ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ให้ข้อมูลในเรื่องการค้าชายแดนแม่สอด – เมียวดี แก่คณะการท่าเรือแห่งประเทศไทย

  วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  เวลา 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะ  และให้ข้อมูลในเรื่องการค้าชายแดนแม่สอด – เมียวดี  แก่คณะการท่าเรือแห่งประเทศไทย  นำโดยนายกัมปนาท  อิ่มแสงจันทร์  ผู้ตรวจการท่า  ณ  ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


หอการค้าจังหวัดตาก ประชุม กรอ.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2557article

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา14.00 น.   นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก)  ครั้งที่1/2557   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)article

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น.  นายภราดร  กานดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในการสร้างโอกาสทางค้าและนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย  ณ  ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก


หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2557 แด่ส่วนงานราชการไทย – สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์article

 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2557 โดยการมอบกระเช้า แด่ส่วนงานราชการไทย – สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ อาทิได้แก่  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี,  ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเมียวดี ส่วนงานศุลกากรจังหวัดเมียวดี สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก  อ.แม่สอด จ.ตาก และด่านศุลกากรแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยแม่สอดarticle

  เมื่อวันที่ 27 มกราคม  2557  เวลา 09.19 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์   ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มีความยินดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาย่อยแม่สอด  ณ  ที่ทำการเลขที่ 31/38-39  ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด จ.ตาก  


มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ร่วมบรรยายสรุปเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่แม่สอดarticle

 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557  เวลา 12.30 – 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ได้ร่วมบรรยายสรุปเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่แม่สอด  เมื่อประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และแนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/การค้า/การลงทุนในแม่สอด  เมื่อไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  แก่คณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่    ณ  ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อ.แม่สอด  จ.ตาก

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย

 เมื่อวันที่ 24 – 25  มกราคม  2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ  หอการค้าไทย  ครั้งที่ 3/2557  เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  และหารือประเด็นปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือพร้อมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับภาค  กลุ่มจังหวัด  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์  และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น  ณ  โรงแรมออคิด  จังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเลี้ยงต้อนรับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกarticle

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557  เวลา 18.00 น. หอการค้าจังหวัดตาก นำโดย  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายนิยม  ไวยรัชพานิช  นายปณิธิ  ตั้งผาติ นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา และนายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเลี้ยงต้อนรับนายภาสกร   ศิริยะพันธุ์  อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก  และคณะ  ในโอกาสที่เดินทางเยือนอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และจังหวัดเมียวดี  เมียนมาร์  ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2557  เพื่อติดตามความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือทวิภาคีไทย – เมียนมาร์  บริเวณชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก     ณ  ร้านอาหารกวางตุ้ง  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “การค้าชายแดนไทย – พม่าarticle

 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 – 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์   ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “การค้าชายแดนไทย – พม่า”  ร่วมกับ นางมะติน ติน เมี๊ยท ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี  แก่คณะข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานรัฐ  และผู้บริหารจากภาคเอกชน จำนวน 120 คน  ณ  ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา  แม่สอด ฮิลล์  อ.แม่สอด  จังหวัดตาก

            โดยการอภิปรายในครั้งนี้จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในภาคส่วนต่างๆ  มีความตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นประชาคมอาเซียน  ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศด้วยความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทป ในประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษarticle

  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557  เวลา 10.00 .  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์และบันทึกเทป  ในประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และการค้าชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก  แก่นักข่าว อสมท.  จังหวัดตาก  ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก


หน้า 61/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.