกรดแล้วส่งขายให้กับบริษัทในราคาตามภาวะตลาด ซึ่งจะทำการประกาศทุกวัน ณ จุดรับซื้อ
   
“ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีของเกษตรกรที่จะได้ขายมังคุดในราคาที่สูงขึ้น และไม่ต้องขนส่งผลผลิตไปขายนอกพื้นที่ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพียงแต่จะต้องรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพให้ได้ อย่านำมังคุดที่ด้อยคุณภาพมาขาย เพราะจะเป็นการทำลายกลุ่มเกษตรกรเอง และทำลายชื่อเสียงของจังหวัด ส่วนผลผลิตที่ตกเกรด คือขนาดผลต่ำกว่า 70 กรัม ทางจังหวัดจะได้หาทางระบายสู่ตลาดภายในประเทศในช่องทางอื่น ๆ ต่อไป”
   
ก็นับเป็นแนวทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาราคามังคุดและผลไม้  อื่น ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างเป็นรูปธรรมแน่นอน อย่างไรก็ตามเมื่อโอกาสมาถึงชาวสวนมังคุดเมืองนครศรีธรรมราช ต้องทำให้ได้ตามคำขวัญของ ภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ว่า “เมืองมงคล  คนทำดี” ทำผลผลิตมังคุดให้มีคุณภาพดี ซึ่งจะขายได้ราคาดีแน่นอน ที่สำคัญแนวทางดังกล่าวสามารถนำไปขยายผลในการแก้ไขปัญหาผลผลิตอื่น ๆ ทั่วประเทศได้ด้วย.

โดย ไพฑูรย์  อินทศิลา
บทความพิเศษ

เอกชนจ.ตากโอดเขตศก.พิเศษเอื้อต่างชาติ
เอกชนตาก ถามรัฐบาล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประเทศชาติได้อะไร
รอการลงทุน SEZ แม่สอด
“เงินจ๊าต”ผันผวนทำค้าชายแดนตากสูญพันล้าน
หอการค้าไทยห่วงค่าผันผวนเงินจ๊าด เสนอจี้รัฐบาลเร่งแก้ไข
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยกระดับสนามบินตาก
ธุรกิจเบรกลงทุนSEZตาก รอร่างผังเมืองใหม่คลอด
โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์นำทัพธุรกิจรุ่นใหม่ไทยบุกเมียนมา 20-22 ส.ค.นี้ ขยายช่องทางการค้าและการลงทุน
ทูตไทยแนะสูตรสำเร็จ! ลงทุน 'เมียนมา' ต้องมาคู่ CSR
TTW ร่วมทุนZ Corp ลุยโครงการระบบน้ำประปาที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา ลงนาม ก.ค.นี้
เขต ศก.ชายแดน ปลุกชีพเชื่อมอีอีซี
เมียนมาอนุมัติตั้งเครดิตบูโรแล้ว หนุนSMEs คาดเริ่มดำเนินการได้อีก 1 ปีข้างหน้า
นครย่างกุ้ง โอกาสทองธุรกิจอาหาร
ยอดค้าชายแดน 5 เดือน มูลค่า 4.63 แสนล้าน พุ่ง 4.18% แต่ส่งออกติดลบ 2.62% พาณิชย์มั่นใจ ทั้งปีโต 15%
บทวิเคราะห์อาเซียน เกมค้าปลีกสมัยใหม่ในเมียนมา
5 มิ.ย. 2561 เมียนมาปรับกลยุทธ์อาแขนรับนักลงทุน
ญี่ปุ่นเบนเข็มรุกแม่สอด เร่งรถไฟแนวE-W เชื่อมบ้านไผ่-นครพนม
สรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand Tourism Year 2018”
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง”ประชารัฐร่วมใจ ด้วยมหาดไทย 4.0 โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง ‘Digital Technology เพื่อการค้าและการลงทุน’ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
19 พ.ย. 60สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง SMEs กับการนำไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มอญเปิดเมือง..ดึงทุนทัวร์ไทยบูมท่องเที่ยวเมาะละแหม่ง-ตำนานรัก“เจ้าน้อยศุขเกษม-มะเมี๊ยะ”
เปิดผัง 'MRG-MMID' โอกาสทองลงทุนมัณฑะเลย์
ปั้นศูนย์ค้าปลีก
นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ชาวพม่า ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ. เมืองผาอัน
โครงการ คาราวาน 3 แม่ แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เอกชนบุกสระแก้ว-แม่สอด แห่ตั้งบริษัท-BOIให้สิทธิ์ชนเพดาน
ISMEDหอบ 28 เถ้าแก่ชายแดนลุยโรดโชว์พม่า/ทำตลาดรัฐกะเหรี่ยง-มอญ
ตั้งองค์กรลุยเขตศก. ยกกฎหมายยุบ‘กนอ.’/บิ๊กตู่ลั่น!แม่สอดต้องเกิด
เดินหน้าเต็มสูบ สะพานเมย2 ดันที่พุ่ง10เท่า –ค้าชายแดนแสนล้าน article
ประยุทธ์'เยือนพม่า ถกร่วมมือศก.-เดินหน้าทวาย
"บิ๊กตู่"ยกเครื่องเขตศก.พิเศษแม่สอด ผุดถนน4เลน-สะพานเชื่อมพม่า-จีน-ลาว-เวียดนาม
รวมภาพวีดีโอ กิจกรรมหอการค้าจังหวัดตาก ที่ผ่านมา
สัมภาษณ์พิเศษ / นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด หนึ่งในยุทธศาสตร์ชิงความได้เปรียบรับเออีซี
ภาคเหนือ-พ่อค้าชายแดนเหนือครวญ หลังรัฐบาลพม่าเดินหน้ายกระดับการค้าชายแดนสู่สากล
การเข้าถึงตลาดพม่าของสินค้าเวียดนาม
เร่งผุดสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2เพิ่มมูลค่าการค้าแม่สอดเท่าตัว
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
ปลุกพ่อค้าชายแดนเหนือ รักษาฐานตลาดพม่ารับ"เออีซี"
สัมภาษณ์พิเศษ / ประธานหอการค้าจังหวัดตาก จี้รัฐยกระดับโลจิสติกส์แม่สอดรับอาเซียน
เมื่อแชมป์เก่า มุ่งมั่นขอทวงตำแหน่งคืน
ต่างชาติลุ้นการปฏิรูปในพม่า กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ถูกดึงล่าช้า
ท่าเรือเชียงแสน 2 รับกองเรือสินค้า จีน ลาว พม่า
สร้างประเทศไทยให้เป็น 'HUBของAEC'
ระเบียงหรือทางผ่าน...?
“บางจาก” ไมเนอร์เชนจ์ ถอด “ม่อฮ่อม” ใส่ “สูท”
AEC Model ในแบบกสิกรไทย
มองทะลุมิติ AEC Financial
เทสโก้ โลตัส สยายปีกชายแดน รุกตั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต "แม่สอด
ตากเร่งตั้งเขต ศก.พิเศษแม่สอด เพิ่มการค้าชายแดนแสนล้าน
เปิดกำแพงมรกต: “เมี๊ยะ-วดี”
บทสัมภาษณ์ นายวิชัย เข็มทองคำ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก โดย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 20 มีนาคม 2555
จักรยานมิตรภาพ “แม่สอด-เมียวดี” สัมพันธ์ระหว่างรัฐ ที่เริ่มจากท้องถิ่น
“แม่สอด”เมืองคู่แฝด ที่ยังรอวันตกผลึก
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ วิเคราะห์.....พม่าเปลี่ยนไป ชงตั้ง เขตการค้า-การลงทุนร่วม
เตือนพม่าคู่แข่งสำคัญไทย หลังเปิดเสรี AEC
อนาคตประเทศไทย
ความสำคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...ทุกรัฐบาลมองเห็นแต่ไม่ผลักดันจริงจัง
ล้อมกรอบ / จี้รัฐสร้าง "4 เลน-เจาะอุโมงค์" เชื่อม พม่า-แม่สอด รับเออีซี
“พม่า”แนวรบด้านตะวันตกเปลี่ยนแล้ว
“เมงกาลาเซ-ย่างกุ้ง” ลมหายใจค้าไทย-พม่า
แม่สอดโมเดล มิติใหม่ทุนชายแดน
แม่สอด-ย่างกุ้ง Border Trade Route
ท่อสินค้าไทยเข้าพม่าจากเหนือจรดใต้
เมื่อสัญลักษณ์ “ทุนนิยม” เริ่มปรากฏให้เห็นในพม่า
บทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมกับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
หายนะแห่งศตวรรษที่ 21 ของสหรัฐฯ
เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกหรือต้องเลือก
ความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจบ่อหาน ปากทางเชียงรุ่ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ศก.โลกป่วนคนไทยกระอักเลือด กำลังซื้อหดยาว! “รถยนต์-บ้านหลังแรก” เสี่ยงถูกยึด
ประธานหอการค้าตากแนะต่อยอดแม่สอดโมเดล
ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งานใหญ่ที่ไม่ต้องรอรัฐบาล
Retail landscape change: โอกาสค้าปลีกไทยในบริบทใหม่
R9 เส้นทางขนส่งผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน: โอกาสและความท้าทาย
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ แนะรัฐหนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
การเมืองในอุดมคติ กับสังคมไทยที่เป็นจริง
การบริหารรัฐจัดการธุรกิจ:ก้าวรุกในโลกาภิวัตน์ด้วยกลยุทธ์ปั่นราคา
การพัฒนาท่าเรือทวายและท่าเรือปากบารา
จาก "ทำเงิน" สู่ "ปันเงิน" เส้นทาง "บิลล์ เกตส์" คนรวยช่วยโลก
การเมืองกับคณิตศาสตร์: ทฤษฎีแห่งความเป็นไปไม่ได้
เมื่อ บิ๊กซี ฮุบ คาร์ฟูร์โชห่วยไทย จะอยู่อย่างไร?
จับตาศึกเลือกตั้งพม่า 7 พ.ย. แผนการขั้นที่ 5 สู่ประชาธิปไตยเต็มขั้น?
“แม่สอด” กำลังเปลี่ยนแปลง
ความตื่นตัวของนักธุรกิจท้องถิ่น
นอภ.แม่สอด เตรียม สร้างหอ'นาฬิกายักษ์'
จุดเปลี่ยน…ธุรกิจไทย วิกฤตและโอกาสอยู่ตรงไหน
ทุ่ม800ล.ตัดถนนกอกาเรก-แม่สอด-ดานัง
ผู้ว่าฯเร่งฟื้น”กรอ.ตาก”ขับเคลื่อนเขตศก.- นครแม่สอด
แขวงการทางฯเร่งวางแนวถนนใหม่ รับสะพานไทย-พม่า/ปั้นเขตเศรษฐกิจชายแดนตาก
ครม.ไฟเขียวสร้างสะพานไทย-พม่า 2/เชื่อมแม่สอด-เมียวดีใหม่
สะพานแห่งที่ 2 ความหวังของชาวแม่สอด
รัฐบาลโชว์ปาฐกถา"มาร์ค" ที่ม.โคลัมเบีย สหรัฐ "สังคมประชาธิปไตยโฉมใหม่" ประชาชนต้องมาก่อน article
เปิดเสรี'อินเดีย-บิมสเทค' ติดปีกธุรกิจไทยเจาะตลาดเอเชียใต้
ฉีกหน้ากากเทสโก้โลตัส ฟ้องเรียกพันล้านใช้สิทธิทางศาลไม่สุจริต ภาคต่อเปิดหน้ากาก ตอน 2 (จบ)
เปิดหน้ากากเทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วย (1)
ตั้งธงส่งออกอัญมณี 600,000 ล.
หอฯ ตากเปิดห้องติวเข้มค้าไทย-เพื่อนบ้าน หวังทุนท้องถิ่นต่อยอดรับ EWEC
ตารางบินสายการบินพีบีแอร์
"บิ๊กเหวียง"นั่งนายกสมาคมวัฒนธรรม-ศก.ไทย-พม่าคนใหม่ ย้ำไม่ยุ่งการเมือง เร่งหนุนค้า-ลงทุน2ปท.
ประธานหอฯตาก มั่นใจแม่สอดเกตเวย์เชื่อมภูมิภาค article
เอกชนตากบูมตลาดอัญมณีสู่เวิลด์คลาส
หนุนใช้ "หยวน" เป็นเงินสกุลหลักค้าขาย หอการค้าฯ ยันทำได้
"อภิสิทธิ์"หารือ"หู จิ่น เทา" ระบุจะส่งเสริมความร่วมมือการลงทุน การค้าในระดับภูมิภาค และแก้วิกฤติเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีนำทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจและภาคเอกชนไทยบุกตลาดจีน
กำหนดการ พิธีสถาปนากรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด)
“ส.ส.ตาก”เล็งปั้นสนามบินแม่สอด 2 เร่งถนนตาก-ชายแดนเป็น 4 เลน article
“กอร์ปศักดิ์” ลุยตรวจโกดังข้าวโพดชายแดนแม่สอดสกัดปัญหาสวมสิทธิ์
เสนอตั้งเขตวัฒนธรรมชนเผ่าตาก นำศิลปะชาวเขาขึ้นเวทีดึงดูดนักท่องเที่ยว article
ดูกันเต็ม ๆ ตา กับ อัญมณี ราคาหลักพัน แต่เรานำมาให้ลุ้นกันเพียง บาทเดียว
เชิญร่วมงาน "สีสัน อัญมณีแม่สอด" ณ ย่านการค้า สยามอัญมณี แม่สอด
สรุปงานจักรยานมิตรภาพไทยพม่า โดยคุณวินัย ทีมอิสระ ใน thaimtb.com article
ประกาศ ปิดรับสมัครจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่ 10
สมัครปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-พม่า ครั้งที่ 10 article
ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ครั้งที่ 10
๘๔ พระกรณียกิจ พระจริยวัตร ขัตติยนารีศรีแผ่นดิน
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
โครงการดอกเบี้ยบ้าน 0% อานิสงส์ของการเลือกตั้ง
ขอเชิญร่วมออกบูท งานมหกรรมสินค้า ไทย-พม่า ธงฟ้า ราคาประหยัด 2009 และการประกวดสาว(เหลือ)น้อย article
มิงกาลาบาเมียวดี : สวัสดีเมียวดี : 你好吗!
งานอัญมณีแม่สอดโชว์โคตรพลอยแดง25,000กะรัตคึกคัก
ปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการจักรยานมิตรภาพไทยพม่า
สมัครแข่งขันจักรยานเสื้อภูเขาชิงถ้วยพระราชทาน "แม่สอด เม้าท์เท่น ไบค์ ครอสคันทรี่"
อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี
ติดปีก พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ แต่ไร้อาวุธฟัน 'โมเดิร์นเทรด'
เจาะกลวิธีหาเงิน 6 พรรคใหญ่ อภิมหาโปรเจกล้านๆ ๆ ฝันที่เป็นจริง!?
Thai Bike Around the World “ทูต 2 ล้อ” กลับสู่อ้อมกอดประเทศไทย
CSR เมื่อธุรกิจคืนกำไรให้กับสังคม
ร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกส่อแท้ง..! ล็อบบี้ สนช.เตะถ่วง-รอรัฐบาลหน้าฉีกทิ้ง
"สนธิ"จี้พรรคการเมืองคุม"ห้างยักษ์"ลั่นปีหน้านำ"กองทัพเทียนแห่งธรรม"สู้อำนาจทุนใหญ่
ชั้นเชิง“เชียงคำ”ต่อกรเทสโก้ แนะระดมสมองทีมทนายสู้คดี
ถอดรหัสหักเหลี่ยมเทสโก้ พลังมวลชนคว่ำช้างสาร
พาณิชย์เผย ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ค้าปลีกแล้ว-เน้นสมาฉันท์ "รายใหญ่-โชห่วย"
แถลงผลการประชุม ครม.ประจำวันที่ 16 ต.ค.2550
คนไทยกระเป๋าฉีก!! อีกแล้ว
เทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วยจนรวยติดอันดับ4ของโลก
บันทึกประวัติศาสตร์- ประท้วงลามพม่า
ตราด... เปิดประตูสู่อินโดจีน เชื่อมถนนหมายเลข 48 กัมพูชา ดึงเม็ดเงินธุรกิจ-ท่องเที่ยวสะพัดหมื่นล้าน
ยกโมเดล"โชวห่วยแพร่"ต้านห้างยักษ์ แนะค้าปลีกรายย่อยทั่วไทยปรับใช้ก่อนตายหมด
สัมภาษณ์ : เปิดร่างพ.ร.บ.ค้าปลีกฉบับสนช. จำกัดรายใหญ่ผลิตสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
เผยผลสำรวจโรงงานอุตฯยังไม่มีปิดกิจการเพิ่ม
ระดมทุนขนส่งไทยรับมือLogisticสี่เหลี่ยมฯ หอฯชร.ดันตั้งสมาคมเพิ่มอำนาจต่อรองสู้จีน
ยุทธศาสตร์ไทย-พม่า ถึงเวลาต้องทบทวน
สามหมอกเปิดบ้านร่องแห้งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าไทย-พม่า
ผู้ว่าฯ-นายกแม่สอดดัน"มหานครแม่สอด" เตรียมจัดเวทีประชาคม 18 ชุมชนนำร่อง
พม่าย่างกุ้งฮึดประท้วงรัฐบาลขังต่อผู้นำหญิง
บทเรียนจากรัฐบาลทหารพม่า
โชวห่วยแฉแผนค้าปลีกทุนนอก-ใช้วิธีสกปรกขวางร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกเข้า ครม.
ค้าปลีกไทยจะอยู่รอดอย่างไร
พม่าจัดค้าชายแดน ส่งออก-นำเข้าใหม่ ใช้ศูนย์ฯเมืองหลวง
10 สัญญาณอันตราย ฟ้องสภาพการเงินส่อเค้าย่ำแย่
ประวัติกำเนิดชาจีน article
Special Day 3 March 2550 article
สมทบทุนสร้างหอการค้าจังหวัดตาก article
เชิญบูชามงคลวัตถุ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น "เมตตาธรรม" จังหวัดตาก 2549 โดย หอการค้าจังหวัดตาก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.