ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


23 พฤศจิกายน 2557 ร่วมฟังปฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างหอการค้าฯ กับการท่องเที่ยว”article

 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK )  ร่วมฟังปฐกถาพิเศษ  เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างหอการค้าฯ กับการท่องเที่ยว”  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พร้อมร่วมพิธีปิดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ  ครั้งที่ 32  ณ  จังหวัดเชียงราย

21 – 23 พฤศจิกายน 2557 สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดเชียงรายarticle

  วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2557  หอการค้าจังหวัดตากร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ  ครั้งที่ 32  ณ  จังหวัดเชียงราย  โดยในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK )  เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา  เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้ THEME การสัมมนาเรื่อง “เปลี่ยนหัวคิด ก้าวไป สู่ชัยชนะ”

          และในเวลา 13.00 – 16.00 น. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  เรื่องอาเซียน :โอกาสที่ไร้พรมแดน นวัตกรรม เราต้องทำ และต้องเป็นเลิศตลอด !!  ต้นน้ำ  กลางน้ำ  ปลายน้ำ  ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

21 พฤศจิกายน 2557 ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ ไร่บุญรอด จังหวัดเชียงราย

 เมื่อวันที่ 21  พฤศจิกายน 2557  เวลา 18.45 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK ) ร่วมงานเลี้ยงรับรอง  ณ  ไร่บุญรอด  จังหวัดเชียงราย

21 พฤศจิกายน 2557 ประชุมหอการค้า 5 ภาค ในเรื่องยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคเหนือ และแนวโน้มเศรษฐกิจ 5 ภาค

 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.30 – 16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมหอการค้า 5 ภาค  ในเรื่องยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคเหนือ  และแนวโน้มเศรษฐกิจ 5 ภาค  ณ  ห้องดอยตุง2  โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์  รีสอร์ทเชียงราย

21 พฤศจิกายน 2557 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หอการค้าจังหวัดพะเยา เปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดพะเยา

 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  เวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วนนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และนายอนันต์  คมขำ  ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หอการค้าจังหวัดพะเยา  เปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดพะเยา

20 พฤศจิกายน 2557 ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์สมชาย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเรื่องโครงการ ศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียนarticle

  วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์สมชาย  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร   ในเรื่องโครงการ ศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพอุตสาหกรรมรายสาขาในเขตเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2557  ณ  โรงแรมอีโค่อินน์  แม่สอด  จังหวัดตาก

20 พฤศจิกายน 2557 ประชุมรับฟังสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตาก การบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษarticle

 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตาก  การบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ณ  ห้องแม่สอดบอลรูม  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยมี  พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  และคณะ เข้าร่วมรับฟังสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตาก  การบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  จากหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน   ตลอดจนหน่วยงานราชการ  ต่างๆ  ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

19 พฤศจิกายน 2557 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้า ณ เมืองเมาะละแหม่ง ประเทศเมียนมาร์

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้า  ณ  เมืองเมาะละแหม่ง  ประเทศเมียนมาร์  

ประชุมมีมติเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี” พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทย ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปีพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทย ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

วันนี้ (25 พ.ย.57) เวลา 14.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 5/2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒ โดยมีนางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีสาระสำคัญของการประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดarticle

 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.30 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด    ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น5  ศาลากลางจังหวัดตาก

หน้า 32/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.