ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นำโดยนายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอแม่สาย และคณะ
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 11.00 – 12.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของอำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  นำโดยนายสมชัย  รุ่งสาคร  นายอำเภอแม่สาย  และคณะ  ที่มาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ในพื้นที่อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยนายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “โอกาสและผลกระทบของผู้ประกอบการท้องถิ่น  ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น2  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่4/2558
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 10.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด  ครั้งที่4/2558  ณ ห้องสายประทีป  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 ตุลาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมปัญหาการเพิกถอนสิทธิ์ที่ดินทำกินหมู่บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 14.00 น.  นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมปัญหาการเพิกถอนสิทธิ์ที่ดินทำกินหมู่บ้านวังตะเคียน  ตำบลท่าสายลวด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

          โดยในที่ประชุมมีตัวแทนจากที่ว่าการอำเภอแม่สอด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด  สภาเกษตรจังหวัดตาก  พร้อมร่วมรับฟังปัญหาจากประชาชนชนหมู่บ้านวังตะเคียน  เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุม เรื่องแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ ห้องประชุมชั้น4
รายละเอียด:

         วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุม เรื่องแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง  ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  ณ ห้องประชุมชั้น4  สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

        โดยในที่ประชุม  มีท่านพลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ประธานคณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน  สาธารณสุข  และความมั่นคง  มีที่มีกำหนดการมาตรวจเยี่ยมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ร่วมประชุมหารือร่วมกัน  กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนอีกด้วย

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจ ตลอดจนการดำเนินการด้านแรงงาน แก่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจ ตลอดจนการดำเนินการด้านแรงงาน แก่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : วิทยากร เรื่อง โอกาสการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 9.30 – 11.00 น.  นายบรรพต  ก่อเกียรติเจริญ  ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก  ได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก  เป็นวิทยากร เรื่อง โอกาสการค้าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ณ  ห้องสบเมย  โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

        ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้า  การลงทุน และการเข้าสู่แหล่งเงินทุนเพื่อการขยายตลาดการค้าชายแดน  และพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้เกิดการสร้างและขยายเครือข่ายการตลาดในประเทศและต่างประเทศ

โดยมีนายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว  ตลอดจนมีผู้เข้าร่วมสนใจรับการฟังสัมมนามากกว่า 50 ท่าน

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย เรื่อง ภูดู่ ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชั้น4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558  หอการค้าจังหวัดตาก  นำโดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายสุรพล  อังศิริจินดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก นายอุดม  สุขสด  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  นายพรชัย  สิทธิวงษ์  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  และนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมนานาชาติ  ระเบียงเศรษฐกิจ  หลวงพระบาง  อินโดจีน  เมาะลำไย  เรื่อง ภูดู่  ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส  ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ชั้น4  อาคาร ICIT  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

        ในที่ประชุม  ได้มีหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมย่างกุ้ง  , รัฐมอญ , ผาอัน และสปป.ลาว  เข้าร่วมประชุมและหารือในประเด็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้า  การท่องเที่ยว  การศึกษา สุขภาพและสาธรณสุข และระบบโลจิสติกส์  ระหว่างกัน  โดยเน้นการท่องเที่ยวผ่านทางจุดผ่านแดนถาวร ภูดู่ สู่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาวและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ  จนนำไปสู่เขตเศรษฐกิจและสังคมระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างผ่านภูดู่ สู่ สปป.ลาว และสปป.ลาว ภูดู่  สู่ประเทศเมียนมาร์  พร้อมทั้งนำประเด็นผลการประชุมดังกล่าว  เข้าสู่เวทีการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ ไทย-เมียนมาร์ - หลวงพระบาง  อินโดจีน  เมาะลำไย ในวันที่ 17 – 20  สิงหาคม 2558

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเพื่อหารือข้อเสนอการใช้แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อเสนอการใช้แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551  ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

        โดยมีนายชัยวัฒน์  วุฒิธรรมวงศ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือข้อเสนอการใช้แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551  ตลอดจนมีผู้แทนจากจัดหาแรงงานจังหวัดตาก  ตัวแทนภาคเกษตรกรรม  ชมรมอาหารเข้าร่วมประชุม  เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประชุม  นำเสนอต่อพลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ที่มีกำหนดการเดินทางมาตรวจเยี่ยมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  เพื่อประชุมหารือกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดี  ที่ 16 กรกฎาคม 2558  ณ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย เรื่อง “ภู่ดู่” ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส Luangprabang Indochina-Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2558  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย เรื่อง “ภู่ดู่” ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส Luangprabang Indochina-Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น1  อาคาร5 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2558
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 09.30 น.  นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก  ครั้งที่ 2/2558  ณ ห้องประชุมทีลอซู  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดตาก  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  โดยนายภราดร  กานดา  ได้รับเป็นเกียรติในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการประชุมดังกล่าว 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.