ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ตั้งองค์กรลุยเขตศก. ยกกฎหมายยุบ‘กนอ.’/บิ๊กตู่ลั่น!แม่สอดต้องเกิด

 

 

ตั้งองค์กรลุยเขตศก. ยกกฎหมายยุบ‘กนอ.’/บิ๊กตู่ลั่น!แม่สอดต้องเกิด

 47 5 Google+ 

 

รัฐดันสุดตัวนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ “วิษณุ”สั่งกฤษฎีกายกร่างกฎหมายรองรับโดยตรงเสร็จแล้ว เตรียมยกเลิกพ.ร.บ.กนอ. ปรับบทบาทการนิคมฯใหม่เป็นสำนักงานฯ รองรับงานบอร์ดนโยบายระดับชาติที่นายกฯเป็นประธาน เผยถ้าผ่านการพิจารณาของสนช.พร้อมบังคับใช้ต้นปีหน้า ด้าน “บีโอไอ” เตรียมชงกนพ. กลางก.ย.นี้ ดันกว่า 10 กิจการที่ยกเลิกส่งเสริมไปแล้วกลับมาลงทุนได้ แต่มีเงื่อนไขต้องอยู่ในเขตศก.พิเศษเท่านั้น “บิ๊กตู่” ลั่นปีนี้เขตศก.แม่สอดต้องเกิด

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่72/2557ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มุ่งมั่นผลักดันนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และต่อมาบรรจุเป็นหนึ่งในนโยบายที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมีมาตรการเพื่อผลักดันนโยบายนี้มาเป็นลำดับ พร้อมทั้งมอบหมายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดทำกฎหมายขึ้นมารองรับล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ)ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ……..เสร็จแล้ว

ต่อเรื่องนี้แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ” ถึงร่างกฎหมายดังกล่าวว่า มีประเด็นหลักคือ รัฐบาลต้องการหาเจ้าภาพมาดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชัดเจน เพื่อจะได้ผลักดันให้โครงการลงทุนเกิดขึ้นในพื้นที่ หลังจากที่ปัจจุบันนักลงทุนยังไม่ขานรับการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเท่าที่ควร

เปลี่ยนกนอ.เป็นนิติบุคคล

ในร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ….มาตรา 3 ให้ยกเลิกพ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และพ.ร.บ. ฉบับเพิ่มเติม ปี 2534, 2539, 2550 และให้เปลี่ยนชื่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) มาเป็น “สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ขึ้นตรงกับ “คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่งจะมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานกรรมการ
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยให้โอนอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ทุน งบประมาณ และความรับผิดชอบของกนอ. ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นอกจากนี้ให้โอนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการ กนอ. และพนักงานตามพ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ไปเป็นลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และในระยะเริ่มแรกนี้ให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการ

ส่วนตำแหน่งผู้ว่าการกนอ. จะถูกโอนไปเป็นพนักงานของสำนักงาน โดยให้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิ และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับตามสัญญาจ้างไปพลางก่อน จนกว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงวันที่ 31มีนาคม 2559 นี้

ยกบทบาทเพิ่มก.ม.เป็น8ฉบับ

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า หากร่างพ.ร.บ. นี้ผ่าน จะถือว่าเป็นการยกฐานะหรือยกบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือกนอ.เดิมให้มีกว้างขวางมากขึ้น เมื่อเทียบกับกนอ.ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากตามร่างกฎหมายนี้ ได้รับมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จากเดิมตามพ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีกฎหมายหลัก 3 ฉบับ ก็จะเพิ่มเป็น 8 ฉบับ ประกอบด้วย

กฎหมายเดิม 3 ฉบับที่ยังคงไว้คือ 1.พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2.พ.ร.บ.โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 3. พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน ส่วนกฎหมายใหม่อีก 5 ฉบับประกอบด้วย 1.กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 2.กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร 3.กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 4.กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ และ5.กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ยันไม่กระทบนิคมร่วมดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่กระทบต่อนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการกับกนอ. ที่มีอยู่ทั่วประเทศราว 49 แห่งในปัจจุบัน เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าว “นิคมอุตสาหกรรม”จะเป็นส่วนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เคยใช้ในพ.ร.บ.กนอ. ที่เกี่ยวกับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอกชนร่วมกับกนอ.เดิม จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ตัวนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นของกนอ. จะถูกโอนไปอยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่วนนิคมอุตสาหกรรมเอกชนร่วมดำเนินการ จะเปลี่ยนจากสัญญาร่วมดำเนินการไปเป็นใบอนุญาต

คาดต้นปี59ประกาศใช้

สำหรับขั้นตอนการยกระดับกนอ.มาเป็น”สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ” นั้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งเรื่องมายัง ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการกนอ. พิจารณา เพื่อแจ้งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว (21ส.ค.58) คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า(7-11 ก.ย.นี้) จะได้รับคำยืนยันจากผู้ว่าการกนอ.ไปถึงรองนายกรัฐมนตรี จากนั้นจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรี(ครม.) หากครม.เห็นชอบร่างดังกล่าว ก็จะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) บรรจุเข้าวาระพิจารณารับร่าง หากผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติแล้ว ก็จะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายคาดจะมีผลบังคับใช้อย่างช้าต้นปี 2559 นี้

แนะทำความเข้าใจนักลงทุนก่อน

ต่อเรื่องนี้นายทวิช เตชะนาวากุลกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตทฯ ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการกับกนอ.กล่าวว่า ภาคเอกชนไม่มีอำนาจในการคัดค้าน และไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไร หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เคยใช้ในพ.ร.บ.กนอ. ที่เกี่ยวกับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอกชนร่วมกับกนอ. เพียงแต่เรื่องนี้รัฐบาลต้องออกแรงในการทำความเข้าใจโดยเฉพาะนักนักลงทุนต่างชาติ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะมีผลกระทบเรื่องความเชื่อมั่น ทุนต่างชาติอาจมองว่ารัฐบาลเข้ามาผูกขาดได้ ทั้งที่ความจริงแล้วบทบาทยังเหมือนเดิม เพราะต้องเข้าใจก่อนว่านิคมร่วมดำเนินการนั้น ภาคเอกชนเป็นผู้นำร่อง ทำให้นักลงทุนมั่นใจลงพื้นที่ โดยภาคเอกชนที่พัฒนาที่ดินจะจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในนิคมฯ ขณะที่กนอ.จะเป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานกนอ. เอื้อประโยชน์ด้านใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน

“ถ้าจะให้ดีก่อนประกาศใช้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวออกมา รัฐบาลควรเชิญนิคมร่วมดำเนินการทั่วประเทศ ที่มีผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่ 2-3 พันโรงงานหารือก่อน เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้น”

BOIเพิ่มกิจการลงพื้นที่เขตศก.ฯ

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่รัฐบาลให้มาทบทวนว่า ยังจะมีสิทธิประโยชน์พิเศษอะไรออกมาเพิ่มเติมอีก สำหรับลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ จากเดิมที่บีโอไอให้สิทธิประโยชน์สูงสุดสำหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้ว กับ 13 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 62 ผลิตภัณฑ์ เช่นกลุ่ม อุตสาหกรรมเกษตร ประมง สิ่งทอ อัญมณี เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติกฯลฯ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด โดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพิ่มอีก 5 ปี

ล่าสุดได้พิจารณาเพิ่มกลุ่มอุตสาหกรรม ที่อยู่นอกเหนือจากอุตสาหกรรม 13 กลุ่ม 62 ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้ได้รับส่งเสริมด้วยประมาณ 10 ประเภทกิจการ เพื่อให้คนในท้องถิ่นสามารถลงทุนได้เร็วขึ้น โดยประเภทอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นเป็นกิจการที่ก่อนหน้านี้บีโอไอยกเลิกให้การส่งเสริมไปแล้ว แต่กลับมาขอส่งเสริมได้อีกครั้ง โดยมีเงื่อนไขว่ากิจการนั้นจะต้องตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น โดยให้สิทธิประโยชน์สูงสุดเหมือน13กลุ่มอุตสาหกรรม โดยจะชงเรื่องเข้าพิจารณาใน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ( กนพ.) กลางเดือนกันยายนนี้

อนึ่ง กิจการที่บีโอไอที่บีโอไอเคยให้การส่งเสริมและยกเลิกไปก่อนหน้านี้แล้วเช่น กิจการผลิตขวดพลาสติก ถังพลาสติก กาละมัง อาหารสัตว์ ซึ่งกิจการเหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่ใน 7 หมวดอุตสาหกรรม หรือกว่า160 ประเภทกิจการที่บีโอไอให้การส่งเสริมทั่วไปอยู่ในปัจจุบัน

ลั่นปีนี้เขตศก.แม่สอดต้องเกิด

ด้านนายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์กล่าวภายหลังจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในฐานะประธาน กนพ.ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาเพื่อตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดขึ้นภายในปีนี้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ จังหวัดตากกำหนดให้ 3 อำเภอเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ละมาด อย่างไรก็ดีสิ่งที่ นายกรัฐมนตรีต้องการอันดับแรกคือขอความร่วมมือภาคเอกให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอแม่สอดซึ่งถือว่าเป็นโมเดลของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จะเร่งรัดจังหวัดชายแดนอื่นต่อไป

นอกจากนี้ ยังมอบจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อำนวยความสะดวกเอกชน เช่น การเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่2 การขยายสนามบินแม่สอด การก่อสร้างและขยายเส้นทางต่างๆเพื่อเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน หลังจาก ถนนสายแม่สอด-เมียวดี (กอกาเรก) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ การผ่อนปรนแรงงานซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรรวมทั้งเปิดให้ท้องถิ่นและเอกชนเสนอเพิ่มเติมได้หากติดขัดในการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายและสิทธ์ประโยชน์ที่ต้องการเพิ่มเติม

รองเลขาธิการสภาพัฒน์กล่าวต่อว่า ส่วนผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก และจังหวัดอื่นได้เร่งรัดและให้เน้นพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อเอื้อต่อการลงทุนของเอกชนด้วย ขณะเดียวกันปัญหาการบุกรุกพื้นที่ที่เป็นที่ดินรัฐที่มอบให้กรมธนารักษ์เปิดเช่า ได้ขอร้องให้ประชาชนออกจากพื้นที่และเร่งเยียวยาต่อไป

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดตาก ซึ่งครอบคลุม 3อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ละมาด ซึ่ง กรมรับมอบให้เร่งวางผังเมืองโดยเฉพาะข้อกำหนด แต่เบื้องต้นคาดว่าปลายปีนี้จะใช้ประกาศกระทรวงมหาดไทยบังคับใช้1ปีหลังจากนั้นจะมอบให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติตามกฎหมายควบคุมอาคารรับช่วงต่อไป โดยเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีต้องการเร่งรัดให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดซึ่งจะเป็นตัวอย่างของเขตอื่น

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกำชับนายกเทศมนตรีนครแม่สอดว่าขอให้ช่วยดูแลท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้ขับเคลื่อนต่อไป รวมทั้งสนับสนุนให้นครแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพื่อร่วมกันพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย

‘บิ๊กตู่’ชูธงนำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

• 19 มิถุนายน 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งคสช.ที่72/2557แต่งตั้งคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(กนพ.)ตั้งแต่ก่อนฟอร์มครม.

• 15 กรกฎาคม 2557
ที่ประชุม กนพ. ครั้งที่ 1/2557 เห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพ 5 พื้นที่ชายแดน ระยะที่หนึ่งได้แก่ 1.แม่สอด 2.อรัญประเทศ 3.ตราด 4.มุกดาหาร และ 5. สะเดา (ด่านศุลกากรสะเดาและปาดังเบซาร์) และอนุมัติให้ตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (2) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง และ (3) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร

• 17 พฤศจิกายน 2557
ที่ประชุม กนพ. ครั้งที่ 2/2557 ให้ความเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย รวม 36 ตำบล ใน 10 อำเภอ พื้นที่รวมประมาณ 1.83 ล้านไร่ (2,932 ตร.กม.) ดังนี้
– ตาก : 14 ตำบล 886,875 ไร่ (1,419 ตร.กม.)ในอ.แม่สอด อ.พบพระ และอ.แม่ระมาด
– มุกดาหาร : 11 ตำบล 361,542 ไร่ (578.5 ตร.กม.)ในอ.เมือง อ.หว้านใหญ่ และอ.ดอนตาล
– สงขลา : 4 ตำบล 345,187 ไร่ (552.3 ตร.กม.)ในอ.สะเดา
– สระแก้ว : 4 ตำบล 207,500 ไร่ (332.0 ตร.กม.)ในอ.อรัญประเทศ และอ.วัฒนานคร
– ตราด : 3 ตำบล 31,375 ไร่ (50.2 ตร.กม.) ซึ่งเป็นพื้นที่ อ.คลองใหญ่ทั้งอำเภอ

• 19 มกราคม 2558
ที่ประชุม กนพ. ครั้งที่ 1/2558 เห็นชอบในหลักการแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ปี 2557-2565 รองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก จำนวน 6 พื้นที่(7 ด่าน) ได้แก่ จ.ตาก จ.สระแก้ว จ.ตราด จ.มุกดาหารจ.สงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร์) และ จ.หนองคายและให้ความเห็นชอบแผนระยะเร่งด่วน (ปี 2557-2559)ซึ่งจะขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2558 (งบกลาง) และโครงการที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2559

• 16 มีนาคม 2558
ที่ประชุม กนพ. ครั้งที่ 2/2558 เห็นชอบกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ใน 5 จังหวัด ได้แก่หนองคาย เชียงราย นครพนม นราธิวาส และกาญจนบุรีรวม 54 ตำบล ใน 13 อำเภอ ดังนี้
– หนองคาย 13 ตำบล ใน 2 อำเภอ คือ อ.เมืองและอ.สระใคร
– เชียงราย 21 ตำบล ใน 3 อำเภอ คือ อ.แม่สายอ.เชียงแสน และอ.เชียงของ
– นราธิวาส 5 ตำบล ใน 5 อำเภอ คือ อ.สุไหงโก-ลกอ.ตากใบ อ.แว้ง อ.ยี่งอ และอ.เมือง
– นครพนม 13 ตำบล ใน 2 อำเภอ คือ อ.เมือง และอ.ท่าอุเทน

• 2 กันยายน 2558
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตรวจพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3085 วันที่ 6-9 กันยายน พ.ศ. 2558
บทความพิเศษ

เอกชนจ.ตากโอดเขตศก.พิเศษเอื้อต่างชาติ
เอกชนตาก ถามรัฐบาล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประเทศชาติได้อะไร
รอการลงทุน SEZ แม่สอด
“เงินจ๊าต”ผันผวนทำค้าชายแดนตากสูญพันล้าน
หอการค้าไทยห่วงค่าผันผวนเงินจ๊าด เสนอจี้รัฐบาลเร่งแก้ไข
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยกระดับสนามบินตาก
ธุรกิจเบรกลงทุนSEZตาก รอร่างผังเมืองใหม่คลอด
โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์นำทัพธุรกิจรุ่นใหม่ไทยบุกเมียนมา 20-22 ส.ค.นี้ ขยายช่องทางการค้าและการลงทุน
ทูตไทยแนะสูตรสำเร็จ! ลงทุน 'เมียนมา' ต้องมาคู่ CSR
TTW ร่วมทุนZ Corp ลุยโครงการระบบน้ำประปาที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา ลงนาม ก.ค.นี้
เขต ศก.ชายแดน ปลุกชีพเชื่อมอีอีซี
เมียนมาอนุมัติตั้งเครดิตบูโรแล้ว หนุนSMEs คาดเริ่มดำเนินการได้อีก 1 ปีข้างหน้า
นครย่างกุ้ง โอกาสทองธุรกิจอาหาร
ยอดค้าชายแดน 5 เดือน มูลค่า 4.63 แสนล้าน พุ่ง 4.18% แต่ส่งออกติดลบ 2.62% พาณิชย์มั่นใจ ทั้งปีโต 15%
บทวิเคราะห์อาเซียน เกมค้าปลีกสมัยใหม่ในเมียนมา
5 มิ.ย. 2561 เมียนมาปรับกลยุทธ์อาแขนรับนักลงทุน
ญี่ปุ่นเบนเข็มรุกแม่สอด เร่งรถไฟแนวE-W เชื่อมบ้านไผ่-นครพนม
สรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand Tourism Year 2018”
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง”ประชารัฐร่วมใจ ด้วยมหาดไทย 4.0 โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง ‘Digital Technology เพื่อการค้าและการลงทุน’ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
19 พ.ย. 60สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง SMEs กับการนำไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มอญเปิดเมือง..ดึงทุนทัวร์ไทยบูมท่องเที่ยวเมาะละแหม่ง-ตำนานรัก“เจ้าน้อยศุขเกษม-มะเมี๊ยะ”
เปิดผัง 'MRG-MMID' โอกาสทองลงทุนมัณฑะเลย์
ปั้นศูนย์ค้าปลีก
นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ชาวพม่า ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ. เมืองผาอัน
โครงการ คาราวาน 3 แม่ แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เอกชนบุกสระแก้ว-แม่สอด แห่ตั้งบริษัท-BOIให้สิทธิ์ชนเพดาน
ISMEDหอบ 28 เถ้าแก่ชายแดนลุยโรดโชว์พม่า/ทำตลาดรัฐกะเหรี่ยง-มอญ
เดินหน้าเต็มสูบ สะพานเมย2 ดันที่พุ่ง10เท่า –ค้าชายแดนแสนล้าน article
ประยุทธ์'เยือนพม่า ถกร่วมมือศก.-เดินหน้าทวาย
"บิ๊กตู่"ยกเครื่องเขตศก.พิเศษแม่สอด ผุดถนน4เลน-สะพานเชื่อมพม่า-จีน-ลาว-เวียดนาม
รวมภาพวีดีโอ กิจกรรมหอการค้าจังหวัดตาก ที่ผ่านมา
สัมภาษณ์พิเศษ / นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด หนึ่งในยุทธศาสตร์ชิงความได้เปรียบรับเออีซี
ภาคเหนือ-พ่อค้าชายแดนเหนือครวญ หลังรัฐบาลพม่าเดินหน้ายกระดับการค้าชายแดนสู่สากล
การเข้าถึงตลาดพม่าของสินค้าเวียดนาม
เร่งผุดสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2เพิ่มมูลค่าการค้าแม่สอดเท่าตัว
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
ปลุกพ่อค้าชายแดนเหนือ รักษาฐานตลาดพม่ารับ"เออีซี"
สัมภาษณ์พิเศษ / ประธานหอการค้าจังหวัดตาก จี้รัฐยกระดับโลจิสติกส์แม่สอดรับอาเซียน
เมื่อแชมป์เก่า มุ่งมั่นขอทวงตำแหน่งคืน
ต่างชาติลุ้นการปฏิรูปในพม่า กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ถูกดึงล่าช้า
ท่าเรือเชียงแสน 2 รับกองเรือสินค้า จีน ลาว พม่า
สร้างประเทศไทยให้เป็น 'HUBของAEC'
ระเบียงหรือทางผ่าน...?
“บางจาก” ไมเนอร์เชนจ์ ถอด “ม่อฮ่อม” ใส่ “สูท”
AEC Model ในแบบกสิกรไทย
มองทะลุมิติ AEC Financial
เทสโก้ โลตัส สยายปีกชายแดน รุกตั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต "แม่สอด
ตากเร่งตั้งเขต ศก.พิเศษแม่สอด เพิ่มการค้าชายแดนแสนล้าน
เปิดกำแพงมรกต: “เมี๊ยะ-วดี”
บทสัมภาษณ์ นายวิชัย เข็มทองคำ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก โดย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 20 มีนาคม 2555
จักรยานมิตรภาพ “แม่สอด-เมียวดี” สัมพันธ์ระหว่างรัฐ ที่เริ่มจากท้องถิ่น
“แม่สอด”เมืองคู่แฝด ที่ยังรอวันตกผลึก
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ วิเคราะห์.....พม่าเปลี่ยนไป ชงตั้ง เขตการค้า-การลงทุนร่วม
เตือนพม่าคู่แข่งสำคัญไทย หลังเปิดเสรี AEC
อนาคตประเทศไทย
ความสำคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...ทุกรัฐบาลมองเห็นแต่ไม่ผลักดันจริงจัง
ล้อมกรอบ / จี้รัฐสร้าง "4 เลน-เจาะอุโมงค์" เชื่อม พม่า-แม่สอด รับเออีซี
“พม่า”แนวรบด้านตะวันตกเปลี่ยนแล้ว
“เมงกาลาเซ-ย่างกุ้ง” ลมหายใจค้าไทย-พม่า
แม่สอดโมเดล มิติใหม่ทุนชายแดน
แม่สอด-ย่างกุ้ง Border Trade Route
ท่อสินค้าไทยเข้าพม่าจากเหนือจรดใต้
เมื่อสัญลักษณ์ “ทุนนิยม” เริ่มปรากฏให้เห็นในพม่า
บทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมกับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
หายนะแห่งศตวรรษที่ 21 ของสหรัฐฯ
เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกหรือต้องเลือก
ความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจบ่อหาน ปากทางเชียงรุ่ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ศก.โลกป่วนคนไทยกระอักเลือด กำลังซื้อหดยาว! “รถยนต์-บ้านหลังแรก” เสี่ยงถูกยึด
ประธานหอการค้าตากแนะต่อยอดแม่สอดโมเดล
ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งานใหญ่ที่ไม่ต้องรอรัฐบาล
Retail landscape change: โอกาสค้าปลีกไทยในบริบทใหม่
R9 เส้นทางขนส่งผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน: โอกาสและความท้าทาย
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ แนะรัฐหนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
การเมืองในอุดมคติ กับสังคมไทยที่เป็นจริง
การบริหารรัฐจัดการธุรกิจ:ก้าวรุกในโลกาภิวัตน์ด้วยกลยุทธ์ปั่นราคา
การพัฒนาท่าเรือทวายและท่าเรือปากบารา
จาก "ทำเงิน" สู่ "ปันเงิน" เส้นทาง "บิลล์ เกตส์" คนรวยช่วยโลก
การเมืองกับคณิตศาสตร์: ทฤษฎีแห่งความเป็นไปไม่ได้
เมื่อ บิ๊กซี ฮุบ คาร์ฟูร์โชห่วยไทย จะอยู่อย่างไร?
จับตาศึกเลือกตั้งพม่า 7 พ.ย. แผนการขั้นที่ 5 สู่ประชาธิปไตยเต็มขั้น?
“แม่สอด” กำลังเปลี่ยนแปลง
ความตื่นตัวของนักธุรกิจท้องถิ่น
นอภ.แม่สอด เตรียม สร้างหอ'นาฬิกายักษ์'
จุดเปลี่ยน…ธุรกิจไทย วิกฤตและโอกาสอยู่ตรงไหน
ทุ่ม800ล.ตัดถนนกอกาเรก-แม่สอด-ดานัง
ผู้ว่าฯเร่งฟื้น”กรอ.ตาก”ขับเคลื่อนเขตศก.- นครแม่สอด
แขวงการทางฯเร่งวางแนวถนนใหม่ รับสะพานไทย-พม่า/ปั้นเขตเศรษฐกิจชายแดนตาก
ครม.ไฟเขียวสร้างสะพานไทย-พม่า 2/เชื่อมแม่สอด-เมียวดีใหม่
สะพานแห่งที่ 2 ความหวังของชาวแม่สอด
รัฐบาลโชว์ปาฐกถา"มาร์ค" ที่ม.โคลัมเบีย สหรัฐ "สังคมประชาธิปไตยโฉมใหม่" ประชาชนต้องมาก่อน article
เปิดเสรี'อินเดีย-บิมสเทค' ติดปีกธุรกิจไทยเจาะตลาดเอเชียใต้
ฉีกหน้ากากเทสโก้โลตัส ฟ้องเรียกพันล้านใช้สิทธิทางศาลไม่สุจริต ภาคต่อเปิดหน้ากาก ตอน 2 (จบ)
เปิดหน้ากากเทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วย (1)
ตั้งธงส่งออกอัญมณี 600,000 ล.
หอฯ ตากเปิดห้องติวเข้มค้าไทย-เพื่อนบ้าน หวังทุนท้องถิ่นต่อยอดรับ EWEC
ตารางบินสายการบินพีบีแอร์
"บิ๊กเหวียง"นั่งนายกสมาคมวัฒนธรรม-ศก.ไทย-พม่าคนใหม่ ย้ำไม่ยุ่งการเมือง เร่งหนุนค้า-ลงทุน2ปท.
ประธานหอฯตาก มั่นใจแม่สอดเกตเวย์เชื่อมภูมิภาค article
เมืองคอนผุดวิธีแก้มังคุดราคาดิ่ง
เอกชนตากบูมตลาดอัญมณีสู่เวิลด์คลาส
หนุนใช้ "หยวน" เป็นเงินสกุลหลักค้าขาย หอการค้าฯ ยันทำได้
"อภิสิทธิ์"หารือ"หู จิ่น เทา" ระบุจะส่งเสริมความร่วมมือการลงทุน การค้าในระดับภูมิภาค และแก้วิกฤติเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีนำทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจและภาคเอกชนไทยบุกตลาดจีน
กำหนดการ พิธีสถาปนากรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด)
“ส.ส.ตาก”เล็งปั้นสนามบินแม่สอด 2 เร่งถนนตาก-ชายแดนเป็น 4 เลน article
“กอร์ปศักดิ์” ลุยตรวจโกดังข้าวโพดชายแดนแม่สอดสกัดปัญหาสวมสิทธิ์
เสนอตั้งเขตวัฒนธรรมชนเผ่าตาก นำศิลปะชาวเขาขึ้นเวทีดึงดูดนักท่องเที่ยว article
ดูกันเต็ม ๆ ตา กับ อัญมณี ราคาหลักพัน แต่เรานำมาให้ลุ้นกันเพียง บาทเดียว
เชิญร่วมงาน "สีสัน อัญมณีแม่สอด" ณ ย่านการค้า สยามอัญมณี แม่สอด
สรุปงานจักรยานมิตรภาพไทยพม่า โดยคุณวินัย ทีมอิสระ ใน thaimtb.com article
ประกาศ ปิดรับสมัครจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่ 10
สมัครปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-พม่า ครั้งที่ 10 article
ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ครั้งที่ 10
๘๔ พระกรณียกิจ พระจริยวัตร ขัตติยนารีศรีแผ่นดิน
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
โครงการดอกเบี้ยบ้าน 0% อานิสงส์ของการเลือกตั้ง
ขอเชิญร่วมออกบูท งานมหกรรมสินค้า ไทย-พม่า ธงฟ้า ราคาประหยัด 2009 และการประกวดสาว(เหลือ)น้อย article
มิงกาลาบาเมียวดี : สวัสดีเมียวดี : 你好吗!
งานอัญมณีแม่สอดโชว์โคตรพลอยแดง25,000กะรัตคึกคัก
ปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการจักรยานมิตรภาพไทยพม่า
สมัครแข่งขันจักรยานเสื้อภูเขาชิงถ้วยพระราชทาน "แม่สอด เม้าท์เท่น ไบค์ ครอสคันทรี่"
อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี
ติดปีก พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ แต่ไร้อาวุธฟัน 'โมเดิร์นเทรด'
เจาะกลวิธีหาเงิน 6 พรรคใหญ่ อภิมหาโปรเจกล้านๆ ๆ ฝันที่เป็นจริง!?
Thai Bike Around the World “ทูต 2 ล้อ” กลับสู่อ้อมกอดประเทศไทย
CSR เมื่อธุรกิจคืนกำไรให้กับสังคม
ร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกส่อแท้ง..! ล็อบบี้ สนช.เตะถ่วง-รอรัฐบาลหน้าฉีกทิ้ง
"สนธิ"จี้พรรคการเมืองคุม"ห้างยักษ์"ลั่นปีหน้านำ"กองทัพเทียนแห่งธรรม"สู้อำนาจทุนใหญ่
ชั้นเชิง“เชียงคำ”ต่อกรเทสโก้ แนะระดมสมองทีมทนายสู้คดี
ถอดรหัสหักเหลี่ยมเทสโก้ พลังมวลชนคว่ำช้างสาร
พาณิชย์เผย ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ค้าปลีกแล้ว-เน้นสมาฉันท์ "รายใหญ่-โชห่วย"
แถลงผลการประชุม ครม.ประจำวันที่ 16 ต.ค.2550
คนไทยกระเป๋าฉีก!! อีกแล้ว
เทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วยจนรวยติดอันดับ4ของโลก
บันทึกประวัติศาสตร์- ประท้วงลามพม่า
ตราด... เปิดประตูสู่อินโดจีน เชื่อมถนนหมายเลข 48 กัมพูชา ดึงเม็ดเงินธุรกิจ-ท่องเที่ยวสะพัดหมื่นล้าน
ยกโมเดล"โชวห่วยแพร่"ต้านห้างยักษ์ แนะค้าปลีกรายย่อยทั่วไทยปรับใช้ก่อนตายหมด
สัมภาษณ์ : เปิดร่างพ.ร.บ.ค้าปลีกฉบับสนช. จำกัดรายใหญ่ผลิตสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
เผยผลสำรวจโรงงานอุตฯยังไม่มีปิดกิจการเพิ่ม
ระดมทุนขนส่งไทยรับมือLogisticสี่เหลี่ยมฯ หอฯชร.ดันตั้งสมาคมเพิ่มอำนาจต่อรองสู้จีน
ยุทธศาสตร์ไทย-พม่า ถึงเวลาต้องทบทวน
สามหมอกเปิดบ้านร่องแห้งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าไทย-พม่า
ผู้ว่าฯ-นายกแม่สอดดัน"มหานครแม่สอด" เตรียมจัดเวทีประชาคม 18 ชุมชนนำร่อง
พม่าย่างกุ้งฮึดประท้วงรัฐบาลขังต่อผู้นำหญิง
บทเรียนจากรัฐบาลทหารพม่า
โชวห่วยแฉแผนค้าปลีกทุนนอก-ใช้วิธีสกปรกขวางร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกเข้า ครม.
ค้าปลีกไทยจะอยู่รอดอย่างไร
พม่าจัดค้าชายแดน ส่งออก-นำเข้าใหม่ ใช้ศูนย์ฯเมืองหลวง
10 สัญญาณอันตราย ฟ้องสภาพการเงินส่อเค้าย่ำแย่
ประวัติกำเนิดชาจีน article
Special Day 3 March 2550 article
สมทบทุนสร้างหอการค้าจังหวัดตาก article
เชิญบูชามงคลวัตถุ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น "เมตตาธรรม" จังหวัดตาก 2549 โดย หอการค้าจังหวัดตาก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.