ReadyPlanet.com
dot
dot
ส่วนสมาชิกหอการค้า TakCC Member Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletสิทธิประโยชน์สมาชิก
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletdownload ใบสมัครสมาชิก
dot
เกี่ยวกับ หอการค้าจังหวัดตาก
dot
bulletประวัติหอการค้าจังหวัดตาก
bulletข้อบังคับ หอการค้าจังหวัดตาก
bulletวิสัยทัศน์
bulletโครงสร้าง และพันธกิจ
bulletทำเนียบคณะกรรมการ
bulletสถานที่ติดต่อ
dot
อัลบั้มภาพ
dot
bulletภาพกิจกรรม
bulletผลงานเด่นที่ผ่านมา
dot
รายงานการประชุม
dot
dot
ข้อมูลจังหวัด และ สถิติการค้า
dot
bulletข้อมูลจังหวัดตาก
bulletสถิติการค้าชายแดน จังหวัดตาก
bulletท่าสินค้า และ คลังสินค้า ชายแดน
bulletจุดท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
dot
ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน
dot
bulletพม่า
bulletจีน
bulletเวียดนาม
bulletกัมพูชา
bulletลาว
bulletฐานข้อมูลกลุ่มประเทศ GMS
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletHOT LINKS
bullet รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
bulletโครงการป้ายของดีจังหวัดตาก


http://www.dft.go.th/th-th/index


ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : นักประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK) และ สถานีวิทยุกรีนเวฟร่วมหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:

 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.

นักประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK) และ 
สถานีวิทยุกรีนเวฟร่วมหอการค้าจังหวัดตาก

ได้จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “25 กิจกรรมทำความดีตามรอยพ่อ” และ กิจกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งกิจกรรม คือ กิจกรรม“ก้าวใหม่ไปโรงเรียน”

โดยกิจกรรมดังกล่าวทางคณะฯ ได้สมทบทุนร่วมกันซื้อรองเท้าให้สำหรับน้องๆนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆแม้แต่รองเท้า เพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆที่ไม่มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนหรืออาจจะเก่าทรุดโทรมมาก โดยทางคณะฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อมอบรองเท้าให้น้องๆ คือโรงเรียนขุนห้วยแม่ท้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ในการนี้หอการค้าจังหวัดตาก และ นักประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK) ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด เป็นเกียรติในการร่วมรับมอบสิ่งของ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนขุนห้วยแม่ท้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : คลังจังหวัดพบหอการค้าจังหวัดตาก
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเสวนาเรื่อง “ทิศทางและโอกาสการค้าการลงทุนชายแดนจังหวัดตาก”
รายละเอียด:

 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดกิจกรรมศึกษาลู่ทางการลงทุน ในประเทศเมียนมา (แม่สอด – เมียวดี - เมาะละแหม่ง-ผาอัน-พะโค-ย่างกุ้ง) ระหว่างวันที่ 5- 10 พฤศจิกายน 2560 และได้เชิญทางหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเสวนาเรื่อง “ทิศทางและโอกาสการค้าการลงทุนชายแดนจังหวัดตาก” โดยมีนายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเสวนาดังกล่าว

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : เปิดงานประชุมใหญ่สมาคมขนส่งตาก
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : บรรยายในเรื่องพระราชบัญญัติศุลกากร 2560
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : อุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3 องค์กรภาคเอกชนหลักจังหวัดตาก คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.ตาก)
รายละเอียด:

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3 องค์กรภาคเอกชนหลักจังหวัดตาก คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.ตาก) ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดตาก , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ ชมรมธนาคารจังหวัดตาก ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก และกลุ่มจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมสนับสนุนสถาบันทางเศรษฐกิจภาคต่างๆ ให้มีบทบาทในการส่งเสริมการผลิต การเกษตร การลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และการจ้างแรงงานภายในจังหวัดตาก ขยายศักยภาพสร้างรายได้เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดตากให้สูงขึ้น

การประชุมวันนี้ ผู้นำทั้ง 3 องค์กร ประกอบด้วย 1. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก (นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ) (เป็นประธานในที่ประชุม) 2. ประธานหอการค้าจังหวัดตาก (นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์) และ 3.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดตาก (นายปรีดา แก้วเกตุ) พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมทั้ง 3 สถาบัน ได้ประชุมและหยิบยกประเด็นปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันผลักดันแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ ของจังหวัดตาก ในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดตากมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตากเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคด้านอื่นๆ เพื่อนำปัญหาอุปสรรคต่างๆ เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ ในลักษณะประชารัฐ เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจโดยรวมจังหวัดตากให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับต่อไป
การประชุม กกร.ตาก มีการประชุมร่วมกันทุกๆ 2 เดือน/ครั้ง ปรับเปลี่ยนให้ผู้นำองค์กรทั้ง 3 องค์กร เป็นประธานในที่ประชุมคราวละ 4 เดือน

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ตุลาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด:

 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ พระเมรุมาศจำลอง เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ในการนี้หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ ร่วมจัดโรงทานชุดแซนด์วิซและน้ำดื่ม จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด ณ โรงทานสวนน้ำพระทัย เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 ตุลาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
รายละเอียด:

 วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.30 น. นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มอบหมายให้นายอนันต์ คมขำ ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ตุลาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รายละเอียด:

 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 ตุลาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : On 22 October 2017 Tak Chamber of Commerce (Tak CC) welcomed Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry : MRCCI at Tak CC's Office
รายละเอียด:

 On 22 October 2017

Tak Chamber of Commerce (Tak CC) welcomed Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry : MRCCI at Tak CC's Office

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก 
พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก 
นักประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK) 
พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดตาก 
ได้ร่วมต้อนรับ U Aung Than ( President of Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry : MRCCI ) 
ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งมณฑลมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาและคณะกรรรมการและสมาชิกของหอการค้าและอุตสากรรมแห่งมณฑลมัณฑะเลย์ ที่ได้เข้ามาร่วมพบปะเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดตาก โดยในการต้อนรับดังกล่าว มีทั้งภาคส่วนราชการ คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับเช่นกัน การพบปะเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ ทางหอการค้าจังหวัดตากได้เชิญสมาชิกและกรรมการหอการค้าตากได้นำเสนอ Show Case สินค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของสมาชิกหอการค้าจังหวัดตากอีกด้วยเช่นกัน

จำนวนรูป : 22 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  [ถัดไป]
Copyright © 2010 All Rights Reserved.