ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ร่วมต้อนรับและให้สัมภาษณ์แก่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยarticle

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก    ร่วมต้อนรับและให้สัมภาษณ์แก่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  ในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบการกระจายสินค้า  และห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง  โดยร้านสุขุมค้าเหล็ก  และร้านไทยวัฒนา  สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก  ได้เข้าร่วมในครั้งนี้   ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประจำเดือน เมษายน 2557article

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2557  เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวมหาธยา  เกษม   ผู้ช่วยปฎิคมหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน  ประจำเดือน  เมษายน  2557  ณ  ห้องประชุมอำเภอแม่สอด (ชั้น 2)  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมเสวนา แม่สอดขุมทอง SMEarticle

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557  เวลา 9.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเสวนา “สถานการณ์  การค้าการลงทุนค้าชายแดน เขตเศรษฐกิจใหม่ ขุมทองเอสเอ็มอี”  และ “เมียวดี โมเดล กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ”  เพื่อกล่าวถึงสถานการณ์  การค้า การลงทุน ในพื้นที่เขตการค้าชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  และให้แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย  ค้าขายกับพม่า  ร่วมกับ นายวัลลภ เตชะไพบูลย์  กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)   และนายชัยวัฒน์  วิทิตธรรมวงศ์  ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก ณ  ห้องประชุมสบเมยโรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์  


เปิดตัวกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก YEC Takarticle

 วันที่ 27 มีนาคม 2557  หอการค้าจังหวัดตาก  เปิดตัวกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce (Tak) : YEC TAK )  โดย YEC TAK มุ่งหวังที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการค้านักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้มีความรู้  ความสามารถเพื่อขยายฐานธุรกิจในการขยายการค้า การลงทุน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ ทายาท ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จะต้องเรียนรู้ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 หอการค้าจังหวัดตาก

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2557  หอการค้าจังหวัดตากจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 หอการค้าจังหวัดตาก  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นประธานในการประชุม  พร้อมแจ้งที่ประชุมรับทราบเรื่องการผลักดันโครงการส่งเสริม  การเชื่อมโยง  เส้นทางการค้า  การลงทุน การท่องเที่ยว บนเส้นทางEWWC เดิม  และเส้นทาง EWEC เส้นใหม่  ที่ผ่านมาของหอการค้าจังหวัดตาก

นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก กล่าว รายงานกิจกรรมประจำปี  2556  ของหอการค้าจังหวัดตาก  และกล่าวเปิดตัวโครงการการจัดตั้งกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC  หอการค้าจังหวัดตากขึ้น

โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  รวมถึงสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก  ส่วนราชการ  และสื่อมวลชล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  

เป็นเกียรติในพิธีเปิดโรตารีแม่สอด – เมืองฉอด มินิฮาล์ฟ มาราธอนarticle

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557  เวลา 05.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรตารีแม่สอด – เมืองฉอด  มินิฮาล์ฟ มาราธอน  ครั้งที่ 1  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

          โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโรตารีแม่สอด – เมืองฉอด มาราธอน ครั้งที่ เพื่อเทิดพระเกียรติองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์อุปถัมภ์สโมสร  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาให้มากขึ้น   เชิญชวนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  สร้างความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และเพื่อนำเงินรายได้ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆของสโมสรโรตารี

          ภายในงานมีนักวิ่งจากทั่วประเทศร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  นับว่าเป็นกิจกรรมที่จัดครั้งแรก  และได้รับความสนใจจากประชาชนในอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และต่างจังหวัดเป็นอย่างมาก

ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่คณะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าarticle

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้า การลงทุน  และการท่องเที่ยวที่ต้องเชื่อมโยงกัน  แก่คณะจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)   ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด จ.ตาก

ประชุมเตรียมการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2556article

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก  ประจำปี 2556  ณ ห้องประชุมอาคารนิติบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

อบรมผู้ประกอบการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกarticle

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก  ร่วมดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก   ในการนี้ เวลา 10.00 -12.00 น.  นายสง่า  เก่งทอง  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “ขั้นตอนเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร  และการเตรียมเอกสารเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้าน ”  และในเวลา 13.00 – 16.00 น.  นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “กลยุทธ์การทำการค้าในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน”  แก่ผู้ประกอบการ  ณ ห้องประชุมชั้น2  หอการค้าจังหวัดตาก  อ.แม่สอด จ.ตาก

ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะบสย. พิษณุโลกarticle

  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กับคณะจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สาขาจังหวัดพิษณุโลก  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด

หน้า 58/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.