ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


คณะปฏิรูปฯ ออกคำสั่งแต่งตั้แม่ทัพภาค เป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่แต่ละกองทัพภาคarticle
       คณะปฏิรูปฯ ออกคำสั่งแต่งตั้แม่ทัพภาค เป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่แต่ละกองทัพภาค มีอำนาจในการระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยเขตพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามการสั่งการ ผู้ใดหลีกเลี่ยง ขัดขืนจะต้องได้รับโทษอย่างร้ายแรง
       
ผลการประชุมสัมมนาโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตากและผลกระทบสิ่งแวดล้อม(5ก.ย.2549)article

ผลการประชุม

สัมมนาโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 5 กันยายน 2549

ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ อ.แม่สอด จ.ตาก

 

                แม่สอด-แม่ระมาด-และพบพระ เป็น 3 ใน 8 อำเภอ 1 กิ่งของจังหวัดตาก ที่อยู่ติดชายแดนไทย-พม่า และเป็นอำเภอสำคัญที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจชายแดน และกำลังรอกฎหมายรองรับก่อนประกาศใช้ อย่างเป็นทางการ และในอีกแง่มุมหนึ่ง คือ การจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ซึ่งกำลังหาพื้นที่ 3 แห่ง โดยมีพื้นที่บ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด และตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด มีศักยภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หรือแผนที่ว่างไว้ได้รวดเร็ว ทุกฝ่ายต้องมองทุกแง่มุมและสิ่งสำคัญ ต้องบอกกับประชาชนรากหญ้าในพื้นที่ด้วยความชัดเจน ชาวบ้านได้อะไรจากเขตนิคมอุตสาหกรรม

ผู้เข้าร่วมประชุม                 นายนิยม  ไวยรัชพานิช                      ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก

นายปณิธิ  ตั้งผาติ                 ที่ปรึกษาคณะกรรมหอการค้าจังหวัดตาก

นายศุภมาตร  เกษม                  กรรมการที่ปรึกษา

                                                นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ         รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก

                                                นายวีระ  สดมพฤกษ์                           ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก

 

นายวิวัฒ  เมธีวรรณกิจ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดการประชุม

 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักธุรกิจ พ่อค้า ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด แม่ระมาด และพบพระ เข้าร่วมประชุม  ครั้งนี้ได้มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายและเน้นย้ำความชัดเจนมากกว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมา

 

นายอำเภอ : กล่าวว่า  ขณะนี้รัฐบาลพม่าได้ประกาศกฎหมายจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดเมียวดีไปแล้ว

 

นายปณิธิ  ตั้งผาติ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก แกนนำกลุ่มประชาคมชายแดนจังหวัดตาก กล่าวว่า

1) จะต้องจัดสัดส่วนการลงทุนและการถือหุ้นให้ชัดเจนและเท่าเทียมตามความจริงและต้องระวังทุนต่างชาติ และทุนส่วนกลาง โดยทุนต่างชาติต้องไม่เกิน 30 % โดยให้รัฐถือครองมากที่สุด ส่วนที่เหลือให้นักธุรกิจท้องถิ่นลงทุน

2) มีการวางผังเมืองใหม่และศึกษาพื้นที่สร้างเมืองใหม่แม่สอด เป็นเมืองใหม่ รองรับความเจริญที่จะขยายตัวขึ้นและที่สำคัญ คือการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (สะพานมิตรภาพไทย-พม่า) ต้องสร้างในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเส้นทางเชื่อมโยง การขนส่ง

 

นายนิยม  ไวยรัชพานิช ประธานคณะกรรมการการค้าชายแดน หอการค้าไทย กล่าวว่า

เมื่อพม่าได้จัดตั้งจังหวัดเมียวดีเป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้ว ไทยควรศึกษากรอบของฝ่ายพม่าเพราะมีชายแดนติดต่อกัน ต้องให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน และต้องระวังเรื่องการแย่งซื้อที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

พ.ท.เรืองเดช  ฟูปินวงศ์  นายทหารประจำการอยู่ชายแดนไทย-พม่า กล่าวว่า

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมชายแดน ต้องมองเรื่องความมั่นคง เพราะมีพื้นที่หลายแห่งแนวชายแดนเป็นเขตอิทธิพลของชนกลุ่มน้อยฝั่งพม่า ต้องวางมาตรการป้องกันแรงงานต่างด้าวให้รัดกุม  และที่สำคัญคือ ปัญหายาเสพติด ที่จะตามมาเพราะหากมีการเคลื่อนย้ายสินค้า และมีการหมุนเวียนของบุคคลก็อาจจะนำไปสู่การขนยาเสพติด เนื่องจากอัตราค่าแลกเปลี่ยนเงินบาทกับค่าเงินจ๊าตพม่าแตกต่างกันมาก

 

นายบุญเติง ธรรมใจ กำนันตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด กล่าวว่า

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ข่าวว่าในเขตจะใช้พื้นที่ตำบลแม่ปะด้วยนั้น ได้สอบถามประชาชนส่วนใหญ่แล้ว ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการใช้พื้นที่ตำบลแม่ปะ เพราะจะทำให้วิถีชีวิตชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป และทำลายสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคมตามมามากมาย และที่สำคัญชาวบ้านไม่ได้อะไรจากจะการตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าทีม กล่าวว่า ได้ทำการศึกษาไป 79 % ต่อไปจะได้เร่งศึกษาในเชิงลึก และต้องมองเขตนิคมอุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจของประเทศในแถบเอเชียใต้ควบคู่ไปด้วยทั้งจีน-อินเดีย-พม่า-สิงคโปร์ เนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าวมีทางคมนาคมร่วมกันในอนาคต สู่การเชื่อมโยงเส้นทางตะวันออก-ตะวันตก

 

 ถึงวันนี้โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จึงเป็นประเด็นที่ภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งทำความเข้าใจและหาคำตอบให้กับชาวบ้าน ก่อนที่จะเริ่มลงเสาเข็มนับหนึ่งโครงการ

 

****************

พาณิชย์ตื่นสางห้างค้าปลีก ไร้อำนาจขึงขัง-โยนมท.แก้article

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อว่า สำหรับห้างที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะขอความร่วมมือให้ชะลอออกไปด้วยเช่นกัน แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะไม่มีข้อกฎหมายห้ามได้ แต่จะให้ทางกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการที่จะชะลอแผนการขยายสาขาของแต่ละห้างได้ พร้อมกันนี้จะเชิญผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ามาหารือถึงผลกระทบจากการขยายสาขาในสัปดาห์หน้า และจะมีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน ว่า... 

"โลตัส"ปูพรมยึดอำเภอใหญ่ทั่วประเทศ ท้องถิ่นรุมค้าน-พาณิชย์ตื่นอุ้ม"โชห่วย"article
สมรภูมิค้าปลีกต่างจังหวัดทะลุจุดเดือด "เทสโก้ โลตัส" ใส่เกียร์บุกตลาดระลอกสอง ปูพรมเปิดสาขาไซซ์กลาง-เล็ก ยึดพื้นที่อำเภอรอบนอกหัวเมืองเศรษฐกิจ เชียงใหม่ โคราช นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ เกาะสมุย กลุ่มคัดค้านสู้ไม่ถอย ผนึกกำลังข้ามจังหวัดจัดตั้งสมาพันธ์ผู้ต่อต้านโลตัส ด้านแม่ทัพใหญ่ "เจฟฟ์ อดัมส์" เมินแรงต้านท้องถิ่น พาณิชย์ปัดฝุ่น 8 มาตรการช่วยรายย่อย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่เทสโก้ โลตัสปูพรมขยายสาขาครอบคลุมหัวเมืองหลักทั่วประเทศแล้ว ได้...
คุมค้าปลีกมาช้าดีกว่าไม่ทำอะไร...article
การตื่นตัวของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ในการออกมาตรการควบคุมผู้ประกอบการค้าปลีกข้ามชาติ หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างอุทิศพื้นที่หน้าให้ขณะนี้ นับเป็นปรากฎการณ์อีกครั้ง หลังจากเมื่อปี 2546 กระทรวงพาณิชย์พยายามผลักดันกฎหมายค้าปลีกค้าส่งให้มีผลบังคับใช้มาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไม่สำเร็จ

เนื่องจากรัฐบาลในช่วงนั้นหลายสำนักวิเคราะห์ว่า...
เชิญร่วมทำโพล "การตั้ง โลตัส กลางเมืองแม่สอด" ได้ที่ด้านล่างเว็บไซต์นี้article

เชิญร่วมทำโพล เรื่อง "ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการตั้ง "โลตัส" กลางเมืองแม่สอด" ได้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ www.takchamber.com

กติกา " หนึ่งคนหนึ่งคะแนน, one man one vote " เนื่องจาก ระบบจะล๊อกแต่ละเครื่องทำ poll ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

CEO คือ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงarticle
ใครจะเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ดีเท่ากับ CEO (Chief Executive Officer) คงไม่มีอีกแล้ว เพราะ CEO คือ หัวหน้าคณะผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารสูงสุดของทุกองค์กร CEO จึงเป็น ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ในทุกองค์กร
          แต่ การสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Initiative) หรือ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) นั้น จะต้องมียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่ชัดเจนด้วย การเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดขึ้นอย่างสัมฤทธิผล 
         เรื่องการสร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง หรือให้เกิดขึ้นในองค์กรใดๆ นั้น นักวิชาการชื่อ จอห์น คอตเตอร์ (John Kotter) ของ Harvard Business School ได้กล่าวไว้ว่า...
กฎห้าม8ข้อ ไกด์ไลน์ค้าปลีกarticle
คณะอนุกรรมการการแข่งขันทางการค้าสรุปไกด์ไลน์ค้าปลีก 8 ข้อ ชงคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าพิจารณาหวังใช้ภายในเดือนกันยายน

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้า พ.ศ.2542 ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุป แนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (ไกด์ไลน์) สำหรับธุรกิจค้าปลีก ต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิจารณา ซึ่งมีสาระสำคัญ 8 ข้อหลัก ประกอบด้วย...

Establishment of special economic zone on Myanmar-Thai border underwayarticle
Establishment of a special economic zone in Myanmar’s Myawaddy, a border town with Thailand, is underway under an economic cooperation strategy program of four Mekong countries, the official newspaper New Light of Myanmar reported Thursday.

Under the Ayeyawaddy-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) agreed upon at a summit of Cambodia, Laos, Myanmar and Thailand in Myanmar’s ancient city of Bagan in November 2003, the Myawaddy special economic zone in southeastern Kayin state constitutes one of the three proposed zones to be set up on...
ทั่วโลกโหมประท้วงทหารพม่าอีกรอบ
นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยได้จัดชุมนุมประท้วงขึ้นที่บริเวณหน้าสถานทูตพม่าในกรุงเทพฯ เมื่อวันพุธ (24 ต.ค.) นี้ เริ่มการโหมประท้วงต่อระบอบทหารในพม่ารอบใหม่ทั่วโลก หลังการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างนองเลือดในเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา 
       
หน้า 124/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.