ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
bulletสินค้าในตะกร้าสินค้าของท่าน
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
รัฐ-เอกชนเชื่อมั่น อปท.พิเศษ “นครแม่สอด” ช่วยปลุกกระแสลงทุนชายแดนตาก

 

 

 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ “นครแม่สอด” พ.ศ....ส่งผลทำให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับทราบข่าวสารต่างดีใจและพร้อมที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ โดยตนเองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ-ภาคเอกชน หอการค้า-สภาอุตสาหกรรม นักธุรกิจ-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่-รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อเตรียมการรองรับการยกฐานะ “นครแม่สอด”
       
       นอกจากนี้ ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนก็เริ่มมีการตื่นตัวและศึกษาหาแนวทางลู่ทางการลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก “นครแม่สอด” จะเป็นท้องถิ่นพิเศษ ด้านการค้าชายแดน-การส่งเสริมการลงทุน –การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
       
       ทั้งนี้ คาดว่าธุรกิจใน “นครแม่สอด” จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งฐานการตลาด-การลงทุน-การเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า แม่สอด-เมียวดี ประกอบกับการที่ “นครแม่สอด” เป็นศูนย์กลางภูมิภาค ประตูการค้าบนระเบียงเศรษฐกิจ อิสเวตส์อิโคโนมิคคอริดอร์อีกด้วย
       
       ด้าน นายชัยยุทธ เสณีตันติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้เรียกประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ “นครแม่สอด” เพื่อให้เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ด้านการค้าชายแดน การส่งเสริมการลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าว ตามศักยภาพของพื้นที่ โดยได้ขอให้คณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้เตรียมความพร้อมรองรับการยกฐานะ “นครแม่สอด” รวมทั้งการชวนเชิญนักลงทุนเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้น
 
ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น

6 ต.ค. 2559 หารือแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเสวนา “โอกาสและความท้าทายการค้าและการลงทุนในเมียนมาร์...จากกูรู
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และร่วมแสดงมุฑิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการของท่านปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด
นายชัยจตุพักตร์ ถิระวันธุ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากช่องทีวี ดิจิทัล MONO 29 ในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 7 / 2558
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตากตาก ร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2558
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/ 2558 และร่วมแสดงเจตนารมณ์หอการค้าจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ
นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ชาวพม่า ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ. เมืองผาอัน
โครงการ คาราวาน 3 แม่ แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
23 – 24 พฤษภาคม 2558 หอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ประจำปี 2558
2 ถึง 4 พ.ค. 58 หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับ ททท. สนง.ตาก จัดกิจกรรม นุ่งไทยปั่นจักรยานชมวิถีไทย ชิมอาหารพื้นเมืองตาก-อุตรดิตถ์ เส้นทางเขื่อนพ่อ-เขื่อนแม่
23 เม.ย. 58ประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ในเรื่องปัญหาและอุปสรรคของ SMEs ไทยต่อการค้าชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2 เมษายน พ.ศ. 2558 ร่วมเสวนา เรื่อง “กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนการขนถ่ายสินค้า สู่อาเซียน ในเขตชายแดน แม่สอด – เมียวดี”
17 มี.ค. 58 ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของภาครัฐและเอกชนแบบทวิภาคี ด้านการบริหารและส่งเสริมการพัฒนากำลังแรงงานรองรับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย – เมียนม่า)
5 มี.ค. 58 ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ท่าน CHAO XIA OLIANG
27 ก.พ. 58 จัดสัมมนา “เจาะตลาดเมียนมาร์ วางแผนการค้า ชะตาธุรกิจ”
7 ก.พ. 2558 จักรยานมิตรภาพไทย-พม่า 2558 ครั้งที่ 16
4 ก.พ. 58 ร่วมประชุมกับ รมช.คลัง
30 ม.ค. 2558 เสวนา เรื่อง “ ผู้ประกอบการมืออาชีพในยุค AEC
29 ม.ค. 58หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมลงนาม MOU ระหว่างหอการค้าจังหวัดตาก และหอการค้าจังหวัดเมียวดี ในการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง
29 ม.ค. 58 ร่วมพิธีเปิด รพ.แม่สอดอินเตอร์
29 ม.ค. 2558 ร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมการค้าชายแดน
29 ม.ค. 58หอการค้าจังหวัดตากร่วมพาคณะนักธุรกิจชาวเมาะละแหม่ง และผาอัน ประเทศเมียนมาร์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลแม่สอด อินเตอร์ เนชั่นแนล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รายละเอียด:
29 ม.ค. 2558จังหวัดตาก จัดเลี้ยงต้อนรับ นักธุรกิจชาสวเมียนม่า และ รัฐมนตรีพาณิชย์เมียนม่า
29 ม.ค. 2558 ผู้ประกอบการไทย เจรจาการค้า กับ นักธุรกิจ ย้างกุ้ง ผาอัน เมาะละแหม่ง เมียวดี
28 ม.ค. 58 หอการค้าจังหวัดตาก ต้อนรับและเลี้ยงรับรอง คณะนักธุรกิจ ย่างกุ้ง เมาะละแหม่ง ผาอัน
28 ม.ค. 58 เป็นวิทยากร ให้ข้อมูลในเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจ
28 ม.ค. 58 ต้อนรับนักธุรกิจชาวเมียนมาร์
วันที่ 28 มกราคม 2558 ประชุมหารือร่วมภาคเอกชนไทย – เมียนมาร์
24 ม.ค. 2558 ต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ที่เดินทางไปตรวจดูบริเวณก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2
24 มกราคม 2558 ร่วมประชุมกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
23 มกราคม 2558 จัดโครงการสัมมนา Indian Ideas and Thouhts ครั้งที่ 6 เรื่องจากแม่สอดผ่านเมียนมาร์สู่มอเรฮ์อินเดีย สามอารยธรรมสัมพันธ์กับนโยบายตะวันตกของอาเซียน
นายกฯ อินเดียเร่งสร้างทางหลวงเศรษฐกิจยาว 3,200 กิโลเมตรเชื่อมถึง “แม่สอด” หนุนค้าภูมิภาคโตอีก 60%
ครม.ตีกลับร่างพ.ร.บ.นครแม่สอด
ประชุมเพื่อรับฟังการเผยแพร่ผลการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
บรรยายในหัวข้อเรื่อง การค้าชายแดนและมูลค่าทางเศรษฐกิจจากแรงงานข้ามชาติชาวพม่า
เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “เตรียมความพร้อมเชิงรุกเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจการค้าส่งค้าปลีก สู่ตลาด AEC
เป็นวิทยากรในงานสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2014
ประชุม ภาครัฐ และภาคเอกชน ในเรื่องเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์และภาคบริการ
ประชุมกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมประกวดการนำค่านิยม 12 ประการ
บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในเรื่องเขตเศรษฐกิจ และการค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์
29 พฤศจิกายน 2557 วิทยากรบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจและการค้าไทย – พม่า ”
28 พฤศจิกายน 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2558
26 พฤศจิกายน 2557 ประชุมคณะทำงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม
25 พฤศจิกายน 2557 ประชุมหารือเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการพัฒนาคนและพัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยกระบวนการ Happy workplace
25 พฤศจิกายน 2557 ร่วมต้อนรับ ทีมผู้บริหารระดับสูงของ CB BANK article
24 พฤศจิกายน 2557 ร่วมต้อนรับคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง พร้อมบุคลากรของศูนย์พัฒนาเซรามิก article
23 พฤศจิกายน 2557 ร่วมฟังปฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างหอการค้าฯ กับการท่องเที่ยว” article
21 – 23 พฤศจิกายน 2557 สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดเชียงราย article
21 พฤศจิกายน 2557 ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ ไร่บุญรอด จังหวัดเชียงราย
21 พฤศจิกายน 2557 ประชุมหอการค้า 5 ภาค ในเรื่องยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคเหนือ และแนวโน้มเศรษฐกิจ 5 ภาค
21 พฤศจิกายน 2557 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หอการค้าจังหวัดพะเยา เปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดพะเยา
20 พฤศจิกายน 2557 ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์สมชาย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเรื่องโครงการ ศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน article
20 พฤศจิกายน 2557 ประชุมรับฟังสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตาก การบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ article
19 พฤศจิกายน 2557 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้า ณ เมืองเมาะละแหม่ง ประเทศเมียนมาร์
ประชุมมีมติเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี” พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทย ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด article
เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เพื่อการปฎิรูปของหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนแม่สอดและเทศบาลนครแม่สอด article
ร่วมประชุม แม่สอด โมเดล เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการในท้องถิ่น article
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงต้อนรับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวชั้นนำของเมืองไทย จำนวน 130 ราย article
ร่วมให้การต้อนรับ Mr. UTINT SAN เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้ากระทรวงพาณิชย์ ประเทศเมียนมาร์ , Mr. AUNG KYAWMOE ประธานสมาคมผู้ประกอบการประมงรัฐมอญ และ Mr. NAY ZAW AUNG นักธุรกิจรุ่นใหม่รัฐมอญ MON CCI article
ร่วมให้ข้อมูลในเรื่องเขตเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ article
ร่วมให้ข้อมูลบริษัทจากกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการค้าขายเกี่ยวกับอาหารทะเลในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และการส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ article
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด แม็คโคร สาขาแม่สอด article
เข้าร่วมประชุมหารือโครงการส่งเสริมและพัฒนาย่านธุรกิจสร้างสรรค์สยามอัญมณีแม่สอด ปีงบประมาณ 2558 และโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2558 article
ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเรื่องโครงการพัฒนาคนและพัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยกระบวนการ Happy Workplace article
ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (พิษณุโลก) ในเรื่องการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตาก สู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 article
ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการศึกษาวิจัย ขององค์การแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล (HI) ในเรื่อง การศึกษาเรื่องโอกาสในการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ ของผู้หนีภัยจากการสู้รบ article
ร่วมให้ข้อมูลการค้า การลงทุน ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แก่บริษัทจากกรุงเทพมหานคร article
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการเสวนาเรื่อง “ผังเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจ “ article
17 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอ "โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน" article
เข้าร่วมประชุมระดมสมองการพัฒนาศักยภาพด้านห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมในอาหารระดับพื้นที่ article
ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจาก Motion Non – Stop Chanel ซึ่งออกอากาศทางช่อง NoNo 29 ในเรื่องเขตเศรษฐกิจ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก article
ร่วมให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน การค้า เศรษฐกิจ ทางด้านชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แก่คณะจากบริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด article
ร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ร่วมต้อนรับ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงความยินดีในโอกาสที่นาย กิติ สุทธิสัมพันธ์ ได้มาดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรแม่สอด ท่านใหม่ article
เข้าร่วมฟังสัมมนาการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ จากวิทยากรชื่อดัง อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูล จากรายการ SMEs ตีแตก article
ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือน กันยายน 2557 ครั้งที่ 6/2557 article
ประธานกรรมการนักประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK ) พร้อมด้วยคณะกรรมการนักประกอบการรุ่นใหม่หอการหอการค้าจังหวัดตาก ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 ครั้งที่ 5/2557 article
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันหัวบุก เพิ่มรายได้ลดความยากจน คืนธรรมชาติ คืนความสุขสู่เกษตรกร” ภายใต้โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาจังหวัดตาก article
ร่วมประชุมการเตรียมการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ : ปั่นทั่วไทย Bilk for all article
ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 article
ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 นำโดยนายอนันต์ คมขำ ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดตาก article
ร่วมกล่าวเปิดงาน “สัมมนา แม่สอด Model โอกาสและผลกระทบของผู้ประกอบการในท้องถิ่น” และมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และผู้ประกอบการชายแดน ร่วมรับฟังการสัมมนา article
ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลตัวแทนบริษัท มิตซูบิชิ คอปอร์เรชั่น แอลที ไทยแลนด์ จำกัด มหาชน article
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอุทยานธรณีจังหวัดตาก article
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดตาก ครั้งที่1/2557 article
ร่วมปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสัญจร “เพิ่มพันธมิตรสร้างธุรกิจ S-SMEs” article
ร่วมประชุมในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยว กับนายกลินทร์ สารสิน เลขาธิการหอการไทย และคณะจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย article
ร่วมเสวนา “พลิกโอกาสจากปัญหาและอุปสรรคการค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์ ” article
ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย – เมียนมาร์ เทรดแฟร์ article
ร่วมให้ข้อมูลการค้าชายแดน แก่บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร article
ร่วมประชุมหารือร่วมกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมาร์ article
ร่วมต้อนรับพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ article
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะหอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย , หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ, คณะสื่อมวลชน, กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) article
หอการค้าจังหวัดตาก , หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, กลุ่มหอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ, กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ร่วมทัศนศึกษาดูงาน ณ เขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี (Myawadi Border Trade Zone) article
ร่วมต้อนรับนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย และนายกลินทร์ สารสิน เลขาธิการหอการค้าไทย พร้อมดัวยคณะหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ, คณะสื่อมวลชน, กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) article
ร่วมให้การต้อนรับ มร MOE MYINT KYAW เลขาธิการ UMFCCI ( The Republic of The Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry ) และนักธุรกิจชาวเมียนมาร์ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 42 ท่าน article
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่2/2557 article
ร่วมต้อนรับคณะจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , หอการค้ากลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ , กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC ) พร้อมรับประทานอาหารค่ำ พร้อมสังสรรค์ article
ร่วมต้อนรับคณะจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยนายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานหอการค้าไทย และคณะจากหอการค้าไทย article
ร่วมจัดกิจกรรมTEA TALK article
ร่วมจัดปาร์ตี้ YEC Night (Theme: Halloween) article
ร่วมพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานจังหวัดตาก) article
ร่วมให้สัมภาษณ์บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด ในเรื่องแรงงานพม่าข้ามเขต article
ร่วมให้ข้อมูลบริษัทใหญ่จาก SCG ในเรื่องการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ article
เอ็กซ์โปลิงค์โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทผู้จัดงานร่วมพบปะเพื่อพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย – เมียนมาร์ (Thai-myanmar Trade fair) ที่ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดตากร่วมจัดงาน article
ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าวท้องถิ่นสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 และนักข่าวท้องถิ่นเดลินิวส์ ในเรื่องงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย – เมียนมาร์ (Thai-myanmar Trade fair) ที่ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และหอการ article
ร่วมให้ข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจแม่สอด จังหวัดตาก แก่อาจารย์เดชา ตั้งสีฟ้า อาจารย์สาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ article
ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับ การค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ แก่คณะผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ การผลิตปุ๋ยและงานวิศวกรรมโลหะวิทยา article
ร่วมร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าข้ามแดนไทย – พม่า เป็นครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557 article
ร่วมให้ข้อมูลบริษัทไทยสีประกันภัย จำกัด ในเรื่องโอกาส อุปสรรคการลงทุนด้านการประกันภัยในประเทศเมียนมาร์
ร่วมให้บรรยายในเรื่องเขตเศรษฐกิจแม่สอด แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ article
หอการค้าจังหวัดตาก เยี่ยมแม่ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี (มะติน ติน เมี๊ยทะ) article
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การค้าชายแดนและโครงการ SEZ แม่สอด แก่นิสิตปริญญาเอก สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่4 วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา article
ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณะประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ article
ร่วมพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี หน่วยราชการและเอกชน จังหวัดเมียวดี เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกัน article
ประชุม เพื่อชี้แจงโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ
ร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2557 article
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ครั้งที่5/2557 article
ร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์การทำงานด่านส่งออกน้ำตาลทราย แก่คณะตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย article
ร่วมต้อนรับคณะหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) article
ประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าข้ามแดนไทย – พม่า ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557 article
ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดต้นไม้ทำลายป่า จังหวัดตาก (ก.บจ.ตาก) (กรอ.จังหวัดตาก) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 article
ดร. สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตาก ในโอกาสที่ ท่านเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เดินทางเข้าร่วมงานฉลองวันชาติสาธารณะรัฐประชาชนจีน article
ร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจในเขตการค้าชายแดน แก่ตัวแทนบริษัท Deutsche TISCO Investment Advisory article
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะคณะจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย article
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก (พ.ศ.2558 – 2561) ครั้งที่1/2557 article
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพาคณะจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอแม่สอด article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะจากธนาคารแห่งประเทศไทย article
ร่วมให้ข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจและการค้าชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แก่บริษัท D.I.D Asia article
ประชุมประจำเดือนคณะผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก article
เข้าร่วมประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านแรงงานต่างด้าว
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ชายแดน”
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่อง การเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา ครูอาชีวศึกษา ก่อนออกฝึกงานในต่างประเทศ ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด จังหวัดตาก
ร่วมบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง เขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สอด โอกาสและศักยภาพในการพัฒนาและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก”
ร่วมต้อนรับและพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับพลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน และคณะ ในเรื่องเขตเศรษฐกิจ
ร่วมต้อนรับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ และร่วมฟังบรรยายจากวิศวกรชำนาญการจากกรมทางหลวง
ร่วมเป็นสักขีพยานมอบของรางวัลใหญ่ รถยนต์ SuZuki swift แด่ คุณบุญมา ป้องวัน (ผู้โชคดีชาวแม่สอด) article
ร่วมอวยพรวันเกิด นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก article
ร่วมประชุมสภาเกษตรจังหวัดตาก (สกจ.) เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์รณรงค์การเกษตรในจังหวัดตาก article
ให้ข้อมูลคณะจากธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สอด นำโดยนายพีระพล ขจรเกียรติสกุล ผู้อำนวยการฝ่าย และคณะ ในเรื่อง งานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าข้ามแดนไทย – พม่า ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557 article
การสัมมนาเรื่องลู่ทางการลงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตาก แก่คณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล article
ประชุม และร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการอาหารต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” article
ร่วมรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร article
ให้ข้อมูลและสัมภาษณ์เกี่ยวกับการค้าบริเวณชายแดนจังหวัดตาก แก่คณะการจัดการธุรกิจอาหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรรม article
ประชุม คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล จังหวัดตาก (กธจ.) article
ประชุมเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด article
ต้อนรับและให้ข้อมูลในเรื่องแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแม่สอด แก่คณะนักศึกษา และนักวิจัยจาก Ryukoku University ในประเทศญี่ปุ่น article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือนกันยายน 2557 ครั้งที่9/2557 article
ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดตาก
29 สิงหาคม 2557 ตาก ร่วมให้สัมภาษณ์นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมือง
29 สิงหาคม 2557 ร่วมให้สัมภาษณ์สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ในเรื่อง แนวทางการจัดการความมั่นคงเพื่อเตรียมรับความท้าทายต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมอวยพรวันเกิด ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก article
ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก
ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557
ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการลงทุนของนักธุรกิจไทยในพม่า การค้าและการลงทุนบริเวณชายแดนไทย – พม่า แก่บริษัท เอสบีซีเอส จำกัด
ร่วมพิธีเปิดสายการบิน กานต์ แอร์ แม่สอด – กรุงเทพ และ กรุงเทพ – แม่สอด
เรื่องการจัดทำงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.)
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก (ประจำเดือน กรกฎาคม 2557) ครั้งที่ 4 /2557 article
ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผังเมืองรวม จังหวัดตาก
ประชุมและตรวจสอบสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หอการค้าตากชี้ช่องลงทุน'ผาอัน-เมาะละแหม่ง'
หัวหน้า คสช. สร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนต่างชาติต่อเสถียรภาพของประเทศไทย
เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเกษตรกร ในการทำเกษตรแบบพันธะสัญญา ตามยุทธศาสตร์ ACMECS ร่วมให้สัมภาษณ์ นักศึกษาปริญญาโท
ประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ร่วมพิธีจุดถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
นำพา คุณกรินทร์ สารสิน กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม "ไร่กุหลาบปฐมเพชร" และ "ไร่เตรยาวรรณ
ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสภาพการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ร่วมงาน “วันรพี” ประจำปี 2557
ร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ One stop Service จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ และเยี่ยมชมคลังสินค้า (คลัง 9
ร่วมบรรยายสรุปเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาการค้าชายแดน และการข้ามแดน
ร่วมรับประทานอาหารค่ำพร้อมหารือถึงความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าไทย
ร่วมรับประทานอาหาร และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจพม่า (Matching Lunch
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการบริหารการค้าสู่ความสำเร็จ ”
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่สมควรได้รับรางวัล
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถวเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ และพิธีเปิดโครงการเสวนา “ร่วมแรง ร่วมใจ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์” ประจำปี 2557
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาอำเภอแม่สอด
ร่วมงานโครงการส่งแสริมการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน
บรรยายสรุป ในเรื่อง “ความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดตาก
ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน และประชุมร่วมไทย – พม่า ณ จังหวัดเชียงตุง และจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศสหภาพเมียนมาร์
ร่วมบรรยายในเรื่อง “ภาษาไทยกับการค้าการลงทุนใน CLMV”
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสาขา และอัญเชิญครุฑตั้งขึ้นประดิษฐาน ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ครั้งที่ 2/2557
ประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดตาก
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ร่วมบรรยายสรุปเรื่องสถานการณ์ชายแดนและเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอด
ให้สัมภาษณ์นักข่าวจากช่องสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36
ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ YEC ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด
นำเสนอการผลักดัน “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก
ประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2557 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
อบรมโครงการตลาดสมัยใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวไทย
เสวนนา เรื่อง “ทำอย่างไร? SMEs ไทยในพื้นที่ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย บีโอไอ”
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2557
ร่วมโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าและอุตสาหกรรม “เพชรสมุทรคีรี” ชายแดนไทยพม่า
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3/2557
ประชุม การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น
ลงพื้นที่การจัดทำโครงการ การสร้างสวนริมปิงคืนความสุขสู่ประชาชน
สัมมนาเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ : สู่การสร้างฐานการผลิตในภูมิภาค
บรรยายในเรื่องการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด แก่คณะหน่วยราชการและเอกชนจังหวัดระนอง
พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการสู่อาเซียน
อัดฉีด "ค้าชายแดน" "ตัวช่วย" เศรษฐกิจไทย
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ประชุมฯ เห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 58
พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการสู่อาเซียน
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดน
ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน จังหวัดตาก แก่คณะจากศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า
ให้สัมภาษณ์ พันเอกศักดา ดีเดชา
ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดตาก
สัมมนา“เกี่ยวกับประโยชน์จาก FTA : โอกาสการค้าชายแดนภายใต้ AEC
ร่วมกิจกรรม “ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่ประชาชน” ปี 4
ประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมการค้าชายแดน
ร่วมอวยพรวันเกิดนายประสงค์ สันติพนารักษ์ รองประธานหอการค้าจ.ตาก article
ร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าของไทยกับประเทศเมียนมาร์
ร่วมอวยพรวันเกิดนายประสงค์ สันติพนารักษ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก
ร่วมให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการทำธุรกิจกับพม่า
เสวนาเรื่อง “บริบทใหม่เศรษฐกิจไทยก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”
พาคณะจากสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด
ประชุมรับทราบนโยบายการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากกองกำลังนเรศวร
“ระดมความคิดพิชิตการค้าชายแดน”
ประชุม (ก.บ.ก.) และ (ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด)
ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ OTOP
นักล่า"นัมเบอร์วัน" ฝ่าพงหนามบุกพม่า
ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ยกระดับจุดผ่อนปรน article
YEC TAK ร่วมประชุมและพบปะสังสรรค์ ณ ร้านสกุลตลา
ร่วมให้ข้อมูลในเรื่องการค้าชายแดนและมูลค่าทางเศรษฐกิจแรงงานพม่า
ให้สัมภาษณ์บริษัทสี Delta ในเรื่องการลงทุนการค้าในพม่า
ประธานหอการค้าจังหวัดตากตาก หนุน ยุทธศาสตร์ การค้าชายแดน
ให้ข้อมูลแก่นักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ร่วมเสวนา การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
ให้สัมภาษณ์ ในประเด็นสถานการณ์การจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนเขตเศษฐกิจ
ประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาล จังหวัดตาก (กธจ.)
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจ. ตาก
ประชุมระดมความคิด(ร่าง)ยุทธศาสตร์การทำวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา
ให้สัมภาษณ์Thai PBS ประเด็นสถานการณ์การส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค
บันทึกเทปรายการเวทีชาวบ้าน ช่อง Thai PBS
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย
ประชุมประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2557 ครั้งที่2/2557
ประชุมบูรณาการความร่วมมือสู่การรับมืออุทกภัยแม่สอด พ.ศ.2557
ให้สัมภาษณ์นักข่าว ช่อง NBT (เอ็นบีที)
ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์สลายสีเสื้อของพี่น้องประชาชน 5 อำเภอ
แถลงข่าว การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปฎิรูป 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก
ประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ article
ประชุม คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรส่วนท้องถิ่นจ.ตาก
ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ article
ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง article
ประชุมร่วมหอการค้าจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และหน่วยงาน article
ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง
ประชุมประจำเดือนนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ครั้ง1/2557 article
ร่วมต้อนรับ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ ฉกร.4 article
แสดงความยินดี นายสมชัยฐ์ หกยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจ.ตาก ท่านใหม่
หอการค้าจังหวัดตากร่วมแสดงความยินดีแก่นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก
เปิดโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ ครั้งที่ 2
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมสัมมนา SMEs.....วิธีทำเงิน
ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ พันเอก เทอดศักดิ์ งามสนอง
ประชุม ก.บ.จ.ตาก และ ก.ร.อ.จังหวัดตาก
ประชุมคณะอนุกรรมการศาลตากสินมหาราช
ประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ 4 / 2557 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
หอการค้าจังหวัดตากรับรางวัลหอการค้าดีเด่น ประจำปี 2556
ประชุมการแก้ไขปัญหาการส่งออกและนำเข้าสินค้าบริเวณชายแดนจังหวัดตาก
ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก
ร่วมต้อนรับคณะตัวแทนจากบริษัทจีน พร้อมพูดคุยในเรื่องการเป็นไปได้ในการขุดเจาะอุโมงค์ แม่สอด – ตาก article
ให้ข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี แก่คณะจากน้ำตาลมิตรผล article
ประชุมคณะทำงานจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2557 article
บริษัทฟอสเตอร์ อิเล็คทริค จำกัด เข้าพบเพื่อข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า
สิ้นสุดโครงการคาราวานสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถยนต์ article
เสวนา “เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และอนาคตการค้าชายแดนแม่สอด
ประชุมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่2
ทอดผ้าป่าสามัคคีรวมใจไทย – เมียนมาร์
ให้สัมภาษณ์คณะจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
ให้สัมภาษณ์แก่คณะไปรษณีย์ไทย
อบรม หลักสูตร “พนักงานนำเที่ยวในท้องถิ่น” article
นักวิจัยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบหอการค้า article
YEC TAK ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน article
ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP ตาก งานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”
เป็นเกียรติในพิธีเปิด- ปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย article
เป็นเกียรติในโครงการ เพื่อน (MEK SUY)สานสัมพันธ์แรงงานไทย-เมียนมา
วางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี 2557
ประชุม (ก.บ.ก.) และ (ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1 /2557
หอการค้าแห่งประเทศไทยหารือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า
เข้าพบผู้ว่าเมียวดี เพื่อดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ
ประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน article
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมฝ่ายปกครองสู่ประชาคมอาเซียน article
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าพบหอการค้าจังหวัดตาก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน เข้าพบประธานหอการค้าตาก article
ประชุมประจำเดือนกพ - มีค 57 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก article
ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรหมาราช article
ประชุมเตรียมงานร่วมเป็นภาคีจัดงาน
แสดงความยินดีแก่คุณภานุ ขันธ์แก้ว พาณิชย์จังหวัดตากท่านใหม่
ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 (วันขึ้นปีใหม่ไทย) article
เป็นเกียรติพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ – สรงน้ำพระเจ้าตากสินมหาราช article
ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ – สรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช article
ร่วมพิธีเปิดโครงการสวนคนเดิน “แม่ปิงเมืองตาก” article
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ article
รับประทานอาหารร่วมกับคณะแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล พร้อมเปิดYEC article
ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคภาคเหนือ article
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
ร่วมต้อนรับและให้สัมภาษณ์แก่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือน เมษายน 2557 article
ร่วมเสวนา แม่สอดขุมทอง SME article
เปิดตัวกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก YEC Tak article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 หอการค้าจังหวัดตาก
เป็นเกียรติในพิธีเปิดโรตารีแม่สอด – เมืองฉอด มินิฮาล์ฟ มาราธอน article
ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่คณะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า article
ประชุมเตรียมการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2556 article
อบรมผู้ประกอบการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก article
ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะบสย. พิษณุโลก article
บรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย article
ให้ข้อมูลเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการบริการท่าอากาศยาน article
ประชุมพบปะกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดตาก YEC Tak article
ร่วมบรรยาย สถานการณ์ตลาดพืชไร่ ณ ร้านอาหารนัดพบ article
บ.อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด พบหอการค้าจังหวัดตาก article
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก(ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557 ครั้งที่ 6 / 2556) article
ร่วมต้อนรับคณะจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคม GMS Freight and Freight and Transport Association Myanmar (GMS FRETA Myanmar) article
แสดงความยินดีตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม article
ร่วมพบปะและให้ข้อมูลแก่คณะจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดระยอง article
สัมมนาลู่ทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดบ. แอลเอ็มอี ประกันภัยจำกัด (มหาชน) article
ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าทางเศรษฐกิจพิเศษ article
มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ 2014” ปีที่ 15 article
ให้สัมภาษณ์ ILO GMS TRIANGLE Project article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดตลาดสดหมวยแขก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ร่วมงานปีใหม่ไตร ณ หมู่บ้านห้วยส้าน จ.เมียวดี ประเทศเมียนมมาร์ article
ประชุมเตรียมงานโครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า article
หอการค้าจังหวัดตาก พบปะพัฒนาสัมพันธ์ส่วนราชการและสื่อมวลชน article
หอฯ สำรวจเส้นทางการปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ ครั้งที่ 2 article
หอการค้าร่วมบรรยายข้อมูลด้านเศรษฐกิจ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ article
ให้ข้อมูลในเรื่องการค้าชายแดนแม่สอด – เมียวดี แก่คณะการท่าเรือแห่งประเทศไทย
หอการค้าจังหวัดตาก ประชุม กรอ.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2557 article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2557 แด่ส่วนงานราชการไทย – สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ article
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยแม่สอด article
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ร่วมบรรยายสรุปเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่แม่สอด article
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเลี้ยงต้อนรับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก article
ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “การค้าชายแดนไทย – พม่า article
ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทป ในประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ article
ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YECหอการค้าจังหวัดตาก
พบปะและบรรยายสรุปการลงทุนการค้าทางด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก article
สัมมนา"การวิเคราะห์ความพร้อมของภาครัฐและเอกชนกับธุรกิจอุตสาหกรรม" article
เมกาโฮม (สาขาแม่สอด )ร่วมอวยพรปีใหม่ หอการค้าจังหวัดตาก article
ประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1 /2557 ประจำเดือนมกราคม 2557 article
ให้ข้อมูลเรื่องแรงงานด้านอำเภอแม่สอด article
ประชุมการติดตามความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือทวิภาคไทย – เมียนมาร์
บรรยายสรุปภาพรวมการค้าการลงทุนชายแดนระหว่างไทยและประเทศเมียนมาร์ article
ร่วมสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่ article
ธนาคารกสิกรไทย ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่ 2557
บสย. สำนักงานพิษณุโลก มอบกระเช้าปีใหม่แด่หอการค้าจังหวัดตาก article
ร่วมพิธีปล่อยขบวนโครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย”
ร่วมบรรยายสรุป ในหัวข้อเรื่อง การค้าขายตามแนวชายแดน
พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องข้อมูลการท่องเที่ยวการค้า ระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแม่สอด ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่ 2557 article
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
ร่วมงานกินเลี้ยงปีใหม่ 2557 article
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วร่วมอวยพรปีใหม่ article
ประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการค้าและขยายการลงทุนระหว่างไทย – เมียนมาร์ article
ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 10/2556 ประจำเดือนธันวาคม 2556
ประชุมกรอ.จังหวัดตาก ครั้งที่ 12/2556
ประชุมคณะกรรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม 2556 ครั้งที่ 12/2556
ร่วมงาน VEE CONDO THANK YOU PARTY FOR OUR FAMILY article
บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดตาก การบริหารจัดการด้าน โลจิสติกส์ ให้แก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียน
ร่วมให้ข้อมูลในเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดการค้าชายแดน article
ให้ข้อมูลการค้าชายแดนแม่สอด–เมียวดี article
ร่วมฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ผู้หนีภัยจากการสู้รบแรงงานต่างด้าว article
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
หอฯ จ.ตาก สำรวจเส้นทางการปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ article
ร่วมพบปะและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าด่านชายแดนแม่สอด แก่ SCG article
พบปะและให้ข้อมูลการค้า การลงทุน ในเมียนมาร์ แก่สถานทูตเบลเยี่ยม
ต้อนรับ เจ้าอาวาสวัด ตา ลา วา ดี โจ ผิ๋ว พระชื่อดังเมืองย่างกุ้ง article
ให้ข้อมูลการค้าการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ แก่ผู้ประกอบการ กทม. article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 article
ให้สัมภาษณ์แก่ตัวแทนสภาพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (แม่สอด)
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเสวนา “ทิศทางการค้า การลงทุน บนระเบียงเศรษฐกิจ EWEC” article
ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาชาวเนเธอร์แลนด์ ในเรื่องการค้าการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ article
อวยพรวันเกิด คุณวานิช วงศ์ธนสารสิน ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก article
ประชุมคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2556 article
กิจกรรม “การสำรวจเส้นทาง มัณฑะเลย์–เนปิดอว์–ย่างกุ้ง–เมาะละแหม่ง–
หอฯ จ.ตาก ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช article
หอการค้าจังหวัดตาก ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองแม่สอด article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะกับฝ่ายการค้าสถานทูตมาเลเซีย article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช article
พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคณะกรมขนส่งทางบก และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ article
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก)
เป็นเกียรติ เนื่องใน พิธีเปิดอนุสาวรีย์วีรไทย article
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก article
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กลุ่มย่อย) article
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 31 จ. ตรัง article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวเนชั่น ในประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติในโอกาสฉลองเปิด เมกา โฮม (สาขาแม่สอด) article
หอฯร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ article
หอฯเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เข้าถึงผู้บริโภค 30 ล้านคนในสหภาพพม่า” article
ร่วมให้ข้อมูลการค้าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดเมียวดี แก่บริษัท พ. สิริพลาสติก จำกัด article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สาขาพิษณุโลก article
ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี article
ร่วมให้คำปรึกษา เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งธนาคารกรุงเทพ ในเมียวดี
ร่วมให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล แก่ทีมคณะวิจัย มช. /แม่ฟ้าหลวง article
หอการค้าจังหวัดตากร่วมพิธีเปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก article
ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช article
ร่วมอวยพรวันเกิดนายสมจิตร ลิ้มลือชา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก article
สัมมนาพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน article
ประชุมประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม ครั้งที่ 5 ปี 2556 article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม article
ให้สัมภาษณ์ บริษัท เอ็นเอ็นเอ (ประเทศไทย จำกัด) article
ประชุมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่1
เสวนาความได้เปรียบและเสียเปรียบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ article
ร่วมให้ข้อมูลแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด article
ร่วมให้ข้อมูลระบบโลจิสติกส์ และระบบพัฒนาขนส่งต่างๆ article
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน article
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้อง article
31 ต.ค. 56 ร่วมพิธีเปิดคูโปตาร์เมียวดี
ให้ข้อมูลโครงการศึกษา Border Economic Zones and Cross – Border Li article
เข้าร่วมงาน International Product Exchange Program (IPEP) article
หอการค้าจังหวัดตาก ประชุม กรอ.ตาก / ก.บ.จ. ตาก article
หอการค้าให้ข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการตั้งเขตเศรษฐกิจ article
หอการค้าจังหวัดตาก ต้อนรับคณะ Mk คาราวาน สู่ ประเทศเมียนมาร์ article
ฟังสวดอภิธรรมศพ คุณชยันต์ เอี่ยมสนิทอมร อดีตคณะกรรมการหอการค้า
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมรับประทานอาหารกับผู้ว่าราชการเมียวดี article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 article
ประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2556 ประจำเดือนตุลาคม 2556 article
ต้อนรับ บริษัท หยาน ซิน ซิน ประเทศไทย จำกัด
ประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาการกลั่นกรองแผนงาน / โครงการ กลุ่มจังหวัด article
ประชุม ก.บ.ก. และ ก.ร.อ. กลุ่มจังหวัด 3/2556 article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับเอกอัครราชฑูตพม่าประจำประเทศไทย article
หอการค้าจังหวัดตากร่วมงาน Road show article
หอการค้าจังหวัดตาก บรรยายแก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ article
หอฯสัมมนา“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...เดินหน้าฝ่าทางตัน” article
หอการค้าจังหวัดตาก ให้สัมภาษณ์วิทยาลัยโพธิวิชชาลั
ประชุมเพื่อระดมและเสนอแนะข้อคิดเห็น “การศึกษาศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” article
ร่วมต้อนรับกงสุลอินเดีย สถานกงสุลจังหวัดเชียงใหม่ article
หอการค้าจังหวัดตาก ประชุม กรอ. จังหวัดตาก ครั้งที่ 9 / 2556 article
สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์ สินค้าSMEs ไทย บุกตลาดภายในเมียนมาร์ก่อน AEC 58” article
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด article
สรุปสถานการณ์การค้าการชายแดนและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแม่สอด article
หอการค้าจังหวัดตากประชุมเผยแพร่การศึกษา article
ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว article
หอการค้าจังหวัดตากร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำ บ.ทรานซี โลจิสติคส์ article
หอการค้า จ.ตาก ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 article
หอการค้าจังหวัดตากร่วมงานเลี้ยงเกษียณรองผู้ว่าราชการ จ.ตาก และหัวหน้าส่วนราชการ article
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้สัมภาษณ์ แก่คณะศูนย์บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ article
หอการค้าจังหวัดตาก ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการนราธิวาสและส่วนราชการ article
สัมมนา Chiang Rai Gateway and logistics hub article
หอการค้าจังหวัดตาก ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ครั้งที่ 4 ปี 2556 article
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจ.ตาก(2555 – 2557) article
หอฯร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปในเรื่องการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ article
หอการค้าจังหวัดตากร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการลงทุนต่างๆในเมียนมาร์ article
หอการค้า จ. ตาก อวยพรวันเกิดที่ปรึกษาหอการค้า จ.ตาก article
ม.นเรศวร ปรึกษาการจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา article
นกแอร์เปิดปฐมฤกษ์ เที่ยวบินแม่สอด-เมาะละเเหม่ง article
หอฯจ.ตาก ประชุม กรอ.จังหวัดตาก ครั้งที่8/2556
สัมภาษณ์เชิงลึกแก่บริษัท ทรานส์คอนชัลท์ จำกัด
หอฯจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดให้บริการตรวจตราวีซ่า ณ ด่านพรมแดนเมียวดี article
หอฯจ.ตาก ร่วมอวยพรวันเกิด ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
หอฯจ.ตาก ร่วมกิจกรรมพบปะหน่วยงานพันธมิตร ในพื้นที่จังหวัดตาก
หอฯจ.ตาก ร่วมรับฟังการอบรมโครงการทำนาหนึ่งไร่ ได้เงิน หนึ่งแสนบาท
ประชุมโครงการรวมกลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จ.ตาก
หอฯ จ.ตาก ให้ข้อมูลเศรษฐกิจชายแดนไทย
หอฯ จ.ตาก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1
หอฯจ.ตาก บรรยายการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี
SMEs คลินิค หอการค้าจ.ตาก ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ
ระดมความคิดเห็นต่อการศึกษาโครงการ “โอกาสและอุปสรรคภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน”
หอฯจ.ตาก+สโมสรโรตารี่แม่สอดฯช่วยเหลือน้ำท่วม รร.บ้านท่าอาจ
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางช่อง 5 โดยให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม” อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ หอกิตติคุณ จ.ตาก
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
หอการค้าจังหวัดตาก ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 หอการค้าไทย
9 - 12 ส.ค. 56 หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม คาราวาน มหัศจรรย์สีเขียว เที่ยวแม่ฮ่องสอน
ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมงานพิธี “วันรพี”
หอการค้า จ.ตาก พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ธ.กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมโกเมน
กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครแม่สอดอย่างยั่งยืน
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีมอบบ้านอยู่สุข ภายใต้ชื่อโครงการอยู่สุข 80 พรรษาบรมราชินีนาถ 80 ปียูนิลีเวอร์
รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ได้ร่วมต้อนรับ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ ผู้นำฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้เดินทางมาตรวจดูและเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล และสโมสรโรตารี แม่สอด-เมืองฉอด รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 หอการค้าจังหวัดตาก เทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชะนีนาท
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 56 เลขาธิการหอฯ สัมภาษณ์ประเด็นน้ำท่วม แม่สอด จ.ตาก
31 มิ.ย. 56 หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับ โรตารี่แม่สอดเมืองฉอก บริจากของผู้ประสบภัยน้ำท่วม แม่สอด
30 ก.ค. 56 ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวถึงสถานการณ์ น้ำท่วมแม่สอด
27 -28 มิ.ย. 56 เข้าร่วมประชุม ประธานและเลขาธิการ หอการค้าทั่วประเทศ
25 มิ.ย. 56 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วม พิธีสถานปนาหอการค้าจังหวัดลำปาง สมัยที่ 15 ประจำปี 2556-2557
12 – 14 กรกฏาคม 2556 นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการค้า 10 จังหวัดใภาคเหนือ (คสศ.)
ระนอง-แม่สอดเร่งสปีด สานลงทุน-โลจิสติกส์
ค้าด่านระนอง-แม่สอดพุ่ง30%
ทำมาหากิน : แปรรูปสู่'กุหลาบมหัศจรรย์'
นักลงทุนบุก'แม่สอด'รับเกตเวย์ไทย-พม่า
กะเหรี่ยง-มอญ'ส่อร่วมพัฒนาทท.รับเออีซี 'กะเหรี่ยง-มอญ'ส่งสัญญาณ พัฒนาการค้า-ท่องเที่ยวรับอาเซียน
ปักหมุด'แม่สอด-พะอัน-เมาะละแหม่ง' คาราวานรถยนต์พ่อค้าชายแดนตาก ปักหมุดเส้นทาง'แม่สอด-พะอัน-เมาะละแหม่ง
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 56 เวลา 17.00 น. นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว หัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุ
24 เม.ย. 56 ประธานหอการค้า กล่าวต้อนรับ ในพิธีเปิด อบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
24 เม.ย. 56 หอการค้าจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร่วมประเพณีรดน้ำ ขอพรนายอำเภอแม่สอด ณ บ้านพักนายอำเภอแม่สอด
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ต้อนรับ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือข่ายสาขา และคณะพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์
วันที่ 7 เม.ย. 56 เข้าร่วมประเพณีประจำปี อุปสมบทหมู่สามเณรจำนวน 200 รูป ณ เมืองเมียวดี
อิสกันดาร์ เขตเศรษฐกิจดาวรุ่งแห่งอาเซียน
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 56 หอการค้าจังหวัดตาก จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และเลือกประธานท่านใหม่พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่
สัมภาษณ์พิเศษ / นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด หนึ่งในยุทธศาสตร์ชิงความได้เปรียบรับเออีซี บายไลน์-สกาวรัตน์ ศิริมา
7 ก.พ. 56 นี้ เชิญรวมอบรม การประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ ณ หอการค้าจังหวัดตาก อ.แม่สอด จ.ตาก
ยิ่งลักษณ์สั่งแก้ปัญหาเร่งด่วนดันจัดตั้งเขตศก.แม่สอด
นายกฯลงพื้นที่ชายแดนแม่สอด ดูเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประมวลข่าว ครม.สัญจร ณ.อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลงพื้นที่แม่สอด
เอกชนไทยแนะรัฐบาลหนุนแม่สอดขึ้นแท่นเมืองท่าส่งออกสินค้าไทยบุกตลาดพม่า-อินเดีย
UMA เปิดสาขาชายแดนไทย-พม่า นครแม่สอด เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อมวลชนอาเซียนรับ AEC
ขบวน ASEAN-India car Rally ผ่านประตูเออีซีที่แม่สอด มุ่งหน้าพม่า ก่อนเข้าสู่อินเดียต่อไป
หอการค้าตาก ประชุมคณะกรรมการระดมความคิดเห็นเสนอ ครม.สัญจร
นายด่านฯ แม่สอดฟันธง ปีหน้ายอดค้าผ่านแม่สอด-เมียวดี ทะลุ 4 หมื่นล้าน
ภาคเหนือ-พ่อค้าชายแดนเหนือครวญ หลังรัฐบาลพม่าเดินหน้ายกระดับการค้าชายแดนสู่สากล
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับเครือเนชั่น จัดเสวนาเรื่องเปิดพรมแดนเมืองเศรษฐกิจใหม่ แม่สอด-เมียวดี
เร่งผุดสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2 เพิ่มมูลค่าการค้าแม่สอดเท่าตัว
เปิดเวทีปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม สะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ครั้งแรก รับแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมไทย-พม่า และ AEC
สัมภาษณ์พิเศษ / ประธานหอการค้าจังหวัดตาก จี้รัฐยกระดับโลจิสติกส์แม่สอดรับอาเซียน
เสวนาประชาคม อนาคตการปลูกถั่วเขียว5อำเภอชายแดน
สัมมนายุทธศาสตร์ฏารค้าและการลงทุนเพื่อ SMEs ไทย ครั้งที่3
กทพ.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าแม่สอด-เมียวดี ศึกษาแนวสร้างทางสายพิเศษเชื่อม AEC
ทุนญี่ปุ่นเข้าแม่สอด-เมียวดีถี่ยิบ ล่าสุดนายแบงก์บุกหารือ ปธ.หอฯ ตาก กรุยทางลงทุน
บรรยายความรู้เรื่องAECแก่ค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียนโรงเรียนตากพิทยาคม
ต้อนรับสมาคมพ่อค้าผ้าไทยศึกษาดูงาน ชายแดนไทย-พม่า
แม่สอดเนื้อหอม ราคาที่ดินพุ่งสูง นักธุรกิจ-นักวิจัยชาวญี่ปุ่นลงพื้นที่ศึกษาลู่ทางการลงทุนชายแดน รับ AEC แบบถี่ยิบ
ผู้ว่าฯ ตากยกคณะหารือพ่อเมืองเมียวดีเตรียมงานใหญ่ฉลองครบ 15 ปีสะพานไทย-พม่า
หอการค้าตากรับรางวัลหอการค้าดีเด่นประจำปี 2554
พม่าปิด'ท่าเรือแม่สอด' ฉุนไทยไม่ไปรับผู้ป่วย ประธานหอตากเชื่อไม่กระทบค้าชายแดน
กมธ.เศรษฐกิจฯ ยกทีมเข้าแม่สอด-เมียวดี เร่งตั้งเขต ศก.ชายแดน-ชี้ยอดค้าเพิ่ม 5 หมื่นล้านแน่
ตากเร่งตั้งเขต ศก.พิเศษแม่สอด เพิ่มการค้าชายแดนแสนล้าน
เทสโก้ โลตัส สยายปีกชายแดน รุกตั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต "แม่สอด
พม่าขยายเขตอุตฯ เมียวดีอีก 2,500 เอเคอร์-หอฯ ตากเร่งรัฐดันแม่สอดเป็นเขตพัฒนาร่วมฯ
สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเก็บข้อมูลผู้ประกอบการแม่สอด
ดุสิต-เซ็นทรัลหวนคืนพม่าผุดโรงแรม-รับบริหาร
ธปท.ปัดใช้เงินสุกลเดียวแจงกรอบธนาคารกลางรับเออีซี
ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์
บรรยายผลการดำเนินงานหอการค้าจังหวัดตาก
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ NEC 2555
7 มี.ค. 55 การพัฒนาบุคลากร สนง. พัฒนาธุรกิจ ภาคเหนือตอนล่าง (พี่สอนน้อง)
5 มี.ค. 55 ร่วมงานวันนักข่าว
คณะธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือเชียงใหม่) เข้าพบปะหารื...อ เรื่อง การพัฒนาระบบการชำระเงินและแลกเปลี่ยนเงิน สกุล เงินบาท และสกุลเงินพม่า
นักปั่น 2 ล้อ นับพันคน เข้าร่วมแข่งขันปั่นจักรยานข้ามชาติ มิตรภาพไทย-พม่า ครั้งที่ 13/2012 แม่สอด-เมียวดี เผย "ม.ล.สราลี กิตติยากร” ร่วมเปิดงานคึกคัก
ต้อนรับ รมว.กระทรวงต่างประเทศ ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจเมียวดี.
ร้านทองแม่สอดยอดขายพุ่งรับตรุษจีน
ชาวพม่าเริ่มแห่ซื้อสินค้าปีใหม่ที่ชายแดนแม่สอด
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก วอน"ยิ่งลักษณ์" เจรจาสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 พร้อมเร่งเขตเศรษฐกิจชายแดนตาก
หอการค้าตาก ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่29 ณ จังหวัดระยอง
เปิดด่านแม่สอดวัน2คึกคนแห่ข้ามนับพัน
หอการค้าตาก สภาอุตสาหกรรมและคณะผู้แทนของไทยร่วมพิธีเปิดสะพาน และเปิดเขตเศรษฐกิจเมียวดี
พม่าเปิดด่าน 5 ธ.ค. รับพิธีเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี
ปลุกเขตเศรษฐกิจแม่สอด รัฐดันเต็มสูบ พื้นที่ลงทุนชายแดนไทยแห่งแรก
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดระยอง
แถลงการณ์ หอการค้า
เรียนรู้อาเซียน
ประธานหอการค้าตากร่วมลอยกระทงพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์
หอการค้าตากประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่พิเศษ/54
ฝ่ายปกครองตาก ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯเมียวดี-สถานทูตพม่า ประสานรัฐบาลพม่า เร่งเปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี
ทำความสะอาดบนสะพานมิตรภาพไทย - พม่า
หอการค้า จ.ตาก เจรจาจับคู่ธุรกิจ ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม
ประธานหอการค้าตาก เป้นประธานเปิดงานแสง เสียง สี งานปุงเถ้ากง-ปุงเถ้าม่า ประจำปี2554
เขตเศรษฐกิจแม่สอดชักวุ่น หอตากค้านสภาอุตฯ ไม่เร่งขยาย
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับหอการค้าไทย และสโมสรโรตารี่แม่สอด-เมืองฉอด ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ตำบลยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
พาณิชย์" เผย “ยิ่งลักษณ์” เยือนพม่า ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมขยายการค้า การลงทุน
หอฯ ตากวอน ยิ่งลักษณ์ เจรจาพม่าเร่งเปิดด่าน-บูมเขตเศรษฐกิจแม่สอด-เมียวดี
ลุ้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไฟเขียว ตั้ง'นครแม่สอด' ต้นแบบเมืองเศรษฐกิจ
เิดินขบวนต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ภาพกิจกรรมหอการค้าตาก ร่วมเจรจาจับคู่ธูรกิจณ กรุงย่างกุ้ง
ภาพกิจกรรมหอตากร่วมพาณิชย์จังหวัด จัดโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ EWEC
ภาพกิจกรรมอวยพรวันเกิดที่ปรึกษาหอการค้า จ.ตาก
รองเลขาธิการหอการค้าตากบรรยาย เศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ในจังหวัดตาก
หอการค้าตากร่วมสัมนา Trade Event Promotion
ภาพกิจกรรมการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/54
คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครเข้าเยี่ยมหอการค้าจังหวัดตาก
หอการค้าตากร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับธปท และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการค้าชายแดนไทยพม่า
กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก เริ่มมีผลบังคับใช้
หอการค้าตาก ต้อนรับคณะผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปอาหาร กทม. และเจรจาจับคู่ธุรกิจ
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่3/2554 ณ หอการค้าตาก สำนักงานใหญ่ อ.แม่สอด
หอการค้าตากร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ที่นครพนม
หอตากอบรมภาษาพม่าเตรียมความพร้อมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า
สสว. ชง 5 โครงการพัฒนา SMEs รับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลใหม่
สสว.-หอฯตาก ติวเข้าเถ้าแก่SMEชายแดนรับค้าอาเซียน
สินค้าไทยเกลี้ยง“แม่สอด”ออเดอร์ 15 สินค้าต้องห้ามพม่าทะลัก
หอการค้าตากต้อนรับรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และร่วมเปิดงานสีสันอัญมณี 2011
หอการค้าตากแถลง ข่าวโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ชายแดน
หอการค้าตากแถลง ข่าวโครงการพัฒนาศักย ภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนสู่สากลและประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2554
ประธานหอตาก ต้อนรับและบรรยายเรื่องสภาพการค้าการ ลงทุนและการท่องเที่ยวในพม่าแก่ ผู้ประกอบการชาวเวียดนามและลาว
หอการค้าตาก ต้อนรับและบรรยายแก่ นศ.ปริญญาเอก ม.ราชภัฎกำแพงเพชร
หอการค้าตากร่วมต้อนรับส่วนราชการและภาคเอกชนจากจังหวัดกาญจนบุรีและบรรยายสรุปเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแม่สอด
หอการค้าตาก ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ ธปท
กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งประธานหอการค้าตากเป็นคณะทำงานกำกับการดำเนินโครงการจัดจ้างออกแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมประชุม กรอ.ตาก ครั้งที่ 6/2554
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะเข้าพบหอการค้าจังหวัดตากเพื่อขอทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลงทุนโดยตรงของไทยในประเทศพม่า
ปธ.หอฯตากประกาศเดินหน้า 6 โครงการใหญ่-ดันเขตเศรษฐกิจแม่สอดต่อ
หอการค้าจังหวัดตาก จัดแถลงข่าว การเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดตาก
หอการค้าจังหวัดตาก จัดประชุมเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดตาก วาระปีบริหาร 2554-2555
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดตาก เปิดการอบรม ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร
เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร
ภาพกิจกรรมเสวนา ลู่ทางและโอกาสการเปิดตลาดสินค้าในประเทศพม่า สำหรับผู้ประกอบการใหม่ วันที่ 30 เม.ย. 2554 ณ.หอการค้าจังหวัดตาก
ขอเชิญ ผู้ประกอบการ ที่สนใจการเปิดตลาดสินค้าในพม่า รับฟังการเสวนา
ความเป็นมาของมูลนิธิ สายใจไทย
ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-พม่า แรลลี่สุดประจิมที่ริมเมย ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554
เขตศก.พิเศษชายแดนแม่สอดคืบกว่า80%
คุณบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดตากให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศพม่าและอินเดีย
ตาก ใช้โมเดล ม.พะเยา จัดตั้ง ม.ตากสิน
เชิญร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม Young Entrepreneur
คนพม่าแห่เข้าแม่สอด-ซื้อของตุนก่อนราคาขึ้น
เชิญสมาชิกหอการค้าจังหวัดตากร่วมโครงการประกวดรางวัล ‘เถ้าแก่ติดดาว’ ครั้งที่2
เชิญเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)
เชิญร่วมงาน BOI FAIR 2011 THAILAND โลกสดใสไทยยั่งยืน 10-25 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
พาณิชย์ ร่วมคลัง เอสเอ็มอีแบงค์ เตรียมปล่อยสินเชื่อธุรกิจโลจิสติกส์ 3,000 ล้าน
สนข.ชงครม.ผุดรถไฟฟ้าอีก7สาย วงเงินลงทุนทะลุ3.3แสนล. มั่นใจ10ปีเสร็จ
ภาพผู้แทนบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด มอบของอวยพรปีใหม่แก่หอการค้าจังหวัดตาก
ภาพหอการค้าจังหวัดตากเข้าอวยพรปีใหม่ 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก
เชิญร่วมการประชุมวิชาการ 3 ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
สรุปผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 28
สายการบินแฮปปี้แอร์เตรียมเปิดบินเส้นทาง กรุงเทพ-แม่สอด
ภาพการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่28 ที่จังหวัดขอนแก่น
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่28 ที่จังหวัดขอนแก่น
ครม.เศรษฐกิจไฟเขียวคลังกู้ 4.3 หมื่น ล.ลงทุนพัฒนาโครงสร้างรถไฟไทย
ส่งออกไทยปีนี้มีลุ้นขยายตัวสูงถึง 25% หลายประเทศอัดฉีดเงินเข้าระบบ ศก.
เชิญร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 วันที่ 26-28 พ.ย. 53 ณ จังหวัดขอนแก่น
ชงไทย-พม่าเปิดด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ถึงเที่ยงคืน ดึงนักท่องเที่ยว-หลังพม่าเลือกตั้งเสร็จ
ประมวลภาพ ผู้อพยพลี้ภัยชาวพม่า ณ กองร้อย ตชด.ที่346
หนีตายนับหมื่น เข้มแม่สอด-กาญจ์ ยิงRPG-M79ถล่ม!
เปิดหีบเลือกตั้ง พม่า พรรคทหารหนุนชนะง่าย
หอการค้าจังหวัดตาก ต้อนรับคณะ คาราวาน สานฝัน เชื่อมสัมพันธ์ 4 แผ่นดิน
รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตากร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน
ทหารพม่าเสริมกำลังชายแดน ป้องกันป่วนเลือกตั้งพม่า
ครม.อนุมัติหลักการการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
พาณิชย์ เผย ก.ย.ส่งออกโต 21.2% มูลค่า 18,062 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ไทยมีการส่งออก
F16 ทัพอากาศตกหุบเขาตาก พบผู้เสียชีวิต 1 ราย
นายกฯเยือนพม่าทำค้าแม่สอดกระเตื้อง
นายกฯ เผยพม่าเห็นพ้องร่วมมือไทยแก้ปัญหา แรงงาน ยาเสพติด
แรงงานพม่า ถูกเลิกจ้างนับพัน กลับประเทศไม่ได้
รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ให้สัมภาษณ์มูลนิธิ MAP
เมืองแม่สอดระดมทุกภาคส่วนร่วมปั้นพิพิธภัณฑ์ “100 ปีนครแม่สอด”
ผวจ.ตาก พร้อมนำยกร่างกฎหมายท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดทำประชาพิจารณ์
ฉก.ร4 เผยไม่พบนักรบแดงฝึกอาวุธในพื้นที่ชายแดน
ชาวแม่สอดแห่นำบัตรปชช.ไปตรวจสุขภาพ
แม่สอดเดินหน้ายกฐานะ อปท.รูปแบบพิเศษ
ประธานหอการค้าจังหวัดตากร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานต่างฯ
หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานหอการค้าจังหวัดตากและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดรวมถึงปัญหาเรื่องการที่พม่าปิดด่านสะพานมิตรภาพไทยพม่า แก่ส่วนปฎิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะส
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตากบรรยายในการฝึกอบรม หลักสูตร มุ่งสู่ AEC การพัฒนาและเตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
การสัมมนาร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
บรรยาย เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดให้กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.นเรศวร
2 ก.ย. 2553 ต้อนรับสื่อมวลชนต่างประเทศ
ทน.แม่สอดทีมอดีตนายกหลุด3
ทีดีอาร์ไอขนข้อมูลตบหน้ากทช. ชงรัฐปลดล็อกหุ้นต่างชาติ49%
เผยชื่อ 3 จังหวัดใหม่ ยังไม่ผ่านเกณฑ์
บึงกาฬเตรียมฉลองใหญ่ยกฐานะเป็นจังหวัดที่ 77
ครม.ไฟเขียวยืดแวต 7% อีก 2 ปี คลังห่วง ศก.เปราะบาง-ผู้บริโภคแบกภาระ
คลังกระตุกกฤษฎีกา เร่งคลอด กม.ภาษีที่ดิน ห่วงถูกดองนานกว่า 3 เดือน
“มาร์ค” สั่ง ก.พาณิชย์ เร่งแก้ปัญหาสินค้าแพง เอาเปรียบผู้บริโภค
รมว.อุตฯ ฟุ้งยอดตั้ง รง.ใหม่สุดคึก เผย 7 เดือนแรกพุ่ง 68% แตะแสน ล.
20 กรกฏาคม 2553 แถลงข่าว การจัดงาน "มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมแฟร์ 2010 "
นายอภิสิทธ์ ชลสาคร รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมประชุมกับคณะผู้ตรวจการกระทรวงการคลัง
การบรรยายเรื่องการปรับตัวเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
อียู ทบทวนข้อยกเว้นในระเบียบ RoHS
พณ. “โชว์” เครื่องจักรกลไทย “หวัง” ลดนำเข้า
นายด่านฯรับ น้ำตาลทรายเถื่อนทะลักเข้าพม่าสั่งจัดทีมตรวจเข้ม 19 ท่าข้ามริมเมย
ฉก.ร.4 กำชับ จนท.ตรวจเข้มชายแดนแม่สอด-พบเซียนบอลขนยาบ้าขายไทย
ดัน ครม.เปิดพื้นที่แม่สอด 6 พันไร่ ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษรับสะพาน 2-EWEC
29 เม.ย. 53 เส้นทางเศรษฐกิจ สายใหม่ แม่สอด ย่างกุ้ง
ดันครม.เปิดพื้นที่แม่สอด6พันไร่
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การทบทวนแผนกลยุทธ ยุทธศาสตร์” กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดตาก ณ หอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด
หอการค้าจังหวัดตากต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
คณะผู้ประกอบการอัญมณี จ.จันทบุรี เดินทางเยี่ยมชมตลาดพลอยแม่สอด
หอการค้าจังหวัดพิจิตรมาศึกษาดูงานการค้าชายแดน ณ หอการค้าจังหวัดตาก
“อลงกรณ์” นัดวางจุดสะพานไทย-พม่า 24 ก.พ.
ผวจ.ตากปล่อยขบวนจักรยานมิตรไทย-พม่าหวังเชื่อมท่องเที่ยว
แสดงความยินดีหอการค้าจังหวัดตาก ได้รับรางวัลโครงการเพิ่มสมาชิก
ยกฐานะนครแม่สอดดึงดูดนักลงทุนเพิ่ม30%
ยกฐานะเทศบาลเมืองแม่สอดเป็นเทศบาลนคร
ททท. จับมือหอการค้าจังหวัดตาก เปิดประตูสู่ฝันอันดามัน - อินโดจีน
ขีดวงตั้งเขต ศก.ใหม่ สร้างสะพานไทย-พม่า 2 นัดชงผ่าน รมช.พาณิชย์สัปดาห์นี้
พม่าให้ของขวัญ ขรก.ปรับเงินเดือนมกราคมเป็นต้นไป
อินเดียพัฒนาทางหลวงเชื่อมพม่าออกทะเลเบงกอล
หอฯตาก จัด 2 กิจกรรมใหญ่ เชื่อมสัมพันธ์การท่องเที่ยว-มิตรภาพ ประเทศกลุ่มอินโดจีน
หอการค้าจังหวัดตาก เชื่อมั่น AFTA หนุนค้าไทย-พม่า
พม่าสั่งนำเข้ารถยนต์-จยย.ตรึมยอดส่งออกผ่านแม่สอดพุ่ง
รัฐ-เอกชนตากเรียงแถวโชว์ผลงานดันค้าแม่สอด-เมียวดีโตสุด 27%
หอการค้าจังหวัดตากรับรางวัล “หอการค้ามาตรฐาน 2 ปี ซ้อน
หอการค้าจังหวัดตากจับมือหอการค้าจังหวัดเมียวดีร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 article
อาหารทะเลจากอันดามันทะลักเข้าแม่สอด ยอดนำเข้ารั้งอันดับหนึ่ง-ซื้อขายคึกคัก
ประธานหอการค้าจังหวัดตากร่วมเดินทางศึกษาเส้นทางการค้าการลงทุน
บ.ร่วมทุนรุกแจงแผนขุดน้ำมันแม่สอด - ยันลงฐานขุดแท่นแรกเดือนหน้า
ทางหลวงเดินหน้าปั้นถนน 4 เลนตาก-แม่สอด รับGate Wayเชื่อมอันดามันทะลุยุโรป
ติวเข้มผู้ผลิตสิ่งทอตาก หนุนสร้างแม่สอดเป็นเมืองแฟชั่น
ผู้ว่าฯตากย้ำต้องเร่งพัฒนาชายแดนตาก - รับการค้าไทย-พม่าโตไม่หยุด
หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2
กรอ.ตากไฟเขียวหาที่สร้างคลังสินค้ารับสะพานไทย-พม่า 2-EWEC
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดงานหอการค้าพิจิตรแฟร์ ครั้งที่3
รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมงาน Northern Eco and Adventure Mairt จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 27 ที่จังหวัดเชียงใหม่
ยินดีตอนรับผู้ว่าคนใหม่
หอฯไทยจัดสัมมนาผู้บริหาร ที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว
พาณิชย์และหอฯระนอง เชื่อมความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน
ไทย-พม่าจัดแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์-การค้าชายแดนแม่สอด
พาณิชย์และหอฯแม่ฮ่องสอน เยือนแม่สอด
นักวิจัยให้ความสำคัญหอฯตาก
ทอดผ้าป่าต้นปาล์ม ถวายองค์ราชินี article
ปลัดพาณิชย์ เยี่ยมย่านการค้าแม่สอด
ผู้ว่าฯ ตากสั่งเร่งสำรวจจุดสร้างสะพานไทย-พม่า 2 - คลังสินค้าชายแดนแม่สอดก่อนเสนอ ครม.
พาณิชย์ เชื่อมสัมพันธ์เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไทย-พม่า
"อลงกรณ์" ผลักดันแม่สอดสู่โลจิสติกส์
ด่านแม่สอดตรวจเข้มป้องกันการลอบนำเข้าไข่ไก่ปลอม
งานเสวนา ป.ป.ช.ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 7 จังหวัดภาคเหนือ article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
พาณิชย์จังหวัดตาก จัดประชุมพิจารณากำหนดกลยุทธ์ "อัญมณีและเครื่องประดับ"
“ITD-หอฯตาก”จับมือติวเข้มทุนท้องถิ่น/รับเส้นทางค้า 6 ชาติ
ศุลกากรแม่สอด เผยตัวเลขยอดค้าขายชายแดนพุ่ง 28 -30%
หอการค้าฯ ชี้การแพร่ระบาดหวัด 2009 กระทบการท่องเที่ยว
หอฯ ตากเปิดห้องติวเข้มค้าไทย-เพื่อนบ้าน หวังทุนท้องถิ่นต่อยอดรับ EWEC
ภาพบรรยากาศ การสัมมนาเรื่อง "ทิศทางการค้าอัญมณีจังหวัดตาก"
ศาลยกฟ้อง จิตร รองสนช.ไม่ผิดหมิ่นโลตัส
รมว.แรงงานไทยเตรียมหารือ รมช.พม่า พิสูจน์สัญชาติก่อนนำเข้ามาทำงานในไทย
เมืองชายแดนจีนเริ่มใช้หยวนเพื่อการค้ากับต่างชาติ
ภาพบรรยากาศท่านอภิรักษ์ เดินทางไปเยี่ยมชมประเทศพม่า
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก
ค้าชายแดนไทย-พม่าสร้างนิวไฮ ด่านระนอง-แม่สอด-แม่สายโตถ้วนหน้า ไข้หวัด2009-การเมืองไม่ระคายบรรยากาศ
ภาพบรรยากาศงานพิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก(แม่สอด)และพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปี 2552-2553
ประธานคนใหม่ article
พีบีแอร์เตรียมเปิดบินกรุงเทพฯ-แม่สอด วางแผนทำ MOU ร่วม 4 องค์กรเริ่มมิ.ย.
"พีบี.แอร์" เล็งบินแม่สอด-กรุงเทพฯ กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า
“แพนด้า” ฮิตถึงตลาดริมเมย ลูกค้าแห่ซื้อตุ๊กตาหมีน้อย
ผู้ว่าการเขตปกครองตนเอง ไท จิ่งพอ เต๋อหง ท่านเมิ้ง ปี้ กวงและคณะมาเยี่ยมเยือน หอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด article
พิธีลงนามสถาปนาบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดตากกับเขตปกครองตนเอง ไท จิ่งพอ เต๋อหง
ข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เดือน ก.พ. 52
รัฐ-เอกชน จัดงานสีสันอัญมณีแม่สอดกระตุ้นศก.
เปิดยุทธศาสตร์ปั้น“แม่สอด” - ดัน 6 โครงการค่าหลายพันล้านดัน
พม่าอวดอัญมณีสีเลือด 2 หมื่นกะรัต..ที่สุดในโลก!!
เชิญอบรมหลักสูตร:การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และการทำงานเป็นทีม”
"เมียวดี"เขตเศรษฐกิจพิเศษ วันนี้-อนาคต"ไทย-พม่า"
สัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่26
เชิญร่วมอบรมโครงการผู้ประกอบการใหม่ NEC ฟรีรับจำนวนจำกัด
จุดยืนของหอการค้าในงานสัมนานหอฯ ครั้งที่ 26 ที่ จ.สงขลา article
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย
เชิญประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง"แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นบนเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก(East-West Economic Corridor:EWEC)"
เชิญร่วมสัมมนา ! ฟรี เรื่อง 'เมื่อจีนก้าวสู่ผู้นำเศรษฐกิจโลก:อนาคตธุรกิจไทย-จีนจะเป็นอย่างไร'
คนไทย อันตราย สินค้าเสี่ยงภัยเกลื่อนเมือง
ค้าชายแดนแม่สอดอ่วมยอดรูด การค้าลดลงแล้วกว่า 40% แถมเจอพม่าเข้มงวดอีกต่างหาก
เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ”
เชิญร่วมศึกษาดูงานและเดินทางท่องเที่ยว ทัวร์หาดใหญ่ – คาเมร่อน – ปีนัง
หอการค้าจังหวัดตากตอนรับทีม สำรวจแหล่งท่องเที่ยวสายใหม่ 3 ลำน้ำแห่งชีวิตเสรีภาพ และพอเดินทางท่องที่ยวเมียวดี ประเทศพม่า
วันที่ 25 ก.ย. 51 หอการค้าจังหวัดตากแถลงข่าวการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวสายใหม่ 3 ลำน้ำแห่งชีวิตเสรีภาพ
วันที่ 18 ก.ย. 51ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตากศึกษาดูงาน บ.ผาแดง และชมโรงงาน แม่สอดพลังงานสะอาด
เชิญร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ "การบริหารการเงินสำหรับ SME "
ประธานหอการค้าจังหวัดตากและเลขาธิการหอการค้า เป็นวิทยากรให้ความรู้กกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
คลัง จี้ EXIM BANK ปล่อยกู้ SMEs แสนล้าน
เชิญร่วมฟัง บรรยายพิเศษธุรกิจภิวัฒน์ทันกระแสโลก 13-14 ก.ย. 51
หอการค้าฯ แจง ประเทศชาติถึงขั้นล่มสลายหากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อต่อไป
นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาแหล่งหินน้ำมัน อ.แม่สอด 3 ก.ย. 51
ประธานหอการค้า ร่วมเสวนา มือที่มองไม่เห็นกับโอกาสที่มอบให้ โดยกลุ่มสื่อสร้างสรค์ ปปส. ภาค 6 วันที่ 30 สิงหาคม 2551
หอการค้าจังหวัดตากร่วมสัมมนา "กลยุทธ์การพัฒนาระบบโลจีสติกส์ภายใต้กรอบ East - West Economic Corridor ในทศวรรษหน้า " 29- 30 ส.ค. 51
รัฐ/เอกชนชายแดนไทยเสนอเปิดด่านเพิ่ม ดันขนส่งEast-West Economic Corridor
ข่าวด้านพลังงาน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551
โปรแกรมคาราวานรถยนต์ 3 ประเทศ ไทย - ลาว - จีน ( 9 วัน )
หอการค้าจังหวัดตากและสนง.พาณิชย์จังหวัดตาก ประชุมร่วมภาครัฐ เอกชนไทย-พม่า "สานสัมพันธ์การค้าชายแดนไทยพม่า"
เชิญร่วมสัมมนาผู้ทำบัญชี (CPD) หลักสูตร งบการเงินใหม่ปี 2551 ภายใต้หลักเกณฑ์มาตราฐานบัญชีฉบับที่ 35
ข่าวด้านพลังงาน ประจำวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551
21-22 ส.ค.นี้ เชิญร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง “บทบาทภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชายแดน กับการเป็น AEC
ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้าจังหวัดตากประจำเดือน สิงหาคม2551
ค้าชายแดนระนอง-ตากระทึก พม่าเสียว8888เคอร์ฟิวเกาะสอง
“เมียบุช” เยือนค่ายผู้ลี้ภัยก่นผู้นำพม่าถึงชายแดน
คสศ.-10 หอฯเหนือนัดเปิดโต๊ะปลายปี ชำแหละยุทธศาสตร์ใหญ่รับ ECF
ข่าวด้านพลังงาน ประจำวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2551
วารสารข่าว คสศ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม
แบรนด์ไทยแข่งได้...อย่างไร
ส่งข่าวด้านพลังงาน ประจำวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 ครับ
10 หอฯเหนือเดินหน้าปลดแอก “โมเดิร์นเทรด” จี้รัฐป้องคนไทย-เตรียมประท้วงผ่านทูตอังกฤษ
หอฯสงขลาเผยนายทุนพร้อมทุ่ม 2,000 ล้าน ผุด “เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์”กู้วิกฤต
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหอการค้าไทย ประจำเดือน กรกฏาคม 2551
หอฯสองแควส่งเทียบเชิญ 6 โลว์คอสต์ บินพิษณุโลก-หนุนคมนาคมเหนือล่าง
ASEAN BUSINESS AWARD 2008
แม่ฮ่องสอนงัดกลยุทธ์สู้น้ำมันแพง ทำบัตรส่วนลดจูงใจนักท่องเที่ยว
จับตาเวียดนามฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้าจังหวัดตากประจำเดือน มิถุนายน 2551
แฉข้อมูลจริงรัฐลอยแพคนไทย สั่งรีดภาษี! ปิดช่องคืนทุกประตู
เอกชนตากผนึกอปท.ชงรัฐบาล แจ้งเกิดเขตศก.พิเศษชายแดน
พม่าอัตคัดปันส่วนข้าวคนละ5กก.
7 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ปีที่ 16
เปิดแล้ว สายการบิน แอร์ฟินิกซ์ แม่สอด- กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ - แม่สอด 16 พ.ค. นี้
เชิญร่วมเดินทาง เยือน สปป.ลาว สิบสองปันนาและคุณหมิง ตามเส้นทาง R3E
เจรจา7แขวงลาวปั้นแผนลงทุนR3a
เปิดเที่ยวล่องแก่งลำห้วยแม่ละเมา
ทำข้อตกลงไทย-ลาวเขตศก.พิเศษบ่อแก้ว
หอการค้าตากชงงบฯ400ล้านเชื่อมถนนตาก-แม่ฮ่องสอน ชูอันซีนท่องเที่ยว
พาณิชย์หนุนSMEsไทยบุกตลาดจีน เอกชนจี้รัฐออกแรงเพิ่มรับถนนจีน-ไทย
นัดประชาพิจารณ์สะพานข้ามโขง 4 วันนี้ เปิดลายแทงพัฒนาชายแดนไทยรับ R3a