ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


19 พ.ย. 60สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง SMEs กับการนำไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 สรุปสาระสำคัญการบรรยาย เรื่อง SMEs กับการนำไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 19 พ.ย. 2560 

 

 

 

 

การบรรยาย เรื่อง SMEs กับการนำไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0

โดย ดร.วิรไท  สันติประภพ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

  • SMEs เป็นฟันเฟืองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยช่วยกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในหลายประเทศประสบความสำเร็จในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไม่ว่า เยอรมัน อิตาลี ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ต่างก็มี SMEs ที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งการพัฒนา SMEs ไม่เพียงแค่สนับสนุนให้ตั้งธุรกิจได้ง่ายแต่รวมถึงต้องทำให้ SMEs เติบโตได้ตามพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ ปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความซับซ้อนมีทิศทางที่คาดเดาได้ยากมีความผันผวนสูงที่เรียกว่าโลก VUCA 
  • SMEs จะก้าวนำไทยก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 จะต้องพิจารณาถึงประเด็นที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ ประกอบด้วยเรื่อง บริบทของโลก 4.0 ที่ SMEs ต้องเผชิญจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เรื่อง SMEs ไทยควรปรับตัวอย่างไรให้ทันและได้ประโยชน์จากยุค 4.0 และบทบาทภาครัฐในการสนับสนุน SMEs ไทย การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า Ecosystem หรือระบบนิเวศน์ซึ่งคนในวงกว้างจะได้รับประโยชน์ ส่วนทีไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถอยู่ได้
  • การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เศรษฐกิจ 4.0 จะมีการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 6 มติ ดังนี้

1.    เศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน (Sharing Economy) จะลดบทบาทของธุรกิจตัวกลาง โดยมองการใช้และแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน อาทิ Uber  Air B&B Alibaba Facebook ที่ไม่ต้องสต็อกสินค้า หรือ การใช้จักรยานในการเดินทาง การใช้ Moblie bank มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนซึ่งการใช้ประโยชน์ร่วมกันจะเป็น Plat form ที่ดึงดูดคนที่ไม่รู้จักกันมาใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทางธุรกิจร่วมกัน และลดต้นทุนการทำธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs และรูปแบบเศรษฐกิจเชิงแบ่งปันไม่ได้เกิดขึ้นใน Plat form ระดับโลกเท่านั้น แต่ให้เกิดในระดับท้องถิ่นด้วยการใช้ Co-working space  การใช้ระบบ Clound Computing ทีไม่ต้องมี server นำไปสู่การลดต้นทุน SMEs

2.    การจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของธุรกิจ โดยข้อมูลจะแสดงถึงการใช้ชีวิต การตัดสินใจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงการเชื่อมโยงเพื่อยกระดับการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม โดย Internet of Thing และ Big Data จะมีความสำคัญต่อการให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้ SMEs สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

3.    ธุรกิจจะแข่งขันด้วยความรวดเร็ว (Economy of Speed) ซึ่งเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าเร็วขึ้น อาทิ E-commerce หรือ Plat form  ส่งผลต่อราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และผู้บริโภคสามารถประเมินความพึงพอใจได้ทันที

4.    อาชีพ รูปแบบการทำงาน และตำแหน่งงานในอนาคตที่จะเปลี่ยนจากปัจจุบันไปอย่างมาก โดยเทคโนโลยี จะช่วยเข้าไปปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานประจำ ขณะที่ Big DATA จะช่วยพัฒนา Skill Labor ทั้งนี้ WEF รายงานว่าการใช้ AI จะทำให้ตำแหน่งงานในบางธุรกิจหายไปประมาณ 5 ล้านตำแหน่งใน 15 ประเทศ โดยมีการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การใช้หุ่นยนต์มาแทนแรงงานคนมากขึ้น ในขณะที่งานลักษณะ freelance จะมีช่องว่างและโอกาสเข้าสู่ระบบแรงงานได้มากขึ้นเนื่องจากมีศักยภาพและทักษะเฉพาะด้าน

5.    โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อ SMEs และผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ จะมีพฤติกรรมที่ต่างจากวัยรุ่นในด้านการบริโภค ดังนั้น การจับจ่ายจะมุ่งสู่การบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยว ประกอบกับปัญหาแรงงานจะหายากมากขึ้น ทำให้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาทดแทนจะเห็นได้จากตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาลักษณะดังกล่าวและเสี่ยงที่ SMEs จะต้องปิดตัวลงจากปัญหาดังกล่าว

6.    กฎเกณฑ์ กติกา ต้องเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลกใหม่ ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จะช่วยให้มีการตรวจสอบการดำเนินงาน การสร้างบรรทัดฐาน การรักษาสิ่งแวดล้อม ความเป็นธรรมาภิบาล โดยกฎเกณฑ์ที่ไร้พรมแดนนี้จะเข้ามาบังคับตามบรรทัดฐานใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ อาทิ IUU Fishing , Tractability การตรวจสอบย้อนกลับ ดังนั้น ควรมองการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบทการเปลี่ยนแปลง

  • การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนัก ในโลกยุค 4.0 แข่งขันด้วยความเร็ว ถือเป็นปัจจัยสำคัญของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัว ใน 5 ด้าน ดังนี้

1.    การเพิ่มผลิตภาพ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดย SMEs ต้องปรับตัวเชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยีในทุกขั้นตอนในการประกอบธุรกิจ อาทิ การบริหารสินค้า การบริการลูกค้า เป็นต้น

2.    การทำธุรกิจเชิงแบ่งปัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ ต้องปรับทัศนคติกับวิถีการแบ่งปัน คือ การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน อาทิ UBER เปิดใจให้คนแปลกหน้าขึ้นรถยนต์ของตน E-commerce Platform หลายแห่ง ยินดีส่งสินค้าก่อนรับเงิน เป็นต้น

3.    ข้อมูลต้องเป็นส่วนสำคัญกับการทำงานและการตัดสินใจ โดย SMEs จะต้องเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้สามารถใช้ Appication ที่ธนาคารต่างๆ จัดทำขึ้น สำหรับการตรวจบัญชี การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

4.    การบริหารความเสี่ยง โลก 4.0 มีความเสี่ยงหลายมิติ ตั้งแต่ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกปลี่ยน  โดยผู้ส่งออกจะเลือกรักษาอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาที่มีความผันผวน

5.    การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยต้องพัฒนาทักษะผ่านโลกดิจิทัล ผ่าน Open Platform ต่างๆ ในปัจจุบัน

  • ภาครัฐจะมีบทบาทสำคัญในการสร้าง Eco System โดยมี 2 ประเด็นสำคัญ

1.    การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรค โดยประเทศไทย มีกฎหมายไม่น้อยกว่า 100,000 ฉบับ  และใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3,000 ประเภท อาทิ เอกชน ต้องขอใบอนุญาตในการตั้งบริษัทไม่น้อยกว่า 20 ประเภท ซึ่งเป็นต้นทุนทางธุรกิจและเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

2.    การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานกลาง (Open Platform) ที่จะช่วยให้ SMEs สามารถใช้ข้อมูลส่วนกลางได้ การยกระดับศักยภาพ SMEs เป็นเรื่องที่สำคัญ การให้สินเชื่อ SMEs ไม่ใช่ประเด็นหลักในการยกระดับ SMEs แต่ควรสนับสนุนโดยการให้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การให้องค์ความรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการให้บริการสมัยใหม่ จากภาครัฐผ่านโครงสร้างพื้นฐานกลาง (OPEN Platform)

  • ธปท. ได้ปรับยุทธศาสตร์ให้เข้าสู่ยุค 4.0 โดยให้ความสำคัญด้านการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการใช้ BigData ในการจับชีพจรของเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการให้ความรู้ในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX regulatory guillotine) นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ปฏิรูปกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ล้าสมัย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนเงินให้ SMEs มีความสะดวกมากขึ้น อาทิ การยกเลิกแบบฟอร์มขอแลกเปลี่ยนเงินซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจ ประหยัดเงินมากกว่า 1 พันล้านบาท
  • ปรับปรุงระบบการเงิน สร้างโอกาสทางธุรกิจ และการเข้าถึงระบบการเงินในราคาประหยัด อาทิ ระบบพร้อมเพย์ ซึ่งเป็น Platform กลางให้เข้าถึงระบบการเงินได้ง่ายและประหยัดมากที่สุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทำโครงการ Bill payment  
  • การสร้างสนามทดสอบนวัตกรรมทางการเงิน (Regulatory sandbox) อาทิ การบริการทางการเงินข้ามพรมแดน (Block Chain) และ Biometric เช่น ม่านตา เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการมากขึ้น  
  • ผลักดันมาตรฐานและการใช้ QR Code ในการชำระเงินซึ่งจะเป็นครั้งแรกในโลกที่บริษัทเครดิต 5 ธนาคารหลักของโลกตกลงร่วมกันพัฒนาและใช้มาตรฐาน QR Code เดียวกันในการชำระเงินจะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ และมีผู้ให้บริการใหม่ๆ เข้ามาแข่งขันได้ง่ายขึ้นลูกค้าสามารถใช้ mobile application ของตนอ่าน QR Code ของร้านค้าได้ทุกแห่งทั่วโลกและตอบสนองต่อธุรกิจ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผลักดัน พรบ.ระบบชำระเงิน ฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การชำระเงินตามมาตรฐานสากล ลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งกฏหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2561 นี้

     


ทีี่มาข้อมูล
 

https://www.thaichamber.org/th/news/view/272/
 
 
บทความพิเศษ

เอกชนจ.ตากโอดเขตศก.พิเศษเอื้อต่างชาติ
เอกชนตาก ถามรัฐบาล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประเทศชาติได้อะไร
รอการลงทุน SEZ แม่สอด
“เงินจ๊าต”ผันผวนทำค้าชายแดนตากสูญพันล้าน
หอการค้าไทยห่วงค่าผันผวนเงินจ๊าด เสนอจี้รัฐบาลเร่งแก้ไข
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยกระดับสนามบินตาก
ธุรกิจเบรกลงทุนSEZตาก รอร่างผังเมืองใหม่คลอด
โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์นำทัพธุรกิจรุ่นใหม่ไทยบุกเมียนมา 20-22 ส.ค.นี้ ขยายช่องทางการค้าและการลงทุน
ทูตไทยแนะสูตรสำเร็จ! ลงทุน 'เมียนมา' ต้องมาคู่ CSR
TTW ร่วมทุนZ Corp ลุยโครงการระบบน้ำประปาที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา ลงนาม ก.ค.นี้
เขต ศก.ชายแดน ปลุกชีพเชื่อมอีอีซี
เมียนมาอนุมัติตั้งเครดิตบูโรแล้ว หนุนSMEs คาดเริ่มดำเนินการได้อีก 1 ปีข้างหน้า
นครย่างกุ้ง โอกาสทองธุรกิจอาหาร
ยอดค้าชายแดน 5 เดือน มูลค่า 4.63 แสนล้าน พุ่ง 4.18% แต่ส่งออกติดลบ 2.62% พาณิชย์มั่นใจ ทั้งปีโต 15%
บทวิเคราะห์อาเซียน เกมค้าปลีกสมัยใหม่ในเมียนมา
5 มิ.ย. 2561 เมียนมาปรับกลยุทธ์อาแขนรับนักลงทุน
ญี่ปุ่นเบนเข็มรุกแม่สอด เร่งรถไฟแนวE-W เชื่อมบ้านไผ่-นครพนม
สรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand Tourism Year 2018”
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง”ประชารัฐร่วมใจ ด้วยมหาดไทย 4.0 โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง ‘Digital Technology เพื่อการค้าและการลงทุน’ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มอญเปิดเมือง..ดึงทุนทัวร์ไทยบูมท่องเที่ยวเมาะละแหม่ง-ตำนานรัก“เจ้าน้อยศุขเกษม-มะเมี๊ยะ”
เปิดผัง 'MRG-MMID' โอกาสทองลงทุนมัณฑะเลย์
ปั้นศูนย์ค้าปลีก
นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ชาวพม่า ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ. เมืองผาอัน
โครงการ คาราวาน 3 แม่ แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เอกชนบุกสระแก้ว-แม่สอด แห่ตั้งบริษัท-BOIให้สิทธิ์ชนเพดาน
ISMEDหอบ 28 เถ้าแก่ชายแดนลุยโรดโชว์พม่า/ทำตลาดรัฐกะเหรี่ยง-มอญ
ตั้งองค์กรลุยเขตศก. ยกกฎหมายยุบ‘กนอ.’/บิ๊กตู่ลั่น!แม่สอดต้องเกิด
เดินหน้าเต็มสูบ สะพานเมย2 ดันที่พุ่ง10เท่า –ค้าชายแดนแสนล้าน article
ประยุทธ์'เยือนพม่า ถกร่วมมือศก.-เดินหน้าทวาย
"บิ๊กตู่"ยกเครื่องเขตศก.พิเศษแม่สอด ผุดถนน4เลน-สะพานเชื่อมพม่า-จีน-ลาว-เวียดนาม
รวมภาพวีดีโอ กิจกรรมหอการค้าจังหวัดตาก ที่ผ่านมา
สัมภาษณ์พิเศษ / นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด หนึ่งในยุทธศาสตร์ชิงความได้เปรียบรับเออีซี
ภาคเหนือ-พ่อค้าชายแดนเหนือครวญ หลังรัฐบาลพม่าเดินหน้ายกระดับการค้าชายแดนสู่สากล
การเข้าถึงตลาดพม่าของสินค้าเวียดนาม
เร่งผุดสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2เพิ่มมูลค่าการค้าแม่สอดเท่าตัว
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
ปลุกพ่อค้าชายแดนเหนือ รักษาฐานตลาดพม่ารับ"เออีซี"
สัมภาษณ์พิเศษ / ประธานหอการค้าจังหวัดตาก จี้รัฐยกระดับโลจิสติกส์แม่สอดรับอาเซียน
เมื่อแชมป์เก่า มุ่งมั่นขอทวงตำแหน่งคืน
ต่างชาติลุ้นการปฏิรูปในพม่า กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ถูกดึงล่าช้า
ท่าเรือเชียงแสน 2 รับกองเรือสินค้า จีน ลาว พม่า
สร้างประเทศไทยให้เป็น 'HUBของAEC'
ระเบียงหรือทางผ่าน...?
“บางจาก” ไมเนอร์เชนจ์ ถอด “ม่อฮ่อม” ใส่ “สูท”
AEC Model ในแบบกสิกรไทย
มองทะลุมิติ AEC Financial
เทสโก้ โลตัส สยายปีกชายแดน รุกตั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต "แม่สอด
ตากเร่งตั้งเขต ศก.พิเศษแม่สอด เพิ่มการค้าชายแดนแสนล้าน
เปิดกำแพงมรกต: “เมี๊ยะ-วดี”
บทสัมภาษณ์ นายวิชัย เข็มทองคำ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก โดย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 20 มีนาคม 2555
จักรยานมิตรภาพ “แม่สอด-เมียวดี” สัมพันธ์ระหว่างรัฐ ที่เริ่มจากท้องถิ่น
“แม่สอด”เมืองคู่แฝด ที่ยังรอวันตกผลึก
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ วิเคราะห์.....พม่าเปลี่ยนไป ชงตั้ง เขตการค้า-การลงทุนร่วม
เตือนพม่าคู่แข่งสำคัญไทย หลังเปิดเสรี AEC
อนาคตประเทศไทย
ความสำคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...ทุกรัฐบาลมองเห็นแต่ไม่ผลักดันจริงจัง
ล้อมกรอบ / จี้รัฐสร้าง "4 เลน-เจาะอุโมงค์" เชื่อม พม่า-แม่สอด รับเออีซี
“พม่า”แนวรบด้านตะวันตกเปลี่ยนแล้ว
“เมงกาลาเซ-ย่างกุ้ง” ลมหายใจค้าไทย-พม่า
แม่สอดโมเดล มิติใหม่ทุนชายแดน
แม่สอด-ย่างกุ้ง Border Trade Route
ท่อสินค้าไทยเข้าพม่าจากเหนือจรดใต้
เมื่อสัญลักษณ์ “ทุนนิยม” เริ่มปรากฏให้เห็นในพม่า
บทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมกับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
หายนะแห่งศตวรรษที่ 21 ของสหรัฐฯ
เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกหรือต้องเลือก
ความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจบ่อหาน ปากทางเชียงรุ่ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ศก.โลกป่วนคนไทยกระอักเลือด กำลังซื้อหดยาว! “รถยนต์-บ้านหลังแรก” เสี่ยงถูกยึด
ประธานหอการค้าตากแนะต่อยอดแม่สอดโมเดล
ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งานใหญ่ที่ไม่ต้องรอรัฐบาล
Retail landscape change: โอกาสค้าปลีกไทยในบริบทใหม่
R9 เส้นทางขนส่งผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน: โอกาสและความท้าทาย
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ แนะรัฐหนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
การเมืองในอุดมคติ กับสังคมไทยที่เป็นจริง
การบริหารรัฐจัดการธุรกิจ:ก้าวรุกในโลกาภิวัตน์ด้วยกลยุทธ์ปั่นราคา
การพัฒนาท่าเรือทวายและท่าเรือปากบารา
จาก "ทำเงิน" สู่ "ปันเงิน" เส้นทาง "บิลล์ เกตส์" คนรวยช่วยโลก
การเมืองกับคณิตศาสตร์: ทฤษฎีแห่งความเป็นไปไม่ได้
เมื่อ บิ๊กซี ฮุบ คาร์ฟูร์โชห่วยไทย จะอยู่อย่างไร?
จับตาศึกเลือกตั้งพม่า 7 พ.ย. แผนการขั้นที่ 5 สู่ประชาธิปไตยเต็มขั้น?
“แม่สอด” กำลังเปลี่ยนแปลง
ความตื่นตัวของนักธุรกิจท้องถิ่น
นอภ.แม่สอด เตรียม สร้างหอ'นาฬิกายักษ์'
จุดเปลี่ยน…ธุรกิจไทย วิกฤตและโอกาสอยู่ตรงไหน
ทุ่ม800ล.ตัดถนนกอกาเรก-แม่สอด-ดานัง
ผู้ว่าฯเร่งฟื้น”กรอ.ตาก”ขับเคลื่อนเขตศก.- นครแม่สอด
แขวงการทางฯเร่งวางแนวถนนใหม่ รับสะพานไทย-พม่า/ปั้นเขตเศรษฐกิจชายแดนตาก
ครม.ไฟเขียวสร้างสะพานไทย-พม่า 2/เชื่อมแม่สอด-เมียวดีใหม่
สะพานแห่งที่ 2 ความหวังของชาวแม่สอด
รัฐบาลโชว์ปาฐกถา"มาร์ค" ที่ม.โคลัมเบีย สหรัฐ "สังคมประชาธิปไตยโฉมใหม่" ประชาชนต้องมาก่อน article
เปิดเสรี'อินเดีย-บิมสเทค' ติดปีกธุรกิจไทยเจาะตลาดเอเชียใต้
ฉีกหน้ากากเทสโก้โลตัส ฟ้องเรียกพันล้านใช้สิทธิทางศาลไม่สุจริต ภาคต่อเปิดหน้ากาก ตอน 2 (จบ)
เปิดหน้ากากเทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วย (1)
ตั้งธงส่งออกอัญมณี 600,000 ล.
หอฯ ตากเปิดห้องติวเข้มค้าไทย-เพื่อนบ้าน หวังทุนท้องถิ่นต่อยอดรับ EWEC
ตารางบินสายการบินพีบีแอร์
"บิ๊กเหวียง"นั่งนายกสมาคมวัฒนธรรม-ศก.ไทย-พม่าคนใหม่ ย้ำไม่ยุ่งการเมือง เร่งหนุนค้า-ลงทุน2ปท.
ประธานหอฯตาก มั่นใจแม่สอดเกตเวย์เชื่อมภูมิภาค article
เมืองคอนผุดวิธีแก้มังคุดราคาดิ่ง
เอกชนตากบูมตลาดอัญมณีสู่เวิลด์คลาส
หนุนใช้ "หยวน" เป็นเงินสกุลหลักค้าขาย หอการค้าฯ ยันทำได้
"อภิสิทธิ์"หารือ"หู จิ่น เทา" ระบุจะส่งเสริมความร่วมมือการลงทุน การค้าในระดับภูมิภาค และแก้วิกฤติเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีนำทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจและภาคเอกชนไทยบุกตลาดจีน
กำหนดการ พิธีสถาปนากรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด)
“ส.ส.ตาก”เล็งปั้นสนามบินแม่สอด 2 เร่งถนนตาก-ชายแดนเป็น 4 เลน article
“กอร์ปศักดิ์” ลุยตรวจโกดังข้าวโพดชายแดนแม่สอดสกัดปัญหาสวมสิทธิ์
เสนอตั้งเขตวัฒนธรรมชนเผ่าตาก นำศิลปะชาวเขาขึ้นเวทีดึงดูดนักท่องเที่ยว article
ดูกันเต็ม ๆ ตา กับ อัญมณี ราคาหลักพัน แต่เรานำมาให้ลุ้นกันเพียง บาทเดียว
เชิญร่วมงาน "สีสัน อัญมณีแม่สอด" ณ ย่านการค้า สยามอัญมณี แม่สอด
สรุปงานจักรยานมิตรภาพไทยพม่า โดยคุณวินัย ทีมอิสระ ใน thaimtb.com article
ประกาศ ปิดรับสมัครจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่ 10
สมัครปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-พม่า ครั้งที่ 10 article
ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ครั้งที่ 10
๘๔ พระกรณียกิจ พระจริยวัตร ขัตติยนารีศรีแผ่นดิน
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
โครงการดอกเบี้ยบ้าน 0% อานิสงส์ของการเลือกตั้ง
ขอเชิญร่วมออกบูท งานมหกรรมสินค้า ไทย-พม่า ธงฟ้า ราคาประหยัด 2009 และการประกวดสาว(เหลือ)น้อย article
มิงกาลาบาเมียวดี : สวัสดีเมียวดี : 你好吗!
งานอัญมณีแม่สอดโชว์โคตรพลอยแดง25,000กะรัตคึกคัก
ปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการจักรยานมิตรภาพไทยพม่า
สมัครแข่งขันจักรยานเสื้อภูเขาชิงถ้วยพระราชทาน "แม่สอด เม้าท์เท่น ไบค์ ครอสคันทรี่"
อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี
ติดปีก พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ แต่ไร้อาวุธฟัน 'โมเดิร์นเทรด'
เจาะกลวิธีหาเงิน 6 พรรคใหญ่ อภิมหาโปรเจกล้านๆ ๆ ฝันที่เป็นจริง!?
Thai Bike Around the World “ทูต 2 ล้อ” กลับสู่อ้อมกอดประเทศไทย
CSR เมื่อธุรกิจคืนกำไรให้กับสังคม
ร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกส่อแท้ง..! ล็อบบี้ สนช.เตะถ่วง-รอรัฐบาลหน้าฉีกทิ้ง
"สนธิ"จี้พรรคการเมืองคุม"ห้างยักษ์"ลั่นปีหน้านำ"กองทัพเทียนแห่งธรรม"สู้อำนาจทุนใหญ่
ชั้นเชิง“เชียงคำ”ต่อกรเทสโก้ แนะระดมสมองทีมทนายสู้คดี
ถอดรหัสหักเหลี่ยมเทสโก้ พลังมวลชนคว่ำช้างสาร
พาณิชย์เผย ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ค้าปลีกแล้ว-เน้นสมาฉันท์ "รายใหญ่-โชห่วย"
แถลงผลการประชุม ครม.ประจำวันที่ 16 ต.ค.2550
คนไทยกระเป๋าฉีก!! อีกแล้ว
เทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วยจนรวยติดอันดับ4ของโลก
บันทึกประวัติศาสตร์- ประท้วงลามพม่า
ตราด... เปิดประตูสู่อินโดจีน เชื่อมถนนหมายเลข 48 กัมพูชา ดึงเม็ดเงินธุรกิจ-ท่องเที่ยวสะพัดหมื่นล้าน
ยกโมเดล"โชวห่วยแพร่"ต้านห้างยักษ์ แนะค้าปลีกรายย่อยทั่วไทยปรับใช้ก่อนตายหมด
สัมภาษณ์ : เปิดร่างพ.ร.บ.ค้าปลีกฉบับสนช. จำกัดรายใหญ่ผลิตสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
เผยผลสำรวจโรงงานอุตฯยังไม่มีปิดกิจการเพิ่ม
ระดมทุนขนส่งไทยรับมือLogisticสี่เหลี่ยมฯ หอฯชร.ดันตั้งสมาคมเพิ่มอำนาจต่อรองสู้จีน
ยุทธศาสตร์ไทย-พม่า ถึงเวลาต้องทบทวน
สามหมอกเปิดบ้านร่องแห้งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าไทย-พม่า
ผู้ว่าฯ-นายกแม่สอดดัน"มหานครแม่สอด" เตรียมจัดเวทีประชาคม 18 ชุมชนนำร่อง
พม่าย่างกุ้งฮึดประท้วงรัฐบาลขังต่อผู้นำหญิง
บทเรียนจากรัฐบาลทหารพม่า
โชวห่วยแฉแผนค้าปลีกทุนนอก-ใช้วิธีสกปรกขวางร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกเข้า ครม.
ค้าปลีกไทยจะอยู่รอดอย่างไร
พม่าจัดค้าชายแดน ส่งออก-นำเข้าใหม่ ใช้ศูนย์ฯเมืองหลวง
10 สัญญาณอันตราย ฟ้องสภาพการเงินส่อเค้าย่ำแย่
ประวัติกำเนิดชาจีน article
Special Day 3 March 2550 article
สมทบทุนสร้างหอการค้าจังหวัดตาก article
เชิญบูชามงคลวัตถุ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น "เมตตาธรรม" จังหวัดตาก 2549 โดย หอการค้าจังหวัดตาก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.