ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 10/2556 ประจำเดือนธันวาคม 2556

  วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เวลา 7.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนางวารุณี  ทัตธนานุรัตน์  กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน  เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  ครั้งที่ 10/2556  ประจำเดือนธันวาคม 2556  ณ  กองกำกับการตรวจภูธรจังหวัดตาก  ถนนพหลโยธิน  ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก

ประชุมกรอ.จังหวัดตาก ครั้งที่ 12/2556

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2556  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก)  ครั้งที่ 12/2556    ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดตาก

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม 2556 ครั้งที่ 12/2556

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556  เวลา 9.00น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดตาก  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม 2556  ครั้งที่ 12/2556  ณ  ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

ร่วมงาน VEE CONDO THANK YOU PARTY FOR OUR FAMILYarticle

 เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2556  เวลา 17.30 – 22.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก    นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก และนายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมงาน VEE CONDO THANK YOU PARTY FOR OUR FAMILY.   ณ ที่ตั้งหน้าโครงการ VEE CONDO อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดตาก การบริหารจัดการด้าน โลจิสติกส์ ให้แก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียน

 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เวลา 15.00 – 16.00 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดตาก  การบริหารจัดการด้าน

โลจิสติกส์  ให้แก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียน จำนวน 90 นาย  ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 

ร่วมให้ข้อมูลในเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดการค้าชายแดนarticle

 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เวลา 10.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลการค้าชายแดนแม่สอด – เมียวดี  แก่หน่วยงานธุรกิจต่างประเทศ (Overseas business) ของบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ให้ข้อมูลการค้าชายแดนแม่สอด–เมียวดีarticle

 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556  เวลา 10.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลการค้าชายแดนแม่สอด – เมียวดี  แก่หน่วยงานธุรกิจต่างประเทศ (Overseas business) ของบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ร่วมฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ผู้หนีภัยจากการสู้รบแรงงานต่างด้าวarticle

 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์   คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ผู้หนีภัยจากการสู้รบ (ผภร.) แรงงานต่างด้าว  และผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเกาหลีเหนือ  ณ ห้องประชุมกองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จ. ตาก 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นarticle

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก  อำเภอเมือง จังหวัดตาก

หอฯ จ.ตาก สำรวจเส้นทางการปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์article

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และนายทรงพล  ชาญเจริญลาภ  นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดตาก  ได้ร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางการปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางหอการค้าจังหวัดตาก  จะจัดขึ้นในวันเสาร์  ที่ 22 กุมภาพันธ์  2557  นี้

หน้า 64/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.