ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


สัมภาษณ์ : เปิดร่างพ.ร.บ.ค้าปลีกฉบับสนช. จำกัดรายใหญ่ผลิตสินค้าเฮ้าส์แบรนด์

 

 

สัมภาษณ์ : เปิดร่างพ.ร.บ.ค้าปลีกฉบับสนช. จำกัดรายใหญ่ผลิตสินค้าเฮ้าส์แบรนด์

          ปัญหาธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน นับวันจะขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ หลายฝ่ายเห็นว่าทางออก คือ การออกกฎหมายมาบังคับใช้ เพื่อจัดระเบียบการทำธุรกิจให้อยู่ร่วมกันได้ ระหว่างโมเดิร์นเทรด และโชห่วย ในระหว่างที่รอกฎหมายจากภาครัฐ ที่ยังอยู่ในคณะกรรมการกฤษฎีกา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) บางส่วนเห็นว่าล่าช้า จึงได้ยกร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกฉบับ สนช.ขึ้น และต่อไปนี้เป็นมุมมองของผู้เสนอกฎหมาย

          ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า สมาชิก สนช.ที่มาจากหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เห็นว่าควรมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกค้าส่ง เพื่อมาแก้ปัญหาธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน โดยขณะนี้ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกค้าส่ง ดังกล่าวที่มีทั้งหมด 48 มาตรา ไปยังนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน สนช. เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา

          สาระหลักของร่างที่เสนอโดย สนช. ในมาตรา 4 เป็นการกล่าวถึง คำจำกัดความของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งหมายถึงธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนบุคคล หรือใช้ในครัวเรือน หรือชีวิตประจำวันและเป็นการค้าปกติ และเพื่อประโยชน์การบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมตาม พ.ร.บ.นี้ ให้รวมถึงการบริการ ไม่ว่าเป็นการรับฝากขาย การให้เช่าพื้นที่วางขายหรือให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการค้าปลีกค้าส่ง และให้หมายรวมถึงกิจการค้าปลีกค้าส่งประเภทอื่น ที่ออกโดยกฎกระทรวง

          มาตรา 14 คณะกรรมการกำกับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (กกค.) มีอำนาจและหน้าที่กำหนดนโยบาย มาตรการและแผนการจัดระบบการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง โดยการแยกกำหนดระยะห่างพื้นที่ ที่ประกอบธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายเล็กที่ไม่มีสาขา กับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ ที่มีสาขา การป้องกันและบรรเทาปัญหาของผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายเล็กที่ไม่มีสาขา

          มาตรา 34(1) ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่งผลิตสินค้า เพื่อขายอันเป็นสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายหรือแข่งขันกับสินค้าและบริการของคู่ค้า และเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้หมายรวมถึงการซื้อสินค้าจากบริษัทในเครือหรือจากผู้ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีอำนาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมเพื่อขาย และมาตรา 34/2 ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติต่อคู่ค้า ด้วยความเสมอภาค ทั้งนี้ให้คำนึงถึงสภาพการแข่งขันของตลาดด้วย

          ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีเป้าหมายดูแลให้ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกรายใหญ่และผู้ค้าปลีกรายย่อยสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ โดยในคำนิยามได้กำหนดให้ชัดเจนว่า ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งครอบคลุม ถึงกิจการใดบ้างเพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยกำหนดให้มีการออกฎกระทรวงยกเว้นธุรกิจที่กฎหมายไม่มีผลบังคับ เช่น ขายยา หนังสือ สินค้าโอท็อป

          ทั้งนี้ ร่างกฎหมายที่เสนอกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (กกค.) โดยไม่ต้องมีคณะกรรมการสรรหา กกค. เหมือนร่างกฎหมายค้าปลีกค้าส่งของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อไม่เกิดปัญหาการสรรหามีความล่าช้า โดย กกค.จะมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการขยายสาขาของห้างค้าปลีกรายใหญ่ ประกาศธุรกิจที่ต้องยกเว้น และออกระเบียบกฎเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่ไม่สามารถระบุรายละเอียดในร่าง พ.ร.บ.ได้

          ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดแนวทางบริหาร ความสัมพันธ์ของห้างค้าปลีกรายใหญ่ที่ตั้งมาแล้ว ก่อนกฎหมายบังคับใช้กับร้านค้าปลีกรายย่อย เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้ง 2 ขนาด สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยร่างกฎหมายไม่สามารถกำหนดให้ห้างค้าปลีกลดขนาดลง แต่กำหนดให้ห้างค้าปลีกจำหน่ายสินค้า ให้กับร้านค้าปลีกรายย่อยในจุดที่ห่างไกลหรือไม่มีความเหมาะสมที่จะไปตั้งสาขา แต่ไม่บังคับใช้กับทุกราย แต่จะใช้วิธีแบบสมัครใจ เพื่อเป็นการคานอำนาจ ระหว่างผู้ค้าส่งกับห้างค้าปลีก

          ว่าที่ ร.อ.จิตร์ กล่าวว่า หากที่ประชุม สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกค้าส่งของสมาชิก สนช. จะทำให้ ครม.ต้องรับร่างกฎหมายฉบับนี้ ไปพิจารณาภายใน 30 วัน ซึ่งอาจจะนำร่างกฎหมายของ สนช.ไปรวมกับร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกค้าส่ง ของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้

          ทั้งนี้ หากไม่มีกฎหมายค้าส่งค้าปลีกออกมาบังคับใช้ เชื่อว่าจะเกิดความรุนแรงจากผู้ค้าปลีกรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของห้างค้าปลีก โดยที่ผ่านมามีการขู่วางเพลิงห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่ขยายสาขาไปทั่วประเทศ

          นายบดินทร์ อัศวาณิชย์ รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะสมาชิก สนช. กล่าวว่า รายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกค้าส่ง ของสมาชิก สนช.ส่วนใหญ่คล้ายกับร่าง พ.ร.บ.ของกระทรวงพาณิชย์ แต่ร่าง สนช.ต้องการให้ผู้ประกอบการค้าปลีก ดำเนินธุรกิจค้าปลีก หรือซื้อมาขายไปอย่างเดียว

          ส.อ.ท.ต้องการให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ ห้ามห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ผลิตสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ลักษณะคล้ายกับแบรนด์ของซัพพลายเออร์ที่ติดตลาดไปแล้ว โดยห้ามถึงบริษัทในเครือหรือบริษัทที่ห้างค้าปลีกมีหุ้นส่วนผลิตสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์ เพราะในต่างประเทศ มีห้างค้าปลีกผลิตสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์ และทำให้ผู้ผลิตสินค้ารายอื่นไม่สามารถทำธุรกิจต่อไปได้ โดยเฉพาะผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)

          ทั้งนี้ หากไม่มีการควบคุมสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์ จะทำให้ในระยะยาวสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์จะมียอดจำหน่ายสูงกว่า เพราะห้างค้าปลีกจะสั่งสินค้าจากซัพพลายเออร์น้อยลง ในระยะยาวเมื่อสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์ติดตลาดแล้ว จะมีผลให้ห้างค้าปลีกสามารถกำหนดราคาหรือปรับราคาได้ตามต้องการ ท้ายที่สุดจะได้รับผลกระทบทั้งซัพพลายเออร์ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค

          ส.อ.ท.ต้องการให้บัญญัติประเด็นสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์เข้าไปในร่างกฎหมายเลย เพราะไม่ต้องการรอให้ กกค.มาเป็นผู้กำหนดว่าห้างค้าปลีกไม่สามารถผลิตสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์ได้ และเมื่อกฎหมายบังคับใช้แล้ว กกค.อาจจะไม่นำประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณา หรือไม่กล้าออกประกาศห้ามห้างค้าปลีกผลิตสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์

          ร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกค้าส่ง ยังกำหนดให้ควบคุมร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ที่มีสาขาจำนวนมากหรือร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่ใช้แบรนด์เนม (แฟรนไชส์) ของผู้อื่น เพราะการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วไป ได้รับผลกระทบจนต้องปิดกิจการ

Source - เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ (Th)

Tuesday, August 21, 2007  02:12

 
บทความพิเศษ

เอกชนจ.ตากโอดเขตศก.พิเศษเอื้อต่างชาติ
เอกชนตาก ถามรัฐบาล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประเทศชาติได้อะไร
รอการลงทุน SEZ แม่สอด
“เงินจ๊าต”ผันผวนทำค้าชายแดนตากสูญพันล้าน
หอการค้าไทยห่วงค่าผันผวนเงินจ๊าด เสนอจี้รัฐบาลเร่งแก้ไข
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยกระดับสนามบินตาก
ธุรกิจเบรกลงทุนSEZตาก รอร่างผังเมืองใหม่คลอด
โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์นำทัพธุรกิจรุ่นใหม่ไทยบุกเมียนมา 20-22 ส.ค.นี้ ขยายช่องทางการค้าและการลงทุน
ทูตไทยแนะสูตรสำเร็จ! ลงทุน 'เมียนมา' ต้องมาคู่ CSR
TTW ร่วมทุนZ Corp ลุยโครงการระบบน้ำประปาที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา ลงนาม ก.ค.นี้
เขต ศก.ชายแดน ปลุกชีพเชื่อมอีอีซี
เมียนมาอนุมัติตั้งเครดิตบูโรแล้ว หนุนSMEs คาดเริ่มดำเนินการได้อีก 1 ปีข้างหน้า
นครย่างกุ้ง โอกาสทองธุรกิจอาหาร
ยอดค้าชายแดน 5 เดือน มูลค่า 4.63 แสนล้าน พุ่ง 4.18% แต่ส่งออกติดลบ 2.62% พาณิชย์มั่นใจ ทั้งปีโต 15%
บทวิเคราะห์อาเซียน เกมค้าปลีกสมัยใหม่ในเมียนมา
5 มิ.ย. 2561 เมียนมาปรับกลยุทธ์อาแขนรับนักลงทุน
ญี่ปุ่นเบนเข็มรุกแม่สอด เร่งรถไฟแนวE-W เชื่อมบ้านไผ่-นครพนม
สรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand Tourism Year 2018”
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง”ประชารัฐร่วมใจ ด้วยมหาดไทย 4.0 โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง ‘Digital Technology เพื่อการค้าและการลงทุน’ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
19 พ.ย. 60สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง SMEs กับการนำไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มอญเปิดเมือง..ดึงทุนทัวร์ไทยบูมท่องเที่ยวเมาะละแหม่ง-ตำนานรัก“เจ้าน้อยศุขเกษม-มะเมี๊ยะ”
เปิดผัง 'MRG-MMID' โอกาสทองลงทุนมัณฑะเลย์
ปั้นศูนย์ค้าปลีก
นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ชาวพม่า ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ. เมืองผาอัน
โครงการ คาราวาน 3 แม่ แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เอกชนบุกสระแก้ว-แม่สอด แห่ตั้งบริษัท-BOIให้สิทธิ์ชนเพดาน
ISMEDหอบ 28 เถ้าแก่ชายแดนลุยโรดโชว์พม่า/ทำตลาดรัฐกะเหรี่ยง-มอญ
ตั้งองค์กรลุยเขตศก. ยกกฎหมายยุบ‘กนอ.’/บิ๊กตู่ลั่น!แม่สอดต้องเกิด
เดินหน้าเต็มสูบ สะพานเมย2 ดันที่พุ่ง10เท่า –ค้าชายแดนแสนล้าน article
ประยุทธ์'เยือนพม่า ถกร่วมมือศก.-เดินหน้าทวาย
"บิ๊กตู่"ยกเครื่องเขตศก.พิเศษแม่สอด ผุดถนน4เลน-สะพานเชื่อมพม่า-จีน-ลาว-เวียดนาม
รวมภาพวีดีโอ กิจกรรมหอการค้าจังหวัดตาก ที่ผ่านมา
สัมภาษณ์พิเศษ / นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด หนึ่งในยุทธศาสตร์ชิงความได้เปรียบรับเออีซี
ภาคเหนือ-พ่อค้าชายแดนเหนือครวญ หลังรัฐบาลพม่าเดินหน้ายกระดับการค้าชายแดนสู่สากล
การเข้าถึงตลาดพม่าของสินค้าเวียดนาม
เร่งผุดสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2เพิ่มมูลค่าการค้าแม่สอดเท่าตัว
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
ปลุกพ่อค้าชายแดนเหนือ รักษาฐานตลาดพม่ารับ"เออีซี"
สัมภาษณ์พิเศษ / ประธานหอการค้าจังหวัดตาก จี้รัฐยกระดับโลจิสติกส์แม่สอดรับอาเซียน
เมื่อแชมป์เก่า มุ่งมั่นขอทวงตำแหน่งคืน
ต่างชาติลุ้นการปฏิรูปในพม่า กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ถูกดึงล่าช้า
ท่าเรือเชียงแสน 2 รับกองเรือสินค้า จีน ลาว พม่า
สร้างประเทศไทยให้เป็น 'HUBของAEC'
ระเบียงหรือทางผ่าน...?
“บางจาก” ไมเนอร์เชนจ์ ถอด “ม่อฮ่อม” ใส่ “สูท”
AEC Model ในแบบกสิกรไทย
มองทะลุมิติ AEC Financial
เทสโก้ โลตัส สยายปีกชายแดน รุกตั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต "แม่สอด
ตากเร่งตั้งเขต ศก.พิเศษแม่สอด เพิ่มการค้าชายแดนแสนล้าน
เปิดกำแพงมรกต: “เมี๊ยะ-วดี”
บทสัมภาษณ์ นายวิชัย เข็มทองคำ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก โดย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 20 มีนาคม 2555
จักรยานมิตรภาพ “แม่สอด-เมียวดี” สัมพันธ์ระหว่างรัฐ ที่เริ่มจากท้องถิ่น
“แม่สอด”เมืองคู่แฝด ที่ยังรอวันตกผลึก
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ วิเคราะห์.....พม่าเปลี่ยนไป ชงตั้ง เขตการค้า-การลงทุนร่วม
เตือนพม่าคู่แข่งสำคัญไทย หลังเปิดเสรี AEC
อนาคตประเทศไทย
ความสำคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...ทุกรัฐบาลมองเห็นแต่ไม่ผลักดันจริงจัง
ล้อมกรอบ / จี้รัฐสร้าง "4 เลน-เจาะอุโมงค์" เชื่อม พม่า-แม่สอด รับเออีซี
“พม่า”แนวรบด้านตะวันตกเปลี่ยนแล้ว
“เมงกาลาเซ-ย่างกุ้ง” ลมหายใจค้าไทย-พม่า
แม่สอดโมเดล มิติใหม่ทุนชายแดน
แม่สอด-ย่างกุ้ง Border Trade Route
ท่อสินค้าไทยเข้าพม่าจากเหนือจรดใต้
เมื่อสัญลักษณ์ “ทุนนิยม” เริ่มปรากฏให้เห็นในพม่า
บทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมกับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
หายนะแห่งศตวรรษที่ 21 ของสหรัฐฯ
เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกหรือต้องเลือก
ความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจบ่อหาน ปากทางเชียงรุ่ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ศก.โลกป่วนคนไทยกระอักเลือด กำลังซื้อหดยาว! “รถยนต์-บ้านหลังแรก” เสี่ยงถูกยึด
ประธานหอการค้าตากแนะต่อยอดแม่สอดโมเดล
ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งานใหญ่ที่ไม่ต้องรอรัฐบาล
Retail landscape change: โอกาสค้าปลีกไทยในบริบทใหม่
R9 เส้นทางขนส่งผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน: โอกาสและความท้าทาย
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ แนะรัฐหนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
การเมืองในอุดมคติ กับสังคมไทยที่เป็นจริง
การบริหารรัฐจัดการธุรกิจ:ก้าวรุกในโลกาภิวัตน์ด้วยกลยุทธ์ปั่นราคา
การพัฒนาท่าเรือทวายและท่าเรือปากบารา
จาก "ทำเงิน" สู่ "ปันเงิน" เส้นทาง "บิลล์ เกตส์" คนรวยช่วยโลก
การเมืองกับคณิตศาสตร์: ทฤษฎีแห่งความเป็นไปไม่ได้
เมื่อ บิ๊กซี ฮุบ คาร์ฟูร์โชห่วยไทย จะอยู่อย่างไร?
จับตาศึกเลือกตั้งพม่า 7 พ.ย. แผนการขั้นที่ 5 สู่ประชาธิปไตยเต็มขั้น?
“แม่สอด” กำลังเปลี่ยนแปลง
ความตื่นตัวของนักธุรกิจท้องถิ่น
นอภ.แม่สอด เตรียม สร้างหอ'นาฬิกายักษ์'
จุดเปลี่ยน…ธุรกิจไทย วิกฤตและโอกาสอยู่ตรงไหน
ทุ่ม800ล.ตัดถนนกอกาเรก-แม่สอด-ดานัง
ผู้ว่าฯเร่งฟื้น”กรอ.ตาก”ขับเคลื่อนเขตศก.- นครแม่สอด
แขวงการทางฯเร่งวางแนวถนนใหม่ รับสะพานไทย-พม่า/ปั้นเขตเศรษฐกิจชายแดนตาก
ครม.ไฟเขียวสร้างสะพานไทย-พม่า 2/เชื่อมแม่สอด-เมียวดีใหม่
สะพานแห่งที่ 2 ความหวังของชาวแม่สอด
รัฐบาลโชว์ปาฐกถา"มาร์ค" ที่ม.โคลัมเบีย สหรัฐ "สังคมประชาธิปไตยโฉมใหม่" ประชาชนต้องมาก่อน article
เปิดเสรี'อินเดีย-บิมสเทค' ติดปีกธุรกิจไทยเจาะตลาดเอเชียใต้
ฉีกหน้ากากเทสโก้โลตัส ฟ้องเรียกพันล้านใช้สิทธิทางศาลไม่สุจริต ภาคต่อเปิดหน้ากาก ตอน 2 (จบ)
เปิดหน้ากากเทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วย (1)
ตั้งธงส่งออกอัญมณี 600,000 ล.
หอฯ ตากเปิดห้องติวเข้มค้าไทย-เพื่อนบ้าน หวังทุนท้องถิ่นต่อยอดรับ EWEC
ตารางบินสายการบินพีบีแอร์
"บิ๊กเหวียง"นั่งนายกสมาคมวัฒนธรรม-ศก.ไทย-พม่าคนใหม่ ย้ำไม่ยุ่งการเมือง เร่งหนุนค้า-ลงทุน2ปท.
ประธานหอฯตาก มั่นใจแม่สอดเกตเวย์เชื่อมภูมิภาค article
เมืองคอนผุดวิธีแก้มังคุดราคาดิ่ง
เอกชนตากบูมตลาดอัญมณีสู่เวิลด์คลาส
หนุนใช้ "หยวน" เป็นเงินสกุลหลักค้าขาย หอการค้าฯ ยันทำได้
"อภิสิทธิ์"หารือ"หู จิ่น เทา" ระบุจะส่งเสริมความร่วมมือการลงทุน การค้าในระดับภูมิภาค และแก้วิกฤติเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีนำทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจและภาคเอกชนไทยบุกตลาดจีน
กำหนดการ พิธีสถาปนากรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด)
“ส.ส.ตาก”เล็งปั้นสนามบินแม่สอด 2 เร่งถนนตาก-ชายแดนเป็น 4 เลน article
“กอร์ปศักดิ์” ลุยตรวจโกดังข้าวโพดชายแดนแม่สอดสกัดปัญหาสวมสิทธิ์
เสนอตั้งเขตวัฒนธรรมชนเผ่าตาก นำศิลปะชาวเขาขึ้นเวทีดึงดูดนักท่องเที่ยว article
ดูกันเต็ม ๆ ตา กับ อัญมณี ราคาหลักพัน แต่เรานำมาให้ลุ้นกันเพียง บาทเดียว
เชิญร่วมงาน "สีสัน อัญมณีแม่สอด" ณ ย่านการค้า สยามอัญมณี แม่สอด
สรุปงานจักรยานมิตรภาพไทยพม่า โดยคุณวินัย ทีมอิสระ ใน thaimtb.com article
ประกาศ ปิดรับสมัครจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่ 10
สมัครปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-พม่า ครั้งที่ 10 article
ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ครั้งที่ 10
๘๔ พระกรณียกิจ พระจริยวัตร ขัตติยนารีศรีแผ่นดิน
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
โครงการดอกเบี้ยบ้าน 0% อานิสงส์ของการเลือกตั้ง
ขอเชิญร่วมออกบูท งานมหกรรมสินค้า ไทย-พม่า ธงฟ้า ราคาประหยัด 2009 และการประกวดสาว(เหลือ)น้อย article
มิงกาลาบาเมียวดี : สวัสดีเมียวดี : 你好吗!
งานอัญมณีแม่สอดโชว์โคตรพลอยแดง25,000กะรัตคึกคัก
ปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการจักรยานมิตรภาพไทยพม่า
สมัครแข่งขันจักรยานเสื้อภูเขาชิงถ้วยพระราชทาน "แม่สอด เม้าท์เท่น ไบค์ ครอสคันทรี่"
อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี
ติดปีก พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ แต่ไร้อาวุธฟัน 'โมเดิร์นเทรด'
เจาะกลวิธีหาเงิน 6 พรรคใหญ่ อภิมหาโปรเจกล้านๆ ๆ ฝันที่เป็นจริง!?
Thai Bike Around the World “ทูต 2 ล้อ” กลับสู่อ้อมกอดประเทศไทย
CSR เมื่อธุรกิจคืนกำไรให้กับสังคม
ร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกส่อแท้ง..! ล็อบบี้ สนช.เตะถ่วง-รอรัฐบาลหน้าฉีกทิ้ง
"สนธิ"จี้พรรคการเมืองคุม"ห้างยักษ์"ลั่นปีหน้านำ"กองทัพเทียนแห่งธรรม"สู้อำนาจทุนใหญ่
ชั้นเชิง“เชียงคำ”ต่อกรเทสโก้ แนะระดมสมองทีมทนายสู้คดี
ถอดรหัสหักเหลี่ยมเทสโก้ พลังมวลชนคว่ำช้างสาร
พาณิชย์เผย ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ค้าปลีกแล้ว-เน้นสมาฉันท์ "รายใหญ่-โชห่วย"
แถลงผลการประชุม ครม.ประจำวันที่ 16 ต.ค.2550
คนไทยกระเป๋าฉีก!! อีกแล้ว
เทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วยจนรวยติดอันดับ4ของโลก
บันทึกประวัติศาสตร์- ประท้วงลามพม่า
ตราด... เปิดประตูสู่อินโดจีน เชื่อมถนนหมายเลข 48 กัมพูชา ดึงเม็ดเงินธุรกิจ-ท่องเที่ยวสะพัดหมื่นล้าน
ยกโมเดล"โชวห่วยแพร่"ต้านห้างยักษ์ แนะค้าปลีกรายย่อยทั่วไทยปรับใช้ก่อนตายหมด
เผยผลสำรวจโรงงานอุตฯยังไม่มีปิดกิจการเพิ่ม
ระดมทุนขนส่งไทยรับมือLogisticสี่เหลี่ยมฯ หอฯชร.ดันตั้งสมาคมเพิ่มอำนาจต่อรองสู้จีน
ยุทธศาสตร์ไทย-พม่า ถึงเวลาต้องทบทวน
สามหมอกเปิดบ้านร่องแห้งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าไทย-พม่า
ผู้ว่าฯ-นายกแม่สอดดัน"มหานครแม่สอด" เตรียมจัดเวทีประชาคม 18 ชุมชนนำร่อง
พม่าย่างกุ้งฮึดประท้วงรัฐบาลขังต่อผู้นำหญิง
บทเรียนจากรัฐบาลทหารพม่า
โชวห่วยแฉแผนค้าปลีกทุนนอก-ใช้วิธีสกปรกขวางร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกเข้า ครม.
ค้าปลีกไทยจะอยู่รอดอย่างไร
พม่าจัดค้าชายแดน ส่งออก-นำเข้าใหม่ ใช้ศูนย์ฯเมืองหลวง
10 สัญญาณอันตราย ฟ้องสภาพการเงินส่อเค้าย่ำแย่
ประวัติกำเนิดชาจีน article
Special Day 3 March 2550 article
สมทบทุนสร้างหอการค้าจังหวัดตาก article
เชิญบูชามงคลวัตถุ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น "เมตตาธรรม" จังหวัดตาก 2549 โดย หอการค้าจังหวัดตาก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.