ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ร่วมต้อนรับ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ ฉกร.4article

  เมื่อวันที่ มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับ นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เพื่อพบปะและรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ ณ ห้องประชุม  อาคารวัชโรภาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

          โดยในการพบปะในครั้งนี้  มีหน่วยงานราชการ  และหน่วยงานเอกชน  เข้าร่วมตอบข้อซักถาม  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  อาทิเช่น  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 , ด่านศุลการกร ตรวจคนเข้าเมือง เทศบาลนครแม่สอด แขวงการทางตาก สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น

แสดงความยินดี นายสมชัยฐ์ หกยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจ.ตาก ท่านใหม่

  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2557  เวลา 10.20 น.   ณ  ท่าอากาศยานแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมตอนรับและแสดงความยินดี  ในวาระที่นายสมชัยฐ์  หกยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เข้ามาปฏิบัติราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านใหม่  

หอการค้าจังหวัดตากร่วมแสดงความยินดีแก่นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต

  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  สิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้กำลังใจนายสุริยะ  ประสาทบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก  ครั้งที่ 4 /2557  ณ  ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

เปิดโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ ครั้งที่ 2

 หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก  และกรมเอเชียตะวันออก  กระทรวงการต่างประเทศ  ร่วมดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน / วิชาชีพ (ลาว , กัมพูชา , เมียนมาร์)   ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2557  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก เป็นครั้งแรก

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานฝีมือภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจังหวัดชายแดน  รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน  ที่จะมีส่วนช่วยลดปัญหาข้ามชาติต่างๆ อาทิ อาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์  รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนในการกำหนดแนวทางการพัฒนาฝืมือแรงงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 29  พฤษภาคม 2557  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเปิดกล่าวคำต้อนรับพิธีเปิดโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์)  หลักสูตร “พนักงานนำเที่ยวในท้องถิ่น”  และมีนางสาววัฒนาภรณ์  พันธ์เขตรการ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก  ร่วมกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก (ชั้น 2)  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2557  เป็นครั้งที่ 2

          โดยการดำเนินโครงการมีผู้เข้าร่วมอบรม โครงการสร้างทักษะแรงงาน / วิชาชีพ (ลาว ,กัมพูชา , เมียนมาร์)  หลักสูตร “พนักงานนำเที่ยวในท้องถิ่น”  จากประชาชนชาวหมู่บ้านห้วยส้าน  จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์  กว่า 50 คน  เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 


หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมสัมมนา SMEs.....วิธีทำเงิน

 วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 – 16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก YEC TAK  ร่วมสัมมนา  SMEs.....วิธีทำเงิน  ณ  ห้องคอนเวนชั่นฮอล์  โรงแรมท็อปแลนด์  จังหวัดพิษณุโลก

ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ พันเอก เทอดศักดิ์ งามสนอง

 วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ พันเอก เทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 4  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  ในการอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาการส่งออกและนำเข้าสินค้าบริเวณชายแดนจังหวัดตาก  ณ  บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ประชุม ก.บ.จ.ตาก และ ก.ร.อ.จังหวัดตาก

  วันที่ 27 พฤษภาคม  2557  เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตาก  (ก.บ.จ.ตาก)  และประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก  (ก.ร.อ.จังหวัดตาก)  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น ศาลากลางจังหวัดตาก

ประชุมคณะอนุกรรมการศาลตากสินมหาราช

 วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศาลตากสินมหาราช  ณ  ห้องประชุมศาลตากสินมหาราช  อ.เมือง  จังหวัดตาก

ประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ 4 / 2557 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

  วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 07.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  จังหวัดตาก  ครั้งที่ 4 / 2557  ประจำเดือนพฤษภาคม 2557  ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  ถนนจดรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

หน้า 53/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.