ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ข่าวกิจกรรม / ข่าวเด่น


ร่วมให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล แก่ทีมคณะวิจัย มช. /แม่ฟ้าหลวงarticle

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2556  หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล  แก่ทีมคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ในเรื่อง “ผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนและสังคมเมืองชายแดนในเขตภาคเหนือต่อนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาเมืองชายแดนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดตาก” ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด

หอการค้าจังหวัดตากร่วมพิธีเปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากarticle

 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  หอการค้าจังหวัดตากร่วมพิธีเปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชarticle

 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เวลา 08.00 น.  หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก

ร่วมอวยพรวันเกิดนายสมจิตร ลิ้มลือชา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตากarticle

 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  หอการค้าจังหวัดตาก  นำโดยสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมอวยพรวันเกิดนายสมจิตร  ลิ้มลือชา  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  

สัมมนาพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดนarticle

 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เวลา 9.00 – 16.00 น. หอการค้าจังหวัดตาก  นำโดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมสัมมนา เรื่องการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน  ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด

ประชุมประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม ครั้งที่ 5 ปี 2556article

  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. หอการค้าจังหวัดตาก ประชุมประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม ครั้งที่ 5 ปี 2556 นำโดยนายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมarticle

 วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2556 หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก


ให้สัมภาษณ์ บริษัท เอ็นเอ็นเอ (ประเทศไทย จำกัด)article

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก , นายพงศ์ชัย ตันอรุณชัย กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก และนางสาวสุภา จักรเจริญทรัพย์ กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้สัมภาษณ์ ในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศของไทยกับพม่า และการจัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ นครแม่สอด” แก่กองบรรณาธิการ บริษัท เอ็นเอ็นเอ (ประเทศไทย จำกัด) (NNA Thailand Co., Ltd.) ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก สำนักงานแม่สอด
และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้สัมภาษณ์ ในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน


ประชุมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่1

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นายกำธร บุญสา กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่1 “โครงการวางผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำปิงตอนล่าง” ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซต์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เสวนาความได้เปรียบและเสียเปรียบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษarticle

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 -16.00 น. นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมเสวนาในเรื่อง ความได้เปรียบและเสียเปรียบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะธุรกิจภาคโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแม่สอด ศูนย์ OTOP จังหวัดตาก 
โดยการเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจการค้าและบริการระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจัดโดยสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

หน้า 68/150
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.