ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ประชุม เพื่อชี้แจงโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุม เพื่อชี้แจงโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ  ณ ห้องประชุมตึกฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก

ร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2557article

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืน   เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้กับทุกภาคส่วนลุกขึ้นมารวมพลังกัน ต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชั่น และให้เป็นไปในแนวทางของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ครั้งที่5/2557article

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก  ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ครั้งที่5/2557    ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยในการประชุมดังกล่าว  มีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมประชุม เพื่อรับฟังกิจกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมาของหอการค้าจังหวัดตาก

          ซึ่งการประชุมดังกล่าว  มีประธานสภาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการเกษตรแบบครบวงจร  และการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “บัตรสมาชิกเครดิต และบัตรเดบิต  ร่วมหอการค้าไทย – กสิกรไทย  โดยคณะจากธนาคารกสิกรไทย  สาขาแม่สอด  ร่วมชี้แจงในครั้งนี้

ร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์การทำงานด่านส่งออกน้ำตาลทราย แก่คณะตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายarticle

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน  2557 เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก   ร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์การทำงานด่านส่งออกน้ำตาลทราย  แก่คณะตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย    ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ร่วมต้อนรับคณะหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557  เวลา 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับคณะหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

          โดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายสรุปในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  ให้แก่คณะดังกล่าว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561)article

   เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557  เวลา 09.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก  และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก  ระยะ 4   ปี (พ.ศ.2558 – 2561)  ณ ห้องประชุมตากสิน  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดตาก

ประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าข้ามแดนไทย – พม่า ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557article

  วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ    จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงสินค้าส่งเสริมการค้าข้ามแดนไทย – พม่า ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557 ณ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดต้นไม้ทำลายป่า จังหวัดตาก (ก.บจ.ตาก) (กรอ.จังหวัดตาก) ประจำเดือนสิงหาคม 2557article

  เมื่อวันที่ 22  กันยายน  2557  เวลา 16.00 น.  นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก  หัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก  คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดต้นไม้ทำลายป่า จังหวัดตาก คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตาก (ก.บจ.ตาก)  คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก)  ประจำเดือนสิงหาคม 2557  ณ  อาคารเกษม จาติกวณิช เขือนภูมิพล  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ดร. สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตาก ในโอกาสที่ ท่านเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เดินทางเข้าร่วมงานฉลองวันชาติสาธารณะรัฐประชาชนจีนarticle

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557  เวลา 15.00 น. ณ มูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล   นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมแสดงความยินดีแด่ ดร. สุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตาก ในโอกาสที่  ท่านเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน  เดินทางเข้าร่วมงานฉลองวันชาติสาธารณะรัฐประชาชนจีน 

 

ร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจในเขตการค้าชายแดน แก่ตัวแทนบริษัท Deutsche TISCO Investment Advisoryarticle

 วันที่ 19 กันยายน 2557  เวลา 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจในเขตการค้าชายแดน    แก่ตัวแทนบริษัทDeutsche TISCO Investment Advisory   โดยนำข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลประกอบการลงทุนต่อไป   ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก


หน้า 39/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.