ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการศึกษาวิจัย ขององค์การแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล (HI) ในเรื่อง การศึกษาเรื่องโอกาสในการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ ของผู้หนีภัยจากการสู้รบarticle

 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก   ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ  เพื่อประกอบการศึกษาวิจัย  ขององค์การแฮนดิแคป  อินเตอร์เนชั่นแนล (HI)  ในเรื่อง การศึกษาเรื่องโอกาสในการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ ของผู้หนีภัยจากการสู้รบ ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมให้ข้อมูลการค้า การลงทุน ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แก่บริษัทจากกรุงเทพมหานครarticle

 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลการค้า  การลงทุน  ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  แก่บริษัทจากกรุงเทพมหานคร  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยการให้ข้อมูลการค้า  การลงทุน  ในครั้งนี้หอการค้าจังหวัดตากได้ดำเนินการให้คำแนะนำ  ตามโครงการของหอการค้าไทย  คือโครงการ SMEs คลินิก

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการเสวนาเรื่อง “ผังเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจ “article

 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เวลา 13.30- 16.30 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการเสวนาเรื่อง “ผังเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจ “  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป  ซอฟเฟอริน  ถนนพระราม 9  กรุงเทพฯ

17 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอ "โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน" article

 17 พฤศจิกายน  2557 ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอ "โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์อุตสหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน"   เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เข้าร่วมประชุมระดมสมองการพัฒนาศักยภาพด้านห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมในอาหารระดับพื้นที่article

  วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2557  เวลา 08.30 – 17.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมระดมสมองการพัฒนาศักยภาพด้านห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมในอาหารระดับพื้นที่    โรงแรมรัตนาปาร์ค  ห้องรัตนราตรี  ชั้น6  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจาก Motion Non – Stop Chanel ซึ่งออกอากาศทางช่อง NoNo 29 ในเรื่องเขตเศรษฐกิจ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากarticle

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557  เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจาก Motion Non – Stop Chanel  ซึ่งออกอากาศทางช่องNoNo 29  ในเรื่องเขตเศรษฐกิจ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน การค้า เศรษฐกิจ ทางด้านชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แก่คณะจากบริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัดarticle

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557  เวลา  10.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์  รัศมีเศรษฐี  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล  ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน  การค้า เศรษฐกิจ  ทางด้านชายแดน  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก แก่คณะจากบริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด    ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตา

ร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 มื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557  เวลา 13.00 – 17.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ     ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด  ฮิลล์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมต้อนรับ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงความยินดีในโอกาสที่นาย กิติ สุทธิสัมพันธ์ ได้มาดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรแม่สอด ท่านใหม่article

  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก   นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับ  พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแสดงความยินดีในโอกาสที่นาย กิติ  สุทธิสัมพันธ์  ได้มาดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรแม่สอด  ท่านใหม่

เข้าร่วมฟังสัมมนาการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ จากวิทยากรชื่อดัง อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูล จากรายการ SMEs ตีแตกarticle

 วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 13.00 – 16.30 น.  นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมฟังสัมมนาการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  จากวิทยากรชื่อดัง  อาจารย์ธันยวัชร์  ไชยตระกูล  จากรายการ SMEsตีแตก  ณ  ห้องเวียงปิง  โรงแรมวิเวอร์ไซต์  อ.เมือง  จังหวัดตาก

หน้า 34/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.