ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย เรื่องภูดู่
รายละเอียด:

 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเพชรบูรณ์  โรงแรมท๊อปแลนด์  จังหวัดพิษณุโลก  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายสุรพล  อังศิริจินดา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน  เมาะลำไย เรื่องภูดู่  ประตูมิตรภาพและโอกาส เพื่อศึกษาความต้องการปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจุดผ่านแดน  และเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : สัมมนา “ขยายช่องทางธุรกิจสู่ตลาดนานาชาติผ่านฮ่องกง”
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมกับ สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  และสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก  จัดสัมมนา “ขยายช่องทางธุรกิจสู่ตลาดนานาชาติผ่านฮ่องกง”  เพื่อขยายการตลาดการส่งออกไปยังประเทศจีน  ที่กำลังเติบโตเป็นอย่างมาก  รวมทั้งตลาดต่างประเทศโดยผ่านฮ่องกง  ซึ่งเป็นแหล่งการค้าสำคัญแห่งหนึ่งของโลก 

        โดยนายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น2  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  สมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  รวมถึงสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมสภากาแฟ ณ อาคารศาลจังหวัดแม่สอด (หลังเก่า)
รายละเอียด:

 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 07.30 – 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมประชุมสภากาแฟ  ณ  อาคารศาลจังหวัดแม่สอด  (หลังเก่า)

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมหารือเรื่องข้าวไทยกับคุณภาพขยายผลโครงการพระราชดำริ (ศปป.6) (กอ.รมน.) หอการค้าไทย 9 สหกรณ์ 9 สถานศึกษาอาชีวะ
รายละเอียด:

         วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 9.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องข้าวไทยกับคุณภาพขยายผลโครงการพระราชดำริ (ศปป.6) (กอ.รมน.)  หอการค้าไทย 9 สหกรณ์ 9 สถานศึกษาอาชีวะ ณ  TOT  จังหวัดพิษณุโลก

        เวลา 14.00 น.  นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์  จันโอชา  นายกรัฐมนตรี  เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : วิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ”
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ”  แก่คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทีมสหวิชาชีพและส่งเสริมสิทธิในการคุ้มครองผู้เสียหาย
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558  เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทีมสหวิชาชีพและส่งเสริมสิทธิในการคุ้มครองผู้เสียหาย ณ โรงแรมควีนพาเลจ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รายละเอียด:

 วันเสาร์  ที่  27 มิถุนายน 2558  เวลา 13.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการพาณิชย์  การอุตสาหกรรม และการแรงงาน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ที่มาศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ณ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เพื่อศึกษาสภาพข้อเท็จจริงและรับทราบข้อมูลด้านพาณิชย์  อุตสาหกรรม  แรงงาน  และการค้าชายแดนของอำเภอแม่สอด  พร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีพลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร  ประธานคณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พร้อมคณะ  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหอการค้าจังหวัดตาก  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  ภาคเอกชน  และส่วนราชการ  เข้าร่วม ณ  ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก  ชั้น 2  สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558  เวลา 13.30 น.  หอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมพาคณะคณะกรรมาธิการพาณิชย์  การอุตสาหกรรม และการแรงงาน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายพีระศักดิ์  พอจิต  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง  และคณะ  ร่วมรับฟังการบรรยายในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  ณ ห้องประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี  ประเทศเมียนมาร์  พร้อมเยี่ยมชมจุด One Stop Service ของจังหวัดเมียวดี  โดยได้รับการต้อนรับจากนางมะติน ติน เมี๊ยทะ  ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี  และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเมียวดี  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในครั้งนี้.

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัดงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาดูงานความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายนครสวรรค์ – กำแพงเพชร- ตาก – แม่สอด
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 9.00 – 11.30 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นายกำธร  บุญสา  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก   ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัดงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาดูงานความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายนครสวรรค์ – กำแพงเพชร- ตาก – แม่สอด  ณ  ห้องประชุมตากสินมหาราช  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเปิดงาน “ทรู ซุปเปอร์ ไฟเบอร์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วแสง จากทรูออนไลน์
รายละเอียด:

 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 – 15.00 น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ทรู ซุปเปอร์ ไฟเบอร์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วแสง  จากทรูออนไลน์   พร้อมด้วยนายชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมในงานนี้ด้วย  ณ  ร้านโชคดี สเต็กเฮ้าส์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6 / 2558 ณ ศูนย์อบรมที่ 5 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก
รายละเอียด:

         วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 07.00น.  นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพงศ์ตระกูล  รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก  พร้อมด้วยนายณรงค์ชัย  วิโรจวานิช  รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  ครั้งที่ 6 / 2558  ณ ศูนย์อบรมที่ 5 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก  

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.