ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าวท้องถิ่นสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 และนักข่าวท้องถิ่นเดลินิวส์ ในเรื่องงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย – เมียนมาร์ (Thai-myanmar Trade fair) ที่ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และหอการarticle

  เมื่อวันที่ 9  ตุลาคม 2557  เวลา  14.00 น.  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าวท้องถิ่นสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7  และนักข่าวท้องถิ่นเดลินิวส์  ในเรื่องงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย – เมียนมาร์ (Thai-myanmar Trade fair) ที่ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดตากร่วมจัดงานดังกล่าว ที่จะเกิดขึ้น ณ  วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557  ณ ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ศูนย์OTOP เทศบาลนครแม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

          โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนไทย – เมียนมาร์ (Thai-myanmar Trade fairมีวัตถุประสงค์คือ

1.      เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการของไทยและพม่าได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดี

ทางการค้า  เปิดโอกาส ให้ประชาชนทั้งสองประเทศที่อยู่ตามแนวชายแดนได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและบริการ

2.      เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจ  ขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันและเสริมสร้างโอกาสทางการค้า

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด  อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประกันสังคมประชาชนทั่วไป  ของทั้งสองประเทศ

3.      เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าตามนโยบายสำหรับเศรษฐกิจพิเศษ

ร่วมให้ข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจแม่สอด จังหวัดตาก แก่อาจารย์เดชา ตั้งสีฟ้า อาจารย์สาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะarticle

  วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจแม่สอด  จังหวัดตาก  แก่อาจารย์เดชา  ตั้งสีฟ้า  อาจารย์สาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และคณะ    ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับ การค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ แก่คณะผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ การผลิตปุ๋ยและงานวิศวกรรมโลหะวิทยาarticle

 เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับ การค้าชายแดน  และการลงทุนในประเทศเมียนมาร์  แก่คณะผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  การผลิตปุ๋ยและงานวิศวกรรมโลหะวิทยา    ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าข้ามแดนไทย – พม่า เป็นครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557article

 วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายนิยม  ไวยรัชพานิช  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าข้ามแดนไทย – พม่า  เป็นครั้งที่ 2  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557 ณ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

ร่วมให้ข้อมูลบริษัทไทยสีประกันภัย จำกัด ในเรื่องโอกาส อุปสรรคการลงทุนด้านการประกันภัยในประเทศเมียนมาร์

 เมื่อวันที่ 6  ตุลาคม 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลบริษัทไทยสีประกันภัย จำกัด ในเรื่องโอกาส อุปสรรคการลงทุนด้านการประกันภัยในประเทศเมียนมาร์    ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ร่วมให้บรรยายในเรื่องเขตเศรษฐกิจแม่สอด แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์article

 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557  เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้บรรยายในเรื่องเขตเศรษฐกิจแม่สอด  แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

หอการค้าจังหวัดตาก เยี่ยมแม่ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี (มะติน ติน เมี๊ยทะ)article

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เยี่ยมแม่ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี  (มะติน ติน เมี๊ยทะ)    โรงพยาบาลแม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การค้าชายแดนและโครงการ SEZ แม่สอด แก่นิสิตปริญญาเอก สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่4 วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาarticle

  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557  เวลา  14.30 – 16.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อเรื่อง “การค้าชายแดนและโครงการ SEZ แม่สอด แก่นิสิตปริญญาเอก สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่4  วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ณ  ห้องประชุมสบเมย  โรงแรมเซ็นทารา  แม่สอด ฮิลล์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณะประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะarticle

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายสุรพล  อังศิริจินดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณะประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่  และคณะ    โรงเรียนตากกวง  อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ร่วมพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี หน่วยราชการและเอกชน จังหวัดเมียวดี เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกันarticle

  วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 11.00 น.  นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางสาวฉัตรชนก  ก่อประภากิจ กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี  หน่วยราชการและเอกชน จังหวัดเมียวดี  เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกัน  ณ จวนผู้ว่าจังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์

หน้า 38/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.