ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เพื่อการปฎิรูปของหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนแม่สอดและเทศบาลนครแม่สอดarticle

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน  แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ  เพื่อการปฎิรูปของหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนแม่สอดและเทศบาลนครแม่สอด    ห้องประชุมโกเมน  ชั้น3  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมประชุม แม่สอด โมเดล เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการในท้องถิ่นarticle

 สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้รับเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดนให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตาก  จัดประชุมแม่สอด โมเดล 

โดยมีนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  (YEC TAK) ร่วมประชุม แม่สอด โมเดล เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการในท้องถิ่น ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงต้อนรับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวชั้นนำของเมืองไทย จำนวน 130 รายarticle

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.30 น.  หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับสโมสรโรตารี่แม่สอด-เมืองฉอด  จังหวัดตาก  และมูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล  ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงต้อนรับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  ประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวชั้นนำของเมืองไทย จำนวน 130 ราย   ณ ร้านอาหารกวางตุ้ง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

          โดยมีนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และ  นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก ร่วมต้อนรับคณะดังกล่าว

ร่วมให้การต้อนรับ Mr. UTINT SAN เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้ากระทรวงพาณิชย์ ประเทศเมียนมาร์ , Mr. AUNG KYAWMOE ประธานสมาคมผู้ประกอบการประมงรัฐมอญ และ Mr. NAY ZAW AUNG นักธุรกิจรุ่นใหม่รัฐมอญ MON CCIarticle

 วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 10. 00 น.  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้การต้อนรับ Mr. UTINT  SAN  เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้ากระทรวงพาณิชย์  ประเทศเมียนมาร์  Mr. AUNG KYAWMOE ประธานสมาคมผู้ประกอบการประมงรัฐมอญ และ Mr. NAY ZAW AUNG  นักธุรกิจรุ่นใหม่รัฐมอญ MON CCI  เพื่อพบปะและเรียนเชิญผู้ประกอบการไทย  เข้าร่วมงานแสดงสินค้าประจำปี  ณ  เมืองเมาะละแหม่ง  ประเทศเมียนมาร์

ร่วมให้ข้อมูลในเรื่องเขตเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์article

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลในเรื่องเขตเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อนำข้อมูลประกอบการทำภาคนิพนธ์ หัวข้อ “ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปแบบการผลิตอุตสาหกรรมเมืองชายแดนต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมให้ข้อมูลบริษัทจากกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการค้าขายเกี่ยวกับอาหารทะเลในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และการส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์article

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางสาวฉัตรชนก  ก่อประภากิจ  กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลบริษัทจากกรุงเทพมหานคร  ในเรื่องการค้าขายเกี่ยวกับอาหารทะเลในอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และการส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์    ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด แม็คโคร สาขาแม่สอดarticle

  วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 09.09 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  มีความยินดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  แม็คโคร  สาขาแม่สอด ในอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

เข้าร่วมประชุมหารือโครงการส่งเสริมและพัฒนาย่านธุรกิจสร้างสรรค์สยามอัญมณีแม่สอด ปีงบประมาณ 2558 และโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2558article

  วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 17.00 น. ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ( YEC TAK )  เข้าร่วมประชุมหารือโครงการส่งเสริมและพัฒนาย่านธุรกิจสร้างสรรค์สยามอัญมณีแม่สอด  ปีงบประมาณ 2558  และโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน  จังหวัดตาก  ปีงบประมาณ 2558  เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  กับนายการประชุม มีนายภาณุ  ขันธ์แก้ว  พาณิชย์จังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ  กับผู้ประกอบการย่านการค้าสยามอัญมณีแม่สอด  และผู้ประกอบการชายแดนจังหวัดตาก

ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเรื่องโครงการพัฒนาคนและพัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยกระบวนการ Happy Workplacearticle

  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ในเรื่องโครงการพัฒนาคนและพัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยกระบวนการ Happy Workplace ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (พิษณุโลก) ในเรื่องการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตาก สู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558article

 วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 14.00 น.  นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (พิษณุโลก) ในเรื่องการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตาก สู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ณ หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หน้า 33/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.