กำหนดการ

รุ่นที่2 วันที่ 14 – 16 สิงหาคม  โรงแรมเอวาน่า บางนาตราด
รุ่นที่3 วันที่ 21 – 23 สิงหาคม โรงแรมสีมาธ่นี จังหวัดนครราชสีมา
รุ่นที่4 วันที่ 21- 23 สิงหาคม   โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ
รุ่นที่5 วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน   โรงแรมอินทรา รีเจนท์ ประตูน้ำ
รุ่นที่6 วันที่ 4 – 6 กันยายน  โรงแรมแจ๊สโซเทล เหม่งจ๋าย

Trick ในการใช้ดิจิทัลและเครื่องมือสำหรับธุรกิจยุค 4.0

  •  Business Model Canvas
  • ความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออก
  • ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
085-057-3865
096-985-9039
http://nea.ditp.go.th/