ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ให้สัมภาษณ์นักข่าว ช่อง NBT (เอ็นบีที)

 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557  เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ให้สัมภาษณ์นักข่าว ช่องNBT  (เอ็นบีที)  ในเรื่องของความเป็นไปได้ในการสร้างอุโมงค์   ณ หอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์สลายสีเสื้อของพี่น้องประชาชน 5 อำเภอ

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์สลายสีเสื้อของพี่น้องประชาชน 5 อำเภอชายแดน   จ.ตาก    ณ  บริเวณหน้าลานพระสมเด็จพระนเรศวร  เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด  จังหวัดตาก  เพื่อตระหนักถึงความสำคัญตามนาวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ในเรื่องการปรองดงสมานฉันท์  การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

แถลงข่าว การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปฎิรูป 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมแถลงข่าว การปรองดองสมานฉันท์  เพื่อปฎิรูป 5 อำเภอชายแดน  จังหวัดตาก  ณ  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก


ประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศarticle

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557  เวลา 13.30 น.  – 15.00 น.  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก YEC TAK   ร่วมประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  และผู้บริหารหอการค้าจังหวัดตาก  นำโดยนางนันทวัลย์  ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  และคณะผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและอุปสรรคการค้าชายแดนบริเวณด่านแม่สอด และแนวทางในการส่งเสริมผลักดันการค้าระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ผ่านด่านแม่สอด จังหวัดตาก 

ประชุม คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรส่วนท้องถิ่นจ.ตาก

  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557  เวลา 9.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก  ณ  ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก  โดยในที่ประชุมให้ทางหอการค้าจังหวัดตากส่งผู้สมัครเป็นคณะกรรมการเพื่อเข้ารับการสรรหา

ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศarticle

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557  เวลา 10.45 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำโดย นางนันทวัลย์  สกุนตนาค  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   พร้อมร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับภาวะการค้าชายแดนไทย – พม่า (ด้านอำเภอแม่สอด)    และปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยนายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์  นายด่านศุลกากร เป็นผู้บรรยายสรุป  ณ  ด่านศุลกากรแม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก

          และในเวลา 13.30 – 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพาคณะผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี  พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากท่าน  U Thaung Naing ผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี และร่วมนำคณะดังกล่าวเดินทางชมความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทาง เมียวดี – ก่อกาเร็ก เส้นทางใหม่ ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 45 กิโลเมตร การก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการได้  70 ยังคงเหลืออีก 30 คาดการณ์จะดำเนินการเสร็จสิ้นในต้นปีข้างหน้า

ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งarticle

 เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก ชั้น 2  อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก

          โดยโครงการจัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  จัดอบรมให้แก่ตัวแทนภาครัฐ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนบริษัทเอกชนด้านการนำเข้าและส่งออก  ตัวแทนภาควิชาการ และชมรมผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดตาก  ร่วมอบรมดังกล่าว

          และวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้ Mr.Xiong Shiran  กรรมการฝ่ายต่างประเทศหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพาคณะเยี่ยมชมดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  สหภาพเมียนมาร์

ประชุมร่วมหอการค้าจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และหน่วยงานarticle

  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557  เวลา 17.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมร่วมหอการค้าจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สอด  ณ  เฮือนคำฟ้า กอลฟ์ รีสอร์ท  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

โดยในการประชุมดังกล่าว  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงความก้าวหน้า  และรายงานผลการดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ต่อนายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  

ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง

  เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก ชั้น 2  อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก

          โดยโครงการจัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก  และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  จัดอบรมให้แก่ตัวแทนภาครัฐ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนบริษัทเอกชนด้านการนำเข้าและส่งออก  ตัวแทนภาควิชาการ และชมรมผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดตาก  ร่วมอบรมดังกล่าว

          และวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้ Mr.Xiong Shiran  กรรมการฝ่ายต่างประเทศหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพาคณะเยี่ยมชมดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  สหภาพเมียนมาร์


ประชุมประจำเดือนนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ครั้ง1/2557article

  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557  เวลา 14.00 น.  สมาชิกโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก YEC TAK ร่วมประชุมประจำเดือนนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน 2557  ครั้งที่ 1/2557  ณ  ร้านกาแฟบ้านพิม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยในการประชุมมีการคัดเลือก  และจัดตั้งประธาน  รองประธาน  และคณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดตากขึ้น  และร่วมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับสรุปกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมสัมมนาประธานและเลขาธิการหอการค้าทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2557 และการเข้าร่วมสัมมนา SMEs วิธีทำเงิน  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา  

หน้า 52/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.