ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : โครงการ คาราวาน 3 แม่ แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด:

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานตาก  สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตาก  หอการค้าจังหวัดตากแม่ฮ่องสอน  และพันธมิตรจัดกิจกรรมคาราวานส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทาง 3 แม่ (แม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน)  เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตามโครงการ “แอ่วเหนือม่วนกั๋น สุขสันต์ทั้งปี๋”  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 – 2 สิงหาคม 2558  ที่ผ่านมา

                   นางสาวธมลวรรณ  เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานตาก  นายสบธนา  อั๋นประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และนายประทีป  โพธิ์เจี้ยบ    ตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรมคาราวานทั้งสิ้น 250 คน  และรถยนต์คาราวานรวม 60 คัน   ใช้เส้นทาง แม่สอด – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน  เส้นทางหมายเลข 105 เดินทางเป็นคาราวานรถยนต์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่พื้นที่จังหวัดรองและพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเบาบาง อันจะนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ได้ต่อไป

 

จำนวนรูป : 26 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Groups Discussion) ครั้งที่ 4/2558
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 9.00 น.  ณ โรงแรมควีนพาเลส  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Groups Discussion)  ครั้งที่ 4/2558  เพื่อค้นหาปัญหา  อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นในการส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายและมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางประจำจังหวัดตาก ครั้งที่3/2558
รายละเอียด:

           เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางประจำจังหวัดตาก  ครั้งที่3/2558 ณ ห้องประชุมชั้น2  อาคาร1  สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : บันทึกเทปถวายพระพร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558  เวลา 11.00 น.  ณ สตูดิโอบริษัทสตาร์เคเบิ้ล จำกัด  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการจงรักภักดี  เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558  เวลา 10.00 น.  ณ เทศบาลนครแม่สอด  หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการจงรักภักดี  เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมเสวนาแนวทางวิชาการเรื่อง “เสริมเกราะเจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ” ณ หอประชุมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2558  นายปณิธิ  ตั้งผาติ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วย ดร.สุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  และนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเสวนาแนวทางวิชาการเรื่อง “เสริมเกราะเจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ”   ณ หอประชุมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  จังหวัดตาก  ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  ครั้งที่ 1  

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ในเรื่องปัญหาอุปสรรคด้านโลจิสติกส์ในด้านการค้าชายแดน
รายละเอียด:

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558  เวลา 11.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับคณะจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG)  ในเรื่องปัญหาอุปสรรคด้านโลจิสติกส์ในด้านการค้าชายแดน  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2558   เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  ในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ครั้งที่ 5/2558
รายละเอียด:

 โดยมีนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 15/2558
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 15/2558

 โดยมี นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 15/2558 ร่วมกับส่วนราชการ พร้อมคณะที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเเละคณะทำงานระดับตำบล

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.