ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดตากarticle

ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน  หอการค้าจังหวัดตาก

 

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2549  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2549  ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกับภาครัฐส่งเสริมเผยแพร่ แนะนำ การประหยัดพลังงาน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายละเอียดดังนี้

          บทบาท -  กิจกรรมศูนย์

§       เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานแก่สมาชิกหอการค้าจังหวัด และผู้สนใจ

§       ประสานงานกับศูนย์ฯ กลางในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

§       ร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัด ในการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

องค์ประกอบของศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าจังหวัดตาก

§       มีคณะกรรมการเป็นผู้ประสานงาน ประจำศูนย์จำนวน 5 คน  ได้แก่

1. นายบรรพต            ก่อเกียรติเจริญ           ประธาน

2. นายอนุสสรณ์          แสงพุฒ                    รองประธาน

3. นายพงศ์ชัย            ตันอรุณชัย                 กรรมการ

4. นางจุฑาวัลย์           บัวกลิ่น                    กรรมการ

5. นายภราดร             กานดา                     กรรมการ

§       มี WEBSITE ที่ใช้ในการประสานงาน ในการดำเนินกิจกรรมได้แก่

-         Website หอการค้าจังหวัดตาก www.takchamber.com

E-mail : takchamber@hotmail.com  

โทรศัพท์ :  055-515215       โทรสาร  :  055-515216

-         Website ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย

www.thaiechamber.com           E-mail : essc@thaiechamber.com

โทรศัพท์ : 02-6221860-70 ต่อ 328 โทรสาร   : 02-6222375

-         Website กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

www.dede.go.th           E-mail : dedeoss@dede.go.th

โทรศัพท์ : 02-262311          โทรสาร : 02-2263943

§       จัดให้มีระบบฐานข้อมูล และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ

แนวทางการดำเนินงาน

          1. จัดตั้งสำนักงานศูนย์ปรึกษาฯ

 โดยใช้สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงาน อ.เมืองและ อ.แม่สอด)

2. การประชาสัมพันธ์  จัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าต่างๆ

3. จัดให้มีการประชุมสัมมนา ให้ความรู้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก

4. ให้บริการสมาชิก

5. ประสานงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

 

หอฯ จับตาบอร์ดแข่งขันจี้เอาผิดขายต่ำกว่าทุนarticle

หอการค้าทั่วประเทศ ร่วมจับตาบอร์ดแข่งขันชุดใหม่ ลงดาบไฮเปอร์มาร์เก็ตเอาเปรียบค้าปลีกรายย่อย โดยเฉพาะขายต่ำกว่าทุน-ทำเฮ้าส์แบรนด์ หวั่นธุรกิจขยายตัวครอบงำเศรษฐกิจไทย ชี้เร่งกำหนดนิยาม "ผู้มีอำนาจเหนือตลาด" และการผูกขาดทางธุรกิจให้ชัด เผย "ไกด์ไลน์ค้าปลีก" ภารกิจด่วน จ่อวัดกึ๋นกรรมการชุดใหม่

จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 12 คน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และประกาศกำหนดส่วนแบ่งตลาด ยอดเงินขาย จำนวนทุน จำนวนหุ้น หรือจำนวนสินทรัพย์ของธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า

รวมถึงการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฉบับนี้ พร้อมทั้ง...

บริการใหม่กรมศุลฯ คืนภาษีเข้าบัญชีพ่อค้าผ่านไทยพาณิชย์article
ขอแจ้งข่าวดีให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ที่มีสิทธิได้รับคืนเงินภาษีได้รับทราบว่า ขณะนี้กรมศุลกากรกำลังจะเปิดบริการคืนภาษีเข้าสู่บัญชีผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งเป็นบริการอีกทางเลือกหนึ่งที่จะมาเสริมกับระบบการคืนภาษีแบบเดิมที่ใช้วิธีออกเช็ค

ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกได้รับเงินภาษีคืนอย่างรวดเร็ว ตามนโยบายกรมศุลกากรที่...
ตะลึงยักษ์ค้าปลีกทั่วปท.4พันสาขา พาณิชย์งัวเงียวอนอย่าขยายเพิ่มอีกarticle
ค้าปลีกไทยสูญพันธุ์ ธุรกิจสมัยใหม่ขยายตัวรุกทุกพื้นที่ของประเทศ สถิติล่าสุดมีสาขาถึง 4 พันแห่งทั่วประเทศ เพิ่มจาก 1,821 สาขาในปี 2544 “พาณิชย์” ตื่นอีกรอบ ปัดฝุ่นกฎหมายค้าปลีกฉบับที่ร่างเสร็จ แต่ไม่คลอดมาใช้สกัด พร้อมส่งคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าอนุมัติไกด์ไลน์ค้าส่งค้าปลีก ส่วนเฉพาะหน้า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเบรกขยายสาขา และวอนหน่วยงานรัฐช่วยสกัดการขยายสาขาอีกทาง
       
       แหล่งข่าวจากจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ พบว่า...
“สมศักดิ์” ลงพื้นที่ อ.แม่สอดแทน “แม้ว” - เอกชนเสนอ 9 มาตรการจัดระบบต่างด้าวarticle
“สมศักดิ์” ลงพื้นที่ อ.แม่สอด รับฟังปัญหาแรงงานต่างด้าวแทน “ทักษิณ” หลังยกเลิกกำหนดการกะทันหัน เนื่องจากฝนตกหนัก-สภาพอากาศปิด ส่งผลเครื่องบินลงไม่ได้ ด้านสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เสนอ 9 มาตรการจัดการระบบแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ
       
       วันนี้ (16 ส.ค.)
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาประชุมนักธุรกิจ กลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวที่ อ.แม่สอด จ.ตาก แทน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี หลังจากสภาพอากาศปิด ฝนตกหนัก เครื่องบินไม่สามารถบินลงจอดที่สนามบิน อ.แม่สอด ได้
       

       คณะรักษาการนายกรัฐมนตรีได้ไปเปลี่ยนกำหนดการไปประชุมข้าราชการที่ศาลากลางจังหวัดตากแทน ทำให้...
ก.แรงงาน เตรียมตั้งศูนย์ข้อมูลทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่แม่สอดarticle
        นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแห่งแรก จะตั้งที่บ้านห้วยกะโหลก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อไม่ให้แรงงานทะลักเข้าไปยังจังหวัดชั้นใน รวมทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน ตามมติคณะรัฐมนตรี
        สำหรับศูนย์แห่งนี้จะนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปฝึกอบรมให้มีอาชีพติดตัวเพื่อกลับไปทำงานที่ประเทศต้นทาง หรือกลับไปทำงานกับนายจ้างคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงarticle

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรมาโดยตลอดนานกว่า 25  ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ละเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตถ์และความเปลี่ยนแปลง

ขอเชิญร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรarticle

ที่ หกค.มส. 095/2549

 

                                                                                    14   สิงหาคม 2549

 

เรื่อง    ขอเชิญร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร

 

เรียน       คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก

 

                                เนื่องด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ได้เดินมาตรวจราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  

หอการค้าจังหวัดตาก จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2549 เวลา 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้ขอความกรุณาใส่เสื้อหอการค้าฯ(สีม่วง) โดยพร้อมเพรียงกัน

 

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมต้อนรับตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

 

ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                          

 

      (นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ)

                                                                                                          รองประธาน ทำการแทน

   ประธานหอการค้าจังหวัดตาก

 

 

สำนักงานแม่สอด

โทรศัพท์ 0-5553-3505 มือถือ 09-9581002

โทรสาร 0-5553-3504

 

พม่าจัดระเบียบตั้ง 'เจ้าจ่ามเฮือน' คุมการค้า จังหวัดเมียวดีarticle
รัฐบาลพม่า SPDC ประกาศดันเมืองเมียวดีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หลังเข้าจัดระเบียบการค้าชายแดนใหม่ สั่งปิด 19 ท่าเรือสินค้า พร้อมให้สัมปทาน"เจ้าจ่ามเฮือง"ลูกชายขุนส่ารับสัมปทานสร้างโกดังสินค้าใหม่ 5 แห่ง และเปลี่ยนระบบการค้ามาใช้ L/C แทน

นายจิระศักดิ์ ไพบูลย์ธรรมโรจน์ ประธานชมรมพ่อค้าชายแดนไทย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เปิดเผยว่า...
สภาพัฒน์ปรับยุทธศาสตร์แผนฯ 10 สร้างสมดุลประเทศไทย ทุนนิยม-เศรษฐกิจพอเพียงarticle
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาทางสังคมที่เสื่อมถอย โดยมุ่งความสำคัญในการแก้ปัญหานี้ไปที่ตัวบุคคลและครอบครัวเป็นหลัก  “ในแผน 10 นี้เราใช้คนเป็นศูนย์กลาง ยึดความรู้มาเป็นอันดับ 1 ดึงศักยภาพของคนออกมา โดยกลับมาดูที่คน ครอบครัว ชุมชน โครงสร้างทางสังคมให้ใช้การพึ่งพาตัวเองทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นธรรม”  เด็ก เยาวชนในปัจจุบันขาดคุณธรรม ศีลธรรม ขาดหิริโอตตัปปะจากครอบครัวไม่อบอุ่น ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
หน้า 125/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.