ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 7 / 2558
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558  เวลา 14.00 น.  นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ทำหน้าที่เป็นประธานแทนนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก  ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 7 / 2558  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

          โดยมีนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  รวมถึงคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก  และนักประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก  ( YEC TAK ) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลดำเนินการบริหารงานของหอการค้าจังหวัดตาก  ที่ผ่านมา  อาทิเช่น  งาน Business Roadshow ณ เมืองเมาละแหม่ง ผาอัน  ประเทศเมียนมาร์  ที่ร่วมกับคณะสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISME)   เมื่อวันที่ 1- 4 กันยายน 2558  ที่ผ่านมา

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมสัมมนาหัวข้อ “โอกาส อุปสรรค และกฎระเบียบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศเพื่อนบ้าน กับการประกอบการคลังสินค้า ห้องเย็น โซโลที่มีประสิทธิภาพ
รายละเอียด:

 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพรชัย  สิทธิ์วงษ์  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมสัมมนาหัวข้อ “โอกาส อุปสรรค และกฎระเบียบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศเพื่อนบ้าน กับการประกอบการคลังสินค้า ห้องเย็น โซโลที่มีประสิทธิภาพ  ด้วยการใช้ซอฟแวร์ เพื่อยกระดับการจัดการ”  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : นายชัยจตุพักตร์ ถิระวันธุ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”
รายละเอียด:

           เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558  เวลา10.35 น.  นายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”  แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด  คณะวิชารัฐประศาสนสตร์ ชั้นปีที่4  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด  

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก (พ.ศ.2558- 2561)
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558  เวลา 9.30 น. นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมคณะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก (พ.ศ.2558- 2561)  ณ ห้องประชุมประชุมทีลอซู  ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Bike for love ปั่นปันรัก โครงการรณรงค์หยุดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2558  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก   ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Bike for love ปั่นปันรัก  โครงการรณรงค์หยุดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์  และอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “กลยุทธ์การตลาดและการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทย”
รายละเอียด:

                 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558  เวลา 9.00 – 9.45 น. ณ โรงแรม Eco Inn อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “กลยุทธ์การตลาดและการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทย”  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น  โดยเฉพาะในตลาดเมียนมาร์  ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง
รายละเอียด:

           เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 1 / 2558  โดยจะทำการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการดำเนินการตามโครงการให้สัมฤทธิ์ผลโครงการตามวัตถุประสงค์  และร่วมทำการเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง  ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3  (ร้อย ตชด.346)  ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมการดำเนินการจัดโครงการอัยการจังหวัดยุติธรรมความรุนแรงประจำปี 2558
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมการดำเนินการจัดโครงการอัยการจังหวัดยุติธรรมความรุนแรงประจำปี 2558  ณ ห้องประชุมโกเมน  เทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะจากธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาแม่สอด  ณ หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ตาก เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก แก่คณะจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  แก่คณะจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.