ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


บทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมกับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

การเกิดมหาอุทกภัยหรือน้ำท่วมใหญ่ในขณะนี้ สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแก่ชีวิตและทรัพย์สินของคน ไทยกว่าล้านคนในขณะนี้ ได้ทำให้ทุกฝ่ายเริ่มหันมาตระหนักถึงการรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจเกิด ขึ้นได้อีกในอนาคต

          อาจกล่าวได้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้บริหารประเทศชุดใดที่ให้ความสำคัญหรือ สนใจอย่างแท้จริงในการป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศ หรือการแจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างทันท่วงที
          มีผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติบางท่านกล่าวว่า หากประเทศไทยยังขาดความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติในทุก ด้าน อย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภัยพิบัติในลักษณะเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2563
          อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้ให้ข้อคิดว่า สาเหตุที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นทุกปีมาจาก 4 สาเหตุที่ล้วนเป็นความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่
          1.การลดลงของพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ดูดซับน้ำฝนตามธรรมชาติเนื่องจากป่าต้นน้ำได้กลายเป็นแหล่ง ที่ทำกินของนายทุนผ่านเกษตรกรที่บุกรุกเข้าไปทำเกษตรในเขตต้นน้ำ
          2.ไม่มีทางไหลของน้ำที่เพียงพอแต่ละพื้นที่ต่างทำคันกั้นน้ำในจังหวัดของตนเองเพื่อผลักน้ำไปจังหวัดอื่น
          3.การวางผังเมืองไม่ให้ความสำคัญกับทางน้ำไหล แต่ให้ความสำคัญกับตัวถนน หมู่บ้าน และโรงงานมากกว่า
          เรื่องสุดท้าย แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ต่างคนต่างทำเขื่อนกั้นน้ำตามอำนาจทางการเมืองและ ทางเศรษฐกิจที่ตนเองมี เพื่อผลักทิศทางน้ำไม่ให้เข้าจังหวัดตนเอง ซึ่งที่ถูกต้องควรใช้ทฤษฎีเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข โดยน้ำอาจท่วมทุกพื้นที่ แต่ในปริมาณที่ไม่มาก และระบายน้ำได้เร็ว
          ชูสิทธิ์ อภิรัมณีกุล ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย หรือเอดีพีซี เห็นว่าน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้มาจากความผิดพลาดในการประเมินน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการเปลี่ยนแบบจำลองใหม่ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง ระยะสั้นต้องเร่งเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำให้ได้มากขึ้น ระยะกลางมีแหล่งพักน้ำเพิ่มขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ำขนาดกลางหรือแก้มลิง
          วีระ วงศ์แสงนาค อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน เห็นว่า ที่ผ่านมาภาครัฐไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทบทวนศักยภาพในการประเมินความลึก ความจุของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ ทำให้การคำนวณปริมาณความจุน้ำของเขื่อนที่ใช้งานผิดไปจากความเป็นจริง นอกจากนี้ยังต้องมีการทบทวนศักยภาพในการรับน้ำของลำน้ำทุกสายใหม่ทั้งหมด เพื่อให้รู้สภาพที่แท้จริง แล้วค่อยจัดทำปริมาณน้ำท่วมสูงสุดที่รับได้ (Max Flood)การสร้างคันกั้นน้ำต้องมีความห่างจากตลิ่ง เว้นพื้นที่ริมตลิ่งไว้เป็นที่สำหรับน้ำล้น และควรมีการพัฒนาดูแลจุดพักน้ำหรือแก้มลิงให้มีศักยภาพที่มากขึ้นเนื่องจาก เป็นพื้นที่ช่วยชะลอน้ำ
          จากข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติข้างต้นทำให้เห็นได้ว่ารัฐบาลไทย ทั้งที่ผ่านมาและปัจจุบันไม่มีความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นได้
          อาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลไทยขาดการวางแผนที่จะป้องกันปัญหาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือไม่มีการ
          ปล่อยน้ำหรือพร่องน้ำในปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำที่มากถึง 8 หน่วยงานกระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆ แต่อยู่ในสภาพที่ต่างฝ่ายต่างคิด ต่างฝ่ายต่างทำขาดการวางแผนงานร่วมกัน
          การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในช่วงแรกไม่มีการบูรณาการอย่างแท้จริง เห็นได้จากผู้มีอำนาจหรือผู้มีตำแหน่งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไม่เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน และไม่เป็นระบบ มีคณะกรรมการหลายฝ่าย จนไม่ทราบว่าใครเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ อีกทั้งไม่มีการสรุปข้อมูลที่ชัดเจนว่าน้ำจะมาเมื่อใด
          ระดับน้ำสูงต่ำอย่างไร ประชาชน นักลงทุน ผู้ประกอบการไม่อาจทราบสถานการณ์ที่แท้จริง จึงไม่สามารถเตรียมตัวได้ทัน เช่น การให้ข้อมูลว่าเขตอุตสาหกรรมบางพื้นที่จะไม่ถูกน้ำท่วมแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ สามารถป้องกันได้ ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเสียหาย ถ้า
          หน่วยงานของรัฐได้บอกหรือได้แจ้งข้อมูลที่แท้จริงก็อาจจะทำให้ผู้ประกอบการ สามารถเตรียมตัวขนย้ายทรัพย์สินหรือเครื่องจักรได้ทัน และอาจจะไม่ได้รับความเสียหายมากดังที่ปรากฏตามสื่อมวลชนก็เป็นได้
          อาจกล่าวได้ว่าความสูญเสียจากการเกิดอุทกภัยในประเทศไทยนั้นใกล้เคียง
          กับความสูญเสียจากการเกิดสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกิดความเสียหายต่อชีวิต มีทั้งการบาดเจ็บล้มตาย แต่ความเสียหายจากน้ำท่วมในประเทศไทยครั้งนี้เป็นความเสียหายทางด้าน ทรัพย์สิน
          นอกจากนี้ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นยังสร้างความเสียหายให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างหนัก เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบภัยจมน้ำถึง 7 แห่ง ซึ่งโรงงานส่วนใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมจะเป็นของบริษัทต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่น จนทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นเกิดความไม่มั่นใจอาจย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทย ไปยังประเทศอื่นได้
          นอกจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนต่างชาติดังกล่าวแล้ว ยังมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักธุรกิจคนไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจขนาด กลางและขนาดเล็ก (SME) อีกด้วย อันจะทำให้เจ้าของกิจการคนไทยไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ หากภาครัฐมีการบริหารจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างไม่เป็นระบบดังที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน หากในวันข้างหน้าประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ย่อมจะทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยในสายตาของประเทศสมาชิกไม่ได้รับความน่า เชื่อถืออันมาจากการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรณีนี้ และแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมของไทยในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจกับต่าง ประเทศ หากเกิดปัญหาใดๆขึ้นในอนาคต และรัฐบาลไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีระบบเช่นนี้ได้.
 บทความพิเศษ

เอกชนจ.ตากโอดเขตศก.พิเศษเอื้อต่างชาติ
เอกชนตาก ถามรัฐบาล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประเทศชาติได้อะไร
รอการลงทุน SEZ แม่สอด
“เงินจ๊าต”ผันผวนทำค้าชายแดนตากสูญพันล้าน
หอการค้าไทยห่วงค่าผันผวนเงินจ๊าด เสนอจี้รัฐบาลเร่งแก้ไข
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยกระดับสนามบินตาก
ธุรกิจเบรกลงทุนSEZตาก รอร่างผังเมืองใหม่คลอด
โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์นำทัพธุรกิจรุ่นใหม่ไทยบุกเมียนมา 20-22 ส.ค.นี้ ขยายช่องทางการค้าและการลงทุน
ทูตไทยแนะสูตรสำเร็จ! ลงทุน 'เมียนมา' ต้องมาคู่ CSR
TTW ร่วมทุนZ Corp ลุยโครงการระบบน้ำประปาที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา ลงนาม ก.ค.นี้
เขต ศก.ชายแดน ปลุกชีพเชื่อมอีอีซี
เมียนมาอนุมัติตั้งเครดิตบูโรแล้ว หนุนSMEs คาดเริ่มดำเนินการได้อีก 1 ปีข้างหน้า
นครย่างกุ้ง โอกาสทองธุรกิจอาหาร
ยอดค้าชายแดน 5 เดือน มูลค่า 4.63 แสนล้าน พุ่ง 4.18% แต่ส่งออกติดลบ 2.62% พาณิชย์มั่นใจ ทั้งปีโต 15%
บทวิเคราะห์อาเซียน เกมค้าปลีกสมัยใหม่ในเมียนมา
5 มิ.ย. 2561 เมียนมาปรับกลยุทธ์อาแขนรับนักลงทุน
ญี่ปุ่นเบนเข็มรุกแม่สอด เร่งรถไฟแนวE-W เชื่อมบ้านไผ่-นครพนม
สรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand Tourism Year 2018”
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง”ประชารัฐร่วมใจ ด้วยมหาดไทย 4.0 โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง ‘Digital Technology เพื่อการค้าและการลงทุน’ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
19 พ.ย. 60สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง SMEs กับการนำไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มอญเปิดเมือง..ดึงทุนทัวร์ไทยบูมท่องเที่ยวเมาะละแหม่ง-ตำนานรัก“เจ้าน้อยศุขเกษม-มะเมี๊ยะ”
เปิดผัง 'MRG-MMID' โอกาสทองลงทุนมัณฑะเลย์
ปั้นศูนย์ค้าปลีก
นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ชาวพม่า ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ. เมืองผาอัน
โครงการ คาราวาน 3 แม่ แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เอกชนบุกสระแก้ว-แม่สอด แห่ตั้งบริษัท-BOIให้สิทธิ์ชนเพดาน
ISMEDหอบ 28 เถ้าแก่ชายแดนลุยโรดโชว์พม่า/ทำตลาดรัฐกะเหรี่ยง-มอญ
ตั้งองค์กรลุยเขตศก. ยกกฎหมายยุบ‘กนอ.’/บิ๊กตู่ลั่น!แม่สอดต้องเกิด
เดินหน้าเต็มสูบ สะพานเมย2 ดันที่พุ่ง10เท่า –ค้าชายแดนแสนล้าน article
ประยุทธ์'เยือนพม่า ถกร่วมมือศก.-เดินหน้าทวาย
"บิ๊กตู่"ยกเครื่องเขตศก.พิเศษแม่สอด ผุดถนน4เลน-สะพานเชื่อมพม่า-จีน-ลาว-เวียดนาม
รวมภาพวีดีโอ กิจกรรมหอการค้าจังหวัดตาก ที่ผ่านมา
สัมภาษณ์พิเศษ / นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด หนึ่งในยุทธศาสตร์ชิงความได้เปรียบรับเออีซี
ภาคเหนือ-พ่อค้าชายแดนเหนือครวญ หลังรัฐบาลพม่าเดินหน้ายกระดับการค้าชายแดนสู่สากล
การเข้าถึงตลาดพม่าของสินค้าเวียดนาม
เร่งผุดสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2เพิ่มมูลค่าการค้าแม่สอดเท่าตัว
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
ปลุกพ่อค้าชายแดนเหนือ รักษาฐานตลาดพม่ารับ"เออีซี"
สัมภาษณ์พิเศษ / ประธานหอการค้าจังหวัดตาก จี้รัฐยกระดับโลจิสติกส์แม่สอดรับอาเซียน
เมื่อแชมป์เก่า มุ่งมั่นขอทวงตำแหน่งคืน
ต่างชาติลุ้นการปฏิรูปในพม่า กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ถูกดึงล่าช้า
ท่าเรือเชียงแสน 2 รับกองเรือสินค้า จีน ลาว พม่า
สร้างประเทศไทยให้เป็น 'HUBของAEC'
ระเบียงหรือทางผ่าน...?
“บางจาก” ไมเนอร์เชนจ์ ถอด “ม่อฮ่อม” ใส่ “สูท”
AEC Model ในแบบกสิกรไทย
มองทะลุมิติ AEC Financial
เทสโก้ โลตัส สยายปีกชายแดน รุกตั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต "แม่สอด
ตากเร่งตั้งเขต ศก.พิเศษแม่สอด เพิ่มการค้าชายแดนแสนล้าน
เปิดกำแพงมรกต: “เมี๊ยะ-วดี”
บทสัมภาษณ์ นายวิชัย เข็มทองคำ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก โดย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 20 มีนาคม 2555
จักรยานมิตรภาพ “แม่สอด-เมียวดี” สัมพันธ์ระหว่างรัฐ ที่เริ่มจากท้องถิ่น
“แม่สอด”เมืองคู่แฝด ที่ยังรอวันตกผลึก
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ วิเคราะห์.....พม่าเปลี่ยนไป ชงตั้ง เขตการค้า-การลงทุนร่วม
เตือนพม่าคู่แข่งสำคัญไทย หลังเปิดเสรี AEC
อนาคตประเทศไทย
ความสำคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...ทุกรัฐบาลมองเห็นแต่ไม่ผลักดันจริงจัง
ล้อมกรอบ / จี้รัฐสร้าง "4 เลน-เจาะอุโมงค์" เชื่อม พม่า-แม่สอด รับเออีซี
“พม่า”แนวรบด้านตะวันตกเปลี่ยนแล้ว
“เมงกาลาเซ-ย่างกุ้ง” ลมหายใจค้าไทย-พม่า
แม่สอดโมเดล มิติใหม่ทุนชายแดน
แม่สอด-ย่างกุ้ง Border Trade Route
ท่อสินค้าไทยเข้าพม่าจากเหนือจรดใต้
เมื่อสัญลักษณ์ “ทุนนิยม” เริ่มปรากฏให้เห็นในพม่า
หายนะแห่งศตวรรษที่ 21 ของสหรัฐฯ
เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกหรือต้องเลือก
ความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจบ่อหาน ปากทางเชียงรุ่ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ศก.โลกป่วนคนไทยกระอักเลือด กำลังซื้อหดยาว! “รถยนต์-บ้านหลังแรก” เสี่ยงถูกยึด
ประธานหอการค้าตากแนะต่อยอดแม่สอดโมเดล
ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งานใหญ่ที่ไม่ต้องรอรัฐบาล
Retail landscape change: โอกาสค้าปลีกไทยในบริบทใหม่
R9 เส้นทางขนส่งผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน: โอกาสและความท้าทาย
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ แนะรัฐหนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
การเมืองในอุดมคติ กับสังคมไทยที่เป็นจริง
การบริหารรัฐจัดการธุรกิจ:ก้าวรุกในโลกาภิวัตน์ด้วยกลยุทธ์ปั่นราคา
การพัฒนาท่าเรือทวายและท่าเรือปากบารา
จาก "ทำเงิน" สู่ "ปันเงิน" เส้นทาง "บิลล์ เกตส์" คนรวยช่วยโลก
การเมืองกับคณิตศาสตร์: ทฤษฎีแห่งความเป็นไปไม่ได้
เมื่อ บิ๊กซี ฮุบ คาร์ฟูร์โชห่วยไทย จะอยู่อย่างไร?
จับตาศึกเลือกตั้งพม่า 7 พ.ย. แผนการขั้นที่ 5 สู่ประชาธิปไตยเต็มขั้น?
“แม่สอด” กำลังเปลี่ยนแปลง
ความตื่นตัวของนักธุรกิจท้องถิ่น
นอภ.แม่สอด เตรียม สร้างหอ'นาฬิกายักษ์'
จุดเปลี่ยน…ธุรกิจไทย วิกฤตและโอกาสอยู่ตรงไหน
ทุ่ม800ล.ตัดถนนกอกาเรก-แม่สอด-ดานัง
ผู้ว่าฯเร่งฟื้น”กรอ.ตาก”ขับเคลื่อนเขตศก.- นครแม่สอด
แขวงการทางฯเร่งวางแนวถนนใหม่ รับสะพานไทย-พม่า/ปั้นเขตเศรษฐกิจชายแดนตาก
ครม.ไฟเขียวสร้างสะพานไทย-พม่า 2/เชื่อมแม่สอด-เมียวดีใหม่
สะพานแห่งที่ 2 ความหวังของชาวแม่สอด
รัฐบาลโชว์ปาฐกถา"มาร์ค" ที่ม.โคลัมเบีย สหรัฐ "สังคมประชาธิปไตยโฉมใหม่" ประชาชนต้องมาก่อน article
เปิดเสรี'อินเดีย-บิมสเทค' ติดปีกธุรกิจไทยเจาะตลาดเอเชียใต้
ฉีกหน้ากากเทสโก้โลตัส ฟ้องเรียกพันล้านใช้สิทธิทางศาลไม่สุจริต ภาคต่อเปิดหน้ากาก ตอน 2 (จบ)
เปิดหน้ากากเทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วย (1)
ตั้งธงส่งออกอัญมณี 600,000 ล.
หอฯ ตากเปิดห้องติวเข้มค้าไทย-เพื่อนบ้าน หวังทุนท้องถิ่นต่อยอดรับ EWEC
ตารางบินสายการบินพีบีแอร์
"บิ๊กเหวียง"นั่งนายกสมาคมวัฒนธรรม-ศก.ไทย-พม่าคนใหม่ ย้ำไม่ยุ่งการเมือง เร่งหนุนค้า-ลงทุน2ปท.
ประธานหอฯตาก มั่นใจแม่สอดเกตเวย์เชื่อมภูมิภาค article
เมืองคอนผุดวิธีแก้มังคุดราคาดิ่ง
เอกชนตากบูมตลาดอัญมณีสู่เวิลด์คลาส
หนุนใช้ "หยวน" เป็นเงินสกุลหลักค้าขาย หอการค้าฯ ยันทำได้
"อภิสิทธิ์"หารือ"หู จิ่น เทา" ระบุจะส่งเสริมความร่วมมือการลงทุน การค้าในระดับภูมิภาค และแก้วิกฤติเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีนำทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจและภาคเอกชนไทยบุกตลาดจีน
กำหนดการ พิธีสถาปนากรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด)
“ส.ส.ตาก”เล็งปั้นสนามบินแม่สอด 2 เร่งถนนตาก-ชายแดนเป็น 4 เลน article
“กอร์ปศักดิ์” ลุยตรวจโกดังข้าวโพดชายแดนแม่สอดสกัดปัญหาสวมสิทธิ์
เสนอตั้งเขตวัฒนธรรมชนเผ่าตาก นำศิลปะชาวเขาขึ้นเวทีดึงดูดนักท่องเที่ยว article
ดูกันเต็ม ๆ ตา กับ อัญมณี ราคาหลักพัน แต่เรานำมาให้ลุ้นกันเพียง บาทเดียว
เชิญร่วมงาน "สีสัน อัญมณีแม่สอด" ณ ย่านการค้า สยามอัญมณี แม่สอด
สรุปงานจักรยานมิตรภาพไทยพม่า โดยคุณวินัย ทีมอิสระ ใน thaimtb.com article
ประกาศ ปิดรับสมัครจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่ 10
สมัครปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-พม่า ครั้งที่ 10 article
ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ครั้งที่ 10
๘๔ พระกรณียกิจ พระจริยวัตร ขัตติยนารีศรีแผ่นดิน
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
โครงการดอกเบี้ยบ้าน 0% อานิสงส์ของการเลือกตั้ง
ขอเชิญร่วมออกบูท งานมหกรรมสินค้า ไทย-พม่า ธงฟ้า ราคาประหยัด 2009 และการประกวดสาว(เหลือ)น้อย article
มิงกาลาบาเมียวดี : สวัสดีเมียวดี : 你好吗!
งานอัญมณีแม่สอดโชว์โคตรพลอยแดง25,000กะรัตคึกคัก
ปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการจักรยานมิตรภาพไทยพม่า
สมัครแข่งขันจักรยานเสื้อภูเขาชิงถ้วยพระราชทาน "แม่สอด เม้าท์เท่น ไบค์ ครอสคันทรี่"
อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี
ติดปีก พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ แต่ไร้อาวุธฟัน 'โมเดิร์นเทรด'
เจาะกลวิธีหาเงิน 6 พรรคใหญ่ อภิมหาโปรเจกล้านๆ ๆ ฝันที่เป็นจริง!?
Thai Bike Around the World “ทูต 2 ล้อ” กลับสู่อ้อมกอดประเทศไทย
CSR เมื่อธุรกิจคืนกำไรให้กับสังคม
ร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกส่อแท้ง..! ล็อบบี้ สนช.เตะถ่วง-รอรัฐบาลหน้าฉีกทิ้ง
"สนธิ"จี้พรรคการเมืองคุม"ห้างยักษ์"ลั่นปีหน้านำ"กองทัพเทียนแห่งธรรม"สู้อำนาจทุนใหญ่
ชั้นเชิง“เชียงคำ”ต่อกรเทสโก้ แนะระดมสมองทีมทนายสู้คดี
ถอดรหัสหักเหลี่ยมเทสโก้ พลังมวลชนคว่ำช้างสาร
พาณิชย์เผย ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ค้าปลีกแล้ว-เน้นสมาฉันท์ "รายใหญ่-โชห่วย"
แถลงผลการประชุม ครม.ประจำวันที่ 16 ต.ค.2550
คนไทยกระเป๋าฉีก!! อีกแล้ว
เทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วยจนรวยติดอันดับ4ของโลก
บันทึกประวัติศาสตร์- ประท้วงลามพม่า
ตราด... เปิดประตูสู่อินโดจีน เชื่อมถนนหมายเลข 48 กัมพูชา ดึงเม็ดเงินธุรกิจ-ท่องเที่ยวสะพัดหมื่นล้าน
ยกโมเดล"โชวห่วยแพร่"ต้านห้างยักษ์ แนะค้าปลีกรายย่อยทั่วไทยปรับใช้ก่อนตายหมด
สัมภาษณ์ : เปิดร่างพ.ร.บ.ค้าปลีกฉบับสนช. จำกัดรายใหญ่ผลิตสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
เผยผลสำรวจโรงงานอุตฯยังไม่มีปิดกิจการเพิ่ม
ระดมทุนขนส่งไทยรับมือLogisticสี่เหลี่ยมฯ หอฯชร.ดันตั้งสมาคมเพิ่มอำนาจต่อรองสู้จีน
ยุทธศาสตร์ไทย-พม่า ถึงเวลาต้องทบทวน
สามหมอกเปิดบ้านร่องแห้งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าไทย-พม่า
ผู้ว่าฯ-นายกแม่สอดดัน"มหานครแม่สอด" เตรียมจัดเวทีประชาคม 18 ชุมชนนำร่อง
พม่าย่างกุ้งฮึดประท้วงรัฐบาลขังต่อผู้นำหญิง
บทเรียนจากรัฐบาลทหารพม่า
โชวห่วยแฉแผนค้าปลีกทุนนอก-ใช้วิธีสกปรกขวางร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกเข้า ครม.
ค้าปลีกไทยจะอยู่รอดอย่างไร
พม่าจัดค้าชายแดน ส่งออก-นำเข้าใหม่ ใช้ศูนย์ฯเมืองหลวง
10 สัญญาณอันตราย ฟ้องสภาพการเงินส่อเค้าย่ำแย่
ประวัติกำเนิดชาจีน article
Special Day 3 March 2550 article
สมทบทุนสร้างหอการค้าจังหวัดตาก article
เชิญบูชามงคลวัตถุ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น "เมตตาธรรม" จังหวัดตาก 2549 โดย หอการค้าจังหวัดตาก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.