ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


บรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยarticle

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 16.30 – 17.30 น.  นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  และนางสาวนันธญพร  ห้วยผัด  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – พม่าทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  แก่คณะนักศึกษา รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

ให้ข้อมูลเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการบริการท่าอากาศยานarticle

  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์   รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการบริการท่าอากาศยาน  เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์  กรณีศึกษากรมการบินพลเรือน”  แก่นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  สำนักงานแม่สอด

ประชุมพบปะกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดตาก YEC Takarticle

 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมเพื่อพบปะกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดตาก  (Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC) พร้อมด้วยสมาชิกนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด) จังหวัดตาก

 


ร่วมบรรยาย สถานการณ์ตลาดพืชไร่ ณ ร้านอาหารนัดพบarticle

 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557  เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายในหัวข้อ สถานการณ์ตลาดพืชไร่ในปัจจุบันและการคลาดการณ์อนาคตของตลาดพืชไร่  เพื่อเตรียมพร้อมอย่างไรเมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสู่ AEC แก่คณะลูกค้า หจก.แพสีห์แดง   ณ  ร้านอาหารนัดพบ  อ.แม่สอด  จังหวัดตาก  โดยบริษัท มอนซานโต้  ไทยแลนด์  จำกัด  และหจก.แพสีห์แดง  ร่วมเป็นผู้จัดในครั้งนี้

บ.อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด พบหอการค้าจังหวัดตากarticle

 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะจากบริษัท  อีเล็คโทรเซรามิคส์  (ไทยแลนด์)  จำกัด  ตั้งอยุ่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน    ณ  สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ซึ่งการพูดคุยพบปะในครั้งนี้  บริษัทดังกล่าวมีความประสงค์หาทำเลเพื่อขยายการลงทุน  ที่มีสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องในการผลิต  และเข้าพบหอการค้าจังหวัดตากเพื่อพูดคุยหาลู่ทางในการเข้ามาประกอบกิจการในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก  และจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก(ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557 ครั้งที่ 6 / 2556)article

  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2557  เวลา  14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอกาค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก(ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557  ครั้งที่ 6 / 2556)  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

ร่วมต้อนรับคณะจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคม GMS Freight and Freight and Transport Association Myanmar (GMS FRETA Myanmar)article

  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557  เวลา 9.30 – 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  และนางสาวนันญธพร  ห้วยผัด กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับคณะจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสมาคม GMS Freight and  Freight and Transport  Association Myanmar (GMS FRETA Myanmar)  พร้อมร่วมพบปะหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า ที่ด่านแม่สอด – เมียวดี  เพื่อกระตุ้นให้การค้าชายแดนเติบโตเพิ่มมากขึ้น  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

            โดยในการร่วมพบปะในครั้งนี้  นายนิยม  ไวยรัชพานิช  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  และผู้ประกอบการค้าชายแดนอำเภอแม่สอด  ร่วมพบปะพูดคุยในครั้งนี้

แสดงความยินดีตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคมarticle

 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2557  เวลา 18.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมแสดงความยินดีการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  ของผู้อำนวยการสะคราญจิต  ศริญญามาศ  และการย้ายสถานศึกษาของว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข  ณ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

ร่วมพบปะและให้ข้อมูลแก่คณะจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดระยองarticle

 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะและให้ข้อมูลแก่คณะจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดระยอง  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการวางแผนในการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งสินค้าทางบก  และทางน้ำในอนาคต

            โดยในการร่วมพบปะในครั้งนี้  นายพงศ์เทพ  บัวทรัพย์  นายด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก  และผู้ประกอบการค้าชายแดนอำเภอแม่สอด  ร่วมพบปะพูดคุยในครั้งนี้

สัมมนาลู่ทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  เวลา 13.00 น.  หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมการสัมมนาลู่ทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 – เมียนมาร์  ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดระหว่างประเทศ  โดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การค้าชายแดนแม่สอด กับการปรับตัวก่อน AEC ปี 58”  และนายวิชัย  เข็มทองคำ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  บรรยายในหัวข้อเรื่อง  “กลยุทธ์สินค้า SMEs ไทย  บุกตลาดภายในเมียนมาร์ ก่อน AEC 58

แก่คณะส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ  และผู้สนใจที่เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น 2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

หน้า 59/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.