ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ฉีกหน้ากากเทสโก้โลตัส ฟ้องเรียกพันล้านใช้สิทธิทางศาลไม่สุจริต ภาคต่อเปิดหน้ากาก ตอน 2 (จบ)

ฉีกหน้ากากเทสโก้โลตัส ฟ้องเรียกพันล้านใช้สิทธิทางศาลไม่สุจริต

       รายงาน “เปิดหน้ากากเทสโก้ฯค้ากำไรบนซากโชว์ห่วย (2 จบ)” โดย .... ทีมข่าวพิเศษ
       

       
       ASTVผู้จัดการออนไลน์ - “ในส่วนคดีแพ่งนั้น เมื่อจำเลยไม่ได้กระทำผิดตามฟ้อง โจทก์ (เทสโก้ โลตัส) จึงไม่เสียหาย การที่โจทก์ มาขอคิดค่าเสียหาย โดยอ้างว่าทำให้ยอดขายสินค้าลดลงมาในจำนวนสูงถึง 1,000 ล้านบาท ทั้งที่ขณะเกิดเหตุผลกำไรส่วนมากของโจทก์มาจากรายได้ทางอื่นมิได้มาจากการซื้อขายสินค้าโดยตรง ส่อแสดงเจตนาถึงการใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริต”
       
       คำพิพากษาของศาลอาญา คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1847/2552 ระหว่างบริษัทเอก – ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โจทก์ กับ ว่าที่ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ จำเลย เรื่อง หมิ่นประมาท ศาลพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในเรื่องที่จำเลยกล่าวหาว่าโจทก์หลีกเลี่ยงภาษีนั้น การที่โจทก์ชำระภาษีที่สำนักงานใหญ่แห่งเดียวโดยหักค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุนของทุกสาขารวมกันได้ เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
       
       ***การไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้จากโจทก์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะโจทก์เร่งขยายสาขา มีการกู้เงินในรูปของการเพิ่มทุนทำให้ขาดทุนก็ดี เป็นการถ่ายโอนกำไรไปในรูปของดอกเบี้ยก็ดี ภายใต้ประมวลรัษฎากรมีเฉพาะเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยเกินสมควร เกินราคาตลาดเท่านั้น มิได้กำหนดเพดานจำนวนเงินที่ห้ามกู้ทุนต่อดอกเบี้ยอันจะทำให้ส่วนที่เกินไปต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจะนำมาหักเป็นรายจ่ายหรือตัดรายจ่ายไม่ได้ทั้งสิ้นไว้เหมือนกฎหมายของบางประเทศ จึงเป็นเรื่องช่องว่างของกฎหมาย
       
       แต่มูลเหตุตรงนี้เองที่ทำให้จำเลยนำไปกล่าวว่าเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีวิธีหนึ่ง ซึ่งโจทก์ก็รับแล้วว่า เหตุที่จำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมีคนไทยมาร้องเรียนและปัจจุบันยังมีคนไทยที่ต่อต้านเกี่ยวกับการค้าปลักของบริษัทข้ามชาติอยู่ เมื่อมีร้านโชว์ห่วยจำนวนมากเลิกกิจการไปแล้วจริง ประกอบกับร้านโชว์ห่วยที่เหลือก็ได้รวมตัวกันเรียกร้องรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาจริง ย่อมต้องถือว่าจำเลยติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (1) (3)
       
       แต่ข้อความบางส่วนที่จำเลยกล่าวถึงโจทก์ในด้านลบ กล่าวคือ โจทก์ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการขายสินค้าด้วยวิธีขายต่ำกว่าทุนเพื่อให้ร้านค้าประเภทโชว์ห่วยล้มหายตายจากไป โจทก์ใช้การค้าขายมีการทำสัญญาในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม ไม่มีจริยธรรมในการค้าขาย ฮั้วกันทำกำไรกับบริษัทอื่นๆ เพื่อที่จะผูกขาดตลาดทั้งบนและล่าง
       
       การประกอบกิการของโจทก์ทำให้คนใช้จ่ายอย่างไม่ปกติ หากมีกิจการประเภทเดียวกับโจทก์จะทำให้คนไทยมีการใช้จ่ายไม่สมควรเกินตัว น่าจะคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องกับการประกอบกิจการของโจทก์เสียทีเดียว เพราะต้องไม่ลืมว่าการที่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) เข้ามาตั้งและขยายสาขาในประเทศไทยได้ก็เพราะรัฐบาลต้องการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเยียวยาเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540
       
       และหากพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่จะใช้บังคับมีขอบเขตกว้างเกินไปโดยไม่มีแนวทางพัฒนาระบบค้าปลีกค้าส่งที่จะใช้บังคับมีขอบเขตกว้างเกินไปโดยไม่ได้มีแนวทางพัฒนาระบบค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันแล้วจะมีผลแค่ทำให้การค้าปลีกขนาดใหญ่เข้ามาควบคุมในระบบเท่านั้น แต่จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้าปลีกค้าส่งโดยตรงได้ กลับกลายเป็นการเลือกปฏิบัติไปเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลายเออร์และพ่อค้าคนกลางที่เคยเป็นเสมือนเสือนอนกินที่ปัจจุบันถูกบีบให้ลดกำไรลงมา ทั้งโจทก์ก็ยังมีกิจกรรมในรูปแบบที่ช่วยเหลือสังคม ทำให้โจทก์มีสิทธิคิดไปได้โดยชอบว่าตนถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบด้านเดียวอย่างไม่เป็นธรรม
       
       ***แต่เมื่อพิจารณาจากพื้นฐานข้อมูลการค้าปลีกสมัยใหม่ดังกล่าว ประกอบกับทางไต่สวนได้ความว่า ในการประกอบกิจการของโจทก์นั้น โจทก์เก็บเงินตามสัญญาเช่าพื้นที่ล่วงหน้าทั้งที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างสาขา ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าจะได้รับเงินจากโจทก์เมื่อครบเครดิตสัญญาตั้งแต่ 30 – 90 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย
       
       ***โจทก์ขายสินค้าที่มีเครื่องหมายประกอบการค้าของโจทก์และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายใหม่ที่หากขายสินค้าไม่ได้ตามเป้าโจทก์ก็จะบอกเลิกสัญญาและให้ผู้ผลิตสินค้าทำโฆษณาสินค้าที่ส่งไปขายกับโจทก์เอง จึงไม่ใช่เรื่องที่จำเลยกล่าวอย่างเลื่อนลอยไม่มีมูลความจริงเสียทั้งหมดทีเดียว
       
       แม้ฐานะของจำเลยจำเป็นต้องระมัดระวังในการกล่าวถ้อยคำให้มากกว่าบุคคลทั่วไป แต่อีกนัยหนึ่งก็เพราะเหตุที่มีความเกี่ยวข้องนั้นเองจึงทำให้เห็นว่า หากจำเลยเชื่อว่าความจริงเป็นดังที่ตนเข้าใจแม้จะเป็นการเข้าใจผิดแต่ก็ได้รับความคุ้มครองตามมาตราดังกล่าว ***รับฟังยังไม่ได้ว่า จำเลยมีเจตนาหมิ่นประมาทโจทก์
       
       ส่วนที่ขณะบรรยาย จำเลยเรียกชื่อโจทก์ด้วยถ้อยคำว่า โลตัสเปรตก็ดี โรลแบ็คตะหวักตะบวยก็ดี อาจเพื่อเรียกความสนใจของผู้ฟัง จึงเห็นว่า เป็นคำกล่าวที่ไม่สมควรตามวิสัยสันดานของแต่ละคนเป็นเพียงการใช้ถ้อยคำที่เกินเลยไปเท่านั้น ทำนองเดียวกับที่โจทก์มิได้ฟ้องหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั้งที่ตีพิมพ์ข้อความมอบรางวัลบริษัทยอดแย่แห่งปี 2551 ให้โจทก์เป็นอันดับ 1 สำหรับการเป็นผู้สามารถสกัดกั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน
       
       เมื่อฟังคำบรรยายของจำเลยในการสัมมนาดังกล่าวขาดเจตนาไม่เป็นความผิดแล้ว ดังนั้น แม้ในส่วนของข้อความที่ลงตีพิมพ์จะเป็นการให้สัมภาษณ์ของจำเลยในฐานะโฆษกกรรมาธิการพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม ข้อความที่ตีพิมพ์นั้นส่วนหนึ่งก็เป็นคำบรรยายดังกล่าว ซึ่งไม่ได้ความว่า จำเลยเกี่ยวข้องหรือใช้ให้กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดังกล่าวพาดหัวข้อความไปเช่นนั้น และยังแสดงหลักฐานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับลงวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2550 ทำให้เชื่อว่า หนังสือพิมพ์ดังกล่าว ตีพิมพ์ถ้อยคำของจำเลยผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากจำนวน 3.7 เปอร์เซ็นต์ เป็นจำนวน 37 เปอร์เซ็นต์จริง
       
       ****และเมื่อหนังสือของโจทก์ตามเอกสารก็ยังระบุว่า มูลค่าของบริษัทต่างๆ ซึ่งจำหน่ายผ่านสาขาต่างของห้างค้าปลีกสมัยใหม่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี ทำให้ยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยอ้างข้อมูลเท็จให้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับโจทก์เช่น ***คดีโจทก์ไม่มีมูลตามฟ้อง
       

       ***ในส่วนคดีแพ่งนั้น เมื่อจำเลยไม่ได้กระทำผิดตามฟ้อง โจทก์จึงไม่เสียหาย การที่โจทก์มาขอคิดค่าเสียหายโดยอ้างว่า ทำให้ยอดขายสินค้าลดลงมาในจำนวนสูงถึง 1,000 ล้านบาท ทั้งที่ขณะเกิดเหตุผลกำไรส่วนมากของโจทก์มาจากรายได้ทางอื่นมิได้มาจากการขายสินค้าโดยตรง ส่อแสดงเจตนาถึงการใช้สิทธิทางศาลไม่สุจริต
       
       ***พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนคดีแพ่งให้ตกเป็นพับ.

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 สิงหาคม 2552บทความพิเศษ

เอกชนจ.ตากโอดเขตศก.พิเศษเอื้อต่างชาติ
เอกชนตาก ถามรัฐบาล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประเทศชาติได้อะไร
รอการลงทุน SEZ แม่สอด
“เงินจ๊าต”ผันผวนทำค้าชายแดนตากสูญพันล้าน
หอการค้าไทยห่วงค่าผันผวนเงินจ๊าด เสนอจี้รัฐบาลเร่งแก้ไข
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยกระดับสนามบินตาก
ธุรกิจเบรกลงทุนSEZตาก รอร่างผังเมืองใหม่คลอด
โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์นำทัพธุรกิจรุ่นใหม่ไทยบุกเมียนมา 20-22 ส.ค.นี้ ขยายช่องทางการค้าและการลงทุน
ทูตไทยแนะสูตรสำเร็จ! ลงทุน 'เมียนมา' ต้องมาคู่ CSR
TTW ร่วมทุนZ Corp ลุยโครงการระบบน้ำประปาที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา ลงนาม ก.ค.นี้
เขต ศก.ชายแดน ปลุกชีพเชื่อมอีอีซี
เมียนมาอนุมัติตั้งเครดิตบูโรแล้ว หนุนSMEs คาดเริ่มดำเนินการได้อีก 1 ปีข้างหน้า
นครย่างกุ้ง โอกาสทองธุรกิจอาหาร
ยอดค้าชายแดน 5 เดือน มูลค่า 4.63 แสนล้าน พุ่ง 4.18% แต่ส่งออกติดลบ 2.62% พาณิชย์มั่นใจ ทั้งปีโต 15%
บทวิเคราะห์อาเซียน เกมค้าปลีกสมัยใหม่ในเมียนมา
5 มิ.ย. 2561 เมียนมาปรับกลยุทธ์อาแขนรับนักลงทุน
ญี่ปุ่นเบนเข็มรุกแม่สอด เร่งรถไฟแนวE-W เชื่อมบ้านไผ่-นครพนม
สรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand Tourism Year 2018”
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง”ประชารัฐร่วมใจ ด้วยมหาดไทย 4.0 โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง ‘Digital Technology เพื่อการค้าและการลงทุน’ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
19 พ.ย. 60สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง SMEs กับการนำไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มอญเปิดเมือง..ดึงทุนทัวร์ไทยบูมท่องเที่ยวเมาะละแหม่ง-ตำนานรัก“เจ้าน้อยศุขเกษม-มะเมี๊ยะ”
เปิดผัง 'MRG-MMID' โอกาสทองลงทุนมัณฑะเลย์
ปั้นศูนย์ค้าปลีก
นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ชาวพม่า ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ. เมืองผาอัน
โครงการ คาราวาน 3 แม่ แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เอกชนบุกสระแก้ว-แม่สอด แห่ตั้งบริษัท-BOIให้สิทธิ์ชนเพดาน
ISMEDหอบ 28 เถ้าแก่ชายแดนลุยโรดโชว์พม่า/ทำตลาดรัฐกะเหรี่ยง-มอญ
ตั้งองค์กรลุยเขตศก. ยกกฎหมายยุบ‘กนอ.’/บิ๊กตู่ลั่น!แม่สอดต้องเกิด
เดินหน้าเต็มสูบ สะพานเมย2 ดันที่พุ่ง10เท่า –ค้าชายแดนแสนล้าน article
ประยุทธ์'เยือนพม่า ถกร่วมมือศก.-เดินหน้าทวาย
"บิ๊กตู่"ยกเครื่องเขตศก.พิเศษแม่สอด ผุดถนน4เลน-สะพานเชื่อมพม่า-จีน-ลาว-เวียดนาม
รวมภาพวีดีโอ กิจกรรมหอการค้าจังหวัดตาก ที่ผ่านมา
สัมภาษณ์พิเศษ / นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด หนึ่งในยุทธศาสตร์ชิงความได้เปรียบรับเออีซี
ภาคเหนือ-พ่อค้าชายแดนเหนือครวญ หลังรัฐบาลพม่าเดินหน้ายกระดับการค้าชายแดนสู่สากล
การเข้าถึงตลาดพม่าของสินค้าเวียดนาม
เร่งผุดสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2เพิ่มมูลค่าการค้าแม่สอดเท่าตัว
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
ปลุกพ่อค้าชายแดนเหนือ รักษาฐานตลาดพม่ารับ"เออีซี"
สัมภาษณ์พิเศษ / ประธานหอการค้าจังหวัดตาก จี้รัฐยกระดับโลจิสติกส์แม่สอดรับอาเซียน
เมื่อแชมป์เก่า มุ่งมั่นขอทวงตำแหน่งคืน
ต่างชาติลุ้นการปฏิรูปในพม่า กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ถูกดึงล่าช้า
ท่าเรือเชียงแสน 2 รับกองเรือสินค้า จีน ลาว พม่า
สร้างประเทศไทยให้เป็น 'HUBของAEC'
ระเบียงหรือทางผ่าน...?
“บางจาก” ไมเนอร์เชนจ์ ถอด “ม่อฮ่อม” ใส่ “สูท”
AEC Model ในแบบกสิกรไทย
มองทะลุมิติ AEC Financial
เทสโก้ โลตัส สยายปีกชายแดน รุกตั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต "แม่สอด
ตากเร่งตั้งเขต ศก.พิเศษแม่สอด เพิ่มการค้าชายแดนแสนล้าน
เปิดกำแพงมรกต: “เมี๊ยะ-วดี”
บทสัมภาษณ์ นายวิชัย เข็มทองคำ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก โดย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 20 มีนาคม 2555
จักรยานมิตรภาพ “แม่สอด-เมียวดี” สัมพันธ์ระหว่างรัฐ ที่เริ่มจากท้องถิ่น
“แม่สอด”เมืองคู่แฝด ที่ยังรอวันตกผลึก
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ วิเคราะห์.....พม่าเปลี่ยนไป ชงตั้ง เขตการค้า-การลงทุนร่วม
เตือนพม่าคู่แข่งสำคัญไทย หลังเปิดเสรี AEC
อนาคตประเทศไทย
ความสำคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...ทุกรัฐบาลมองเห็นแต่ไม่ผลักดันจริงจัง
ล้อมกรอบ / จี้รัฐสร้าง "4 เลน-เจาะอุโมงค์" เชื่อม พม่า-แม่สอด รับเออีซี
“พม่า”แนวรบด้านตะวันตกเปลี่ยนแล้ว
“เมงกาลาเซ-ย่างกุ้ง” ลมหายใจค้าไทย-พม่า
แม่สอดโมเดล มิติใหม่ทุนชายแดน
แม่สอด-ย่างกุ้ง Border Trade Route
ท่อสินค้าไทยเข้าพม่าจากเหนือจรดใต้
เมื่อสัญลักษณ์ “ทุนนิยม” เริ่มปรากฏให้เห็นในพม่า
บทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมกับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
หายนะแห่งศตวรรษที่ 21 ของสหรัฐฯ
เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกหรือต้องเลือก
ความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจบ่อหาน ปากทางเชียงรุ่ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ศก.โลกป่วนคนไทยกระอักเลือด กำลังซื้อหดยาว! “รถยนต์-บ้านหลังแรก” เสี่ยงถูกยึด
ประธานหอการค้าตากแนะต่อยอดแม่สอดโมเดล
ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งานใหญ่ที่ไม่ต้องรอรัฐบาล
Retail landscape change: โอกาสค้าปลีกไทยในบริบทใหม่
R9 เส้นทางขนส่งผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน: โอกาสและความท้าทาย
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ แนะรัฐหนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
การเมืองในอุดมคติ กับสังคมไทยที่เป็นจริง
การบริหารรัฐจัดการธุรกิจ:ก้าวรุกในโลกาภิวัตน์ด้วยกลยุทธ์ปั่นราคา
การพัฒนาท่าเรือทวายและท่าเรือปากบารา
จาก "ทำเงิน" สู่ "ปันเงิน" เส้นทาง "บิลล์ เกตส์" คนรวยช่วยโลก
การเมืองกับคณิตศาสตร์: ทฤษฎีแห่งความเป็นไปไม่ได้
เมื่อ บิ๊กซี ฮุบ คาร์ฟูร์โชห่วยไทย จะอยู่อย่างไร?
จับตาศึกเลือกตั้งพม่า 7 พ.ย. แผนการขั้นที่ 5 สู่ประชาธิปไตยเต็มขั้น?
“แม่สอด” กำลังเปลี่ยนแปลง
ความตื่นตัวของนักธุรกิจท้องถิ่น
นอภ.แม่สอด เตรียม สร้างหอ'นาฬิกายักษ์'
จุดเปลี่ยน…ธุรกิจไทย วิกฤตและโอกาสอยู่ตรงไหน
ทุ่ม800ล.ตัดถนนกอกาเรก-แม่สอด-ดานัง
ผู้ว่าฯเร่งฟื้น”กรอ.ตาก”ขับเคลื่อนเขตศก.- นครแม่สอด
แขวงการทางฯเร่งวางแนวถนนใหม่ รับสะพานไทย-พม่า/ปั้นเขตเศรษฐกิจชายแดนตาก
ครม.ไฟเขียวสร้างสะพานไทย-พม่า 2/เชื่อมแม่สอด-เมียวดีใหม่
สะพานแห่งที่ 2 ความหวังของชาวแม่สอด
รัฐบาลโชว์ปาฐกถา"มาร์ค" ที่ม.โคลัมเบีย สหรัฐ "สังคมประชาธิปไตยโฉมใหม่" ประชาชนต้องมาก่อน article
เปิดเสรี'อินเดีย-บิมสเทค' ติดปีกธุรกิจไทยเจาะตลาดเอเชียใต้
เปิดหน้ากากเทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วย (1)
ตั้งธงส่งออกอัญมณี 600,000 ล.
หอฯ ตากเปิดห้องติวเข้มค้าไทย-เพื่อนบ้าน หวังทุนท้องถิ่นต่อยอดรับ EWEC
ตารางบินสายการบินพีบีแอร์
"บิ๊กเหวียง"นั่งนายกสมาคมวัฒนธรรม-ศก.ไทย-พม่าคนใหม่ ย้ำไม่ยุ่งการเมือง เร่งหนุนค้า-ลงทุน2ปท.
ประธานหอฯตาก มั่นใจแม่สอดเกตเวย์เชื่อมภูมิภาค article
เมืองคอนผุดวิธีแก้มังคุดราคาดิ่ง
เอกชนตากบูมตลาดอัญมณีสู่เวิลด์คลาส
หนุนใช้ "หยวน" เป็นเงินสกุลหลักค้าขาย หอการค้าฯ ยันทำได้
"อภิสิทธิ์"หารือ"หู จิ่น เทา" ระบุจะส่งเสริมความร่วมมือการลงทุน การค้าในระดับภูมิภาค และแก้วิกฤติเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีนำทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจและภาคเอกชนไทยบุกตลาดจีน
กำหนดการ พิธีสถาปนากรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด)
“ส.ส.ตาก”เล็งปั้นสนามบินแม่สอด 2 เร่งถนนตาก-ชายแดนเป็น 4 เลน article
“กอร์ปศักดิ์” ลุยตรวจโกดังข้าวโพดชายแดนแม่สอดสกัดปัญหาสวมสิทธิ์
เสนอตั้งเขตวัฒนธรรมชนเผ่าตาก นำศิลปะชาวเขาขึ้นเวทีดึงดูดนักท่องเที่ยว article
ดูกันเต็ม ๆ ตา กับ อัญมณี ราคาหลักพัน แต่เรานำมาให้ลุ้นกันเพียง บาทเดียว
เชิญร่วมงาน "สีสัน อัญมณีแม่สอด" ณ ย่านการค้า สยามอัญมณี แม่สอด
สรุปงานจักรยานมิตรภาพไทยพม่า โดยคุณวินัย ทีมอิสระ ใน thaimtb.com article
ประกาศ ปิดรับสมัครจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่ 10
สมัครปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-พม่า ครั้งที่ 10 article
ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ครั้งที่ 10
๘๔ พระกรณียกิจ พระจริยวัตร ขัตติยนารีศรีแผ่นดิน
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
โครงการดอกเบี้ยบ้าน 0% อานิสงส์ของการเลือกตั้ง
ขอเชิญร่วมออกบูท งานมหกรรมสินค้า ไทย-พม่า ธงฟ้า ราคาประหยัด 2009 และการประกวดสาว(เหลือ)น้อย article
มิงกาลาบาเมียวดี : สวัสดีเมียวดี : 你好吗!
งานอัญมณีแม่สอดโชว์โคตรพลอยแดง25,000กะรัตคึกคัก
ปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการจักรยานมิตรภาพไทยพม่า
สมัครแข่งขันจักรยานเสื้อภูเขาชิงถ้วยพระราชทาน "แม่สอด เม้าท์เท่น ไบค์ ครอสคันทรี่"
อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี
ติดปีก พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ แต่ไร้อาวุธฟัน 'โมเดิร์นเทรด'
เจาะกลวิธีหาเงิน 6 พรรคใหญ่ อภิมหาโปรเจกล้านๆ ๆ ฝันที่เป็นจริง!?
Thai Bike Around the World “ทูต 2 ล้อ” กลับสู่อ้อมกอดประเทศไทย
CSR เมื่อธุรกิจคืนกำไรให้กับสังคม
ร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกส่อแท้ง..! ล็อบบี้ สนช.เตะถ่วง-รอรัฐบาลหน้าฉีกทิ้ง
"สนธิ"จี้พรรคการเมืองคุม"ห้างยักษ์"ลั่นปีหน้านำ"กองทัพเทียนแห่งธรรม"สู้อำนาจทุนใหญ่
ชั้นเชิง“เชียงคำ”ต่อกรเทสโก้ แนะระดมสมองทีมทนายสู้คดี
ถอดรหัสหักเหลี่ยมเทสโก้ พลังมวลชนคว่ำช้างสาร
พาณิชย์เผย ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ค้าปลีกแล้ว-เน้นสมาฉันท์ "รายใหญ่-โชห่วย"
แถลงผลการประชุม ครม.ประจำวันที่ 16 ต.ค.2550
คนไทยกระเป๋าฉีก!! อีกแล้ว
เทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วยจนรวยติดอันดับ4ของโลก
บันทึกประวัติศาสตร์- ประท้วงลามพม่า
ตราด... เปิดประตูสู่อินโดจีน เชื่อมถนนหมายเลข 48 กัมพูชา ดึงเม็ดเงินธุรกิจ-ท่องเที่ยวสะพัดหมื่นล้าน
ยกโมเดล"โชวห่วยแพร่"ต้านห้างยักษ์ แนะค้าปลีกรายย่อยทั่วไทยปรับใช้ก่อนตายหมด
สัมภาษณ์ : เปิดร่างพ.ร.บ.ค้าปลีกฉบับสนช. จำกัดรายใหญ่ผลิตสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
เผยผลสำรวจโรงงานอุตฯยังไม่มีปิดกิจการเพิ่ม
ระดมทุนขนส่งไทยรับมือLogisticสี่เหลี่ยมฯ หอฯชร.ดันตั้งสมาคมเพิ่มอำนาจต่อรองสู้จีน
ยุทธศาสตร์ไทย-พม่า ถึงเวลาต้องทบทวน
สามหมอกเปิดบ้านร่องแห้งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าไทย-พม่า
ผู้ว่าฯ-นายกแม่สอดดัน"มหานครแม่สอด" เตรียมจัดเวทีประชาคม 18 ชุมชนนำร่อง
พม่าย่างกุ้งฮึดประท้วงรัฐบาลขังต่อผู้นำหญิง
บทเรียนจากรัฐบาลทหารพม่า
โชวห่วยแฉแผนค้าปลีกทุนนอก-ใช้วิธีสกปรกขวางร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกเข้า ครม.
ค้าปลีกไทยจะอยู่รอดอย่างไร
พม่าจัดค้าชายแดน ส่งออก-นำเข้าใหม่ ใช้ศูนย์ฯเมืองหลวง
10 สัญญาณอันตราย ฟ้องสภาพการเงินส่อเค้าย่ำแย่
ประวัติกำเนิดชาจีน article
Special Day 3 March 2550 article
สมทบทุนสร้างหอการค้าจังหวัดตาก article
เชิญบูชามงคลวัตถุ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น "เมตตาธรรม" จังหวัดตาก 2549 โดย หอการค้าจังหวัดตาก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.