ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ธนาคารกสิกรไทย ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่ 2557

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพบปะพูดคุยเรื่องแนวโน้มการนำเข้า – ส่งออกสินค้าการค้าชายแดน  อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก  เพื่อเปรียบเทียบความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแม่สอด  กับคณะจากธนาคารกสิกรไทย  คุณจินดา  ศรีจรัลสิน  รองผู้อำนวยการฝ่าย  ผู้บริหารเครือข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ1 (กทม.1)  พร้อมด้วยคุณพิชัย  หุตะมา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผู้จัดการทีมลูกค้าผู้ประกอบการ1  ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง2   ณ  ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อ.แม่สอด  จ.ตาก

บสย. สำนักงานพิษณุโลก มอบกระเช้าปีใหม่แด่หอการค้าจังหวัดตากarticle

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมรับมอบกระเช้าเนื่องในวันปีใหม่ 2557  จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานสาขาพิษณุโลก ณ  สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อ.แม่สอด จ.ตาก

ร่วมพิธีปล่อยขบวนโครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย”

  วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประสงค์  สันติพนารักษ์  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วย นายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพิธีปล่อยขบวนโครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย”  ณ วัดไทยวัฒนาราม  ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

ร่วมบรรยายสรุป ในหัวข้อเรื่อง การค้าขายตามแนวชายแดน

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557  เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นายบรรพพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบรรยายสรุป  ในหัวข้อเรื่อง การค้าขายตามแนวชายแดน  แก่คณะคณาจารย์  และนักศึกษา (วปอ.2556)  ณ ห้องเวียงปิง  โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องข้อมูลการท่องเที่ยวการค้า ระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม  2557  หอการค้าจังหวัดตาก  นำโดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ในเรื่องข้อมูลการท่องเที่ยวการค้า  ระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ กับคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนือ   ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแม่สอด ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่ 2557article

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557  ธนาคารแลนด์  แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแม่สอด  ร่วมมอบกระเช้าอวยพรในเนื่องในวันปีใหม่  2557   แด่หอการค้าจังหวัดตาก  โดยในการนี้นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมรับมอบกระเช้าดังกล่าว  ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จังหวัดตาก


ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นarticle

 เมื่อวันที่ 9   มกราคม 2556  เวลา10.00น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตากมอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก

ร่วมงานกินเลี้ยงปีใหม่ 2557article

 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 18.00 น. หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับสโมสรโรตารี่แม่สอด –เมืองฉอด  พร้อมด้วยโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม คพอ. รุ่น 67จ.ตาก  ร่วมงานกินเลี้ยงปีใหม่ 2557 พร้อมกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญ ณ ร้านอาหารกวางตุ้ง  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วร่วมอวยพรปีใหม่article

 มื่อที่ 6 มกราคม 2557  เวลา 11.00 น.  คณะอาจารย์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วร่วมอวยพรปีใหม่  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557  ณ  สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

ประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการค้าและขยายการลงทุนระหว่างไทย – เมียนมาร์article

 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2257  เวลา 10.00 น.  หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก  ประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการค้าและขยายการลงทุนระหว่างไทย – เมียนมาร์  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

            โดยในการประชุมครั้งนี้  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนาย

พสิษฐ์  พรหมภักดี  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษพาณิชย์จังหวัดตาก  และนายชัยชนะ  กิตติวินิชนันท์  ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารเข้าสำนักงานเขตกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมกับทูตพาณิชย์  ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์  ในการปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าว

หน้า 63/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.