ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ประชุม คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล จังหวัดตาก (กธจ.)article

  เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุม ณะกรรมการธรรมภิบาล จังหวัดตาก (กธจ.)  ณ  ห้องประชุมทีลอซู  ชั้น4  ศาลากลางจังหวัดตาก

ประชุมเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดarticle

 เมื่อวันที่ 2  กันยายน  2557  เวลา  15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด    ห้องประชุมอำเภอแม่สอด(ชั้น2) ที่ว่าการอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ต้อนรับและให้ข้อมูลในเรื่องแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแม่สอด แก่คณะนักศึกษา และนักวิจัยจาก Ryukoku University ในประเทศญี่ปุ่นarticle

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557  เวลา 13.30 น.  นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในเรื่องแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแม่สอด  แก่คณะนักศึกษา  และนักวิจัยจาก Ryukoku University  ในประเทศญี่ปุ่น   ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยมีนายปรีชา  ใจเพชร  นายอำเภอแม่สอด  ร่วมพบปะตอนรับ  และให้ข้อมูลแก่คณะดังกล่าว

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือนกันยายน 2557 ครั้งที่9/2557article

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวมหาธยา  เกษม  ผู้ช่วยปฎิคมหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน  ประจำเดือนกันยายน 2557  ครั้งที่9/2557  ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สอด (ชั้น2)  ที่ว่าการอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดตาก

  เมื่อวันที 1 กันยายน  2557  เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  จังหวัดตาก    ห้องจอมพล  โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

29 สิงหาคม 2557 ตาก ร่วมให้สัมภาษณ์นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมือง

 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมือง  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

29 สิงหาคม 2557 ร่วมให้สัมภาษณ์สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ในเรื่อง แนวทางการจัดการความมั่นคงเพื่อเตรียมรับความท้าทายต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตากร่วมให้สัมภาษณ์สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก  ในเรื่อง แนวทางการจัดการความมั่นคงเพื่อเตรียมรับความท้าทายต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  เพื่อประกอบข้อมูลในการทำวิจัยและพัฒนาทางการทหาร กองทัพบก  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมอวยพรวันเกิด ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตากarticle

  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2557  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมอวยพรวันเกิด ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก

ณ บ้านพักบริเวณถนนบ้านทุ่ง   โดย ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดตาก เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท 

ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 นางสาวพัชรินทร์  พัทยาอารยา  ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  ประจำเดือน สิงหาคม 2557  ครั้งที่ 3 /2557   ในที่ประชุมมีการแจ้งความคืบหน้าของโครงการ “Milk Bottle Charity Challenge BY YEC TAK”  และกิจกรรมต่างๆ

          โดยในที่ประชุมมีคณะกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  ( YEC TAK) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

 วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กับเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหารกระเพาะปลา  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

หน้า 42/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.