ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมปรับแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ขัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมปรับแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก  และแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารเสมารักษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววันช้างไทย ประจำปี 2560
รายละเอียด:

 วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายอนันต์  คมขำ  ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววันช้างไทย  ประจำปี 2560  ณ วัดปูเต้อ หมู่ 4 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก และคณะทำงานมิติด้านต่างๆ 5 มิติ
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  เวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดตาก  และคณะทำงานมิติด้านต่างๆ 5 มิติ  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมหารือการเตรียมการจัดมหกรรมการค้าชายแดน แม่สอด – เมียวดี
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวสุภา  จักรเจริญทรัพย์  เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมหารือการเตรียมการจัดมหกรรมการค้าชายแดน แม่สอด – เมียวดี  ณ  ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนมกราคม 2560 ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก  ประจำเดือนมกราคม 2560  ครั้งที่ 1/2560  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และสมาชิกหอการค้าจังหวัดตากเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบความคืบหน้ากิจกรรมหอการค้าจังหวัดตากที่ผ่านมา

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมเป็นเกียรติเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาตาก จังหวัดตาก
รายละเอียด:

           เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  สาขาตาก จังหวัดตาก  ณ  อาคารเลขที่ 17/26 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด  จังหวัดตาก 

จำนวนรูป : 32 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : เสวนา “ความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 น. ณ  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  รุ่นที่ 59  เดินทางมาศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคเหนือ    จังหวัดตาก  นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับ  และเป็นประธานในพิธีเปิด เสวนา “ความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ  ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”

นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเสวนา  “ความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ  ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  รุ่นที่ 59  โดยมีพันเอกเทอดศักดิ์   งามสนอง  รองผู้บังคับการ กองกำลังนเรศวร  ร่วมเสวนาดังกล่าว

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2017
รายละเอียด:

                 หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  และโรงเรียนสรรพวิทยาคม  จัดมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา  ครั้งที่ 18  ประจำปี 2017  เมื่อวันเสาร์  ที่  11 กุมภาพันธ์  2560  ณ  โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยได้รับเกียรติจากนายกลินทร์  สารสิน  ประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกุลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ ซึ่งมีชาวไทยและชาวเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน รวมทั้งสิ้น 1,800 คน

ด้าน นายกลินท์ สารสิน กล่าวว่า กิจกรรมปั่นจักรยานนี้ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการให้ความสำคัญการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเชื่อมโยงในเส้นทาง ASEAN Connectivity และการเดินทางท่องเทียวกันเองในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะ การท่องเที่ยวด้วยเส้นทางจักรยาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากจะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบของการปั่นจักรยานเยี่ยมชมวิถีของท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันมีเส้นทางจักยานปั่นทั่วไทย Bike for all ทั่วประเทศ ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอีกด้วย และจังหวัดตากขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักปั่นจักรยาน ที่นิยมเดินทางมาปั่นจักรยานและท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นเมืองเชื่อมโยงการค้า การลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยวที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา ซึ่งนอกจากการติดต่อการค้าระหว่างพี่น้องทั้งสองประเทศยังมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาโดยตลอด กิจกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา จึงถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเทียวในพื้นที่และเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี

ทางด้าน นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดตากร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การท่องท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและโรงเรียนสรรพวิทยาคมร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย เมียนมา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2017 ถือได้ว่าเป็นงานประเพณีมหกรรมปั่นจักรยานประจำปีของจังหวัดตาก จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และวัดวาอารามที่สวยงามของเมืองเมียวดีตลอดสองข้างทางและจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยผลัดถิ่น หมู่บ้านห้วยสาน จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา รวมทั้งเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีประเทศเมียนมาอีกด้วย

 

จำนวนรูป : 892 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมงานวันไตร ของหมู่บ้านห้วยส้าน จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ประจำปี 2017
รายละเอียด:

           เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 06.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา   รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมงานวันไตร  ของหมู่บ้านห้วยส้าน  จังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมา  ประจำปี 2017  ณ  หมู่บ้านห้วยส้าน  จังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมา

จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2017
รายละเอียด:

           เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา  ครั้งที่ 18  ประจำปี 2017  ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการ  เอกชน  และอปพร. กู้ชีพ กู้ภัย  เป็นครั้งที่ 2  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.