ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ทอดผ้าป่าสามัคคีรวมใจไทย – เมียนมาร์

  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีรวมใจไทย – เมียนมาร์ ณ วัดมิจองโกว (วัดจระเข้บัว) จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ เพือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

ให้สัมภาษณ์คณะจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)

 เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2557  เวลา 16.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์คณะจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) นำโดย นายอำนาจ  เอี๊ยะหลง  ผู้อำนวยการภูมิภาค 2 พร้อมด้วยนายอนุพงษ์  แสงทองอรุณ ผู้จัดการเขต4  และนายบรรเจิด ขาวลออ  ผู้จัดการสาขาจังหวัดตาก  ในเรื่องการค้าชายแดน  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ให้สัมภาษณ์แก่คณะไปรษณีย์ไทย

  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557  เวลา 15.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์แก่คณะไปรษณีย์ไทย  นำโดยนายปนิษฐ์ชวัล  รู้จันทราลักษณ์  หัวหน้างานฝ่ายการตลาดสื่อสารและขนส่งไปรษณีย์ไทย  และนางวันทนี  ปั้นปรีชา   หัวหน้าส่วนฝ่ายการตลาดสื่อสารและขนส่งไปรษณีย์ไทย  ในเรื่องของแนวโน้มการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

อบรม หลักสูตร “พนักงานนำเที่ยวในท้องถิ่น”article

 หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก  และกรมเอเชียตะวันออก  กระทรวงการต่างประเทศ  ร่วมดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน / วิชาชีพ (ลาว , กัมพูชา , เมียนมาร์)   ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2557  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานฝีมือภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจังหวัดชายแดน  รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน  ที่จะมีส่วนช่วยลดปัญหาข้ามชาติต่างๆ อาทิ อาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์  รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนในการกำหนดแนวทางการพัฒนาฝืมือแรงงานร่วมกัน

นักวิจัยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบหอการค้าarticle

 วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  แก่นักวิจัยคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  

YEC TAK ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมรับประทานอาหารร่วมกันarticle

  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557  เวลา 18.30 น.  กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  (YEC TAK)  ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน  ณ  ร้านอาหารกวางตุ้ง  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP ตาก งานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557  เวลา 18.30 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP ตาก  งานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”    ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์ริมน้ำปิง  หน้าเทศบาลเมืองตาก  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก

เป็นเกียรติในพิธีเปิด- ปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทยarticle

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางวารุณี  ทัตธนานุรัตน์  ผู้ช่วยนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด- ปิด  การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา  แห่งประเทศไทย “ตากเกมส์”  ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

เป็นเกียรติในโครงการ เพื่อน (MEK SUY)สานสัมพันธ์แรงงานไทย-เมียนมา

 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557  เวลา 19.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ เพื่อน (MEK SUYสานสัมพันธ์แรงงานไทย – เมียนมา  ณ  สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยภายในงาน  นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด  และมีแรงงานต่างด้าวภายในงานจำนวนมาก เข้าร่วมงานดังกล่าว

วางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี 2557

 เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2557  เวลา 08.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายบุญมี  สันติกัลญยวัตร์  กรรมการปฎิคมหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายอนันต์  คมขำ  กรรมการประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก  ประจำปี 2557  เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของวีรชนผู้เสียสละชีวิตในการปฎิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ  และพัฒนาพื้นที่ชายแดนในจังหวัดตาก  ณ   บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

หน้า 55/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.