ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ประชุมเตรียมงานร่วมเป็นภาคีจัดงาน

 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมเตรียมงานร่วมเป็นภาคีจัดงาน  ณ  ห้องศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก  เนื่องจากในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงาน  และจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อความสามัคคี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานและเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือกันทุกภาคส่วน  ที่จะจัดขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

แสดงความยินดีแก่คุณภานุ ขันธ์แก้ว พาณิชย์จังหวัดตากท่านใหม่

  วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะจากพาณิชย์จังหวัดตาก พร้อมแสดงความยินดีแก่คุณภานุ ขันธ์แก้ว  ในโอกาสที่ได้ดำรงค์ตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดตาก  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 (วันขึ้นปีใหม่ไทย)article

  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2557  (วันขึ้นปีใหม่ไทย)  เพื่อความเป็นสิริมงคล อันเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส  และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย  ณ  ลานอเนกประสงค์แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   

เป็นเกียรติพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ – สรงน้ำพระเจ้าตากสินมหาราชarticle

 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ – สรงน้ำพระเจ้าตากสินมหาราช  ประจำปี 2557  ณ ลานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตรวจคนเข้าเมือง  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ – สรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชarticle

 เมื่อวันที่ 17 เมษายน  2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ – สรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ประจำปี 2557 ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตำบลหนองหลวง  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ร่วมพิธีเปิดโครงการสวนคนเดิน “แม่ปิงเมืองตาก”article

 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดโครงการสวนคนเดิน “แม่ปิงเมืองตาก”  (Mae-ping walking garden)  เพื่อเปิดโลกสีเขียว  ประหยัดพลังงาน  ลดมลพิษและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก  ณ สวนสาธารณะแม่ปิงตาก (หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก)  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุarticle

 เมื่อวันที่ 11  เมษายน 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และนายกำธร  บุญสา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก  เวลา 08.15 น. ที่ผ่านมา

�s ��pZ)p $�ร่วมกับคณะจากแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล  ณ  แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

 

          โดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเปิดตัวกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce (Tak) : YEC TAK )  ให้แก่คณะแม่สอดมูลนิธิมูลนิธิสามัคคีการกุศล  พร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก

รับประทานอาหารร่วมกับคณะแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล พร้อมเปิดYECarticle

 เมื่อวันที่  11 เมษายน  2557  หอการค้าจังหวัดตากนำโดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก YEC Tak  ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับคณะจากแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล  ณ  แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเปิดตัวกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce (Tak) : YEC TAK )  ให้แก่คณะแม่สอดมูลนิธิมูลนิธิสามัคคีการกุศล  พร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก

ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคภาคเหนือarticle

 เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2557  เวลา 16.30 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก นางสาวสุภา จักรเจริญทรัพย์ เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก และนายทรงพล เจริญลาภ นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคภาคเหนือ แก่คณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นarticle

  เมื่อวันที่ 2 เมษายน  2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ  ห้องประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก

 

หน้า 57/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.