ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


นำเสนอการผลักดัน “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2557  เวลา  9.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  นำเสนอการผลักดัน  “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก”  แก่พลโทปรีชา  จันทรโอชา  แม่ทัพภาคที่ 3 ณ  ห้องประชุมกองบัญชาการกองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

          โดยประเด็นในการนำเสนอ  มีดังนี้

1.การก่อสร้างโครงการพื้นฐานก่อนเข้าสู่ AEC ปี 2558

2.เรื่องเร่งด่วนผลักดันระยะกลาง  ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด  โดยการนำร่าง TORโครงสร้างการจัดจ้างออกแบบการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  บนพื้นที่ 5,603 ไร่  56 ตารางวา  ระหว่างตำบลแม่ปะ  กับตำบลท่าสายลวด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  มาพิจารณาทบทวน

3. การผลักดันในระยะทาง  การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางเศรษฐกิจแม่สอด – เมียวดี  ไทย – เมียนมาร์

ประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2557 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้ นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  จังหวัดตาก  ครั้งที่ 6/2557  ประจำเดือน กรกฎาคม 2557  ณ  ห้องเวียงวัง   โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

อบรมโครงการตลาดสมัยใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวไทย

  วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก และนางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก   เข้าร่วมอบรมโครงการตลาดสมัยใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวไทย  ในหัวข้อ “ไขรหัสการบริการการตลาดท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์”  ณ  ห้องสบเมย  โรงแรมเซ็นทารา  แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท

          โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว  กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวสมัยใหม่  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่  รวมถึงการบริการด้านการท่องเที่ยวอันจะเป็นการขยายองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  เพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) สร้างเครือข่ายธุรกิจและเสริมสร้างแนวทางการส่งเสริมการตลาดร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง

เสวนนา เรื่อง “ทำอย่างไร? SMEs ไทยในพื้นที่ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย บีโอไอ”

 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเสวนนา เรื่อง “ทำอย่างไร? SMEs ไทยในพื้นที่ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย บีโอไอ” โดยเสวนาระหว่างรัฐ  และเอกชน ร่วมส่งเสริม SMEs ไทยในพี้นที่  ณ ห้องแม่สอด บอลลูม  โรงแรมเซ็นทารา  แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2557

  วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เวลา  10.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตาก  ครั้งที่ 4/2557  ณ  ห้องทีลอซู  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

ร่วมโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าและอุตสาหกรรม “เพชรสมุทรคีรี” ชายแดนไทยพม่า

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557  เวลา 18.00 – 21.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และนางสาววารุณี  ทัตธนานุรัตน์  ผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  การค้าและอุตสาหกรรม  “เพชรสมุทรคีรี”  ชายแดนไทยพม่า  ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดตาก  ณ โรงแรมเวียงตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก


ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3/2557

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน  ครั้งที่ 3/2557   โดยในที่ประชุมมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด  

ประชุม การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น

  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557  เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตากเข้าร่วมประชุม การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น  ณ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก 

          ในที่ประชุมได้มีมติให้  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นกรรมการคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น


ลงพื้นที่การจัดทำโครงการ การสร้างสวนริมปิงคืนความสุขสู่ประชาชน

 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และตัวแทนจากพาณิชย์จังหวัดตาก  ได้ลงพื้นที่การจัดทำโครงการ การสร้างสวนริมปิงคืนความสุขสู่ประชาชน  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา  

สัมมนาเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ : สู่การสร้างฐานการผลิตในภูมิภาค

 วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เวลา 8.30 – 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายสง่า  เก่งทอง  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมสัมมนาเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ สู่การสร้างฐานการผลิตในภูมิภาค  ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค  กรุงเทพ


หน้า 47/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.