ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YECหอการค้าจังหวัดตาก

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557  เวลา 9.00 – 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC : Young entrepreneur Chamber of Commerce)     เพื่อส่งเสริมบทบาทของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในการสนับสนุน  พัฒนา และต่อยอดการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและหอการค้าไทย  และสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

พบปะและบรรยายสรุปการลงทุนการค้าทางด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตากarticle

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วย  นายเอกสิทธิ์  รัศมีเศรษฐี  กรรมการรองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะและบรรยายสรุปการลงทุนการค้าทางด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  และเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  แก่คณะบริษัท  ล็อกซเล่ย์  จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

            และในเวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ได้พาคณะดังกล่าวดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ประเทศเมียนมาร์  โดยได้รับการต้อนรับจากมะติน ติน เมี๊ยท  ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  ตลอดจนเยี่ยมชมคลังส่งสินค้า  (ท่า 9)  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สัมมนา"การวิเคราะห์ความพร้อมของภาครัฐและเอกชนกับธุรกิจอุตสาหกรรม"article

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 9.00 -12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมสัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์ความพร้อมของภาครัฐและเอกชนกับธุรกิจอุตสาหกรรมไทย”  แก่คณะสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ณ  โรงแรมควีนพาเลส  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

เมกาโฮม (สาขาแม่สอด )ร่วมอวยพรปีใหม่ หอการค้าจังหวัดตากarticle

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2557  บริษัทเมกาโฮม  (สาขาแม่สอด )ร่วมอวยพรปีใหม่  หอการค้าจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557  โดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมรับมอบกระเช้าดังกล่าว ณ  สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

ประชุมสภากาแฟ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1 /2557 ประจำเดือนมกราคม 2557article

  มื่อวันที่ 21 มกราคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตากมอบหมายให้นายสุรพล  อังศิริจินดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  จังหวัดตาก  ครั้งที่ 1 /2557  ประจำเดือนมกราคม 2557  ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง  ตำบลแม่ท้อ  ถนนตาก – แม่สอด  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

ให้ข้อมูลเรื่องแรงงานด้านอำเภอแม่สอดarticle

  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลเรื่องแรงงานด้านอำเภอแม่สอด  แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ  สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ประชุมการติดตามความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือทวิภาคไทย – เมียนมาร์

 เมื่อวันที่ 20  มกราคม 2557  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือทวิภาคไทย – เมียนมาร์  บริเวณชายแดน  โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีนายสุริยะ  ประสาทบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  พร้อมด้วยอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก  และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดตาก  ชั้น 2   อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

บรรยายสรุปภาพรวมการค้าการลงทุนชายแดนระหว่างไทยและประเทศเมียนมาร์article

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557  เวลา 10.00 – 11.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์  รัศมีเศรษฐี  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายนิยม  ไวยรัชพานิช  ทีปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายสรุปภาพรวมการค้าการลงทุนชายแดนระหว่างไทยและประเทศเมียนมาร์  ในบริเวณชายแดนแม่สอด – เมียวดี แก่คณะนักธุรกิจไทยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   ณ  ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ร่วมสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ

 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายสง่า  เก่งทอง  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ  ณ  ห้องไพลินคอนเวอชั่น  โรงแรมแฟลิกซ์  ริเวอร์แคว   รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่article

  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่  2557   แด่หอการค้าจังหวัดตาก  โดยในการนี้นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมรับมอบกระเช้าดังกล่าว  ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จังหวัดตาก


หน้า 62/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.