ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 สิงหาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับ และบรรยาย เรื่อง การค้าชายแดน แก่ คณะ สังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 – 16.00 น.   ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการค้าชายแดนและมูลค่าทางเศรษฐกิจ  จากแรงงานข้ามชาติชาวพม่า  แก่ผู้เข้าร่วมการรับอบรมหลักสูตรระยะสั้น  รุ่นที่ 16  โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งพลเมือง  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อให้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นสมาชิกองค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศพม่าได้เรียนรู้เข้าใจและเห็นตัวอย่างประสบการณ์การทำงานของหอการค้าจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 สิงหาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยแม่สอด
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เวลา 8. 20 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยแม่สอด  ณ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 สิงหาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : สัมมนาโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนเชิงคุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
รายละเอียด:

                 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558  เวลา 08.00 -16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนเชิงคุณภาพ  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ให้เป็นปัจจุบัน  สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ  และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด  พร้อมทั้งจัดทำแผน/โครงการเพื่อรองรับกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด  ในรูปแบบของความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการกันในทุกภาค  ณ ห้องประชุมพิษณุโลกคอนเวนชั่น  โรงแรมอมรินทร์ลากูน  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 สิงหาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมการจัดทำและติดตามประเมินผลการปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 5 ปี
รายละเอียด:

 เมื่อวันที 25 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์   ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมการจัดทำและติดตามประเมินผลการปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 5 ปี  ณ ห้องประชุมตากสิน  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 สิงหาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : มอบกระเช้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

           เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558  เวลา 08.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมมอบกระเช้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด  ดร.สุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ณ บ้านพัก  ซอยบ้านทุ่ง  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          และในวันเดียวกัน  เวลา 19.00 น.  ณ อาคารหอประชุมแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันคล้ายวันเกิด  ศิริอายุครบ 80 ปี  และในโอกาสนี้ ดร.สุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ได้ร่วมมอบเงินจำนวน 20,000 บาท  ให้แก่หอการค้าจังหวัดตาก  เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดตากต่อไป

จำนวนรูป : 25 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 สิงหาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมงานวันกองทัพ BGF โดยมีนายพลชิดตู่ และคณะราชการและภาคเอกชน เข้าร่วมงาน
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เวลา 07.00 น. นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายอุดม  สุขสด รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก , นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก , นายวิชัย  เตรยาวรรณ รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก และนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมงานวันกองทัพ BGF โดยมีนายพลชิดตู่  และคณะราชการและภาคเอกชน  เข้าร่วมงานดังกล่าว  ณ จังหวัดเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์

จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 สิงหาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ครั้งที่6/2558
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก  ประจำเดือนกรกฎาคม 2558  ครั้งที่6/2558  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  และสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมประชุมเพื่อรับฟังกิจกรรมที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดตาก

          ในที่ประชุมมีการเปิดตัวโครงการ SME คลินิกหอการค้าจังหวัดตาก  โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1.       ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจใหม่ที่สนเกี่ยวกับการค้า การชายแดน ที่จะมาลงทุนการค้าชายแดน

2.       ปรับปรุงและพัฒนาให้หอการค้า  เป็นแหล่งข้อมูลด้านการค้า และการลงทุน

3.       เป็นที่พึ่งของสมาชิกในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เช่นการเงิน การตลาด ความรู้วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ

4.       สนับสนุนความร่วมมือด้านการพัฒนาการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การคมนาคา และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

5.       ร่วมมือกับทุกองค์กร ทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคด้านการค้าทั้งภายในประเทศ กับประเทศเพื่อนบ้าน

 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ให้การต้อนรับ ท่านรองเจ้าแขวงไซยะบูลี , ท่านผู้แทนเจ้าแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ
รายละเอียด:

 วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าร่วมให้การต้อนรับ ท่านรองเจ้าแขวงไซยะบูลี , ท่านผู้แทนเจ้าแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบรรยายสรุปด้านการค้าการลงทุน  แก่คณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาประชุมโครงการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย เรื่อง “ภูดู่” ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส (LIMEC) ในการนี้มีภาคส่วนราชการ และเอกชน  ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 สิงหาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมโครงการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย เรื่อง “ภูดู่” ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส (LIMEC) ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2558  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายสง่า  เก่งทอง  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมโครงการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย เรื่อง “ภูดู่”  ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส (LIMEC)  ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อใช้เวทีในการศึกษาถึงความต้องการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจุดผ่านแดนภูดู่  และเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ประเทศไทย กับแขวงหลวงพระบาง แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และรัฐมอญ รัฐกระเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 สิงหาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมปั่นตามโครงการ Bike For Mom ร่วมกับในส่วนของอำเภอเมือง จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เวลา 06.30 น.  ชมรมจักรยานอำเภอพบพระ  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก  หอการค้าจังหวัดตาก  นำโดยนางสาวธมลวรรณ  เรืองขจร  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และตำรวจการท่องเที่ยวจังหวัดตาก  ร่วมปล่อยขบวนจักรยาน  ณ บริเวณวงเวียนใหญ่  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เพื่อร่วมปั่นตามโครงการ Bike For Mom ร่วมกับในส่วนของอำเภอเมือง จังหวัดตาก  เวลา 15.00 น.  ณ อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.