ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ตราด... เปิดประตูสู่อินโดจีน เชื่อมถนนหมายเลข 48 กัมพูชา ดึงเม็ดเงินธุรกิจ-ท่องเที่ยวสะพัดหมื่นล้าน

ตราด... เปิดประตูสู่อินโดจีน เชื่อมถนนหมายเลข 48 กัมพูชา  ดึงเม็ดเงินธุรกิจ-ท่องเที่ยวสะพัดหมื่นล้าน

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด กำหนดให้จังหวัดตราดเป็นประตูสู่   อินโดจีน ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา นายบุญช่วย เกิดสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด การเป็นพันธมิตรกับภูมิภาคอินโดจีน ประกอบกับปี  2547-2549 รัฐบาลไทยได้สนับสนุนโครงการก่อสร้างโครงข่ายด้านการคมนาคมขนส่งกับประเทศกัมพูชาด้านจังหวัดตราดหลายโครงการ ทั้งการก่อสร้างถนน และการก่อสร้างสะพานในประเทศกัมพูชาเพื่อเป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงจากประเทศไทยไปสู่อินโดจีน

          เปิด 2 เส้นทางเชื่อมกัมพูชา

          "เส้นทางเศรษฐกิจแนวใต้" คือ เส้นทางการพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศเชื่อมต่ออินโดจีน บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เกิดขึ้นจากความร่วมมือของรัฐบาลไทยและกัมพูชา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของโครงการ GMS (Greater Menong Subregion) มี 2 เส้นทาง คือ ถนนสาย R 1    ที่เริ่มจากกรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี-สระแก้ว-อรัญประเทศ/ปอยเปต (หรือกรุงเทพฯ-     แหลมฉบัง-สระแก้ว-อรัญประเทศ-ปอยเปต)/       ศรีโสภณ-พนมเปญ-บาเวท-มอดไม้-โฮจิมินห์-วังเตา โดยมีจุดผ่านแดนที่อรัญประเทศ (ไทย)/ปอยเปต (กัมพูชา)

          อีกสายหนึ่ง คือ ถนนเลียบชายฝั่งใต้สาย R 10 เป็นถนนสายใหม่ที่ถูกสร้างโดยมีวัตถุประสงค์ ด้านเศรษฐกิจและการค้าขายระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งถนนสายนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถนนสายเอเชีย (Asia Highway Network) ซึ่งจะเชื่อมระหว่างท่าเรือทวาย (พม่า) ท่าเรือแหลมฉบัง (ไทย) และ    ท่าเรือสีหนุวิลล์ (กัมพูชา)

          เส้นทาง R 10 นี้ เชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยกับสะแรอัมเบิล โดยผ่านทางเกาะกง กัมพูชา เส้นทางเริ่มจากกรุงเทพฯ-ตราด (หาดเล็ก)-กัมพูชา (290 กิโลเมตร) แซมแยม-เกาะกง-    สะแรอัมเบิล (151 กิโลเมตร)-กัมพูชา-ลอก/    ฮาเตียน-คามเมา-ทามดาน (เวียดนาม) โดยมี  จุดผ่านแดนที่บ้านหาดเล็ก (ไทย)/แซมแยม (กัมพูชา)

          เส้นทางสาย R 10 หรือเส้นทางหมายเลข 48 เริ่มจากแซมแยม-เกาะกง-สะแรอัมเบิล ของกัมพูชานี้ เมื่อปี 2544-2546 กองทัพไทยได้ส่งทหารช่างช่วยปรับปรุงเส้นทางถนนลูกรังแบบให้เปล่า ต่อมาในปี 2547 จึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย โดยอนุมัติให้กัมพูชากู้เงินดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 827.4 ล้านบาท เพื่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์และช่วยสนับสนุนสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบให้เปล่าบนถนนสายนี้อีก 4 แห่ง โดยกรมทางหลวงออกแบบให้และใช้งบประมาณ 288.2 ล้านบาท การก่อสร้างถนนและสะพานทำสัญญาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2548 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2550 โดยบริษัท สหการวิศวกร จำกัด แต่เกิดปัญหาล่าช้าจนต้องต่อสัญญาออกไปถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2550 ส่วนการก่อสร้างถนนแม้ว่าจะยังไม่เรียบร้อย 100% แต่รัฐบาลกัมพูชาได้รับมอบงานไปเรียบร้อยแล้ว

          ก่อสร้างคืบกลางปีหน้าเปิดใช้

          นายธนิต สากิยะ ผู้อำนวยการแขวงการทางตราด กล่าวว่า ถึงเดือนกรกฎาคม 2550 งานก่อสร้างสะพาน 4 แห่ง ผลงานก่อสร้างรวม 62.71% แผนงานก่อสร้างรวม 71.22% ช้ากว่าแผนงาน 8.51% โดยสะพานที่ 1 สะแรอัมเบิล ยาว 420 เมตร ผลงานก่อสร้างปัจจุบัน 94.60% สะพานที่ 2 อันโดงตึก ยาว 270 เมตร ผลงานก่อสร้าง 13.92% สะพานที่ 3 ตรอเปียงรุง ยาว 480 เมตร ผลงานก่อสร้าง 55.76% สะพานที่ 4 พุมดวง (ตาไต) ยาว 390 เมตร ผลงานก่อสร้าง 86.60% สาเหตุก่อสร้างสะพานล่าช้าเพราะเจอสภาวะน้ำท่วมหนักและพื้นที่ทำให้ก่อสร้างล่าช้ามาก อย่างไรก็ตามคาดว่าเดือนพฤษภาคม 2551 จะเปิดใช้ได้

          ส่วนโครงการก่อสร้างทางหมายเลข 48      (เกากง-สะแรอัมเบิล) กัมพูชา ระยะทางรวม 151.4 กิโลเมตร ผลงานก่อสร้างถึงเดือนกรกฎาคม 2550 100% และผู้รับจ้างได้ส่งงานให้กับรัฐบาลประเทศกัมพูชาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 โดยถนนที่ก่อสร้างจะแบ่งเป็น 4 ช่วง      คือ ช่วงที่ 1 (สะแรอัมเบิล) ระยะทาง 12.4 ก.ม. ช่วงที่ 2  (อันโดงตึก) ระยะทาง 36.4 ก.ม.     ช่วงที่ 3 (ตรอเปียงรุง) ระยะทาง 40.2 ก.ม.      ช่วงที่ 4 (พุมดวง หรือตาไต) ระยะทาง 39.8 ก.ม. และช่วงที่ 5 (เกาะกง) ระยะทาง 19 กิโลเมตร

          "ช่วงแรกจะมีลักษณะโค้งมากเพราะมีปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่จากประชาชน เส้นทางไปสะพาน 4 เป็นภูเขา คดเคี้ยว แม้ว่าบริษัทก่อสร้างไม่เสร็จเรียบร้อย แต่ทางรัฐบาลกัมพูชาเซ็นรับงานไปเรียบร้อยแล้ว แต่เหลือเพียงงานเล็กๆ น้อยๆ" นายธนิตกล่าวและว่า

          ทั้งนี้หากถนนสาย 48 เสร็จสามารถเดินทางจากบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ ถึงพนมเปญได้โดยใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงเศษ

          คาดนักท่องเที่ยวทะลัก 1 ล้านคน

          ทางด้านนายบุญช่วย เกิดสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้กำหนดการพัฒนาให้ จ.ตราด เป็นประตูสู่อินโดจีน เมื่อมีการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทย-กัมพูชา ก่อสร้างถนนสาย 48 ที่จะเชื่อมต่อไปยังเวียดนาม ได้พยายามดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยมีแผนที่ขยายเส้นทางตราด-คลองใหญ่-หาดเล็ก (หมายเลข 318) ระยะทาง 90 กิโลเมตร ให้เป็นสี่ช่องจราจร มอบให้กรมทางหลวงรับผิดชอบ คาดว่าจะใช้งบประมาณ 640 ล้านบาท โครงการผูกพันงบประมาณ 2 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550-2551 โดยปี 2550 อนุมัติวงเงินไว้ 100 ล้านบาท ขยายเส้นทางบ้านหาดเล็ก-คลองใหญ่ ปีงบประมาณ 2551 ดำเนินการในส่วนที่เหลืออีก 512 ล้านบาท หรืออาจจะเป็นงบประมาณผูกพัน 2 ปี

          นอกจากนี้ ด่านศุลกากรแห่งใหม่แบบมาตรฐานสากลได้ก่อสร้างเสร็จพร้อมที่จะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้ได้ร่วมมือการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีสำรวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาด 500 ตันกรอส ที่ อ.คลองใหญ่ ที่สามารถขนส่งเชื่อมโยงเวียดนาม ภูมิภาคอินโดจีน

          "หากก่อสร้างถนนสาย 48 เสร็จ ก่อสร้างถนนหมายเลข 318 เป็นสี่ช่องจราจรเสร็จ 5 ปี ตราดจะมีความสำคัญเป็นประตูเข้า-ออกของ    อินโดจีนอย่างแท้จริง เพราะเส้นทางสาย R 10 จะเชื่อมต่อไปถึงเวียดนามตอนใต้ ตาม

          โครงข่ายถนนสายเอเชียด้วย ในอนาคตเร็วๆ นี้    เส้นทางสายนี้จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

          นอกจากจะมีความสำคัญด้านโลจิสติกส์  ซึ่งจะมีการขนส่งสินค้าจากแหลมฉบังผ่าน จ.ตราด ไปพนมเปญที่สะดวก ระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง หรือแยกไปท่าเรือสีหนุวิลล์ ที่สำคัญเป็นเส้นทางที่รองรับการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย คาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นจาก 700,000 คน ในปี 2549 เป็น 1 ล้านคนขึ้นไป นอกเหนือจากมูลค่าการค้าชายแดนจากที่มีมูลค่าสูงถึง 13,200 ล้านบาทเศษ จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน" ผวจ.ตราดกล่าว

          ค้าชายแดนเพิ่ม 15%

          ทางด้าน นายดำริ จุลวัฒฑะกะ พาณิชย์จังหวัดตราด เห็นว่า เมื่อเส้นทางเสร็จเรียบร้อย  จะมีผลต่อการขนส่งสินค้าออกไปกัมพูชาอย่างมาก คาดว่ามูลค่าการค้าชายแดนน่าจะเพิ่มขึ้น 10-15%

          สอดคล้องกับ นายสุพจน์ เลียดประถม ประธานหอการค้า จ.ตราด ที่ระบุว่า การเติบโตทางด้านการค้าชายแดนจะเพิ่มขึ้นเพราะผู้ประกอบการจะหันมาใช้ทางรถยนต์มากขึ้น เนื่องจากความสะดวกรวดเร็ว โดยขณะนี้หอการค้าได้ทำข้อตกลง (MOU) กับหอการค้าในจังหวัดต่างๆ ในกัมพูชาถึง 8 จังหวัดแล้ว

          สำหรับความเคลื่อนไหวของภาคเอกชนได้พัฒนาพื้นที่บริเวณเส้นทาง 318 ไปบ้างแล้ว     ทั้งตลาดชายแดน โรงแรม รีสอร์ต บริเวณชายหาดที่ผุดขึ้นเป็นระยะตลอดเส้นทาง คาดว่าคงมีการพัฒนาและเพิ่มการลงทุนมากขึ้น พร้อมๆ กับมูลค่าที่ดิน 2 ข้างทางพุ่งขึ้นโดยอัตโนมัติ

          ทั้งหมดนี้คือความพร้อมต่อการเปิดประตูสู่  อินโดจีนของ จ.ตราด

 

Source - เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ (Th)

Thursday, September 13, 2007  04:44
บทความพิเศษ

เอกชนจ.ตากโอดเขตศก.พิเศษเอื้อต่างชาติ
เอกชนตาก ถามรัฐบาล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประเทศชาติได้อะไร
รอการลงทุน SEZ แม่สอด
“เงินจ๊าต”ผันผวนทำค้าชายแดนตากสูญพันล้าน
หอการค้าไทยห่วงค่าผันผวนเงินจ๊าด เสนอจี้รัฐบาลเร่งแก้ไข
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยกระดับสนามบินตาก
ธุรกิจเบรกลงทุนSEZตาก รอร่างผังเมืองใหม่คลอด
โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์นำทัพธุรกิจรุ่นใหม่ไทยบุกเมียนมา 20-22 ส.ค.นี้ ขยายช่องทางการค้าและการลงทุน
ทูตไทยแนะสูตรสำเร็จ! ลงทุน 'เมียนมา' ต้องมาคู่ CSR
TTW ร่วมทุนZ Corp ลุยโครงการระบบน้ำประปาที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา ลงนาม ก.ค.นี้
เขต ศก.ชายแดน ปลุกชีพเชื่อมอีอีซี
เมียนมาอนุมัติตั้งเครดิตบูโรแล้ว หนุนSMEs คาดเริ่มดำเนินการได้อีก 1 ปีข้างหน้า
นครย่างกุ้ง โอกาสทองธุรกิจอาหาร
ยอดค้าชายแดน 5 เดือน มูลค่า 4.63 แสนล้าน พุ่ง 4.18% แต่ส่งออกติดลบ 2.62% พาณิชย์มั่นใจ ทั้งปีโต 15%
บทวิเคราะห์อาเซียน เกมค้าปลีกสมัยใหม่ในเมียนมา
5 มิ.ย. 2561 เมียนมาปรับกลยุทธ์อาแขนรับนักลงทุน
ญี่ปุ่นเบนเข็มรุกแม่สอด เร่งรถไฟแนวE-W เชื่อมบ้านไผ่-นครพนม
สรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand Tourism Year 2018”
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง”ประชารัฐร่วมใจ ด้วยมหาดไทย 4.0 โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง ‘Digital Technology เพื่อการค้าและการลงทุน’ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
19 พ.ย. 60สรุปสาระสำคัญการบรรยาย “ เรื่อง SMEs กับการนำไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มอญเปิดเมือง..ดึงทุนทัวร์ไทยบูมท่องเที่ยวเมาะละแหม่ง-ตำนานรัก“เจ้าน้อยศุขเกษม-มะเมี๊ยะ”
เปิดผัง 'MRG-MMID' โอกาสทองลงทุนมัณฑะเลย์
ปั้นศูนย์ค้าปลีก
นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเมียนมาร์
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ชาวพม่า ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ. เมืองผาอัน
โครงการ คาราวาน 3 แม่ แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เอกชนบุกสระแก้ว-แม่สอด แห่ตั้งบริษัท-BOIให้สิทธิ์ชนเพดาน
ISMEDหอบ 28 เถ้าแก่ชายแดนลุยโรดโชว์พม่า/ทำตลาดรัฐกะเหรี่ยง-มอญ
ตั้งองค์กรลุยเขตศก. ยกกฎหมายยุบ‘กนอ.’/บิ๊กตู่ลั่น!แม่สอดต้องเกิด
เดินหน้าเต็มสูบ สะพานเมย2 ดันที่พุ่ง10เท่า –ค้าชายแดนแสนล้าน article
ประยุทธ์'เยือนพม่า ถกร่วมมือศก.-เดินหน้าทวาย
"บิ๊กตู่"ยกเครื่องเขตศก.พิเศษแม่สอด ผุดถนน4เลน-สะพานเชื่อมพม่า-จีน-ลาว-เวียดนาม
รวมภาพวีดีโอ กิจกรรมหอการค้าจังหวัดตาก ที่ผ่านมา
สัมภาษณ์พิเศษ / นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด หนึ่งในยุทธศาสตร์ชิงความได้เปรียบรับเออีซี
ภาคเหนือ-พ่อค้าชายแดนเหนือครวญ หลังรัฐบาลพม่าเดินหน้ายกระดับการค้าชายแดนสู่สากล
การเข้าถึงตลาดพม่าของสินค้าเวียดนาม
เร่งผุดสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2เพิ่มมูลค่าการค้าแม่สอดเท่าตัว
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
ปลุกพ่อค้าชายแดนเหนือ รักษาฐานตลาดพม่ารับ"เออีซี"
สัมภาษณ์พิเศษ / ประธานหอการค้าจังหวัดตาก จี้รัฐยกระดับโลจิสติกส์แม่สอดรับอาเซียน
เมื่อแชมป์เก่า มุ่งมั่นขอทวงตำแหน่งคืน
ต่างชาติลุ้นการปฏิรูปในพม่า กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ถูกดึงล่าช้า
ท่าเรือเชียงแสน 2 รับกองเรือสินค้า จีน ลาว พม่า
สร้างประเทศไทยให้เป็น 'HUBของAEC'
ระเบียงหรือทางผ่าน...?
“บางจาก” ไมเนอร์เชนจ์ ถอด “ม่อฮ่อม” ใส่ “สูท”
AEC Model ในแบบกสิกรไทย
มองทะลุมิติ AEC Financial
เทสโก้ โลตัส สยายปีกชายแดน รุกตั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต "แม่สอด
ตากเร่งตั้งเขต ศก.พิเศษแม่สอด เพิ่มการค้าชายแดนแสนล้าน
เปิดกำแพงมรกต: “เมี๊ยะ-วดี”
บทสัมภาษณ์ นายวิชัย เข็มทองคำ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก โดย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 20 มีนาคม 2555
จักรยานมิตรภาพ “แม่สอด-เมียวดี” สัมพันธ์ระหว่างรัฐ ที่เริ่มจากท้องถิ่น
“แม่สอด”เมืองคู่แฝด ที่ยังรอวันตกผลึก
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ วิเคราะห์.....พม่าเปลี่ยนไป ชงตั้ง เขตการค้า-การลงทุนร่วม
เตือนพม่าคู่แข่งสำคัญไทย หลังเปิดเสรี AEC
อนาคตประเทศไทย
ความสำคัญเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...ทุกรัฐบาลมองเห็นแต่ไม่ผลักดันจริงจัง
ล้อมกรอบ / จี้รัฐสร้าง "4 เลน-เจาะอุโมงค์" เชื่อม พม่า-แม่สอด รับเออีซี
“พม่า”แนวรบด้านตะวันตกเปลี่ยนแล้ว
“เมงกาลาเซ-ย่างกุ้ง” ลมหายใจค้าไทย-พม่า
แม่สอดโมเดล มิติใหม่ทุนชายแดน
แม่สอด-ย่างกุ้ง Border Trade Route
ท่อสินค้าไทยเข้าพม่าจากเหนือจรดใต้
เมื่อสัญลักษณ์ “ทุนนิยม” เริ่มปรากฏให้เห็นในพม่า
บทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมกับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
หายนะแห่งศตวรรษที่ 21 ของสหรัฐฯ
เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกหรือต้องเลือก
ความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจบ่อหาน ปากทางเชียงรุ่ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ศก.โลกป่วนคนไทยกระอักเลือด กำลังซื้อหดยาว! “รถยนต์-บ้านหลังแรก” เสี่ยงถูกยึด
ประธานหอการค้าตากแนะต่อยอดแม่สอดโมเดล
ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ งานใหญ่ที่ไม่ต้องรอรัฐบาล
Retail landscape change: โอกาสค้าปลีกไทยในบริบทใหม่
R9 เส้นทางขนส่งผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน: โอกาสและความท้าทาย
บรรพต ก่อเกียรติเจริญ แนะรัฐหนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
การเมืองในอุดมคติ กับสังคมไทยที่เป็นจริง
การบริหารรัฐจัดการธุรกิจ:ก้าวรุกในโลกาภิวัตน์ด้วยกลยุทธ์ปั่นราคา
การพัฒนาท่าเรือทวายและท่าเรือปากบารา
จาก "ทำเงิน" สู่ "ปันเงิน" เส้นทาง "บิลล์ เกตส์" คนรวยช่วยโลก
การเมืองกับคณิตศาสตร์: ทฤษฎีแห่งความเป็นไปไม่ได้
เมื่อ บิ๊กซี ฮุบ คาร์ฟูร์โชห่วยไทย จะอยู่อย่างไร?
จับตาศึกเลือกตั้งพม่า 7 พ.ย. แผนการขั้นที่ 5 สู่ประชาธิปไตยเต็มขั้น?
“แม่สอด” กำลังเปลี่ยนแปลง
ความตื่นตัวของนักธุรกิจท้องถิ่น
นอภ.แม่สอด เตรียม สร้างหอ'นาฬิกายักษ์'
จุดเปลี่ยน…ธุรกิจไทย วิกฤตและโอกาสอยู่ตรงไหน
ทุ่ม800ล.ตัดถนนกอกาเรก-แม่สอด-ดานัง
ผู้ว่าฯเร่งฟื้น”กรอ.ตาก”ขับเคลื่อนเขตศก.- นครแม่สอด
แขวงการทางฯเร่งวางแนวถนนใหม่ รับสะพานไทย-พม่า/ปั้นเขตเศรษฐกิจชายแดนตาก
ครม.ไฟเขียวสร้างสะพานไทย-พม่า 2/เชื่อมแม่สอด-เมียวดีใหม่
สะพานแห่งที่ 2 ความหวังของชาวแม่สอด
รัฐบาลโชว์ปาฐกถา"มาร์ค" ที่ม.โคลัมเบีย สหรัฐ "สังคมประชาธิปไตยโฉมใหม่" ประชาชนต้องมาก่อน article
เปิดเสรี'อินเดีย-บิมสเทค' ติดปีกธุรกิจไทยเจาะตลาดเอเชียใต้
ฉีกหน้ากากเทสโก้โลตัส ฟ้องเรียกพันล้านใช้สิทธิทางศาลไม่สุจริต ภาคต่อเปิดหน้ากาก ตอน 2 (จบ)
เปิดหน้ากากเทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วย (1)
ตั้งธงส่งออกอัญมณี 600,000 ล.
หอฯ ตากเปิดห้องติวเข้มค้าไทย-เพื่อนบ้าน หวังทุนท้องถิ่นต่อยอดรับ EWEC
ตารางบินสายการบินพีบีแอร์
"บิ๊กเหวียง"นั่งนายกสมาคมวัฒนธรรม-ศก.ไทย-พม่าคนใหม่ ย้ำไม่ยุ่งการเมือง เร่งหนุนค้า-ลงทุน2ปท.
ประธานหอฯตาก มั่นใจแม่สอดเกตเวย์เชื่อมภูมิภาค article
เมืองคอนผุดวิธีแก้มังคุดราคาดิ่ง
เอกชนตากบูมตลาดอัญมณีสู่เวิลด์คลาส
หนุนใช้ "หยวน" เป็นเงินสกุลหลักค้าขาย หอการค้าฯ ยันทำได้
"อภิสิทธิ์"หารือ"หู จิ่น เทา" ระบุจะส่งเสริมความร่วมมือการลงทุน การค้าในระดับภูมิภาค และแก้วิกฤติเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีนำทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจและภาคเอกชนไทยบุกตลาดจีน
กำหนดการ พิธีสถาปนากรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด)
“ส.ส.ตาก”เล็งปั้นสนามบินแม่สอด 2 เร่งถนนตาก-ชายแดนเป็น 4 เลน article
“กอร์ปศักดิ์” ลุยตรวจโกดังข้าวโพดชายแดนแม่สอดสกัดปัญหาสวมสิทธิ์
เสนอตั้งเขตวัฒนธรรมชนเผ่าตาก นำศิลปะชาวเขาขึ้นเวทีดึงดูดนักท่องเที่ยว article
ดูกันเต็ม ๆ ตา กับ อัญมณี ราคาหลักพัน แต่เรานำมาให้ลุ้นกันเพียง บาทเดียว
เชิญร่วมงาน "สีสัน อัญมณีแม่สอด" ณ ย่านการค้า สยามอัญมณี แม่สอด
สรุปงานจักรยานมิตรภาพไทยพม่า โดยคุณวินัย ทีมอิสระ ใน thaimtb.com article
ประกาศ ปิดรับสมัครจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่ 10
สมัครปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-พม่า ครั้งที่ 10 article
ขอเชิญร่วมมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – พม่า ครั้งที่ 10
๘๔ พระกรณียกิจ พระจริยวัตร ขัตติยนารีศรีแผ่นดิน
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวพลังงานประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
โครงการดอกเบี้ยบ้าน 0% อานิสงส์ของการเลือกตั้ง
ขอเชิญร่วมออกบูท งานมหกรรมสินค้า ไทย-พม่า ธงฟ้า ราคาประหยัด 2009 และการประกวดสาว(เหลือ)น้อย article
มิงกาลาบาเมียวดี : สวัสดีเมียวดี : 你好吗!
งานอัญมณีแม่สอดโชว์โคตรพลอยแดง25,000กะรัตคึกคัก
ปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการจักรยานมิตรภาพไทยพม่า
สมัครแข่งขันจักรยานเสื้อภูเขาชิงถ้วยพระราชทาน "แม่สอด เม้าท์เท่น ไบค์ ครอสคันทรี่"
อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี
ติดปีก พ.ร.บ. ค้าปลีกค้าส่งฯ แต่ไร้อาวุธฟัน 'โมเดิร์นเทรด'
เจาะกลวิธีหาเงิน 6 พรรคใหญ่ อภิมหาโปรเจกล้านๆ ๆ ฝันที่เป็นจริง!?
Thai Bike Around the World “ทูต 2 ล้อ” กลับสู่อ้อมกอดประเทศไทย
CSR เมื่อธุรกิจคืนกำไรให้กับสังคม
ร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกส่อแท้ง..! ล็อบบี้ สนช.เตะถ่วง-รอรัฐบาลหน้าฉีกทิ้ง
"สนธิ"จี้พรรคการเมืองคุม"ห้างยักษ์"ลั่นปีหน้านำ"กองทัพเทียนแห่งธรรม"สู้อำนาจทุนใหญ่
ชั้นเชิง“เชียงคำ”ต่อกรเทสโก้ แนะระดมสมองทีมทนายสู้คดี
ถอดรหัสหักเหลี่ยมเทสโก้ พลังมวลชนคว่ำช้างสาร
พาณิชย์เผย ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.ค้าปลีกแล้ว-เน้นสมาฉันท์ "รายใหญ่-โชห่วย"
แถลงผลการประชุม ครม.ประจำวันที่ 16 ต.ค.2550
คนไทยกระเป๋าฉีก!! อีกแล้ว
เทสโก้ โลตัส ค้ากำไรบนซากโชว์ห่วยจนรวยติดอันดับ4ของโลก
บันทึกประวัติศาสตร์- ประท้วงลามพม่า
ยกโมเดล"โชวห่วยแพร่"ต้านห้างยักษ์ แนะค้าปลีกรายย่อยทั่วไทยปรับใช้ก่อนตายหมด
สัมภาษณ์ : เปิดร่างพ.ร.บ.ค้าปลีกฉบับสนช. จำกัดรายใหญ่ผลิตสินค้าเฮ้าส์แบรนด์
เผยผลสำรวจโรงงานอุตฯยังไม่มีปิดกิจการเพิ่ม
ระดมทุนขนส่งไทยรับมือLogisticสี่เหลี่ยมฯ หอฯชร.ดันตั้งสมาคมเพิ่มอำนาจต่อรองสู้จีน
ยุทธศาสตร์ไทย-พม่า ถึงเวลาต้องทบทวน
สามหมอกเปิดบ้านร่องแห้งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าไทย-พม่า
ผู้ว่าฯ-นายกแม่สอดดัน"มหานครแม่สอด" เตรียมจัดเวทีประชาคม 18 ชุมชนนำร่อง
พม่าย่างกุ้งฮึดประท้วงรัฐบาลขังต่อผู้นำหญิง
บทเรียนจากรัฐบาลทหารพม่า
โชวห่วยแฉแผนค้าปลีกทุนนอก-ใช้วิธีสกปรกขวางร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกเข้า ครม.
ค้าปลีกไทยจะอยู่รอดอย่างไร
พม่าจัดค้าชายแดน ส่งออก-นำเข้าใหม่ ใช้ศูนย์ฯเมืองหลวง
10 สัญญาณอันตราย ฟ้องสภาพการเงินส่อเค้าย่ำแย่
ประวัติกำเนิดชาจีน article
Special Day 3 March 2550 article
สมทบทุนสร้างหอการค้าจังหวัดตาก article
เชิญบูชามงคลวัตถุ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น "เมตตาธรรม" จังหวัดตาก 2549 โดย หอการค้าจังหวัดตาก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.