ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  เวลา 9.00 – 16.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง “การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่ายธุรกิจ”  ณ  ห้องทองกวาว เฮือนคำฟ้า กอล์ฟรีสอร์ท  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รายละเอียด:

         เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตาก ครั้งที่2 / 2558
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  เวลา 9.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก   ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตาก ครั้งที่2 / 2558  ณ ห้องประชุมทีลอซู  ชั้น4  ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบสภาพและวิเคราะห์คุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต๊อกของรัฐบาล โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2551/52
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบสภาพและวิเคราะห์คุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต๊อกของรัฐบาล  โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2551/52 (ครั้งที่1/2558)  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า  ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  เวลา 13.00 น.  นายภราดร  กานดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก ณ.ห้องประชุม ทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมต้อนรับคณะนักธุรกิจ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เดินมาศึกษาดูงานการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
รายละเอียด:

         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558  เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนแม่สอด  จังหวัดตาก นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับคณะนักธุรกิจ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เดินมาศึกษาดูงานการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  การค้าการลงทุนชายแดนอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน อาสาสมัคร สตรีกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตตำบลทางเกวียน ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : เป็นวิทยากรบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของหอการค้า สภาพการค้า การพัฒนาเศรษฐกิจ
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น 2 อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เป็นวิทยากรบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของหอการค้า สภาพการค้า  การพัฒนาเศรษฐกิจ ข้อมูลจังหวัดตากที่เอื้ออำนวยต่อการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน  และบทบาทของจังหวัดตากกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก  หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตากสถาบันพระปกเกล้า
รายละเอียด:

         วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายพงศ์ชัย  ตันอรุณชัย  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่14 สถาบันพระปกเกล้า  ณ  หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าวจากช่องสปริงนิวส์
รายละเอียด:

         วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 9.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้สัมภาษณ์นักข่าวจากช่องสปริงนิวส์  ในประเด็นการค้าชายแดนอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ณ หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมให้ข้อมูลเรื่องการค้าชายแดน แก่บริษัท D.I.D Asia Co,LTD
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 14.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายไพฑูรย์  จันทร์รุ่งโรจน์  กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมให้ข้อมูลเรื่องการค้าชายแดน แก่บริษัท D.I.D Asia Co,LTD  ณ หอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.