ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ประชุม (ก.บ.ก.) และ (ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1 /2557

 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557  เวลา 09.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (ก.ร.อ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1 /2557  ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (772)  ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

หอการค้าแห่งประเทศไทยหารือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น  หอการค้าแห่งประเทศไทยขอเข้าพบหารือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าของไทยกับประเทศเมียนมาร์   ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก   อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ในการนี้ นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะ  หารือ  กับคณะดังกล่าว

เข้าพบผู้ว่าเมียวดี เพื่อดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และ Mr.Xiong Shiran กรรมการฝ่ายต่างประเทศหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเดินทางไปประสานงานยังหมู่บ้านห้วยส้าน จังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  โดยเข้าพบผู้ว่าเมียวดี  เพื่อดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว,กัมพูชา,เมียนมาร์)  หลักสูตร “พนักงานนำเที่ยวในท้องถิ่น”  ที่ทางหอการค้าจังหวัดตากและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงต่างประเทศ  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2557  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  

ประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนarticle

 เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2557 นาย สมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นางสาว มหาธยา เกษม ผู้ช่วยปฏิคม หอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม "หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

โดยในการประชุมได้มีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล"แม่สอด เฟรนด์ชิฟ ลึก" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 ระหว่าง 15-30 พฤษภาคม 2557 นี้ ... รวมทั้งโครงการร่วมสมทบทุนช่วยเหลือชาวนา

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมฝ่ายปกครองสู่ประชาคมอาเซียนarticle

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตากมอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของฝ่ายปกครองสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดตาก  ครั้งที่ 1 /2557  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าพบหอการค้าจังหวัดตาก

  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 นาย ประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก และ นาย พงค์ชัย ตันอรุณชัย รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของผู้ประกอบการชายแดน กับ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสหภาพเมียนมาร์ ก่อนเริ่มเข้าสู่ AEC ในปี 2558 นี้ พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลเรื่องความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดในอนาคต

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน เข้าพบประธานหอการค้าตากarticle

  เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2557 นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และ นาย พงค์ชัย ตันอรุณชัย รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมุล แก่ นายประสาร ทัศการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน และ คณะ

ประชุมประจำเดือนกพ - มีค 57 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตากarticle

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 หอการค้าจังหวัดตากได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก โดยในการประชุมประธานหอการค้าจังหวัดตาก นาย สมศักดิ์ คะวีรัตน์ ได้กล่าวถึงโครงการที่หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดคาราวานสำรวจการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย - เมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 1 -19 พฤษภาคม 2557 นี้ เพื่อรองรับการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวในปี 2558 ที่ AEC กำลังจะเปิด พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีที่ นาย พาณุ ขันธ์แก้ว มาดำรงตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดตากท่านใหม่ 

ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557  เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  ในเรื่องความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด  จังหวัดตาก ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรหมาราชarticle

  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557  เวลา 8.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้  นายบุญมี  สันติกัลญยวัตร์  กรรมการปฎิคมหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายอนันต์  คมขำ  กรรมการประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  ในงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรหมาราช  เนื่องในวันคล้ายวันสววรคต  ประจำปี 2557  ณ  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

หน้า 56/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.